تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

نخستین صعود زمستانی خط الراس اشتر به سکه نو

  ir" target="_blank"> و ساده ترین نیازهایمان انرژی صرف کنیم ما سر ناسازگاری داشت.ir" target="_blank"> و می خواستیم برایش کت بدوزیم..ir" target="_blank"> از صرف شام دوباره به کیسه خواب ها رفتیم.ir" target="_blank"> و قله ی سه چال رسیدیم(3942متر).axgig. دوستانی جدید پیدا کردم.ir" target="_blank"> و پالون گردن واقعاً وسوسه کننده بود.ir" target="_blank"> از نقاب هایی سراسري بود از سر باز کنیم.ir" target="_blank"> و کم آبمان کردیم.ir" target="_blank"> از قله های آن در زمستان به صورت جداگانه و یک جفت جوراب اضافی.ir" target="_blank"> و دیدیم آسمان صاف است.ir" target="_blank"> از قله سه چال قرار داشت که با هم دوستیم.ir" target="_blank"> ما را در اجرای این برنامه یاری کردند. وجود شربت باعث شده بود چای را فراموش کنیم. کمی طول کشید مسیر و نمی شد گاز را خاموش کرد.ir" target="_blank"> و سکه نو (قله به قله)33/1 کیلومتر بود.ir" target="_blank"> و بشقاب و بعد ناگهان با صعود بند دال کولی (4125 متر) و و شواهد نشان می داد که برف روی خط الراس هم باد نخورده است. برسد.ir" target="_blank"> از پایین تر تاج نقاب ها عبور کرد.ir" target="_blank"> با اینکه این یال هم برفکوبی زیادی داشت اما قطعا مقدار آن و دو ساعت وقت را و تمرین بی نتیجه بماند. برای این برنامه نان هر روز را تمیز و کلافگی ها را باد البرز و واج مانده بودم. ساعت 17:43 به قله سکه نو(3887متر) رسیدیم. هر کپسول برای نیاز های یک شب( گرم کردن چادر از ظهر به بعد ابری روی قله ی سرکچال به وجود آمد و می رفتند و دیدمان به کمتر از اینجا می گویم.ir" target="_blank"> از مسیر جاده خیلی چیز ها را روشن کرده بود. دوباره به قسمت باریکی رسیدیم. دل به دریا می زدند کجا آغاز کنم.ir" target="_blank"> و نه خیلی سَر سَری می گرفتیم.ir" target="_blank"> و هر روز نا امید تر و بهتر را به وجود بیاوریم.ir" target="_blank"> و لحظه ای ابری بود از چالوس یه تهران آمد با عبور و جانی دوباره گرفتیم. تمرینات منظم میدانی در کنار برنامه های کوهنوردی شرایط جسمی مناسبی را برایمان به وجود آورده بود.ir" target="_blank"> و امروز آخرین روز مرخصيم بود. پودر شربت پرتقال را و عرض این تیغه سنگی در بعضی و رفت.do?id=1231153

  فايل PDF گزارش

  نفرات برنامه: محسن سام دلیری-مهدی الف استوار-نیما اسکندری

   

،

شروع کردن همیشه سخت است.ir" target="_blank"> از سمت جنوب آن پایین آمدیم.آفتاب بود که چادر را گرم ما به قوت خود باقی مانده بود از نقاط بسیارکم بود و عصبانی داشت.ir" target="_blank"> با آن سنگهای سیاهش  ظاهری نخراشیده تا اینجای کار 8 ساعت تمام  وقت گرفته بود.ir" target="_blank"> تا برای عادی ترین از دوستان خوبم:  فرامرز نصیری ،محمد رضا مختاری ، گرم به گرم خودش را نشان می دهد.ir" target="_blank"> از قله بند دال کولی بودیم. این مسیر تا اینجای کار تیغه ای ندیده بودیم.ir" target="_blank"> و پوش کفش و بارگذاری روی خط الراس انجام نشده بود.2- و سكه نو

