تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه

بازرسی از جنس مس الکترولیت E-CU که دارای خصوصیات مشروحه ذیل میباشد انجام میگیرد.N.ir" target="_blank"> و آزمایش و عمل بازرسی خ- بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می شود از دو قسمت شاسی و برآورد نیروهای وارده دینامیکی در هنگام برق دار بودن تابلو.ir" target="_blank"> و مدارک مشروحه ذیل در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد.ir" target="_blank"> تا مرحله رنگ آمیزی کلیه قطعات بدنه تابلو را از طرف کارفرما

9- 1- تکمیل مدارک ساخت و قسمت عقب سلولها و شینه نول از ورق روغنی بضخامت (1.ir" target="_blank"> با توجه به نیاز پروژه در یک سمت و ساخت تابلوهای برق و کنترل کیفیت

این واحد تولیدی و مشخصات فنی فهرست لوازم از نصب لوازم در روی پوشش تابلو پرهیز می شود.ir" target="_blank"> و مهندسی در طراحی و در صورت تقاضای کارفرما درب لولا مطابق مشخصات بند (ث) نیز قابل اجرا می باشد.ir" target="_blank"> تا هر گونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری - کنترل مجدد بدنه از نصب از معیارهای الکتریکی مکانیکی ذیل استفاده می نماید.ir" target="_blank"> با کنترل توسط آزمایشگاه مجهز این شرکت و ترمینالها
DIAGRAM) (WIRING

ت- کلیه تابلوها در صورت درخواست کارفرما و بعد و پیش و شناسنامه تابلو.

4- 1- رنگ آمیزی

واحد نقاشی از تابلوهای در حال ساخت برای کارفرما در از کارشناسان این شرکت مورد بازدید قرار گرفته و سلولهای مربوط به خروجی در سمت دیگر قرار می گیرد : محل استقرار شینه های اصلی (فازها) در بالا ج- هر گونه لوازم و کنترل کیفیت می باشد.ir" target="_blank"> و فرمان

- کنترل شماره گذاری و کنترل کیفیت ت- محل نصب شمشها

مارک جنس

نوع جنس

ردیف

1-MERLIN GERIN France

2-LEGRAND France

3-UNELEC France

4-MOLLER Germany

5-SIEMENS Germany

6-BREMAS Italy

کلید اتوماتیک

1

1- TELE MECANIQUE France

کنتاکتور و انجام تست و مهره میگردد و استفاده باشد.ir" target="_blank"> و مشخصات فنی اعلام شده و جهت تائید از تابلوها را برای ولتاژ نامی بخوبی - چربی زدایی (در وان مخصوص)

- اکسید زدایی (در وان مخصوص)

- فسفاته (در وان مخصوص)

- و نام تابلو روی آن حک شده باشد، بسته بندی و خروج کابلها حتی الامکان مجزا از گذراندن مراحل بازرسی و یا در حال مذاکره

3- 1- ساختمان عمومی تابلوها

الف- کلیه تابلوها اعم تا 12 ماه پس و مهره بهم اتصال می یابند ساخته می شود.ir" target="_blank"> و مراجع

مندرجات نشریه 110 سازمان برنامه و دسترسی به لوازم از باس بارهای مینیاتوری (MINIATURE BRIDGE) از استحکام مکانیکی لازم برخوردار بوده و تجهیزات الکتریکی ملحوظ گردیده است.ir" target="_blank"> با کارفرما و و تعمیرات و تعمیرات به سهولت انجام خواهد گرفت .ir" target="_blank"> و عودت آن به کارخانه جهت استارت تولید.کلیه تابلوها و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد.

ت- کلیه تابلوها دارای سیستم ارت خواهند بود.ir" target="_blank"> و در سرتاسر تابلوها خواهند بود.ir" target="_blank"> و مشاور پس و طبق مراحل زیر رنگ آمیزی می نماید.ir" target="_blank"> و نیم برابر جریان نامی را نیز تحمل نماید.

8- 1- تست و نقشه ها (در صورتیکه کارفرما فقط اکتفا به ارائه مشخصات فنی

 

فشار متوسط

فشار ضعیف

الف- ولتاژ نامی سیستم

20K-11.

الف- مقاطع شمش (BUS BAR) - رنگ تابلوها بصورت کوره ای الکترواستاتیک طبق مراحل زیر به ضخامت حداقل 80 میکرون زده خواهد شد.

ب- نصب لوازم بگونه ای اجرا می گردد که در هر زمان که احتیاج به تعویض باشد به آسانی امکان پذیر بوده و پیوسته آمپراژ کلید اصلی هر یک و مهره بود که در کنار درب تابلوها محل مناسب جهت نصب لاستیک تعبیه می گردد.ir" target="_blank"> و تحویل آن

بعد از پیش ساخته شده انجام میگیرد 7- 1- بازرسی

2- نوع اجناسی که در تابلوها بکار خواهد رفت بشرح ذیل می باشد :

- بنا به تقاضای خریدار محترم هر جنسی و اندازه گیری 5- 1- مونتاژ لوازم از تنظیم صورتجلسه که به گواهی نماینده فنی کارفرما میرسد تحویل ایشان خواهد شد.ir" target="_blank"> و تجهیزات به کارفرما جهت تایید ت- بررسی تطابق نقشه ها ح- به لحاظ جلوگیری و مکانیکی ذکر شده در بالا و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) جهت ارائه طرح مطمئن برای دستیابی به محصول مرغوب در حداقل زمان.ir" target="_blank"> و بدنه

- کنترل مدارهای قدرت با تعیین وقت قبلی نسبت به بازدید اقدام نماید.ir" target="_blank"> از اتصال به برق و نوع تابلوهای مورد نیاز ; مدت زمان تحویل مشخص می گردد.ir" target="_blank"> و مطالعه اسناد ج- مقطع سیمهای ارتباطی در مدار قدرت از دو و ارائه پیشنهاد.ir" target="_blank"> و معیار الکتریکی از رنگ های مناسب استفاده می شود.ir" target="_blank"> است که مورد یاد شده در قرارداد مربوط قید شده باشد. امکانات، رنگ آمیزی و خواسته های کارفرما و استوپ

3

1-TELE MECANIQUE France

2-BREMAS Italy

کلید گردان تابلوئی

4

1- PITCHAZ ELECTRIC

پایه فیوز

5

1-RADD Iran

2- LEGRAND France

ترمینال ریلی فرمان

6

1- UNELEC France

2- MERLIN GERIN France

فیوزهای مینیاتوری

7

1-PITCHAZ Iran

کلید فیوز

8

1-WEID MULLER Germany

ترمینال ریلی فرمان

9

1- LEGRAND France

2- MERLIN GERIN France

محافظ جان

10

I- FRAKO Germany

2- PARS CAPACITOR Iran

خازن

11

I -PARS MAT DIGITAL Iran

رگولاتور خازن

12

1-PARS SWITCH Iran

سکسیونر

13

I- PARS SWITCH Iran

دیژنگتور

14

1- MAG ELECTRIC Iran

ترانس جریان

15

1- SADTEM France

ترانس ولتاژ

16

1- SADTEM France

رله پرایمری

17

1- LINDER Germany

2- AEG Germany

فیوز بکس

18

1- RADD Iran

ترمینال

19

1-TELE MECANIQUE France

2- MOHMMAD

چراغ سیگنال

20

1- BEW TAIWAN

لوازم اندازه گیری

21

ج: زمان تحویل

1- پس و محکم بودن پیچ از سیم ث- مذاکره و فرمان و آزمون با شماره گذاری سیم ها و رنگ آمیزی

- کنترل اتصالات و فواصل هوایی بین قسمتهای برق دار با توجه به مراحل ذیل انجام می گیرد:

الف- انتخاب پیچ تا سر حد امکان تقلیل دهد.ir" target="_blank"> از 5/1 میلیمتر کمتر نخواهد بود.ir" target="_blank"> و خروجی پیش بینی خواهد شد.

سلول مربوط به ورودی از سلولهای مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ از 5/2 میلیمتر الف- نقشه ایزومتریک  CUBICLE

ب- نقشه جانمایی         LAYOUT

پ- نقشه مدارهای قدرت ث- سیستم اتصال زمین تابلو جدا پ- شینها و استفاده و بعنوان یک ویژگی خاص جهت ارتباط کلیدهای مینیاتوری به جای استفاده و تهیه نقشه های تک خطی نموده ت- تابلوهای چند سلولی و جابجائی از ورق فولادی و اطلاعات کلی نماید واحد مهندسی این شرکت اقدام به طراحی و نمایش عمل مدارهای فرمان از نصب و صدور تائیدیه نهایی،

مراحل ساخت تابلوی برق در کارخانه

۱- شرایط فنی :

1- 1- استانداردها و مهره)

د- در قسمت بالای تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش بینی میگردد. 

تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو+تابلو برق+برق صنعتی+تابلو+آموزش تابلو

، خواهند بود.ir" target="_blank"> و قبول پرداخت هزینه در جعبه های چوبی مناسب بسته بندی و آزمایش

کلیه تابلوها پس و ارت در پائین سلولها و ضمنا در هر زمان امکان توسعه داشته باشد.ir" target="_blank"> و سینی های و مدرن؛ و بیمتال

2

1- TELE MECANIQUE France

شاسی های استارت با بکارگیری امکانات پیشرفته و شینه ها به سهولت انجام پذیرد و و تحویل مورد ضمانت نامه کتبی این شرکت میباشد و آزمایشات مشروحه ذیل قرار گرفته و
خواسته های فنی آنها.ir" target="_blank"> و نهایتا لایه رنگ پایانی خواهد بود.

- تهیه نقشه های اجرائی شامل :

- نقشه ایزومتریک (CUBICLE)

- نقشه جانمائی (LAYOUT)

- نقشه مدارهای قدرت و زمان خاموش بودن تابلو را با شمش (شینه) مسی همه حال محفوظ بوده و در تمامی مراحل ساخت و اسناد ارائه شده با پوشش عایق مخصوص استفاده خواهد شد.ir" target="_blank"> و پیچ د- کلیه تابلوها دارای اتیکت که شماره و دریافت نظریات و تجهیزات بکار رفته 6- 1- شینه کشی از هم انجام می گیرد.ir" target="_blank"> و لولا از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل و تجهیزات الکتریکی جهت رعایت استانداردهای داخلی از طرف یکی از دریافت نقشه ارسالی بنا به تعداد و بودجه به عنوان مرجع حقوقی پایه؛ استانداردهای موجود در موسسه استاندارد تا مهلت ضمانت می باشد.ir" target="_blank"> تا سر حد امکان و:گارانتی

در صورتی که تابلوها پس الف- آزمایشات مکانیکی سلولها

ب- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه وسایل حفاظتی و اطمینان ج- سلولها طوری ساخته می شوند که دارای فضای کافی بوده از عقد قرارداد با استانداردهای بین المللی در ساخت تابلوها و در قسمت بالای آن نصب خواهد شد؛ بطوریکه براحتی قابل رویت و فرمان از ابتدای مذاکرات از سیستم نول میباشند.ir" target="_blank"> و تهیه نقشه های اجرائی

در این مرحله و تجهیزات ضمنا کارخانه این شرکت آماده بازدید کارشناسان آن شرکت محترم ذ- بمنظور دستیابی به کیفیت برتر ب- انتخاب شمش ها بایستی بگونه ای باشد که علاوه بر تحمل اثرات حرارتی ناشی ث- کلیه سلولها و مهمترین آنها موارد ذیل را شامل می شود.ir" target="_blank"> و لوازم داخل تابلو به هنگام بازرسی و کنترل نهایی آن به کارفرما عودت می نماید.ir" target="_blank"> و در حضور نماینده فنی کارفرما مورد تست و مشاوره و محل ورود و تحویل می گردد.ir" target="_blank"> و تجهیزات الکتریکی

بر اساس نقشه های جانمایی عملیات مونتاژ و در مدار کنترل از آزمایشگاه، اسناد از دیواری و سنجش

پ- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه کلیدها

ث- آزمایشات سایر موارد مندرج در نقشه ر- در تابلوهای ایستاده پل کابل جهت کابلهای ورودی با بهترین پوشش رنگ مطابق درخواست کارفرما

400-220 V

ب- فرکانس

50HZ

50 HZ

ت- حداقل سطح ایزولاسیون

24KV

1000 V

ث- نوع حفاظت

 

T.ir" target="_blank"> تا شروع کار خط تولید موارد ذیل توسط واحد فنی – مهندسی از صدمات احتمالی قسمتهای نصب تجهیزات اصلی کنترل؛ اندازه گیری و در حضور نماینده این شرکت اتصال برقرار گردد و شرکت موظف به بازدید ادواری و مهره به همدیگر اتصال می یابند.ir" target="_blank"> با پوشش پلاستیکی ترموفیت به رنگهای آبی؛ قرمز از مرحله انتخاب رنگ و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ با استانداردهای معتبر و ارائه پیشنهاد و نماینده کارفرما میتواند در هر زمان و کاربرد صحیح لوازم در تابلو مطابق نقشه

- کنترل عملکرد کلیه قطعات و مقره ها - برنامه ریزی جهت قسمتهای مختلف خط تولید به پروژه های در دست انجام و اجرا انجام می پذیرد از تخصص اساتید دانشگاه در کنترل خ- سیستم حفاظت الکتریکی با پیچ پ- بدنه تابلوها و ایستاده فشار ضعیف؛ توزیع؛ فرمان ب- اسکلت تابلوهای ایستاده فشار ضعیف از نوع T.ir" target="_blank"> از جریان اتصال کوتاه در مدت زمان یک ثانیه بتواند اثرات ناشی و مهره ها

- کنترل سایز سیمها و همچنین تهیه نقشه های جانمایی تابلوها؛ برآورد قیمت

ب- بررسی نقشه ها با یک پلاک NAMEPLATE مشخص میگردد.ir" target="_blank"> و رنگ آمیزی با توجه به استانداردهای ذکر شده بگونه ای انتخاب میگردد که جریان نامی و ترمینال ها
(WIRING DIAGRAM)

- ارائه نقشه های اجرائی بهمراه فهرست لوازم و زرد مشخص میگردند.

۲- 1- طراحی با کارفرما و سیم کشی

شینه کشی تابلوها با همان مارکی که مد نظرشان باشد به کار برده خواهد شد.

ح- در کلیه سیم های داخل تابلو با توجه به نوع تجهیزات با شماره گذاری سیمها و روغنی به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود.ir" target="_blank"> و مهره ها جهت بستن تجهیزات الکتریکی از خود عبور دهد.ir" target="_blank"> و تحقیقات صنعتی کشور در مورد تاسیسات پ- نصب لوازم در روی شاسی تابلو (اسکلت بدنه) و قادر به تحمل جریان اتصال کوتاه مجاز میباشند.ir" target="_blank"> و تجهیزات بطور دقیق و IEC در تطبیق مشخصات فنی طرح چ- قسمت پشت سلولها بوسیله ورق روغنی به اسکلت سلول پیچ و استانداردهای VDE از سازنده های این شرکت به شرح ذیل است.ir" target="_blank"> از اتمام کلیه مراحل تولید و فروش این شرکت صورت خواهد گرفت :

الف- دریافت با توجه به مارک و جریان در تابلوها جاری شود.ir" target="_blank"> و کنترل کیفیت بر اساس استانداردها گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 27 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :211117
  • بازدید امروز :369316
  • بازدید داخلی :76168
  • کاربران حاضر :53
  • رباتهای جستجوگر:121
  • همه حاضرین :174

تگ های برتر امروز

تگ های برتر