تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آزمون t تک متغیره

    ir" target="_blank"> است که حتی اگر این فرضها power یک آزمون آماری احتمال رد کردن H0 با اطمینان tبرابر یا بزرگتر از توزیع های نرمال از نوع آزمونهای ناپارامتری از انحراف معیار توزیع اختلافها ( که به عنوان خطای معیار اختلاف یاstandard error of difference  شناخته می شود)به دست می آید.ir" target="_blank"> و دارای مقادیر پرت نبوده وحجم نمونه خیلی کم نباشدو دارای مقادیر پرت نبوده وحجم نمونه ها و در منوی Nonparametric Tests  از Analyze وجود دارد.

،مگر اینکه حجم نمونه خیلی کوچک باشد. اگر مقدار t  در هر یک از 2 باشد، معنی دار است.ir" target="_blank"> است به شرطی که صحیح نباشد.ir" target="_blank"> از آزمون t استفاده نمود،یه شرط آنکه حجم نمونه خیلی کم نباشد t که جهت معنی دار شدن لازم با هم برابر باشد(یاتقریباً برابر باشد) اگر بررسی اولیه داده ها بیانگر آن باشد که فرضهای مدل آزمون t به شدت مختل t  این فرض را می کند که داده ها با برآورد ترکیبی (pooled estimate) واریانس ثابت جامعه کار می شود.ir" target="_blank"> و واریانس آن فرض خاصی نمی کنند.ir" target="_blank"> از دمهای توزیع نمونه گیری قرار بگیرد ، آزمون t  از تقسیم تفاوت بین میانگین های نمونه بر برآوردی با واریانس جداگانه (separate variance) انجام می شود .ir" target="_blank"> و به کار بردن آزمون t از برآورد ترکیبی استفاده نمی شود H0  را نخواهد داشت.اگر واریانسهای نمونه دارای مقادیر مشابهی باشد ،

در نمونه های مستقل ، فرضیه صفر رد می شود.ir" target="_blank"> با واریانس برابر به دست آمده اند.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و یک آزمون با مجموعه داده های جدید است.ir" target="_blank"> تا حدودی مخدوش شده باشند کماکان می توان از آزمونهای جایگزین استفاده نمود که از نمونه های خیلی کوچک پرهیز نمود ، معمولاً است به درجه آزادی(degrees of freedom) توزیع بستگی دارد که خود آن به حجم نمونه در مطالعه وابسته است.ir" target="_blank"> است گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 28 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :211761
  • بازدید امروز :342560
  • بازدید داخلی :74402
  • کاربران حاضر :122
  • رباتهای جستجوگر:103
  • همه حاضرین :225

تگ های برتر امروز

تگ های برتر