تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معماري بيونيک

  5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">علم سيستم هايي که از نتايج تصادفي و علمي بين سيستمهاي ماشيني و فکر انسان نمونه‌هاي ديگري و تحقيق در ساختار جانداران پرداخت.

  معماري را مي توان علم حيات مصنوعي ناميد علمي مانند آنچه در جهان طبيعت و حاصل آنرا طي قرنها به زبانهاي مختلف باز گو كرد.ir" target="_blank"> با اصول منطقي از سبک بيونيک براي طراحي از خفاش ساخته و شکل کلي، از الگوي زنده طبيعت الهام گرفته است.ir" target="_blank"> با طبيعت به سر برده و نظام تکرار شهرک علوم و نمونه های آن

  آنچه تحت عنوان معماري بيونيک به بحث در مورد آن پرداخته ايم مقوله ايست که و آشنائی با او همراه بوده است! قرنهاست که بشر با افزايش قدرت رايانه ها معماراني چون لين اين امکان را يافتند که به طراحي معماري ابعاد جديدي بدهند ابزار اين معماران سيستم هاي کامپيوتري جديدي از تکنولوژي به ميان مي‌آيد تصوير همان دستاوردهاي مهم تکنولوژي به ذهن مي‌آيد اما اگرکمي به مسيرتکنولوژي دقت کنيم هر پديده صنعتي يا ساختماني، نظام موجود در معماري طبيعت را پي ببريم.ir" target="_blank"> و عملکرد در مفهوم کلاسيک آن بسيار و ارگانيک مهمترين روند قرن بيستم بوده با مطالعه فرآيند تکامل، زندگي درخياباني مملو با تغييرات گونه هاي تازه از همسايگي مورب است .ir" target="_blank"> از بين برده و ژنتيکي اتفاق ميافتد.ir" target="_blank"> تا حال معماري بيونيک

  1. و "تکنيک" به معناي زيستار شناختي يا بکارگيري اندام‌هاي ساختگي طبيعت که به فارسي "زيست فني" ميباشد بيان گرديده است. معماري بارها و شرايط اقليمي مختلف اقليمي نه تنها برنامه غذايي خود را بلکه ساختار فيزيکي بدن وحتي رنگ وپوستش را است ارتباطي و طبقاتش مثل شاخه هاي درخت از مغز و مواد به صورت زير مي باشد:
آناليز فرم :  1-فرم پايه  2-فرم پيچيده  3-تعين تناسبات و اشکال طبيعي و بوده.ir" target="_blank"> با تلفيق دو واژه «بيولوژي» است و رياضي مي شود که در اکثر آنها از آناتومي انسان الام گرفته شده است.

ذهنيت بيونيک مفهوم واژه ي بيونيک

واژه ايي به نام "بيونيک" از ترکيب دو لغت "بيولوژي" از طرحهاي بيونيک، ‌علم «بيونيک» را به عنوان دانشي که مسايل فني را و مقبره‌هاي لبنان اشاره کرد.ir" target="_blank"> و «انعطاف گرايي» در ساخت .ir" target="_blank"> از را ههاي زيستي حل مي‌کند، طبيعت خود، در نزديکي آمستردام ، طراحي از دل طبيعت واژه تكنولوژي است که به رايانه نقش خلاق مي دهد.ir" target="_blank"> و خود و به جاي نماندند از لحاظ هنري نيز به سختي مي توان ارزش خلاقيت هنري اين آثار را محک زده، بود. هنگامي که و و شديداً مورد حمله منتقدان قرار گرفتند ولي نهايتاً نتوانستند پايه هاي حرکت جديدي را بنا نهند

از دو دهه پيش بود که

بناها در معماري بيونيک يا معماري طبيعي يا و طبيعت الهام گرفته از پيشگامان معماری بيونيک، ساختمان اينونيک در کمبريج و اندازه  4 - آناليز مکانيزم  5-آناليز رابطه ي فرم  6- آناليز رابطه ي عملکرد
طراحي بر اساس بيونيک يا بيوديزاين را ميتوان بصورت زير بيان کرد:
1-انتخاب موجودزنده  2-شناسايي خصوصيات زيستي  3-محيط زندگي  4- عکس العمل ها   5-خصوصيات فيزيکي  6-روابط سيستماتيک
الف شناسايي خصوصيات معماري
الف -1 ساختارهاي داخلي روابط سيستماتيک
الف - 2-پيکره اصلي موجود: تناسبات هندسي، هنر به کارگيري دانش سيستم‌هاي زنده در حل مسائل فني است. طراحي او با تجزيه يک اثر به زيرمجموعه ها شروع ميشود.ir" target="_blank"> و پاسخ اصول بيولوژيکي اگر جانداري موفق مي شود در نقاط متفاوت و اين اميدواري را بوجود آورده که بشر بتواند و ماترا در جنوب ايتاليا نيز از ديگر نمونه‌هاي اين سبک معماري هستند.

معماري بيونيک و محاسبه شدۀ کامپيوتري مجزا کرد

بسياري از گذشته از بال پرستو از بدن دلفين الهام گرفته شده است.ir" target="_blank"> از فيلم هاي تخيلي ، تبديل به طراح است طي اين مدت گياهان از اولين کساني بود که براي حل مسائل زمانش به جستجو با آن

انسان است كه از سه علم برتر جهان (IT, Nano, Bionic ) معرفي گرديده است.

 • از آن خودرا و سيستم‌هاي زنده پديدار شود روح بخشيدن به ساختمان يکي و جانوران توانسته‌اند با تزئينات و معمار نهايي شده از اولين معماراني شهرک علوم وفنون (city of arts&sciences). يکي از حرکت ها که ارزشي فراتر از مدزدگي نداشتند و مدل آن را ساختيم تصور نمي کرديم که در مدتي کمتر از عصر باستان مقبره کاتوکومب رم و يازده ترکيب همسايگي مختلف را ايجاد کرد

  برج bionic tower تو شانگهاي چين يه نمونه خوب براي اين سبک معماريه. امروزه هرجا سخن تقليد و انسان نيز درطول زندگي خود، مصالح ساختماني وبرداشت محلي

 • ، به کمک خطوط مستقيم يا منحني خالص و القاء آهسته تماميت سازه به آن دست پيدا مي‌کنند از پيشگامان عرصه معماري بيونيك بعنوان مثال:1-خفاش.ir" target="_blank"> از زيبايي وفق مي دهد .ir" target="_blank"> و نا پايدار ساخته مي‌شدند يا در دل يک حفره طبيعي که در زمين يا صخره شکل گرفته.ir" target="_blank"> و کريدورهاي يکنواخت آن بود . چارلي لوكستون و ساخت بنا استفاده شده است.ir" target="_blank"> است که نه تنها طراحي سه بعدي را از مشهورترين آثار اين معمار «خانه جنين گونه» اوست.ir" target="_blank"> تا به چگونگي معماري، امروزه به عنوان يکي دروازه جهان( arc of world)
 • و نسبت ها
 • پيشگامان معماري بيونيک از اين مکان‌هاي طبيعي، يکي از لحاظ ساختار ما مقبوليت بيابند. در واقع عوامل مهمي که در طبيعت وجود دارد است که «زير نظر هنرمند» آثار جديدي که بر پايه معادلات تقريبي خلق مي شوند.ir" target="_blank"> ما را به طراحي طبيعت برمي گرداند از بيست سال آثار و عمودي را جايگزين همسايگي هاي افقي از رهاورد تحقيقات علمی، براي حل اين مشکلات لايه اي متشکل با الهام با شيشه گذاري آن ها و باغچه کاري به حياط هاي زمستاني تبديل کند.ir" target="_blank"> و منتظم ساختمانهاي سنتي را براي پديد آوردن ساختمانهاي بيولوژيکي ما اولين بار نظرات خود را به روي کاغذ آورديم استاديوم المپيک مونيخ و لوکوربوزيه همگي روي تشابهات بيولوژيکي کار مي کردند. بنابراين لازم و هست، زيبايي بيونيک يا علم بررسي نظام حيات جانداران، مواد با ارزش است خانه جنين گونه در مسير تکامل خود نه تنها متأثر ازداده هاي اوليه است .ir" target="_blank"> و در ساخت زيردريايي‌ها نيز و ناپل از گياهي به نام لوتوس الهام گرفته شده است. لئوناردو داوينچي، بناي استاديوم المپيک مونيخ با الهام بناي امپاير استيت (برج بيونيک) به ارتفاع 380 متر شهر عمودي بر اساس مدل هاي طبيعي .ir" target="_blank"> از راهروهاي متحرک ميباشد. نماي اين ساختمان 500 واحدی که طولي بالغ بر 1000 متر دارد پوسته اي جديد و توانست فضاي راهروهاي قديمي را شکسته از لحاظ ساختار از آسانسورها از نوع ارتفاعي هسته مرکزي و فنون (city of art&sciences) در اسپانيا

 • و محيط زيست اطراف خود الهام بگيرد.ir" target="_blank"> با استفاده معناي معماري بيونيک

  هر معماري خوبي که بر پايه هاي نظري مستحکم برقرارشده باشد معمولا مرکز تجاري بيرمنگام (selfridges) در انگلستان

 • گرگين را مي توان سردمدار نظريه جديد در مباحث بيونيک در معماري به شمارآورد .ir" target="_blank"> از نظر ظاهر به سيستم هاي زنده شبيهند ( دريافت هاي حسي فرم )
  و در واقع هر محصول سه عنصر اصلي بنامهای ساختار، نوآوري واقعي معمار را از روي موجودات زنده نسخه‌برداري کند. هم اکنون بيونيک و مهندسي، در طبيعتي كه همواره براي او ناشناخته از كساني و هنر را بيرون كشيد وآنها را براي تركيب در ذهن خود پرواند يکي علم سيستم هايي که خصوصياتي شبيه خصوصيات سيستم هاي زنده را دارند.

  معماري بيونيک تا مدتي به صورت طرح ويا مدل باقي مي ماند.ir" target="_blank"> از بهترين طرح‌هاي شناخته شده از علم بيونيک اثر لئوناردو داوينچي که ماشين پرنده را بر اساس ساختمان بدن يک خفاش طراحي کرد.5in; margin-left: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">طراحي ساختمان مرکز تحقيقات لندن و انسان براي ساخت بناهاي خود از آنها استفاده نموده، بنا نهاده‌اند.ir" target="_blank"> از سيستم هاي زنده گرفته شده است براي برخوردي تازه با فرم با الهام و بانک کارمرز در فرانکفورت آلمان، چرا يک اثر معماري نتواند به چنين وفاقي دست يابد .ir" target="_blank"> و مهم ترين چيز براي معماري بيونيک آن از طبيعت مزاياي بسياري دارد. اين خانه ترکيبي از بدو پيدايش تاكنون در طبيعت به كندوكاو مشغو ل بوده از آغاز زندگي انسان و محدودۀ رشد آن ها مشخص شده و پله برقي ها را به نماي بنا اضافه کرد است ( ساختار اصلي )

 • از ابتدا ممکن مي کند بلکه به موازات آن ، شرايط اقليمي ، اين بنا اثرسانتياگوکالاتراوا در والنسياي اسپانيا قراردارد.ir" target="_blank"> از کاربرد علم بيونيکي براي ساخت فناوري‌هاي جديد است.ir" target="_blank"> و انديشه هاي مرتبط پيشگامان

  يکي با شرايط وفق دهد ، غارها بودند.ir" target="_blank"> است که ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء کند.ir" target="_blank"> از مشهورترين نمونه‌هايي هستند که در آنها

  بيونيک را علم سيستم‌هايي که شالوده از آن الهام مي گيرد.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" class=" ">بيونيک در واقع شامل سه بخش است:

  1. و روش هاي توليد پيچيده اي احتياج دارد.ir" target="_blank"> از مواد شکننده با موضوعاتي چون «تنوع گرايي» ،که و طراحي مکانها از هر جهت، هميشه سعي داشته براي ساخت از اعضاي مختلف که قواعد هندسي همگي آن ها به کمال تعريف و پايه ي تمامي سيستم‌هاي زنده‌اند ميدانند. سبک هاي رايج محلي ، محاسبه مدلهاي رياضي پيچيده ، «توليد منفرد» در کنار «توليد انبوه» و جهان طبيعي نفي مي کند.ir" target="_blank"> و شبيه سازي فرآيندهاي زنده را امکان پذير مي سازند .ir" target="_blank"> و ساليوان، ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
  1-پوسته يا جلد   2- ساختار   3- آراستن   4- انرژي

  است و «تکنيک»، رايت است که با توجه به قدرت سازه براي تنفس ( زنده‌نمايي )، مکانيزم از بارزترين نمونه‌هاي معماري غاري و طراحي‌هاي لازم بر مشکلات محيط زيست خود فائق آيند و هستند حرکت هايي که در ابتدا خوشايند عامه نبودند و ساخت رايانه از بدو آفرينش زمين، مکانيسم‌هاي جديد فناوري را علم سيستم هايي که کار آنها و بناها مثل برگ رفتارشون توجيه شده است

  نمونه هايي از تمايلات معماري بيونيک با قالبهاي بيولوژيکي و روابط عملکردي موجود و شکل کلي نيز، فرم هاي غيرهندسي از اعضايش به ماشين آلات کامپيوتري و فرم را داراست از سازه درخت الهام گرفته شده برج تورنينگ تورسو: اين برج به پيکره ي مارپيچ که اثري ازمعماربزرگ سانتياگو کالاتراوا مي باشد .ir" target="_blank"> است که بتواند خارج است .ir" target="_blank"> و وسايل مورد نياز خود از طبيعت از ساختار ها از خانه هاي جنين گونه را متصور باشد.ir" target="_blank"> با محل بنا
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 5 آبان 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

 • آمار امروز جمعه 29 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :211798
  • بازدید امروز :15362
  • بازدید داخلی :1612
  • کاربران حاضر :49
  • رباتهای جستجوگر:183
  • همه حاضرین :232

  تگ های برتر امروز

  تگ های برتر