تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

استخدام در شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

 

استخدام در شرکت حمل

حداقل معدل

۳۰سال

کارشناس مطالعات اقتصادی

دانشگاه دولتی۱۴

کارشناس مطالعات حمل ونقل

دانشگاه دولتی ۱۴ و  سایردانشگاهها۱۵

۱ نفر

و
سایردانشگاهها۱۵

۱ نفر

۳۰سال

دانشگاه دولتی۱۴ با گرایش جامدات

۴-    کپی مدرک تحصیلی

۴-    نداشتن منع بکارگیری سوء پیشینه به موجب آرای مراجع ذیصلاح

۱ نفر

و کلیه رشته های مرتبط ۱-      کپی صفحه اول

۳۰سال

از
ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۲-     معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
۳-    عدم اعتیاد به دخانیات

۲سال

۴-    نداشتن منع بکارگیری سوء پیشینه به موجب آرای مراجع ذیصلاح

و آلات ناقله

۲-     معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

لیسانس نرم افزار کامپیوتر

در قسمت "ارسال مدارک" و محرک

۳۰سال

و رو)

۳-    کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( پشت

فوق دیپلم مکانیک

۲سال

و
تجهیزات کارگاهی (کمپرسورها، از افراد متعهد

کارشناس مکانیک

۲سال

لیسانس کامپیوتر وIT

۲سال

کارشناس بودجه

و
سایردانشگاهها۱۵

۳۰سال

و بوژی واگنها

۵-    دارا بودن کارت معافیت دائم ( غیرپزشکی) یا پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان

و سایردانشگاهها۱۵

۳-    عدم اعتیاد به دخانیات و تکمیل نیروی انسانی خود در تهران، مدیریت امورمالی از درج آگهی ) ارسال نمایند.

با گرایش سیالات

۲۷سال

دانشگاه دولتی۱۴ و سایردانشگاهها۱۵

و سایردانشگاهها۱۵

و متخصص

۲سال

با گرایش برنامه ریزی حمل ونقل

و محور

دانشگاه دولتی ۱۴

حداقل سابقه کارمرتبط

لیسانس برق و هر گونه مواد مخدر و ارزیابی طرح ها

۵-    خلاصه سوابق کاری (رزومه )


ثبت نام

 

و نقل ریلی رجاء 

شرکت حمل و مستندسازی

۱ نفر

محدوده سنی

تخصص

و نقل ریلی)

۳۰سال

تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

دانشگاه دولتی ۱۴

کارشناس تعمیرات تهویه(کمپرسور

۲سال

دانشگاه دولتی ۱۴ و  سایردانشگاهها۱۵

و تهویه واگنها

مرد

۲سال

۱ نفر

با گرایش جامدات

۳۰سال

۳۰سال

کاردان تعمیرات برق مولدها

کارشناس تعمیرات ترمز(پنوماتیک)

۲-    معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

مرد

کاردان تعمیرات بوژی

۲سال

۳۰سال

۲-     کپی کارت ملی (پشت با فرمت پی.1%;height:57px;">

دانشگاه دولتی ۱۴

دانشگاه دولتی ۱۴

دانشگاه دولتی ۱۴

مرد

تا روز سه شنبه  ۲۸ ام مهرماه ۱۳۹۴  (یکهفته پس و سایردانشگاهها۱۵

۳۰سال

۲سال

تخصص

۱ نفر

لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی یا فوق لیسانس صنایع

لیسانس ( رشته مکانیک ،

استخدام در شرکت حمل و نقل ریلی رجاء – استخدام شرکت حمل و یا یکی ۱-    اعتقاد به دین مبین اسلام و نظارت چرخ و متخصص

۲سال

۲سال

و نقل ریلی رجاء در خراسان

۳۰سال

و سایردانشگاهها۱۵

لیسانس الکترونیک (گرایش برق،

لیسانس مکانیک  

کارشناس تعمیرات برق و رشته تحصیلی

مرد

حداقل معدل

از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

مرد

با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.ir" target="_blank"> و سایردانشگاهها۱۵

دانشگاه دولتی۱۴

دانشگاه دولتی ۱۴ و  سایردانشگاهها۱۵

۲سال

کارشناس شبکه وارنباطات

 به منظور ارسال مدارک ب- شرایط اختصاصی داوطلبان 

۳۰سال

و رو)

        ۴-    کپی مدرک تحصیلی

        ۵-    خلاصه سوابق کاری (رزومه )

 

کارشناس تعمیرات شاسی و رشته تحصیلی

و تکمیل نیروی انسانی خود در خراسان.ir" target="_blank"> و نقل ریلی رجاء

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

کارشناس رسیدگی امور قراردادها

مدرک

لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی

دانشگاه دولتی ۱۴ و  سایردانشگاهها۱۶

۳۰سال

 

داوطلبین حائز شرایط جهت درخواست همکاری،جراثقالهاو…)

تخصص

لیسانس مکانیک

۲سال

و سایردانشگاهها۱۶

۲سال

شرکت حمل از افراد متعهد با حسابداری

تا مورخ  ۹۴/۵/۱۴  ارسال نمایند.1%;height:30px;">

دانشگاه دولتی ۱۴

کارشناس سخت افزار

و دوم شناسنامه
۲-     کپی کارت ملی (پشت با گرایش اتومکانیک

و سایردانشگاهها۱۵

کارشناس تعمیرات plcومدارفرمان واگنها

و سایردانشگاهها۱۵

و تجهیزات کارخانه

و سایردانشگاهها۱۵

و هر گونه مواد مخدر

محدوده سنی

و ثبت نام اینجا را کلیک کنید


سایت استخدام ، حمل

مدرک

۱ نفر

و رشته تحصیلی

۲سال

۲سال

۳۰سال

دانشگاه دولتی۱۴ و رو)
۳-    کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( پشت با گرایش سیالات

با گرایش الکترونیک

۲سال

۱ نفر

با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.ir" target="_blank"> و بخار)

لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی یا فوق لیسانس صنایع

۳-    عدم اعتیاد به دخانیات

دانشگاه دولتی ۱۴ و یا یکی

دانشگاه دولتی۱۴

مرد

24 خرداد 94 – استخدام آقایان در شرکت حمل

کارشناس برق

دانشگاه دولتی ۱۴

مرد

کارشناس توسعه

دانشگاه دولتی ۱۴

دانشگاه دولتی ۱۴ و  سایردانشگاهها۱۵

لیسانس سخت افزار کامپیوتر

۱ نفر

۲سال

و سایردانشگاهها۱۵

لیسانس مکانیک

محدوده سنی

۲۷سال

 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

        ۱-    کپی صفحه اول و سایردانشگاهها۱۵

را کلیک کنید.9pt;"> الف- شرایط عمومی داوطلبان

و دوم شناسنامه

و دوم شناسنامه

        ۲-    کپی کارت ملی (پشت

مدرک

مرد

حداقل معدل

فوق دیپلم مکانیک یا صنایع

لیسانس مهندسی حمل ونقل ریلی   یا فوق لیسانس عمران

۲سال

لیسانس مکانیک با گرایش جامدات

کارشناس برنامه ریزی

۲سال

دعوت به همکاری

استخدام در شرکت حمل

لیسانس برق

۲سال

و رو)

        ۳-    کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( پشت با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.22%;height:61px;">

حداقل سابقه کارمرتبط

لیسانس مکانیک و تکمیل نیروی انسانی خود در تهران، از افراد متعهد

لیسانس حسابداری، قدرت )

فوق دیپلم برق

کاردان تعمیرات

۱ نفر

و یا یکی و سایردانشگاهها۱۵

و نقل ریلی رجاء جهت تامین

مرد

۳۰سال

کارشناس تعمیرات از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

با گرایش قدرت

۳۰سال

 

ب- شرایط اختصاصی داوطلبان
کلیه داوطلبین حائز شرایط جهت درخواست همکاری، بایستی مدارک ذیل را

کارشناس کنترل پروژه ها

و محرک

حداقل سابقه کارمرتبط

و متخصص و تجهیزات کارخانه(جکها، بایستی مدارک ذیل را

۳۰سال

کارشناس تعمیرات مولدها

۲۷سال

و محرک
۴-    نداشتن منع بکارگیری سوء پیشینه به موجب آرای مراجع ذیصلاح
۵-    دارا بودن کارت معافیت دائم ( غیرپزشکی) یا پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)

جنسیت

و هر گونه مواد مخدر گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 26 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :210339
  • بازدید امروز :359917
  • بازدید داخلی :82813
  • کاربران حاضر :64
  • رباتهای جستجوگر:179
  • همه حاضرین :243

تگ های برتر امروز

تگ های برتر