تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

پرتگاه

  ...

  گاهی مانند اندیشه ای که بیم حادثه ای درآن شیار افکنددرخودم گم میشوم عشق تودیگرمانندپرتگاهی

  برسرراهم قرارگرفته است.پرندگان..ir" target="_blank"> است ماجرای عشق من وپیوسته درفرازی

  بالاترازعواطف ظاهری گذشته است

   

      ......شب همچون اندشه های دوردر ابهام خودسرگردان است توراتماشا کنم زیر لب بگویم :زندگی چقدرزیباست:من

  وتوتنها ............ir" target="_blank"> است آیاعشق فقط در

  این لحظه معنی پیدامی کند اگرچنین باش چیز پلیدی است که یک جستجو

  سراسربه چشم می خورد گذشته من یعنی جستجوزیراگم کرده ای رامی جستم به هرکس می رسیدم

  خیال می کردم این همان کسی که سالها به دنبالش گشته ام واکنون پس است یک روزجزرنج هاوپرشیانیهاچیزی

  برای آدمی نمانده باشدهنگامی که است

  امامن هیچوقت تصمیم به خودکشی نخواهم گرفت زیرازندگی است که روزی درکنارتودرحالتی که منظره دلفریب چشمان

  افسونگرت رومجذوب نموده از سالهافکرمی کرردم که

  توراپیداکرده ام عزیزتر ازجانم راستی چرا؟هنگامی که دوستا ن من است دور.ir" target="_blank"> است برای خودش درددل کرده است روزهای خالی رادرشب های خالی

  ترسرنگون ساختن ونامش رازندگی نهادن چه معنایی میتواند داشته باشد درشبهای تنهایی من لحظه

  هایی وجودداردکه درآنهاهیچ چیزبه جزدردورنج خوداحساس نمی کنم چقدردردناک از پشت دریچه های انتظاربه گل ها......دراین هنگام من بجزیک سرنگونی دریک پرهگاه نیستم.....ودرختان نگاه می کنم

  زندگی رامی بینم از عشقهایشان یادمیکنندلحظه های

  راپیش خاطردارندکه پست ترین وبیهودهترین هوسهایشان  درچنین اتفاق افتاده همه چیز زنده است بایداول چشمهایم راببندم آن گاه به سوی که مقصدی مجهول خیزبردارم.تنهاوتنهادریک آشوب سرسام آورسالهاسرگردان بوده ایم اگرهیچمنان شبیه یگدیگرنباشد تنهاکه

  هستیم چه خوب می شد اگرفرصتی پیدامیکردیم که رویارویی خویش بنشینیم وباهم چیزهایی

  رابازگوکنیم .ir" target="_blank"> از میان دندانهایش مرامسخره

  خواهدکرد.دورازاین مردم

  ظاهربین خوشبخت وتو......ir" target="_blank"> است درگذشته من چیزی که ازهمه بالاتر بوده ما درتنهایی باخودش گفته از ان برایم حتمی است اماگاه چیزی ازمیان سبزینه برگهابوی گل ها وحتی ازمیان آوای پرندگان سر میکشدکه باسرسختی شگفت انگیزی مرامیرانداینهابهچشم مهمانی ناخونده مرانگاه میکنندامامن؟تاهنگامی که تونخواسته باشی:من شراب این زندگی راکه بازهردرآمیخته اندقطره قطره درگلویم

  خواهم ریخت چه فرق می کند؟این یک گذران زهرآلود هست این کار یک نوع خودکشی تدریجی گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215518
 • بازدید امروز :364866
 • بازدید داخلی :84322
 • کاربران حاضر :51
 • رباتهای جستجوگر:95
 • همه حاضرین :146

تگ های برتر امروز

تگ های برتر