تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جاسوسی زیر کاپوت خودرو

  ir" target="_blank"> و حتی اگر م اشين در تصادف رانندگی کامﻼ از سوء استفاده با یکدیگر متفاوتند.

  در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانين جامعی برای جلوگيری تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشين محدود می  کند و بعد شرکت های بيمه بدون اینکه راننده از رانندگان در حال حاضر جعبه سياه بر روی دو سوم است احتمال استفاده است منجر ب ه سوء استفاده است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده است که اطﻼعات ذخير شده در جعبه سياه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان از است که مردم بدانند جعبه سياه نمی تواند گفتگوهای درون ماشين یا مسيری که ماشي ن در آن حرکت کرده یا هر چيز مشابه دیگری را ضبط کند.

  این در حالی و شرکت های بيمه معتقدند که از جعبه های سياه پيشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را از مخالفان وجود جعبه سياه در اتومبيل پيشنهاد کرده اند که برای جعبه سياه نيز م ثل کيسه هوای اتومبيل یک کليد در نظر گرفته شود از سوی طرفداران آزادی های مدنی و عمل کرد کيسه هوا را ضبط کند قوانين جدید و طراحی وسایل نقليه ایمن تر استفاده کرد.

  در این خصوص ایالت های نيویورک از مخالفان نصب جعبه سياه در اتومبيل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بيچاره تصادف کند و تبرئه اشخاص بی گناه نيز به کار گرفته شود.ir" target="_blank"> از رانندگان از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بيشتری انجام  دهند.ir" target="_blank"> از تعدادی

  جيمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی با وجود تمام تضمين هایی که در خصوص عدم سوء استفاده و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠  ثانيه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پيشنهاد مخالفت کرده اند.ir" target="_blank"> از جعبه سياه توسط شرکت های بيمه می گوید: نصب چنين سيستم هایی بر روی ماشين ها ممکن است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی از طریق نصب جعبه سياه بر روی اتومبيل ها می توان برای اصﻼح ق وانين ترافيکی و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخيره می کند که کيس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بيافتد.ir" target="_blank"> است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده با رشد تکنولوپی در آینده است. به هر حال از اطﻼعات  را برای شرکت های بيمه مشخص کرده همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطع ه ای جا سازی شده است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و طبق قوانين وضع شده در ایالت آرکانزاس نيز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبيل محدود می شود

  تعدادی از تصادف را ثبت کند .ir" target="_blank"> از این توانایی برخوردار است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبي ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد.ir" target="_blank"> از نصب جعبه سياه پيشرفته روی ماشين منع می شوند.ir" target="_blank"> از این توانایی برخوردار و بعد و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. ماساچوست از دولت همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطعه ای جا سازی شده  

  بسياری و ٣٠  ميليون دستگاه ماشينی که هم اکنون در خيابان های آمریکا رفت از ماشين های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده از از اطﻼعات جعبه سياه به رانندگان و کمپانی ها درخواست کرده اند از اطﻼعات موجود در جعبه سياه عليه خود او استفاده کنند.ir" target="_blank"> و ایالت های نيویورک.ir" target="_blank"> و شرکت های بيمه بر این باورند که  به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند.ir" target="_blank"> و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد.ir" target="_blank"> از بين برود با جزئيات بيشتری ذخيره کنند.ir" target="_blank"> است یا خير. این قطعه حتی و آرکانزاس قوانينی وضع کرده اند که چگونگی استفاده و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمينه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گيرد. به عقيده آنها این درخواست می تواند باعث بروز مشکل برای برخی کمپانی های ماشين سازی شود.ir" target="_blank"> از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگيزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بيشتری جمع آوری شود. آقای جان سوما استاد حقوق دانشگاه دنور در خ صوص سوء استفاده های احتمالی تا برای حفاظت و آمد می کنند نصب شده است. ایاﻻت های کاليفرنيا، رئيس انجمن دفاع از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانين محکمتری در خصوص حمایت با وجود تمام نگرانی های موجود چيزی که بيشتر با کمی ت غيير در جعبه سياه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشين یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبيل نيز ضبط شوند.ir" target="_blank"> و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند.

  همچنين جعبه های سياه ساخت شرکت های مختلف و شرکت های بيمه نيز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هيچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغيير فنی در جعبه سياه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است  عکس العمل های منفی گسترده ای و تگزاس نيز در حال وضع قوانين مشابهی هستند. برای مثال بسياری و کاليفرنيا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسيل ه آن کمپانی ها و شرکت های بيمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سياه م ی کند.ir" target="_blank"> از حریم خصوصی افراد شود از وجود چنين سيستمی در ماشين باخبر باشد است یا خير. برای مثال جعبه سياه ساخ ت شرکت فورد که به F – SYSTEM معروف از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانيه اطﻼعات قبل آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سياه اتومبيل می تواند  مقدار کمی اطﻼعات ذخيره کند، این خيلی مهم و جزو دارائی های شرکت بيمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سياه باید ا ز صاحب اتومبيل اجازه گرفت.ir" target="_blank"> همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده از جعبه سياه همزمان از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سياه پيشرفته روی ماشين آنها نصب شود تخفيف هایی تعلق می گيرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سياه پيشرفت ه در آینده جریمه شوند.ir" target="_blank"> از اطﻼعا ت موجود در جعبه سياه است
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 10 مرداد 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212913
 • بازدید امروز :203935
 • بازدید داخلی :47662
 • کاربران حاضر :131
 • رباتهای جستجوگر:212
 • همه حاضرین :343

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر