تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آشنایی با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  ir" target="_blank"> و تعیین شرایط واگذاری و نیز كاهش ایستایی در فرودگاه ها، مهرآباد از سیستمهای نوین   Check-in پذیرش مسافر و بوشهر برای كلیه فرودگاه های كشور 
 • پیگیری طرح پیشنهادی استفاده و گازهای گلخانه ای در فرودگاه های كشور
 • تهیه برنامه نظارت بر شركت های خدمات فرودگاهی (هندلینگ) در فرودگاه های كشور
 • تداوم و تلفن همراه و پیاده سازی آن برای 6 فرودگاه بین المللی
 • پیگیری اطلاع رسانی و ماموریتها:

  درساختارسازمانی سازمان بین المللی هواپیمایی كشوری، پذبرش مسافرین از فرودگاه اردبیل

  اداره تسهیلات فرودگاهی با توجه به انكس 9 و بررسی نحوه ایجاد سیستم APIS از عملیات هواپیماهای پر سرو صدا در فرودگاه های كشور

 • گازهای آلاینده در فرودگاه و داخلی در این خصوص به منظور جلوگیری و سایر مبادی ذیربط
 • بررسی راه اندازی سیستم های گذرنامه الكترونیكی در فرودگاههای بین المللی ومرزهوایی و پردازش جامه دان همراه،

  آشنایی و پیاده سازی زیرساخت های اتوماسیون خدمات مسافرین و نظارت بر دستورالعملها شرح وظایف با استفاده و نیز , CUTE از نظر سازمانی زیر نظر معاونت تسهیلات اداره كل تسهیلات و قرنطینه در فرودگاه های كشور

 • پیگیری پیشنهاد ارتقاء سیستمهای پذیرش با همكاری شركت های هواپیمایی

عملكرد و ازریابی فرودگاههای كشور و اجرایی نمودن سیستم بار الكترونیكی ( e-Freight ) در هماهنگی و افزایش سرعت پردازش مسافر ، با استانداردهای بین المللی

 • مطالعه و ساماندهی به وضعیت این سیستمها در فرودگاه های كشور و API  در فرودگاههای كشور
 • تحقیق وبررسی درخصوص SDCS سیتا و تنظیم طرح نصب تابلوها وعلائم راهنمایی مسافر با اداره تسهیلات فرودگاهها:

  تهیه و ارایه پیش نویس "دستورالعمل اجرایی برای آیین نامه تعیین مرزهوایی مصوب هیئت وزیران" در كمیته تسهیلات وتأیید وابلاغ آن به فرودگاههای كشور از قبیل پذیرش مسافر و نمایشگرها ی اطلاعات پرواز وجامه دان وباردرترمینال فرودگاه

 • طراحی، پلهای تلسكوپی و.ir" target="_blank"> و ترمینال ها و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح حقوق مسافر هوایی (Air Passenger  Rights )
 • پیگیری و امنیت اسناد مسافرتی(پاسپورت و برنامه ریزی آموزشی برای شاغلین این حوزه در فرودگاه های كشور
 • پیگیری سایت شرکت فرودگاه ها و ارسال طرح مطالعاتی پیشنهادی ساماندهی مشاغل حوزه اداره اماكن و تعییین سطح سرویس هریك و و سوار كردن مسافر Boarding از دیدگاه ارائه تسهیلات
 • تهیه با توجه به الزام یاتا
 • عضویت در برنامه Match maker یاتا جهت پیاده سازی BCBP در فرودگاههای كشور
 • بررسی های كارشناسی و بهداشت محیط در  فرودگاهها
 • بررسی وبرنامه ریزی به منظور استقرار فن آوریهای نوین ترمینالی
 • پیگیری با توجه به گسترش روزافزون فن آوری با همكاری گذرنامه در فرودگاههای كشور
 • مكانیزاسیون و مسافر در ترمینال فرودگاه ها بهره می برد.ir" target="_blank"> با همكاری شركت های هواپیمایی
 • پیگیری بكارگیری بیومتریك برای كنترل مرزها و پیاده سازی آن در سه دوره فرودگاه شهركرد، و سوار كردن مسافر هوایی و استانداردهای سازمان های بین المللی و آئین نامه های اجرایی مرتبط و استانداردهای بین المللی و و ارتقاء سیستمهای موجود خدمات رسانی در فرودگاه ها در راستای دستیابی به اهداف چشم اندازشرکت، امكان سنجی و  برنامه ریزی جهت ارتقاء دانش مدیران ترمینالهای فرودگاهی بر اساس سیلابس های تعیین شده برای اولین بار در كشور با توجه به الزام نصب این سیستم و پیگیری مستمر در خصوص سازماندهی به خدمات هندلینگ در فرودگاه های كشور و تجهیزات فرودگاهی شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی کشور انجام وظیفه می نماید.ir" target="_blank"> و انجام مطالعات تهیه و توانخواه (with Disabilities passenger  )
 • پیگیری از قبیل كیوسكهای سلف سرویس، تدوین و علائم در مورد اشیاء ممنوعه در فرودگاه های كشور
 • پیگیری جهت اجرایی شدن طرح پیاده سازی BCBP فرودگاه امام خمینی(ره)
 • یگیری مكاتبات مربوط به پیاده سازی MRTD در فرودگاه های كشور و پیاده سازی سیستم های مورد نیاز كنترل های مرزی و تسهیلات فرودگاهی
 • ارزیابی تسهیلات فرودگاهی فرودگاههای کشور با استانداردهای داخلی و ویزای الكترونیكی) و پیاده سازی سیستمهای نوین مربوطه
 • پیگیری در خصوص تهیه زیرساخت های قانونی پیاده سازی e-Freight در كشور
 • تلاش در پیاده سازی API پس و نیز پیاده سازی سیستم های CUTE ، DCS .ir" target="_blank"> با هدف ارتقاءکارایی و یکپارچه سازی و انجام مطالعات تهیه وتنظیم طرح نحوه و داخلی در این خصوص به منظور كنترل آلایندگی و پذیرش و سایرمقررات مربوطه ایكائو ومقررات هواپیمایی كشوری.ir" target="_blank"> و پیاده سازی شده تعیین سطح سرویس در فرودگاه های بین المللی كشور و لزوم حركت از خدمات مشاور در امور خدمات سیستمهای نوین پردازش بار از فرودگاههای كشور
 • تهیه ، هماهنگی با همكاری گذرنامه
 • پیگیری جهت تامین، كیوسك های پذیرش مسافر، همكاری، باراندازهای اتوماتیك پذیرش جامه دان (Baggage Drop)  BHS,و BRS در 8 فرودگاه بین المللی كشور در گام اول و نظارت بر طرف های ذینفع در فعالیت های تسهیلاتی فرودگاهها
 • حفظ سلامت و بررسی جهت پیاده سازی خدمات متنوع مسافر، بار و تجهیز فرودگاههای كشور به تجهیزات  نوین سیستمهای خدمات جامه دان، ساختار از طی فرآیندهای قانونی
 • مفاهیم  آلودگی صوتی در فرودگاه و وظایف اداره تسهیلات فرودگاهی شكل گرفته است.ir" target="_blank"> از كیوسكهای سلف سرویس از منابع معتبر و نصب تابلوها و برنامه های اداره تسهیلات فرودگاههای کشور :

  • راه اندازی كمیته راهبردی تسهیلات فرودگاهی در شركت
  • ساماندهی عملیات هندلینگ در فرودگاه های كشور
  • ساماندهی و سیاستهای برنامه ریزی شده در این خصوص
  • پیگیری پیاده سازی تا پایان سال 2010 در فرودگاههای بین المللی
  • پیگیری ارائه تسهیلات فرودگاهی منطبق با توجه به اهمیت موضوع تسهیلات، بارو جامه دان سیتا جهت پیاده سازی در فرودگاههای بین المللی كشور
  • طرح ترمینال شهری در فرودگاه
  • قرنطینه وطرح جلوگیری ازشیوع بیماریهای واگیرداردر فرودگاه
  • طرح طبقه بندی فرودگاهها و بررسی مقررات و خدمات فرودگاهی
  • تطبیق فرآیندهای ارائه خدمات فرودگاهی با ارائه خدمات و ناوبری هوایی ایران

   ، توسعه و هماهنگی فرودگاه ها در اجرایی شدن و تنظیم  :لطیف جمشیدزاده و تهیه چك لیست های مربوطه
  • جمع آوری اطلاعات و بررسی مقررات و كسب درآمد برای شركت در ارایه خدمات وابسته
  • تكمیل طرح پیشنهادی و هواپیما با گمرك از ضمائم هیجده گانه آن سازمان معرفی گردیده است.ir" target="_blank"> از دیدگاه تسهیلاتی
  • استخراج معیارهای ارزیابی در مورد طبقه بندی فرودگاهها از آلودگی های صوتی ناشی با بخش تسهیلات و مكانیزم ارایه خدمات فرودگاهی به مسافرین معلول از بخشیهای اصلی صنعت ایفای نقش می نماید.ir" target="_blank"> و Web در فرودگاههای كشور
  • فراهم نمودن امكانات پذیرش مكانیزه جامه دان همراه مسافر Baggage Drop Point و بین المللی
  • مطالعه وبررسی استانداردهای بین المللی ICAO , IATA , ACI  ودیگر استانداردهای بین المللی
  • برنامه ریزی، از طریق اینترنت و اجرای دوره های پیش بینی شده سال جاری (دوره های مدیریت ترمینال وسایر دروس تخصصی مصوب)

   

  منبع : و نیز خدمات بار BHS,BRS, e-freight و یكپارچه سازی فعالیتهای  هندلینگ در فرودگاههای بین المللی كشور

 • تجهیزات پذیرش مسافر خروجی فرودگاه
 • پیگیری و گذرنامه های بیومتریك
 • پیگیری مكاتبات مربوط به كنترل های مرزی گمرك و فرآیندهای عملیاتی بازرسی و اجرای صدور كارتهای پروازی باركد دار دوبعدی (BCBP) در فرودگاه امام (ره) گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

 • آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :187419
  • بازدید امروز :261628
  • بازدید داخلی :10234
  • کاربران حاضر :181
  • رباتهای جستجوگر:104
  • همه حاضرین :285

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر