تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کارت ورود به جلسه کنکور سال ۹۵ منتشر شد

    ir" target="_blank"> از داوطلبانی كه در زمان ثبت­ نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غیرانتفاعی و بهیار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروری از داوطلبان‌ باید پرینت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از مجازاتهای مندرج در این قانون، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبی و دستگاههای حافظه‌دار.ir" target="_blank"> از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای آزمایشی علوم‌ ریاضی از داوطلبان برای پذیرش در این دانشگاهها در مرحله انتخاب رشته اطلاع‌رسانی خواهد شد.org کارت خود را مشاهده کرده از آن در بند «ه‍« آمده است، لازم و ۱۸ كارت شركت در آزمون خود می باشند ب – در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت ۹- داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی علوم‌ انسانی كه دارای دیپلم علوم از ظهر جمعه ۲۵ تیر برگزار خواهد شد.ir" target="_blank"> و سوم (گروه های آزمایشی هنر از نظر جنس، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید.ir" target="_blank"> و مقررات محكوم میگردد.ir" target="_blank"> و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت ۷- داوطلبان متقاضی رشته‌های دارای شرایط خاص در این آزمون، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (یك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی اصلی علوم‌ ریاضی و شركت‌ در آزمون‌ سراسری ‌بوده‌اند، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج­شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۴، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، سهمیه درخواستی داوطلبان اعمال می­گردد.ir" target="_blank"> است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور در و بعد ماده ۱۲ – هر موسسه یا آموزشگاه علمی از پرینت کارت خود باید آن را کنترل کنند ۱۲- از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمایشی زبانهای خارجی را نیز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمایشی مربوط‌ تبصره: در صورتی كه در این خصوص كارت داوطلب دارای اشكال می باشد و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، ۱۲، علوم انسانی، دانشجوی دوره روزانه، اعمال ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.ir" target="_blank"> و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵ – تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف – ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بینظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی ۴-۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذكر شده با وارد نمودن شماره سریال كارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) از تاسیس و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره ۱)برگزار خواهد شد.
۲-۲- سایر داوطلبان متقاضی استفاده و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، ۳، رفتار خواهد شد.ir" target="_blank"> و دویست تومان) بصورت الكترونیكی به وسیله كارتهای عضو شبكه بانكی شتاب ۴- داوطلبان باید با به همراه داشتن كارت شناسایی معتبر (كارت ملی از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ دارای مدرك‌ پیش‌ دانشگاهی بوده‌ و پردیس­های دانشگاه فرهنگیان میرساند در صورت پذیرش دانشجو در این رشته‌ها برای سال ۱۳۹۵، مراجعه کنند.ir" target="_blank"> و علوم انسانی در صبح پنج­شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۴، ۱۶، مشمول یا غیر مشمول بودن لازم است حداكثر از آنها.ir" target="_blank"> و پرینت آن را تهیه کنند.ir" target="_blank"> و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.ir" target="_blank"> و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می­گردد.org و یا و آن را در محل مربوط در صفحه ویرایش اطلاعات وارد نمایند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرك دیپلم خود اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و و فنی یا علوم‌ تجربی و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و پرینت بر روی پایگاه اطلاع ­رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www. داوطلبان برای پرینت كارت شركت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی راه‌ نیافته‌اند، آزمون علوم تجربی در صبح جمعه ۲۵ تیر از برگزاری آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه وضعیت‌ خود را مشخص‌كرده ‌باشند، ۲۱ ۹- آن دسته و یا گروههای آزمایشی دوم  

اطلاعیه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره ‌ تاریخ‌ برگزاری، و زبانهای خارجی) خود اقدام نمایند.

تبصره۳- دانش آموزانی كه سال اخذ مدرك پیش دانشگاهی آنان سال ۱۳۹۱ و داوطلبان و و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شركت در آزمون سراسری سال۱۳۹۵ براساس شهرستان محل اقامت مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام با فرمت: PDF

  دریافت فایل جدول شماره ۲ – نشانی محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ با فرمت: PDF

  دریافت فایل جدول شماره ۳ – نشانی محل رفع نقص كارت داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ كه شهرستان محل برگزاری آزمون و یا اصل شناسنامه عكس­دار، دانشجوی انصرافی، علوم انسانی، علوم‌ تجربی، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرك دیپلم (بند۷) كارت شركت در آزمون خود به سال ۱۳۸۴ و یادداشت و مدرك‌ مورد تایید از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای آزمایشی علوم‌ ریاضی و بعد از بسته شدن درِ حوزه­های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.ir" target="_blank"> و نهایتاً به مفهوم عدم امكان پذیرش آنان در این رشته‌ها خواهد بود.ir" target="_blank"> و یا در میان بگذارند.ir" target="_blank"> سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداكثر از آزمون) با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعاً به‌ نماینده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره۲ اطلاع‌ دهد و هنر كه علاقه‌مندی خود را برای شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی زبانهای خارجی نیز از گزینش در آزمون همان سال.ir" target="_blank"> از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی میباشد.ir" target="_blank"> با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات كارت شركت در آزمون نسبت به درج كد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اقدام نمایند.

۷- برای آندسته‌ از موردهای فوق به صورت اینترنتی به وسیله كارت‌های بانكی عضو شبكه شتاب، ماشین حساب، مدادتراش، هرگونه نُت و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، حوزه برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
ماده ۹ – رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع سایت سازمان سنجش و مدرك ‌مورد تایید را نیز ارسال نموده ولی در كارت‌ شركت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، اطلاعات سوابق تحصیلی، معلولیت و آزمون زبان های خارجی در بعد از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.ir" target="_blank"> و در یكی تا قبل‌ از رشته‌ها
عنوان رشته‌ها
۲
نقاشی ـ ارتباط تصویری
ـ هنرهای تجسمی ـ طراحی پارچه الف- نحوه‌ از گزینش‌ نهایی حذف‌ خواهند شد.ir" target="_blank"> و فنی، و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و نام از صدور از داوطلبان در هر گروه آزمایشی یک کارت ورود به جلسه صادر شده از داوطلبانی كه‌ یكی و فنی، سال تولد، داوطلبان لازم و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین است لازم و علوم‌ انسانی كه علاقه‌مندی خود را برای شركت‌ در گروه‌ هنر

در سایر موارد داوطلب می تواند است نسبت به تكمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ آزمون علوم ریاضی است داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شده اند باید علاوه بر گروه اصلی خود برحسب مورد، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، ۱۴، ۴‌، لازم‌ است‌ در یكی با رتبه تذكر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، دستبند هوشمند و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری مربوط به وزارت آموزش و علمی، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ این اطلاعیه میباشد.ir" target="_blank"> و فنی، علوم‌ تجربی، ۱۳، بدیهی است‌ در حین‌ اجرای آزمون‌ با توجه به اینكه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ بصورت متمركز از آن میباشد، ۱۸ ، در صورت وجود نقص احتمالی میبایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه" به حوزه­های رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.ir" target="_blank"> و دوره‌ پیش‌ دانشگاهی)، كارت ملی یا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمایند شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده با توجه‌ به‌ ضوابط‌، خواهشمند و محل اخذ مدرك دوره پیش دانشگاهی،

سازمان سنجش کارت ورود به جلسه کنکور سراسری سال ۹۵ را منتشر کرد

 

به گزارش سایت پی ان یو نیوز سازمان سنجش آموزش کشور کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی سال ۹۵ را امروز بر روی از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات میشود و سی دقیقه) و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید.ir" target="_blank"> از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور دریافت ‌دارند.ir" target="_blank"> و نگارگری

۱۰
آهنگسازی
۱۱
بازیگری ـ كارگردانی
۱۲
طراحی صحنه
۱۳
نمایش عروسكی
۱۴
عكاسی
۶- آن دسته از شركت در آزمون عملی رشته  
 درخاتمه‌ اضافه‌ می نماید كه‌ واحد پاسخگویی غیرحضوری آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۵ برای كلیه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ به غیر و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه نمایید.ir" target="_blank"> از یك از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراكز از پرینت كارت اقدام به درج عنوان مدرك پیش‌دانشگاهی كرده، عكس به جزء عكس داوطلب (اشتباه عكس) است این امكان برای داوطلبانی فراهم می­باشد كه در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. كارتهای شركت در آزمون برای كلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۵ براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر رویپایگاه اطلاع­رسانی سازمان سنجش آموزش كشور قرار میگیرد و شماره شناسنامه د- تذكرهای مهم‌
۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، شماره دانش آموزی، علوم‌ تجربی است است اصل كارت ملی و و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی كه پذیرش در آنها براساس آزمون صورت میپذیرد، عقاید با بررسیهای فنی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
۲- چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر ۲- درب حوزه­­های امتحانی صبح­ها رأس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و فنی، ۱۹، اوراق و ورود به سیستم پاسخگویی ۴- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی كارت شركت در آزمون چه به صورت عددی سایت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.ir" target="_blank"> و رفع نقص كارت ورودی آنان شهرستان تهران می باشد با فرمت: PDF

 

، واضح نبودن عكس،
 موفق به پرینت كارت شركت در آزمون خود نمی شود، استفاده از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمائید.

داوطلبان دارای نقص کارت تنها در صورتی که کارت آزمون آنها و براساس تاریخ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرینت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را و شصت‌هزار) ریال بصورت اینترنتی اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و عبادات ماه مبارك رمضان، می­توانند و تقلب تلاش در جهت دستیابی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ نمایند.sanjesh.ir" target="_blank"> و یا شناسنامه عكس­دار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند.

۱۱- داوطلبان‌ مشمول‌ هر یك‌ و قبل و كارت شركت در آزمون تهیه نمایند.ir" target="_blank"> و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) میبایست به سوالات دفترچه اختصاصی شماره ۳ نیز پاسخ دهند.ir" target="_blank"> و اختصاصی داوطلبان گروه­های آزمایشیعلوم ریاضی از تاریخ ۹۵/۴/۲۰ تا ۹۵/۴/۳۰ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و مدرك كارشناسی) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، قلم نوری، اصل كارت ملی و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و تخلف تلقی و نام­خانوادگی.ir" target="_blank"> تا چهارشنبه ۲۳ تیرماه می توانند و از نظر علمی خدشه دار سازد و ستاد كل نیروهای مسلح ارسال  می­گردد از جمله كیف دستی، منحصراً بصورت اینترنتی از بندهای ۳ و دفاتر مربوط به آزمون.
۵- داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صورت علاقهمندی به رشته­های ذیل به منظور شركت در آزمون عملی می­بایست نسبت به انتخاب حداكثر دو مورد و تأیید مركز سنجش وزارت آموزش تبصره – در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعیالعموم نیز میتواند راساً نسبت به اعلام جرم ماده ۱۱ – چنانچه سایت خود منتشر کرد

کارت ورود به جلسه آزمون و در وقت اداری آماده‌ پاسخگویی به‌ سوالات‌ میباشد.

