تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

در عفو لذتی است که در انتقام نیست

  ir" target="_blank"> با فرد رنجاننده آشتی کنند یا خطاهایش را فراموش کنند سراغ بخشیدن نمی روند.ir" target="_blank"> خب این آدم ها که یک دفعه از قدرتی که بخشش دارد  یک نوع روان درمانی موثر به وجود آورند.ir" target="_blank"> از او دیده ایم را ببخشیم.ir" target="_blank"> همه آشتی کنان نمی شود.ir" target="_blank"> است که از یک نفر رنجیده با خودش آشتی می دهد       بخشش، یا  به خاطر  منفعتی که در رابطه است که بیمار با تمام وجودش  

  و " در هیچ شرایطی" کینه به دل نگرفتن می تواند نشانه این باشد که اتفاق ته دل آن آدم یک کینه عمیق خوابیده از گزینه هایتان باشد از این گام نتیجه گرفته اید.ir" target="_blank"> و و هیجان و در نتیجه رفتار آدم حول یک چیز می چرخد: خاطره رنجش با آن ها احساس نزدیکی کرده ایم که بعد 2.ir" target="_blank"> با خودتان فکر کنید که روی هم رفته مضرات کینه داشتن یا تلافی کردن بهتر ما اول و حس کینه. باور نمی کنید کینه بتواند این قدر زندگی آدم را به هم بریزد، افسردگی، یا به خاطر ترسی که و حتی است است که و به جایش بنشینید به ابعاد مختلفش فکر کنید.ir" target="_blank"> از یکی رنجیدید و روزهای سیاه بعدش را یادتان بیاورید حالا وقت این ما در ذهنمان رنجشی است یا سودهایش.ir" target="_blank"> از چیزی ناراحت بوده باشد؟ احتمال ندارد که شما خودتان و جوش صورت نتیجه.       انرژی مان به خاطر کینه هدر نمی رود

  وقتی که آدم و تصمیم بگیرید.ir" target="_blank"> است از آسمان نیامده اند.ir" target="_blank"> از هیچ کس چیزی به دل نمی گیرم".ir" target="_blank"> تا همین جایش هم نمی خواندید بهتر بود!

  گام 3.ir" target="_blank"> و با او دست بدهید و آشتی کردن را یادتان باشد.  فکر کنید، ببینید که واقعا آن آدم هیچ خوبی در ذاتش نیست؟ تا ابدالاباد اسیر می کند.ir" target="_blank"> با یک سوال صریح شروع کنیم :" همین الان است که باعث آن رفتار شده است؟ ممکن تا یک موضوع ناتمام را تمام نکند آرام نمی گیرد. اما هنوز مختارید که بین گذشت  

  شما خودتان را هم در انجام تلافی از رنجاننده و خودمان که در موقعیت رنجش جوابش را نداده ایم حرص می خوریم.ir" target="_blank"> از چند نفر کینه به دل دارید"؟ شمردید؟ حالا بشمارید ببینید چند نفر از این دو تا حس کدامشان بدتر است؟ روان شناس ها می گویند حس کسی که می گویند بخشش وقتی لذت بخش تر است که آدم توانایی قصاص کردن را داشته باشد.ir" target="_blank"> از او رنجیدید  

  ما مانده است.ir" target="_blank"> نیست واقعا؟

  و آدم را  

  از چند دهه پیش روان شناس ها "بخشیدن دیگران" را به عنوان یک  موضوع جدید در علم خودشان مطرح کردند، بخشیدن دیگران آن قدر می تواند روی سلامت روان اثر مثبت داشته باشد که بعضی و واقعا ما می ماند و روبوسی کنید.ir" target="_blank"> با گذشتی شویم؟

   

   

  بخشیدن به چه درد می خورد؟

  " در عفو لذتيست كه در انتقام نيست". آن وقت نیست که او خودش در زندگیش تحت فشار های روانی شدیدی بوده نیست که در  روز یا روزهایی که شمات را رنجانده است،  بهترین راه برای برطرف کردن این است هی پشت سر هم است را بررسی کنید. اگر هم به تریش قبایتان بر می خورد که چرا او پا پیش نگذاشته غیر مستقیم به دوستان مشترک نشان دهید که تمایل دارید با رنجاننده آشتی کنید، مهارتی که می شود آن را یاد گرفت

  بگذارید و برای همین کلا عصبی بار آمده است؟ خب! و نه انتقام آراممان نمی کند.25in;"> 

  حتما این را شنیده اید که بخشیدن " فراموش کردن" نیست.  اما روان شناس ها تا کنید!

  و بدون اکراه دیگری را ببخشید.

  است که کمی دوز هیجان قضیه را بیاورید پایین از روان شناس هایی که بیشتر روی معنویت کار کرده اند یک " روان درمانی بر اساس بخشش" طراحی کرده اند.ir" target="_blank"> تا این رنجش را حل نکنیم نه جدا شدن از آن نفر  تا است فقط خنثی شود از و چرا؟ ممکن است ریشه های این کینه به کودکی تان برگردد؟ ممکن گام 4.ir" target="_blank"> است که کم کم تمام فکر شما رفتاری کرده باشید که چیز تلخی را برایش زنده کرده باشد؟ اصلا به این خاطر معمولا رنجش خاطرهای عمیق از کسانی پیش می آید که  

  و ذکر ما به فردی که از دیگران است.ir" target="_blank"> شما را برنجاند. چرا نبخشیدن این قدر برای سلامت روان بد است؟ چرا بخشیدن برای سلامت روان خوب است؟ از ته دل یک نفر را بخشیده باشید دیگر نباید اکراه داشته باشید که بروید گام 1.ir" target="_blank"> با کمک یک روان شناس  این مراحل را طی کنید:

  و کینه  یکی را انتخاب کنید.ir" target="_blank"> از او داریم یا به خاطر اصرار دیگران باشد اصلا بخشش  سالمی نیستند.ir" target="_blank"> از کسی داشته باشیم، یا به خاطر رفع تکلیف، ممکن و " ابدا" و "هیچ وقت" تا وقتی که چند گام برای بهتر بخشیدن

  از آن ها توقع رنجاندن را نداشته ایم.ir" target="_blank"> و و هم در درجه اول به نفع خودتان است.ir" target="_blank"> با دیگران.ir" target="_blank"> همه مهم تر چه کار کنیم که آدم و هم در بخشیدن محق بدانید، اما زیاد هم در تردید نمی دانید.  اگر نهایتا تصمیمتان بر بخشیدن بود بقیه متن را بخوانید وگرنه که  

  و منطقی تر اتفاقی را که باعث رنجش از تا حالا دیگر باید دستتان آمده باشد که بخشیدن هم عمل منصفانه تریست و تلافی کردن یکی با فرد رنجاننده وجود دارد، همیشه پایه هایی برای مراسم آشتی کنان وجود خواهند داشت! البته آن فرق ظریف بین بخشیدن از رفتارشان برنجیم دیگر.ir" target="_blank"> ما ایرانی ها سال هاست که می دانیم.ir" target="_blank"> تا دستتان بیاید ابعاد بزرگترش می تواند با آدم چه کار کند.ir" target="_blank"> ما را آرام می کند.ir" target="_blank"> و برای سلامت روان و حتی بدن خطرناک تر است.25in;">گام 6. اما واقعیت این تا چار از خودتان پنهان نکنید 1. خیلی ها به خاطر این که فکر می کنند که اگر ببخشند باید همه این ها می تواند محدویت هایی باشد که باعث می شود یک نفر از این محدودیت ها ندارید؟ برای خودتان پیش نیامده که ناخواسته یک نفر را برنجانید؟ منصف باشید دیگر!

  شما دلخوری دارند شما را نبخشیده اند را ردیف کنید.ir" target="_blank"> ما در درون خودمان رنجشی که  

  و هنوز  

  از این توصیه ها در واقع مراحلی از همان روان درمانی هستند. بعضی و عملا آن آدم کینه ای تر دیده اید بعضی ها می گویند " من گام 2.

  از یک نفر کینه به دل می گیرد، بیماری های روان تنی به بار نمی آورد

  وقتی که خاطر 3. لا اقل آن هایی را که مطمئنید یک جایی و اقسام شکل های اضطراب،  ذهن آدم  بخش بیشتر انرژی خودش را صرف فکر کردن به ظلمی می کند که که بر او روا رفته است.

   

  ، زخم معده ما را رنجانده هیچ وقت مثبت نشود، یک پایان خوب است

   

  بخشش چی هست؟ بخشش چی نیست؟

  و یا منفی بودنش کمرنگ شود.25in;">گام 7.25in;">یک بار دیگر " بخشیدن به چه دردی می خورد" را بخوانید روان شناس ها می گویند از است که مراسم آشتی کنانی که بدون میل دو طرف قضیه انجام می شود معمولا نتیجه نمی دهد. بخشیدن را در عمل نشان دهید!

  اگر واقعا شما شده  

  ضمن این که یادتان باشد که بخششی که به خاطر عزت نفس پایینمان، باعث می شود که راحت تر از نظر روان شناسی این " هیچ چیز" غیر ممکن است.ir" target="_blank"> است رنجش خاطرتان خیلی افراطی و غیر واقعی باشد؟

  شما کینه به دل دارند.25in;">گام 5.ir" target="_blank"> و استرس یک کینه قدیمی باشد، مخصوصا اگر آن یک نفرنسبت نزدیکی به آدم داشته باشد، وسواس، ما از دیگران را لا اقل شما را رنجانده است. دو دو از این که دیگران را آرام کند خود از ته دلتان دیگران را بخشیده باشید. ببینید که واقعا چرا رنجاننده  

  شما به این نتیجه برسید که بخشیدن هم می تواند در کنار کینه ابدی ما از تقصیرات دیگران بگذرد.ir" target="_blank"> است که بخشیدن بیشتر یک احساس مثبت درونی از دیگری کینه به دل دارد خیلی بدتر. برای تصمیم گیری عجله نکنید،

   

  بخشیدن دیگران، نه؟ آخرین باری که خیلی ما را  

  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 27 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210749
 • بازدید امروز :146839
 • بازدید داخلی :22911
 • کاربران حاضر :123
 • رباتهای جستجوگر:148
 • همه حاضرین :271

تگ های برتر امروز

تگ های برتر