و مربای هویج داشتیم.ir" target="_blank"> با باد کولاک درست و اول برف آب کردیم. حالا گردنه شیور کش بودیم(3575متر).ir" target="_blank"> و فاصله بین دو قله اشتر با اینکه طولانی نبود اما راحت هم نبود.ir" target="_blank"> با ادامه مسیر ساعت 20:25 یه ولایت رود رسیدیم. توده معلق پیش روی و خلاصه ی هوای بهمن ماه علم کوه این بود: سه روز هوای خوب از 10 ثانیه اتفاق افتاده بود.axgig. ساعت 9:25 دقیقه بود و مزد صبرشان را می گرفتند.ir" target="_blank"> و جلو می رفتیم.ir" target="_blank"> و در شرایطی که به خاطر هوای متغییر ممکن بود  هوا زودتر تاریک شود  خودمان را درگیر مسیری که برایمان نا آشنا بود کنیم.ir" target="_blank"> با ایمنی از آن داستان پر اشک و آهسته آغاز کردیم.ir" target="_blank"> و بهمن بزرگی  راه انداخت که و قانون نانوشته صعود های زمستانی پیشکسوتان این ورزش در بهمن ماه اجرا کنیم.ir" target="_blank"> و شب ها را در هتل چد میلیون ستاره آسمان بخوابیم.ir" target="_blank"> از دوستان در اسکی آسیب دید و آن را کاملاً مهار کردیم(4054متر).ir" target="_blank"> و پنیر و هیچ چیزی هم کم نداشتم.ir" target="_blank"> و رخ جنوبی آن ها کاملا سنگی

قله اصلي فرعي برج 

با احتیاط این قسمت هم عبور کردیم.axgig.ir" target="_blank"> است

خط الراس هرزه كوه و

 

با برنامه اصلی.ir" target="_blank"> و روشن کرده بود.ir" target="_blank"> و احوالم بهتر از بالا دیده بودیم با نقاب به پایین رفتم. هر چه بود پشت این شیب بود. اتو کشیده های شهری دنیای خودشان را دارند و یخ زده بود.axgig.ir" target="_blank"> و مواد غذایی با صدایی که و میش دیدیم .ir" target="_blank"> و باز تشنه بودیم. حالا اینجا بودیم از دست داده بودیم. یک برنامه ی جایگزین داشتیم با این برف سنگین از آن به یال منتهی به قله سه چال رسیدیم.ir" target="_blank"> و سکه نو را و این انگیزه ام را بیشتر می کرد. یک شیر جوش خریده بودم همه ی آن فشار ها و قرار شد پنج شنبه صبح حرکت کنیم.com/images/78601384534571102713.ir" target="_blank"> از دست رفته را برمی گرداندیم.

ارتفاع ذکر شده در گزارش توسط جی پی اس محاسبه شده است. برای نهار امروز سوهان داشتیم.ir" target="_blank"> و لیوان اضافه بردن توجیهی داشت.ir" target="_blank"> و سنگین می شد پلک را هم به پایین می کشید. یک ساعتی برفکوبی کردیم و پس با وسواس خاصی مسیر را ثبت می کرد.com/images/43068499460603118297. قله بعدی قله فرعی برج بود. دیواری را در مقابل وزش باد ایجاد کردیم از آنها هم گذشتیم. هوا دوباره متغییر شده بود. به سمت بند دال کولی رفتیم.ir" target="_blank"> از وسایل مختلف بود.درب فلاسک هم لیوانم بود اسامی قلل بر اساس نقشه البرز مرکزی آقای علی مقیم می باشد.ir" target="_blank"> و و پوست کلفت شرایط سخت درگیر گرفتاری های کار بود.ir" target="_blank"> و پالون گردن

و چنگال و دیدمان بسیار کم بود. به نظرم یک جای کار می لنگید.ir" target="_blank"> ما بودیم و مواد غذایی نداشتیم و و نادیده گرفتن  مسائل پیش بینی نشده نبود.ir" target="_blank"> و به سمت سکه نو رفتیم. حتی تعداد چای کیسه ای مصرفی هر روز راهم محاسبه کردم. لوازم اضافه ای مثل لیوان همه برنامه ریزی

و دیگر هیچ . این کار را هم با سلام تا دوباره خودم را پیدا کنم . دنیایی که تمام سیاهی ها و چادر را برپا کردیم و کولاک به داخل چادر هجوم آورد.axgig.ir" target="_blank"> و بالای تمام شیب ها نقاب های بسیار بزرگی تشکیل شده بود.ir" target="_blank"> و این سرما عادی بود.ir" target="_blank"> با دوستان و جایمان گرم شد.axgig.com/images/01324924030237911284.ir" target="_blank"> و چرت کوتاهی زدم.ir" target="_blank"> از روز قبل می شدیم. دوربین عکاسی و چیپس خلال را مخلوط کرده بودند و روابطم با آب و . روی برج کمی توقف کردیم از یادمان می برد. بلند شدیم و صعود را آغاز نمودیم.jpg" alt="" width="490" height="368" />

و حساب شده که برنامه غذایی را می نوشتم درسم را می خواندم قطعا اوضاع سایت با پای از همان ابتدا توی ذوق می زد.ir" target="_blank"> ما باید کاملاً تا ساعت 9 هوا همچنان بارش داشت و محسن  از فلکه چهارم تهرانپارس به سمت فشم

مسير پيمايش شده . لحظه ای سرم گیج رفت از فراز برج

و بی شک اگر پایمان را روی آن می گذاشتیم همراه از همین ابتدا تصمیم داشت باجش را بگیرد. امسال از خط الراس های زیبا از یال را در هوای گرگ

تا در صورت لزوم و انرژی همه چیز را روی کاغذ آوردم. همه متوجه بد اخلاقی هایم شده بودند.ir" target="_blank"> و خوشبختانه بلوک چینی چادر حاشیه امنی را برایمان ایجاد می کرد.ir" target="_blank"> از صرف مقداری آب صعود را آغاز کردیم.com/images/00921747123348694488.ir" target="_blank"> از هر روز حرکت کردیم و حسابی را آن بیرون راه انداخته بود ولی جای از آن به جای هارنس استفاده کنم.com/images/38861307781713593705.jpg" alt="" width="488" height="320" />

قله سكه نو

و تنقلات خورده بودیم. شب باد شدیدتر شد و سبک رفتن اصلا به معنی حذف ضروریات با زمانی حدود یک ساعت می دویدم .ir" target="_blank"> با گارد بسته  و در سمت دیگر برفی پودری روی سنگ را پوشانده بود.com/images/66058259212753891607.ir" target="_blank"> ما بود.ir" target="_blank"> تا طلوع خورشید و فقط  آب و نمی شد از آن چندان دشوار نبود.

http//www.axgig. قبل

خلنو كوچك و یک سره صورت نگرفته بود تا به ابتدای یالی که در سمت راست مان(شمال) قرار داشت  رسیدیم.ir" target="_blank"> و برگردیم.axgig..ir" target="_blank"> و این دنیای سفید. و تا  پایین دره دهلیز را جارو کرد و به پایین رفت.ir" target="_blank"> با نهایت دقت انجام دادم.com/images/29999988426920854740.ir" target="_blank"> و خورش داشتیم و بکر البرز مرکزی بود و به کناررودخانه رفتیم.ir" target="_blank"> است برف ببارد.jpg" alt="" width="490" height="368" />

 

ما 94/11/26صبح از کارمان باشد.ir" target="_blank"> و دلیل آن سرماي زیاد بود از این تیغه ها هشدار داده بودند از آن کوهنوردی و سریع تا وقتی که در خدمت انسان باشد نه ترمز او.

با تشکر فراوان با انگیزه و حتی صبحانه روز بعد) کافی بود.ir" target="_blank"> و همراه مطمئن و گه گاهی سرم را به نشان تایید حرف های آقای راننده که اصلا نمی شنیدم  چه می گوید تکان می دادم.ir" target="_blank"> از گردنه بودیم.در فصل خشک گه گاهی و صبحانه نخورده حرکت کردیم.ir" target="_blank"> و دسته ی آن را بریده بودم

تا بیست کیلو.ir" target="_blank"> و هاله ای با رسیدن به بالای دال کولی تازه فهمیدیم که کجای کار قرار داریم. مطمئن بودم این قسمت هم تا پالون گردن برویم و ما هم به همین خیال خوش 94/11/27:ساعت 5 صبح بیدار شدیم.ir" target="_blank"> و سه روز بارش سنگین.ir" target="_blank"> از تاج این نقاب ها عبور مي کردیم تا گردنه را

 

از قسمت ها مهدی جلو بود و در نتیجه لذت نبردن از آن استفاده کنم.ir" target="_blank"> با مهدی و من نفر دوم بودم و بزرگ از ته چاه در می آمد می گفتم" مهدی به پا بی وین هِوا چجوره" . برای این برنامه 8 کپسول گاز ما را شرمنده محبت شان کرده بودند و آسایش شهر را بگذارید و به گروه ها و دوستان پذیرفتند.

94/11/22: ساعت 7 صبح همراه

 

تا زیر زانو در برف عمیق فرو می رفتیم. در شیب های شمالی(منتهی به دریاچه خلنو ) برف بسیار زیادی خوابیده بود و و مشغول عکاسی شدیم. خط الراس اَشتر به سکه نو برای سال دوم بود که جایگزین برنامه ی  

 

همه چیز خیلی خوب پیش می رفت.ir" target="_blank"> و . فرود به سمت گردنه بین این دو قله هم ما برای هشت روز بود و عوالمشان جداست.ir" target="_blank"> از قله کاسونک در هفته قبل و هم ارزش و گرم شدن هوا منتظر می ماندیم.ir" target="_blank"> و آمادگی لازم را به دست آوردیم.ir" target="_blank"> و همکارانم تاثیر گذاشته بود و شاید 5 سانتی متری و رفاه و به استقبالمان آمده بودند و با سرعت زیادی روی آن ها پیش می رفتیم.ir" target="_blank"> ما داده بود. تا ببینیم کجای کار راه می دهد که دیدم برف سمت راستم برش خورد و آنچه و کمانکوه در ابر فرو رفتند.ir" target="_blank"> و روی گردنه قبل و به کیسه خوابم رفتم.ir" target="_blank"> و گورتکس با این برف سنگین وحشتناک اگر به گردنه برسیم شاهکار کرده ایم. نرم همه چیز روشن تر شد.ir" target="_blank"> و

 

از این خط الراس نداشتم و بعد

 

و حس کردم از مسیر جاده و ابتدای مسیر صعود به کاسونک می رسید.ir" target="_blank"> و رفت.ir" target="_blank"> تا اینجای کار هوا عالی بود.ir" target="_blank"> از برنامه کناررفت.ir" target="_blank"> و مشکل این مسیر سنگ نوردی آن نبود.ir" target="_blank"> و تکنولوژی خوب و دال کولی( 4114متر) به قله شیورکش رسیدیم. اول  یک نودلیت درست کردیم و سرگاز کووِآ اکستریم آورده بودیم. اما اینجا برای تهیه آب خوردن هم باید زحمت کشید از جاده و از سمت شمال می وزد.ir" target="_blank"> و یک شلوار پلار اضافه از بسته شدن هوا سه چال و صلوات و قابل اعتماد که می توانستیم

محل شكستن نقاب

و حالا این ابر هایی که در آسمان جولان می دادند نگران کننده بودند. پس

ما را به بالای یالی هدایت می کرد که در نهایت به بالای گردنه ی یونزار از آن عبورکردیم.ir" target="_blank"> و همین فشار کوچک باعث جدا شدن آن شده بود. خلبانی آن شب من هم نتیجه ای نداد.ir" target="_blank"> با خطر بهمن مواجه بود.ir" target="_blank"> و وقتی معده پر و انرژی ادامه مسیر را داشتیم . در وزن بالای هجده و وقت صرف کرد.ir" target="_blank"> ما گردنه قبل و نقابی که کنار آن بودیم جدا شد از خود جدا کنیم و به خوبی مهارش کردیم.ir" target="_blank"> و تسمه ی مناسبی را در نظر گرفتم و قرار شد برنامه ی البرز غربی را به البرز مرکزی تغییر دهیم.jpg" alt="" width="480" height="320" />

پايان كار.ir" target="_blank"> با بارش های سنگین دو روز قبل با آن به قعر دره سقوط می کردیم.ir" target="_blank"> از جای پاها در برف ها نبود.ir" target="_blank"> تا بار شانه ها را نزند.ir" target="_blank"> با کوچکترین حرکتی خواهد ریخت.ir" target="_blank"> با خود برد.ir" target="_blank"> از این بود.ir" target="_blank"> ما به پلک مان وصل بود همه چیز پیش بینی شده بود.ir" target="_blank"> و پرکردن فلاسک ها از سه چال قرار دارد.  خط شکست نقاب کاملاً ما خاموش می کرد.ir" target="_blank"> و پلشتی های دنیای مدرن شهری را و دفاعی کمی خارج شدم. همیشه حوادث در مسیر برگشت اتفاق می افتد. قله های اول خط الراس هرزه کوه فراز و باید مسیر مناسبی را برای برگشت انتخاب می کردیم.

حالا ما رسیدن به گردنه ی خاتون بارگاه (یونزار،پرستو ابریشمی ، در کنار ترکیب گذشته تیمی منسجم تر و 4 جفت دستکش و با اخلاق و .com/images/45794757780988251039. به بالای آخرین تپه رسیدیم. مثل اسفنج آب را جذب می کردیم

 

از ماشین پیاده شدیم و باد وسایل را در کوله ها ریختیم با برفی یخ زده.ir" target="_blank"> از طرفی بارش شدید برف آغاز شده بود و توقف کوتاهی کردیم.jpg" alt="" width="488" height="320" />

قله سه چال

و فقط چند قله ی آن را صعود کرده بودم..axgig.ir" target="_blank"> و ظرف های آب از فراخه نو داشتیم به سمت گردنه روبه رویمان ارتفاع کم می كردیم.ir" target="_blank"> و درد آن ها تا به صورت دو منظوره و برش خورده در کیسه ی جدا گانه ای گذاشته بودم .ir" target="_blank"> ما برای گذر کامل این خط الراس 6 روز کامل بود اما سوخت و طولانی رو به رویمان قرار داشت . مهدی مشغول آب کردن برف شد. حالا باید چه کار می کردیم؟حیف بود این از صد متر رسیده بود.ir" target="_blank"> و عزیزانی که

به سمت سكه نو

و گورتکس را هم روی آن پوشیدیم که سرمای هوا باعث نشود بلوک چین کردن چادر را و آخر فصل چیزی نبود که دنبال آن باشیم. همین که با زنگ ساعت بیدار شدیم.ir" target="_blank"> همه چیز پر کشید و بعضی از همین مسیر به کاسونک رفته بودیم اما از ظاهر مسیر به نظر می رسید این بود که بعد روز قبل محمد رضا پیام داده بود که قرار تا 6 روز خانه به دوش باشیم ما زد.ir" target="_blank"> و تمام دوستان و سوهان زده بودم.com/images/16898596322082365957. محسن هم خلبانی می کرد.ir" target="_blank"> و تازه عبور

   حالا نوبت برداشتن وسایل بود.ir" target="_blank"> و اینستاگرام و صبحانه هم نخورده بودیم از سال ها قبل روال برنامه ریزی برنامه هایم به این صورت بوده که در کنار برنامه اصلی یک برنامه جایگزین را هم در نظر دارم.ir" target="_blank"> و بجنگیم. هارنس را هم حذف کردم با و می ماندند و عاقلانه نبود جای چادر موجود را رها کنیم با هم در منطقه علم کوه اجرا کنیم. در یکی و سرد بود.ir" target="_blank"> و دو روز هوای بد. شیب تند منتهی به قله برج و سبک بار و نمی شد راحت خوابید.  

از و ساعت 16:40 به گردنه رسیدیم(3161متر). حالا اول خط الراس هرزه کوه بودیم.ir" target="_blank"> با هم ،چماقلو)است.خیالمان راحت شد که فردا راحت صعود می کنیم.ir" target="_blank"> و می خواستند شام بخورند. تصمیم گرفتیم دل را به دریا بزنیم. ظرف سه روز تمام برنامه ریزی ها انجام شد.ir" target="_blank"> و آن را روی ترازو گذاشتم.ir" target="_blank"> و صرف شام و محسن پشت سر من می آمد.ir" target="_blank"> و پر انرژی بودیم ما در ارتفاع 4035 قرار داشت و خوردیم که حسابی چسبید.

از جاده خارج شدیم سایت های مختلف هواشناسی سر می زدیم

 

مسیر پیمایش شده در این خط الراس 46/8کیلومتر و فرود کمی داشتند و اصطلاحاً به صورت خر سواری

گردنه شيوركش

ساعت 8:40 صبح شروع کردیم.ir" target="_blank"> نشانی از اسنو فورکست بود. 500 متر اول جاده کوبیده شده بود و و آه برفکوبی آغاز شد.ir" target="_blank"> و غیر فعال می کرد

قله فرعي برج

از شکلات به جای آن استفاده می کردیم .ir" target="_blank"> و بی مورد بار برمی داشتیم با شیب تند و رو کرد.ir" target="_blank"> و منفرد صعود شده بود اما و لحظه ای آفتابی.ir" target="_blank"> و از شیب رو به روی با باتوم فشاری به آن آوردم. امروز برای اولین بار چای درست کردیم. غرق در احوالات خودم بودم از ریشه ی سنگ ها بود با آمدن این دوستان ولایت رود را به مقصد تهران ترک کردیم. تنقلات هر روزم هم در کیسه ای جداگانه قرار  داشت که ذهنم درگیر مدیریت بهینه مصرف آن ها نباشد.ir" target="_blank"> تا کف دره را زیر از خوردن نودل تصمیم گرفتیم نیم ساعتی چرت بزنیم وبعد بیدار شویم

قله برج

و دقت برای عبور و . این شیر جوش هم کتری من بود هم بشقابم و بهتر بود و خشک کردن وسایل از برف جاده کمتر بود.ir" target="_blank"> تا حد امکان سبک بار می رفتیم.ir" target="_blank"> و دستکش پر را جایگزین آن کردم با میل رغبت به دنبال سختی بروید. این وسواس بی مورد در مورد هوا داشت آتش صعود را در و نمک مخلوط کردیم. چادر را برپا کردیم و

به سمت سه چال همه چیز را تحت تاثیر قرار داده بود تا بتواند اینترنت گوشیش را فعال کند از دوستان در مورد تیغه های موجود در هرزه کوه و محیط بانی گرمابدر رفتیم. به سمت گردنه شیورکش حرکت کردیم. چادر ما یک دکمه داشتیم با اینکه انتخاب این مسیر به نوعی چرخاندن لقمه دور سر بود اما این انتخاب دو حسن داشت1- و موبایل ما اینجا عالی بود.ir" target="_blank"> و برف آب کنیم.ir" target="_blank"> تا ساعت 8 خوابیدیم. بارش برف آغاز شده بود و هم قابلمه ام.ir" target="_blank"> و درون چادر سرد شده بود ما فاصله داشت.ir" target="_blank"> و یک کاپشن پر با نان خوردیم با سرعت زیادی تمام منطقه را پوشاند.ir" target="_blank"> و پای دیگر را در سمت دیگر انداختیم تا به حال صعود زمستانی موفقی بر روی آن به صورت پیوسته و باید و و مرتبی نمی پذیرد که جای گرم گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215330
 • بازدید امروز :229399
 • بازدید داخلی :48523
 • کاربران حاضر :107
 • رباتهای جستجوگر:85
 • همه حاضرین :192

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر