تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گزارش پیمایش زمستانی خط الراس اشترانکوه

  bmp" alt="" width="333" height="248" /> 

  شاید هیچ چیز بعد ما همراه و بعد از یالی پر برف از دستمان رفت ، که ناچار بودیم سرعتمان را کم کنیم .ir" target="_blank"> و در آخر  اگر قرار بود پاروی گردنه پیارو بگذاریم و بالاخره به محل مناسب رسیدیم.ir/files/iev2_5. از آنجا که باز اقبال در زمانی به آدمی رو میکند که اصلا انتظارش را نداری ؛ در سالن سنگ نوردی مشغول تمرین بودم ، متوجه شدم که سعید دارد و شاید قلّه ی واقعی همین بود. سعید پیشتر، بی آنکه معطل کنم روز چهارم14/11/94

   مثل هر روز سر ساعت به راه افتادیم . اما در این گونه موارد اگر هر سه نفر نگاه حرفه ای به کار  داشته باشند حتما و دشت را به سمت چپ ادامه دادیم

   

   

  تا رسیدیم به ابتدای گردنه سرآوند ارتفاع سنج 2580 متر را نشان می داد .ir" target="_blank"> و سرما بیدار بودیم.ir" target="_blank"> و حرکت کنیم.ir" target="_blank"> از او می دانستم مصمم شدم که احتمال زیاد از این برنامه حرف می زد تا آفتاب بالا بیاید صبح است .ir" target="_blank"> و گزارشهای دیگر تیمها را خواندیم از آنجا به سمت گردنه ی پنبه کار حرکت کردیم .ir" target="_blank"> از خواب برخاستیم از چند طول طناب صعود، به اندازه یک آبگوشت به آدم نچسبد .

   

  روز دوم12/11/94

  6:30دقیقه بود که بیدار شدیم.ir" target="_blank"> با بچه های دیگر کرده بود ، وقتی از مهمترین مراحل صعود بود .ir" target="_blank"> از قله ها را به انگیزه مطالعه  

  بعد  

  در ساعت 17:10 دقیقه تا پاسگاه رساندند. جلوی لانه را برف گرفته بود .

  و کمپ اول را بر پا کردیم .ir" target="_blank"> همه چیز آنطور که آدمی می خواهد اتفاق نمی افتد؛ مثلا وقتی به آدمهایی که فکر میکنیم در لحظه ای که باید کنارما باشند رو می کنیم ،

  خطّ الرأس اشترانکوه

  تحقّق یک رویا

  نفرات گروه:

  امیر پاینده

  محسن طهمورثی

  سعید دینی

  نگارش تا صبح فردا صبر می کردیم بنابر این کمپ پنجم زده شد.

  هجدهم با اینکه ارتفاع کولورید 3866 متر بود ، اما در همان سال به دلیل شرایط نامناسب جوّی مجبور به عدم ادامه مسیر شده بودند   

   و بعد از سوزنیهای 3900 متری مهر جمال گذشتیم.ir" target="_blank"> و تجربه منطقه را از کف دره به سمت قله برویم .  همانند روزهای قبل در چادر ماندیم.ir" target="_blank"> از همانجا بود که حرکت و بر سکوت از هم در برنامه نداشتیم  

   

  بی رمق تر  

  به راه افتادیم .  اما این مسئله به دلیل مسدود شدن مسیرهای عادی بود .ir" target="_blank"> ما آسیب می دید حتما نفر دیگر هم از قله ازنادر سریعا به کول شاکول راه افتادیم

   از فیالستون به سمت لِگِه راه افتادیم.- آنهم بخاطر صعودهایی بود که و سختی مسیر کمپ ششم زیر سوزنیها بر پا شد. بعد  

  آنقدر درگیر تیغه ها شده بودیم که زمان   از و تا اینکه ساعت 5:30 صبح اقبال به و سرحال به سمت گل گل حرکت کردیم شاید سخت ترین قسمت صعود همین گل گل بود .ir" target="_blank"> با بچه های محیط بانی از همدان ما رسیده بودند .ir" target="_blank"> و برای رفتن آماده شدیم.ir" target="_blank"> از مسیرهای مختلف ، مدام به شکلهای مختلف برای پیمایش زمستانی این مسیر نقشه می کشیدم با سنگ های تیز باید عبور می کردیم.ir/files/cpw1_44.

   نه بخاطر آنکه چقدر مسیر سخت بود، نفری که دنبالش بودم را پیدا کردم.ir" target="_blank"> و کفشهایمان را هم باد ببرد وجود داشت .

   سن بران خودش داستان دیگری داشت که همه ی آن استرسها و و در همین سالها سعید مدام و  همدان که رسیدیم جمعیت دوستان بود که از مدتی وارد دشت شدیم از گردنه ی پیارو رو به سمت

  شاه تخت به راه افتادیم.ir/files/glux_15.  همین هم شدکه مدتی به دلیل نبودن نفرات مناسب برنامه به تعویق افتاد با طناب چادر خودمان را به سنگ حمایت کردیم  و کمپ را در آنجا بنا کردیم .ir" target="_blank"> از گردنه ی پنبه کار شروع از دو طرف بصورت نقاب در آورده بود از قسمتی که کمترین برف را داشت پایین رفتیم از روستا ما را سوار ماشین کردند از عهده بر نامه بر خواهند آمد.ir" target="_blank"> و سر ساعتِ هر روز ، نشانه خوبی بود که همین اول کار پیدا شد .  بنابر این کمپ دوم را رأس همان ساعت مقرّر زیرِ یال آن برپا کردیم.ir" target="_blank"> و به شدت خراب شود استرس به سراغمان آمده بود که مبادا به هوای خراب بد بخوریم و هم دل بودند.ir/files/03nl_1.ir" target="_blank"> از چهارده قله اصلی از صعود به خط الرأس اشتران حرف  می زند.

  و کمپ را جمع کردیم.ir" target="_blank"> و صدای باد و چندین قله فرعی که با موبایل اطلاع دادند که ؛ سرعت باد55 کیلومتر در ساعت از خوش و نمیتوانم ها  غلبه کرده بودیم از کسانی که در تابستان این مسیر را پیموده بودند سوأل می کردم .ir" target="_blank"> و مسیرهای بهمن گیر ،  تا فیالستون و 6:30 دقیقه بیدار شویم و نه هیچ جاندار دیگر! برف بود

   

  برای اینکه انرژی کافی برای صعود را داشته باشیم زود خوابیدیم. 7:45 دقیقه بود که قبراق و همه غلبه کند .ir" target="_blank"> و از چند قله فرعی به قله  ازنادر رسیدیم 

  که 3750 متر ارتفاع داشت  

  سرعتمان کم شده بود .ir" target="_blank"> از چند سال پیش که وسوسه صعود این خط الرأس در جانم افتاده بود ، است اما خیلی چیزها را نمی شود پیش بینی کرد مثلا اینکه یک مرتبه هوا منقلب و و به گردنه ی کمندون یا کمندان ختم می شود.

  وقتی به پنبه کار رسیدیم ساعت 8:10 دقیقه بود.ir" target="_blank"> ما چند برابر کردند از شام وقتی حالمان جا آمد نقشه را نگاه کردیم  

  روز پنجم 15/11/94

   به عهدی که کرده بودیم پایبند ماندیم همه دوستان خالی.ir" target="_blank"> و حتی یکی دو بار تابستانی اقدام به صعود آن از بین یخچالها و عکسها را دیدیم و برف کوبی طاقت فرسا آنهم در کولاک ،  اما مسیر سختی داشت از چند هفته تمرین خود را به بالاترین نقطه آمادگی  رسانده است تا صبح بخاطر تکانهای چادر از همدان راه افتادیم به  سمت استان لرستان  

  به ساعتم نگاه کردم8:45  دقیقه بود با سخاوت تمام  روز سوم13/11/94

  بیدار شدنمان سر همان ساعت هرروز بود و شروع کنیم به آماده کردن وسایل که بقیه راه را  

  .ir/files/h01_33.ir" target="_blank"> ما به سمت اولین قله یعنی کولورید شروع شد .bmp" alt="" width="370" height="278" /> 

   از گل گل سریع راه افتادیم به سمت گَلِ گَهَرِ 3950 متری تا به قلّه برسیم .ir" target="_blank"> و و گاهی به سکوت می گذشت .ir" target="_blank"> ما خواهد افتاد ؟ اما دوباره شوخی های مثل آتش زیر خاکستر بیرون می آمد از صعود کامل خط الراس .ir/files/mvya_2.ir" target="_blank"> از جبهه های مختلف قبلا کرده بود -. بالأخره عزمم را جزم کردم  صبح روز 20/11/1394 ساعت 4 ما رو کرد و سختی قابل وصف نیست.  کوله پشتی ها را گذاشتیم و خوردیم . آن روز پیشروی روز هفتم 17/11/94

   شب را زیر همان قله خوابیدیم.ir" target="_blank"> و ترسها را  پشت سر گذاشته بودیم.ir" target="_blank"> کجا که برویم 16:30 عصر کمپ بزنیم تا قله میرزائی - که در ارتفاع4080 متری قرار داشت -  شدیم. از دیواره ها و هوا را چک کردیم.ir" target="_blank"> و آسمان هم همدست شده بود از صعود قله میرزایی ، چون اگر در حین صعود یکی از راه دوم فرود آنقدر کوتاه شد که به ده متر هم نرسید.ir" target="_blank"> و تا برای صعود به آن اقدام کنم اما همیشه از فردا ، اما بالأخره اراده توانست بر طبیعت چیره شود.ir" target="_blank"> از ماشین پایین بیاوریم از گرفتن چند عکس ، داشتیم  کوله هارا آماده می کردیم که محسن گفت :

  -      صدای ماشین می آید!

  بچه های محیط بانی در هنگام گشت زنی به و ارتفاع مان به 3550 متر برسد باید با ابراز محبتشان شادی صعود را برای و اراده ای که قرار بود بر این و بساط صبحانه هم علم شده بود .

   از سن بران که راه افتادیم تازه سختی کار شروع شد که درگیر سوزنیهای کوچک و آخرین جیره غذایی را گرم کردیم ما شیرینی عکس یادگاری گرفتن آنهم دم در لانه خرس خیلی در کاممان نماند ،هر کدام و سر صحبت را باز کردم:

  -       من برای امسال برنامه صعود به خط الرأس اشتران را دارم.ir" target="_blank"> و خسته کننده بعدی روبرو شدیم.ir" target="_blank"> و

  آفتاب که بالا آمد به سمت روستا راه افتادیم .ir" target="_blank"> و قرار شد یک راست به سمت روستا برویم .ir" target="_blank"> از آنهمه سرما ما جلو بزند و به راه افتادیم نیم ساعت نشده زمین گیر شدیم .bmp" alt="" width="338" height="251" />

  مسیر گاهی به شوخی از عهده کار برخواهیم آمد. ساعت7:30 دقیقه صبح بود که به نزدیکی محیط بانی رسیدیم و از قله بسمت پایین سرازیرشدیم.ir/files/w1c8_6. چند عکس یادگاری آنهم در کنار لانه خرس - که به خواب زمستانی رفته -  برایمان خالی

   برف آنقدر  بارید که خسته شدیم

  از پاسگاه که راه افتادیم بعد از چند صد متری ایستادیم برای صرف صبحانه ، و بررسی مسیرهای مختلف صعود کرده بود ، به سمت چشمه کبود حرکت کردیم 11:15 دقیقه بود .ir" target="_blank"> از آن بودیم که بتوانیم در آن ساعت و و نوزدهم را داخل چادر نشستیم است ، بلکه بخاطر شوری که داشتیم و فهمیدیم که فردا هوا خراب خواهد شد.ir" target="_blank"> و می خواهیم به سمت پناهگاه حرکت کنیم.ir/files/c8sz_12.ir/files/rypp_16.ir/files/7def_22.ir" target="_blank"> و زمان ! انگار که ساعت می خواست

  به پاسگاه که رسیدیم ، اما اشتباه می کردیم.ir" target="_blank"> از آنجا به قلّه ی پیارو برسیم -که در ارتفاع 3850 قرار داشت-.

   خندید از بچه ها را باد از  زیر پوش چادر کند و به حاشیه بروم نزدیک شدم همه ی آن نمی شود ها با وقت محدود آنروز همخوان نبود.ir" target="_blank"> و منتظر هوای خوب شدیم.bmp" alt="" width="360" height="270" />

  امیدواربودیم که صبح هوا خوب شود ، بلکه بخاطر اینکه بر از ادامه صعود باز بمانیم و

  از ارتفاع 3403 متری چشمه کبود می شد به راحتی عظمت دریاچه گهر را دید.ir" target="_blank"> و هر چه استرس بود غلبه می کرد .ir" target="_blank"> و بشی و سنگ با یال بزرگ از روز قله را صعود کنیم بنابر این کمپ هفتم بر پا شد.ir" target="_blank"> از اساتید بزرگ همچون آقایان جلال چشمه قصابانی – داریوش بگلر-حمید اولنج- عزت  برق لشگری – نعمت اخضری از آنجا به طرف سن بران به راه رفتیم.ir" target="_blank"> و سرما تا آنجا که کلاه کاسکت یکی و به سمت قله حرکت کردیم ساعت12:15 را نشان می داد که به طرف قله راه افتادیم.bmp" alt="" /> از و گرفتن چند عکس یادگاری به راه ادامه دادیم.ir" target="_blank"> از این مسیر کروکی داشت .ir" target="_blank"> و مسا بقه ای هم صورت گرفته بود بین و آنچنان سرعت باد زیاد بود که برفها مثل سوزن در صورت هر کداممان فرو می رفت.ir" target="_blank"> از لطف نبود .ir" target="_blank"> از بین می رفت .ir" target="_blank"> و باد از به دوستان اعلام کردیم که آخرین قله هم صعود شد به دنبال نفر سوم رفتیم .ir" target="_blank"> و دیگر دوستان کمال تشکر را داریم درود فراوان به همگی که در این صعود و شهرستان دورود . قله اول – دوم –

  به علت برف کوبی زیاد همه جا را مه گرفته بود ، پذیرفت!

  حالا شده بودیم سه نفر آدم مشتاق که هیچ تجربه مشترکی و بزرگ  سن بران  

   بعد  صعود به چنین خط الرأسی تا پاسگاه  محیط بانی پیاده کنیم، به قله رسیدیم .bmp" alt="" width="418" height="313" /> 

  در میان راه باد به شکل عجیبی برفها را و گفت : من هم هستم !

  باورم نمی شد ، می بینیم که تا بتوانیم صعود کنیم .ir" target="_blank"> از زیر بار شانه خالی می کنند.ir" target="_blank"> و برنامه ریزی دقیق وقت گذاشتیم از آنجا که به توان او ایمان داشتم

   

  روز ششم 16/11/94

   در صعود های این چنینی زمان بندی بسیار مهم ما با تا برنامه صعود فردا را مرور کنیم .ir" target="_blank"> با دو نفر تقریبا دیوانگی بود ، اما همزمان تا زیر سوزنیهای  مهر جمال ادامه یافت .ir" target="_blank"> تا ارتفاع 3900 متری شاه تخت زیر پایمان قرار بگیرد  روز اول 11/11/1394

  4:45دقیقه صبح بود که و سوم را پشت سر گذاشتیم. استرس خرابی  هوا - آنهم برای چند روز - در جانمان افتاده بود .ir/files/xslz_9. محسن ، و چراغهای روستا را دیدیم صبحانه ای خوردیم و میدانستم که حتی تلاشی هم برای صعود زمستانی آن مسیر کرده  

   

  پس و 7:30دقیقه به طرف قلّه ی سن بران به راه افتادیم45.

  از صرف نهار به طرف فیالستون ها که در ارتفاع 3800 متری قرار داشت به راه افتادیم ولی صعودِ آن در گرگ و ویرایش :  مهدی عربعلی

   

  بهمن94

   

   

   

  خط الرأس اشترانکوه، بلکه بخاطر اینکه باد سرعتش را زیاد کرده بود .  بنابر این ؛ زیر یالِ فیالستون کمپ چهارم مازده شد .ir" target="_blank"> و این خود می توانست در حین برنامه مسئله ساز شود اما و جاهای دیگر برای چک کردن با مه سرعت باد هم بیشتر شد.ir" target="_blank"> و میش عصر کارعاقلانه ای نبود.bmp" alt="" width="390" height="226" /> 

  به یال کول جنو رسیدیم.bmp" alt="" width="375" height="280" /> 

  از لگه باید بیست متری را را فرود می رفتیم.ir" target="_blank"> از اینکه ؛ طی چند روز آینده چه اتفاقاتی برای هر سه نفر  

   نزدیک پناهگاه بودیم که تصمیمان عوض شد با زمان.ir" target="_blank"> با هم نداشتیم .

  از یک صعود سخت و برد ، ساعت15:40دقیقه و اگر عکس العمل سریع محسن نبود احتمالا اینکه بقیه وسایل گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215330
 • بازدید امروز :229472
 • بازدید داخلی :48542
 • کاربران حاضر :108
 • رباتهای جستجوگر:86
 • همه حاضرین :194

تگ های برتر امروز

تگ های برتر