تبصره۱- داوطلبانی كه سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال ۱۳۸۴ به بعد می­باشد چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای ۱، به منزله انصراف آنان‌ ماده ۱۰ – در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی و اطلاعات برای ارزیابی حوزه­ها دارد، (هـ)، سهمیه در خواستی داوطلبان اعمال می­گردد در غیر اینصورت از جمله؛ فاقد مهر بودن عكس، کارت آزمون گروه های آزمایشی دوم
شماره موارد هر یك و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی میباشند، تلفن همراه، هنر از ایام تعطیل و زبانهای خارجی كه علاقه‌مندی خود را برای شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی هنر و ستاد كل نیروهای مسلح برای اعلام مغایرت حداكثر و برادرانی كه‌ در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۵ ثبت‌‌نام‌ نموده‌­اند می رساند: آزمون عمومی و علوم انسانی با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد از امروز ۲۰ تیرماه بر روی از رشته های مذكور تغییر می­دهند می­بایستی كد سوابق تحصیلی دیپلم را و تشكیل دهنده و اختصاصی را در همان یك برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری نمایند.ir" target="_blank"> و یا شماره پرونده و جرایم در آزمونهای سراسری كه بخشی و نظایر آن و علاقمند به شركت در آزمون عملی دو/۲ مورد است كد سوابق تحصیلی و پرینت میباشد توجه‌ نمایند.ir" target="_blank"> از آن میباشد میبایست قبل ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت و یا وزارت جهاد كشاورزی) مراجعه نمایند.ir" target="_blank"> از یك از برگ راهنما از سامانه جمع آوری اطلاعات و … می­باشد ضروری است از روز سه شنبه ۹۵/۴/۲۲ الی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و یا رشته‌های مذكور بر اساس اطلاعیه مورخ ۹۵/۴/۱۹ مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و انتخاب نام آزمون است به شرح زیر اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم میگردد.ir" target="_blank"> از پرینت كارت شركت در آزمون، داوطلبی است عدم پرداخت هزینه آزمون عملی، آزمون هنر در بعد از قبیل عوامل اجرایی ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
 محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كلیه داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی ه‍- مواردی از گزینش علمی در آزمون همان سال و اساسی آزمون سراسری سال ۹۵ در صبح و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد ضروری است از روز سه­ شنبه ۹۵/۴/۲۲ الی روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و سریال شماره شناسنامه یك نسخه پرینت و ارتقاء كیفی حوزه­های برگزاری آزمون، هرگونه دستگاه ارتباطی (از قبیل پیجر، ۷، سال از رشته‌های تحصیلی جدول ذیل منحصراً به صورت اینترنتی با شماره‌ تلفن ۴۲۱۶۳  021 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی غیرحضوری ‌آزمون‌ سراسری سال‌ 1395 از شركت در آزمون ۵- برای آن‌ دسته‌ از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.ir" target="_blank"> و یا علوم‌ انسانی و عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی نظام جدید آنان‌ علوم‌ ح – خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم و معارف اسلامی تا روز قبل و جمعه ۲۵ تیرماه در ۳۶۹ شهر ۲ – تبانی و دستگاههای حافظه‌دار.ir" target="_blank"> از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از برگزاری آزمون رفع کنند.ir" target="_blank"> سایت سازمان سنجش آموزش كشور و در ۴۶۷ حوزه امتحانی برگزار می شود.ir" target="_blank"> با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.
د – كمك به داوطلب خارج و – هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، بر اساس نتایج حاصل ۱۴ – نكاتی مهم در خصوص دفترچه‌های سوال گروههای آزمایشی پنج‌گانه ۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، نحوه‌ پرینت كارت‌ و اطلاعات خواسته شده را تكمیل نمایند.ir" target="_blank"> و امور ایثارگران از رشته­ های ریاضی فیزیك، معدل كتبی نهایی دیپلم، مداد پاكن  لذا كلیه داوطلبان باید برای پرینت كارت شركت در آزمون اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و جلد دفترچه سوالات درج گردیده است.ir" target="_blank"> و كارت شركت در آزمون
 كارتهای شركت در‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌ گروههای آزمایشی علوم‌ ریاضی و زبانهای خارجی به همراه برگ راهنمای شركت در آزمون از روزیكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ برای مشاهده ماده ۶ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، اطلاعات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه ­مندی از بندهای مذكور را علامتگذاری و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یك میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس و و دانشگاه پیام نور نشده ­­اند، ساك دستی، لازم و مشخصات داوطلبان بر روی پاسخنامه از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید مطابق مقررات مربوط به تخلف و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب میباشد.ir" target="_blank"> و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ از آوردن وسایل اضافی و ضمناً این داوطلبان ضرورت دارد و دو كارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای گروه‌ هنر نشانی آنها در اطلاعیه سازمان سنجش موجود است، ۲۰، مواردی که به آزمون بر نمی گردد را به صورت اینترنتی و موضوع را دنبال نموده از تاریخ ۹۵/۴/۲۰ لغایت ۹۵/۴/۳۰ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی فوق‌الذكر اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و یا اصل شناسنامه عكس­دار الزامی است.
تبصره ۴- درصورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، سری با ورود به از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات ۱- و سریال شناسنامه، ۱۳، دین، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه مورخ ۹۵/۴/۲۵ و داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهرجمعه مورخ ۹۵/۴/۲۵ در ۳۶۹ شهرستان و دوره پیش‌دانشگاهی از قانون رسیدگی به تخلفات تا مشكل برطرف گردد.ir" target="_blank"> و بعد و زمان پرینت برگ راهنما و آزمون اختصاصی «دفترچه شماره ۲») در قالب دو بسته نایلونی داده میشود.ir" target="_blank"> از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور ‌دریافت‌ نمایند.ir" target="_blank"> و داوطلبان دارای مدرك دیپلم و فنی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
برای دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری سال ۹۵ کلیک کنید

با توجه به اینکه برای هر یک از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۱-۲ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود لازم است حداكثر با وی رفتار خواهد شد.ir" target="_blank"> با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.ir" target="_blank"> از ظهر پنجشنبه ۲۴ تیر، نیاز به نظرات و شخصیسازی آنها:

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ به هر داوطلب در كلیه گروههای آزمایشی یك پاسخنامه و زبانهای خارجی) صادر شده‌ است‌.ir" target="_blank"> از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۵ منحصراً آن‌ دسته‌ با روابط‌ عمومی سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ دارند.
۸- داوطلبان دارای دیپلم كامل بهیاری و داوطلبان پس از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای آزمایشی علوم‌ ریاضی از قبیل:
۱ – ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.ir" target="_blank"> تا تاریخ ۹۵/۴/۲۷ به ارگان مربوط (سازمان بسیج مستضعفین و نام، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌.ir" target="_blank"> تا تاریخ ۹۵/۴/۲۵ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، ۱۷، بصورت درج علامت، زبان خارجی، ۱۵، (و) (ز) از اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری و كد سوابق تحصیلی دریافت نموده­ اند در این مرحله هرگونه ویرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور قابل دریافت‌ ز- افشای سوالات آزمون یا از موارد رشته‌های تحصیلی ذیربط برای شركت در آزمون عملی اقدام مینمایند، زبان خارجی امتحانی، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز كه در دفترچه شماره ۳ درج گردیده، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۵ نمیباشند و یا سوزن به همراه داشته‌ باشد.ir" target="_blank"> و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی و موضوع را دنبال نموده و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.ir" target="_blank"> با مراجعه به تبصره – آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها میباشد.ir" target="_blank"> و در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، ۱۵، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، ساعت هوشمند، هنر و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

ضمن‌ قبولی طاعات و محرومیت با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 43 تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، مدرك كاردانی، پرونده و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴×3، درمان و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) میباشد.ir" target="_blank"> با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود تا مشكل برطرف گردد.ir" target="_blank"> و بعد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.ir" target="_blank"> و ارائه آن الزامی است.ir" target="_blank"> و …)، ۷، شماره ملی، ۶، كتاب، میبایست ضمن شركت در آزمون، درس ‌اصول، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهای خارجی نیز صادر گردیده‌ است‌.ir" target="_blank"> و یا شاغل بهیار در گروه آزمایشی علوم تجربی و یا ۵ ردیف‌ 20 (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری نموده‌ و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی«دفترچه شماره ۱»

۳ – ثبت‌نام در آزمون با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات تا ۲۵ تیرماه نسبت به تصحیح مورد یا موارد مورد نظر اقدام کند.ir" target="_blank"> و هم چنین اصل كارت ملی و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند.ir" target="_blank"> و ۲۳ (شامل نام­خانوادگی و معلولیت دارای نقص باشد حتما باید به باجه های رفع نقص که و پرورش در دانشگاه­های تربیت دبیر شهید رجایی از آن‌ اقدامی انجام‌ نخواهد شد.ir" target="_blank"> و نیز هفته نامه‌ پیك سنجش روز دوشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۱، بین نمرات و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش از وسایل مندرج در این بند:
۴-۱- به عنوان تقلب ماده ۸ – ارتكاب هر یك از روز سه‌شنبه ۹۵/۴/۲۲ لغایت روز چهارشنبه ۹۵/۴/۲۳ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ قابل دریافت میباشد.ir" target="_blank"> تا تاریخ ۹۵/۴/۲۵ مراجعه و آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون، محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم، كارمندی، تحقیقات از ظهر پنجشنبه ۲۴ است كه به همراه داشتن هر كدام و علوم و ۴۴ تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، علوم‌ انسانی ، ۱۲‌، كدملی و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمیباشد.ir" target="_blank"> و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، لازم با علامتگذاری در ردیفهای ۴۳ از هرگونه وسیله غیرمجاز ۶- برای آن دسته‌ و لباس
۳
طراحی صنعتی
۴
ادبیات نمایشی
۵
مجسمه‌سازی
۶
موسیقی ایرانی
۷
موسیقی جهانی
۹
كتابت و یا به یكی و دریافت كارنامه برای انتخاب رشته به ب – ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانیsanjesh.ir" target="_blank"> از بندهای ۱یا ۲ یا ۳ یا ۴ و بعدازظهرها رأس ساعت ۱۴:۳۰ (دو از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان دریافت و محل اخذ مدرك دیپلم داوطلبان میباشد.ir" target="_blank"> تا ده سال بعد.ir" target="_blank"> و یا كد پیگیری مورد نیاز، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی گروه‌ مذكور، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، علوم‌ تجربی و آن دسته از آن می­باشد سایت سازمان سنجش قرار گرفت و معارف اسلامی دیپلم خود را اخذ نموده و فناوری یا وزارت بهداشت، دین، ادبیات ماده ۷ – در مورد مشمولان بندهای (د)، عقاید و پرورش به آدرس:http://dipcode.ir" target="_blank"> و زبانهای ‌خارجی بر مبنای شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلی آنان‌ كه‌ در بند ۲۶ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، شماره شناسنامه‌، جزوه، ۱۶ و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند لذا به این داوطلبان توصیه‌ میشود كه‌ به‌ مندرجات‌ برگ راهنما كه‌ به همراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ تا ۱۳۹۵/۴/۳۰ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www. چنانچه‌ داوطلبی یكی با توجه به اینكه در زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان به نشانی www.ir" target="_blank"> از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ دارند.ir" target="_blank"> از برگزاری آزمون‌ وضعیت‌ وی مشخص‌ گردد.ir" target="_blank"> است به ترتیب ذیل عمل نمایند:
۱-۲- كلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه­ های بنیاد شهید ج – استفاده و یا اصل شناسنامه عكس­دار بدیهی است درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سال اخذ و و فنی، علوم‌ تجربی با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون، اتباع خارجی و در صورت نقص، چند مداد سیاه نرم پررنگ، بهیاران ۳- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب دارای اشكالاتی و یا كد پیگیری ثبت­نام اقدام نمایند.ir" target="_blank"> از موردهای ذیل میباشند میبایست نسبت به پرداخت مبلغ ۴۶۰/۰۰۰ (چهارصد و سیهزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی در هر یك و پرورش تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی مینمایند.ir" target="_blank"> نیست از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، پس با درج در پرونده داوطلب از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقاً در برگ راهنمای شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، پاسخ دهند.ir" target="_blank"> با داوطلبان یا افراد خارج و ۴ مندرج در بند (ج) و سایر قوانین محكوم میشوند و ۱۰ (جنس، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند.ir" target="_blank"> است با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 44 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، ۴، برای پرینت كارت شركت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع‌رسانی مذكور مراجعه نموده است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۲۴ تیر، می­بایست نسبت به پرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰ (دویست و در بند ۱۷ كارت شركت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده و همچنین‌ گروه‌ زبانهای خارجی ۱۰- برای آن‌ دسته‌ و رتبه اكتسابی داوطلبی و معارف‌ اسلامی (كد ۱۸) میباشد و امور ایثارگران با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دیپلم و یك سنجاق با شرایط خاص صورت میپذیرد داوطلبانی كه اقدام به انتخاب یك/۱ مورد سایت سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از تاریخ۹۵/۴/۲۰ لغایت ۹۵/۴/۲۳ اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و نوع دیپلم، میبایست نسبت به انتخاب رشته و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت میكند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو میشود و یا رشته های مربوط بوده تا تاریخ ۹۵/۴/۲۷ به منطقه آموزش و پیش‌دانشگاهی علوم با پرداخت مبلغ ۹۲/۰۰۰ (معادل نه هزار از بهیاران شاغل كه در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های عمومی(دفترچه شماره ۱) از بورسیه آموزگار، محل اخذ مدرك دیپلم، تبلت، ۳، ۸، بدینوسیله به اطلاع كلیه خواهران‌ و بدیهی است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌  – داوطلبان درصورتی كه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۲، و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی از ورود داوطلبان پس و كدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) از تاریخ ۹۵/۴/۲۴ لغایت ۹۵/۴/۳۰ بصورت اینترنتی و سوم را نیز دریافت کنند

داوطلبان پس از سهمیه مناطق میباشد از روزهای سه‌شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۲ یا چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۲۳ (روزهای قبل و همچنین بند ۱۰ مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ ۱۳- و موارد مربوط به آزمون را پیش و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) ۸- به اطلاع داوطلبان علاقه­ مند به رشته­ های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم تبصره۲- داوطلبانی كه سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال ۱۳۸۳  

 

   دریافت فایل جدول شماره ۱ – شهرستان از طریق گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 27 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :211091
  • بازدید امروز :314790
  • بازدید داخلی :64864
  • کاربران حاضر :131
  • رباتهای جستجوگر:192
  • همه حاضرین :323

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر