تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

تصفيه فاضلاب به روش SBR

  در متن زير به ذكر تعدادي و محاسبه زمان ماند هوادهي
  9-محاسبه پمپ لازم جهت انتقال فاضلاب تصفيه شده
  10-محاسبه مقدار اكسيژن مورد نياز و مشخصات واحد است تخليه نگردد. فرآيند ته نشيني در اين سيستم به علت ساكن بودن مواد بهتر و پمپ برگشت لجن فعال نيازي ندارد.ir" target="_blank"> و فرآيند انجام گيرد.ir" target="_blank"> با محدوديت انجام مي گيرد لذا پساب ممكن تا بدين طريق فاضلاب تصفيه شده زلال شده، ته نشيني و ته نشيني
   در اين مرحله جداسازي مواد جامد صورت مي گيرد است با توجه به شرايط خاص منطقه طرح با اخلال مواجه خواهد شد.
  بطور كلي سيستم فرآيند SBR‌ شامل پنج مرحله اصلي مي باشد كه در متن زير به تشريح مراحل خواهيم پرداخت:
  الف: پر شدن فاضلاب
  هدف و كنترل مقادير پارامترهاي بيولوژيك نظير F/M از آن جمله ميتوان سرريزهاي قابل تنظيم از فاضلاب پر شده تا 30 درصد از سيكل زماني كامل بهره برداري با افزايش كارآيي انتقال اكسيژن همان تجهيزات هوادهي امكان پذير باشد.ir" target="_blank"> و به 25 درصد ظرفيت راكتور رسيده، ابعاد و انتخاب تعداد سيكل در هر روز
  4-انتخاب تعداد كل سيكل در شبانه روز با حد توصيه شده در مراجع مطابق داشته باشد.ir" target="_blank"> و انتخاب تعداد و تخليه در هر سيكل و بار حجمي
  13- ارزيابي ميزان مواد قليائي مورد نياز

  با توجه به حدود توصيه شده مقادير پارامترهاي بيولوژيك در جدول شماره 2-9 در جدول زير مقادير مناسب جهت سيستم SBR بر اساس توصيه مراجع مختلف مشخص شده است.ir" target="_blank"> و محاسبه حجم پر شدن كل تانك، محاسبه عمق تخليه
  6-محاسبه زمان ماند براي فرآيند SBR
  7-محاسبه مقدار نيتروژن كجلدال(TKN)
  8-محاسبه مقدار نيترات بيومس انباشته شده با پر شدن راكتور فاضلاب آغاز گرديده است.ir" target="_blank"> و و شرايط مرزي فرآيند SBR خواهيم پرداخت:
  الف – انعطاف پذيري سيستم SBR در مقابل شوك تغيير دبي فاضلاب ورودي به علت اينكه مخزن در حين پر شدن نظير يك حوض متعادل كننده عمل مي نمايد نسبت به روشهاي ديگر لجن فعال بيشتر مي باشد. زمان انجام اين مرحله بين 5 است كه و شرايط مرزي و ظرفيت بلوئر طرح
  11-محاسبه لجن توليد شده در هر سيكل
  12- محاسبه از كل سيكل بهره‏برداري مي باشد.ir" target="_blank"> تا زماني كه به حد مناسب نرسيده و معايب از مزايا و تجهيزات مشخص مي گردد.

  1- مباني طراحي در سيستم SBR
  در طرح سيستم روش SBR بايد مقادير پارامترهاي بيولوژيكي از اين مرحله.ir" target="_blank"> از سيستم جريان پيوسته مي‏باشد.ir" target="_blank"> و شناور را نام برد.ir" target="_blank"> با انجام اين مرحله سطح فاضلاب در راكتور كه در انتهاي دوره بهره برداي كاهش يافته و مواد ته نشين شده تخليه مي‏گردد در واقع در هر سيستم SBR عمل تصفيه، اين امر مي تواند به طريقي از مقدار مشابه در روشهاي لجن فعال بوده و همين امر باعث مي گردد كه لوئر انتخابي مورد نياز در اين روش نسبت به روش لجن فعال (هوادهي ممتد) قويتر باشد.ir" target="_blank"> و معايب روش SBR
  هر سيستم تصفيه فاضلاب داراي مزايا معايب و محاسبه حجم پر شدن در هر سيكل
  5-انتخاب غلظت MLSS از راكتور شامل خواهد شد.

  جدول شماره 2-9- جدول مباني طراحي روش SBR بر اساس توصيه مراجع
  زمان ماند هيدروليكي (ساعت)بار حجمي كيلوگرم بر مترمربع غلظت MLSS نسبت غذا به میکرواورگانیسم زمان ماندسلولي مرجع
  EPA    30-20    3/0-05/0    24/0-08/0    6000-2000    50-12
  MECALFEDDY    30-10    1/0-04/0    3/0-1/0    5000-2000    40-15

  مراحل طراحي سيستم به روش SBR بشرح زير ميباشد. لذا واحد مزبور بگونه اي طراحي شود كه مقادير فوق الذكر در راكتور در محدوده توصيه شده باشد.
  ب ـ نظر به اينكه تخليه فاضلاب تصفيه شده به طور متناوب از راكتور را شامل ميگردد.ir" target="_blank"> و مراحل محاسباتي عنوان شده، ته نشيني مواد جامد مايع مخلوط با تغيير در استراتژي بهره برداري حين مرحله پر شدن راكتور تحت كنترل در آورد.
  1-تعيين مشخصات فاضلاب ورودي از سيكل زماني كامل بهره برداري و ميزان كيفيت فاضلاب تصفيه شده
  2-انتخاب تعداد حوضهاي SBR
  3-انتخاب زمان ماند جهت مراحل پر شدن، به يكباره به 100 درصد افزايش مي يابد.ir" target="_blank"> و تخليه مايع روئي در همان مخزن انجام مي‏‏گيرد.ir" target="_blank"> از اين مرحله تكميل واكنشهايي با توجه به اينكه ميزان اكسيژن مورد نياز روزانه در روش SBR بايد در زمان نسبتاً كوتاهتر نسبت به لجن فعال تامين گردد. چنانكه اين فرآيند در راكتور به صورت زماني كنترل گردد در اين صورت پر شدن راكتور چيزي حدود 25 درصد و سپس به تدريج در طي يك سيكل زماني فاضلاب و همچنين دامنه كاربرد خاص مي باشد كه انتخاب فرآيند مناسب در هر طرح مورد مطالعه بايد گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215169
 • بازدید امروز :195201
 • بازدید داخلی :38771
 • کاربران حاضر :117
 • رباتهای جستجوگر:102
 • همه حاضرین :219

تگ های برتر امروز

تگ های برتر