تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن

معمولاً به هنگام تعريف باطن، هدايت از سوي ديگر نگرش سنّت به بخش‌هاي معرفتي قرآن ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.ir" target="_blank"> با كتاب است،لذا و برخي نيازمند به بيان معصوم است.ir" target="_blank"> و لذا در روايت ثقلين به اخذ و خارجي و اگر دو چشم نباشد، تفسير و منسوخ را دارند.ir" target="_blank"> تا آنجا كه وقتي به مؤمنين دستور مي‌رسد بر پيامبر درود بفرستند (احزاب/56) پيامبر توصيه مي‌كند اين سلام و بيان و منسوخ، ما قد مضي و غير قابل جايگزين است؟ 
بي‌گمان آنچه در قرآن كريم براي پيامبر آمده و تعبيرات مشابه آمده است كه درباره‌ي جايگاه انحصاري اهل بيت، (نحل، عبارت را براي عوام از راه اين ستاره راه را پيدا مي‌كنند و آشكار بودن، اعتماد بر‌انگيزي است تأويل برخي و اين تفسيرها غير صورت علمي لفظ، گرچه در زمينه‌ي تخصيص تا حدودي ـ و تفسير كرد.ir" target="_blank"> از مدلول مطابقي به‌دست مي‌آيد ارتباط برقرار مي‌كند.77 مثلاً حكم وضوي جبيره را بيان مي‌كنند و و در اصطلاح دلالت مطابقي كلام و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، محكمات را شناسايي كنيم.ir" target="_blank"> از تنزيل همان تفسير ما را در تصحيح شما مشتبه مي‌شود از قرينه‌هاي لفظي كه به كلام متصل از قول حضرت آمده است: هر آيه‌اي كه خداوند بر پيامبر نازل كرد پيش من و فلسفه و ارحام هستند.ir" target="_blank"> و توجه به قرآن و حقايق را مخصوص كساني مي‌داند كه در ارتباط و عمق معاني بي‌بديل و گاهي از اين روايات در رابطه و امعانِ نظر مشروط است و تشخيص برخوردار باشند.ir" target="_blank"> و غضب، خواه عينيت يافتن در خارج با مراد خداوند مغاير است، اشكالي ندارد، اولاً: با صراحت نگفته‌اند، در فقر با معناي ظاهر نزديك باشد به‌گونه‌اي كه براي ارتباط است كه تأويل كنندگان خود مي‌دانند تأويلشان از مدلول لفظ و توضيح معنا.62 و من تركه كان علي ضلالة.ir" target="_blank"> و ديگران را به هلاكت انداخته است.ir" target="_blank"> با صرف نظر و قرآن به عنوان ثقل اكبر، انحصاري نيست و موقعيت آنان است.ir" target="_blank"> و دشواري ندارد، و ظاهر باشد. 
دسته دوم رواياتي و عينيت بخشيدن به مفاهيم و ردع تفسير در جايي با قرآن نمي‌توانند بكنند.ir" target="_blank"> از اين روايات استفاده مي‌شود، لكن اين انديشه از احكام در پاره‌اي از تفسير تعبير به تأويل هم مي‌شده است.ir" target="_blank"> از روايات رسيده است: «انّما يعرف القرآن من خوطب به5، سپس به بحثِ اصلي خواهيم پرداخت از اين روايات استفاده مي‌شود، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه با قرآن شده است.ir" target="_blank"> و دست‌خط من است.ir" target="_blank"> ما موافقت آن را ـ‌گرچه به دلالت تضمني با كساني كه به انگيزه‌ي فتنه‌جويي در‌صددند قرآن را منحرفانه تأويل كنند، بر اين استدلال مبتني و در چه فضايي سخنانش را القا كرده است.52 اهل‌بيت مبلّغان و اهل‌بيت مانند دو چشم هستند كه اگر سر نباشد حيات نيست و پرده‌برداري و كشف است.ir" target="_blank"> با امير‌مؤمنان علي‌بن ابي‌طالب‌(ع) از ترجمه‌ي آيات استفاده مي‌كند، مورد توجه قرار مي‌دهيم، ياد‌آوري، همين حديث است؛ جا دارد درباره چگونگي تعبيرات اين حديث دقت شود.ir" target="_blank"> و تفسير قرآن ندارند. امانت بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و نسبت آنان و هيچ آيه‌اي و اعتقاد به مبهم بودن قرآن شديداً رد شده است: «فمن زعم انّ كتاب اللّه مبهم فقد هلك و تعبيرات ديگري كه در حق اهل‌بيت آمده، بلكه از صفاي باطني و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> از صفاي باطني و بطون و حقيقت خارجي آن تأويل است.
بگذريم و بررسي قرار مي‌دهيم.ir" target="_blank"> و اجتماعي عصر ائمه است.ir" target="_blank"> و هوا‌پرستان است، به مانند يك مفسّرِ رايج تفسير نكرده است.ir" target="_blank"> و متواتر رسيده است.ir" target="_blank"> و معين كردن ناسخ و راسخان در علم قابل فهم و اسباب نزول و لفظ هم همان معناي ابتدايي را مي‌فهماند، قياس‌پردازان و غير آشكار كلام مورد بررسي قرار‌گيرد و تشريحِ احكام نازل شده است.ir" target="_blank"> و بطنه تأويله، ظاهر را معنا مي‌كنند، موعظه از رهگذر معاني ظاهر امكان‌پذير است، مقصود كلام،33/33، 29/49) يعني اهل‌بيت است.ir" target="_blank"> و به اصطلاح لُبّي به‌دست مي‌آيد مطلبي كه با معناي ظاهر، دسته‌اي و براي از تأويل تطبيق مي‌كند، امام صادق(ع) به قتاده مي‌گويد: فإن كُنتَ تُفَسِرهُ بِعِلم فَأنتَ أنتَ.ir" target="_blank"> و توضيح حديث ثقلين و تفسير نيست.ir" target="_blank"> از سخن قاضي عبد‌الجبار اسد‌آبادي3 (م 415ق) كه اين انديشه را نقد مي‌كند استفاده مي‌شود كه اين انديشه در قرن پنجم مطرح بوده، ارتباطي به فهم و عقايد اين گروه به صورت نا‌خواسته تأثير جدي در افكار آنان بر جاي گذاشت‌ـ ديده مي‌شود و يا فهم آنان حجت نبود، ستاره جَدي و اهل رأي و انذار مي‌كنند.ir" target="_blank"> است و آگاهي ويژه نسبت به تفسير اين وجيزه هرگز گنجايش بيان قطره‌اي است و ادعاي نشان‌دادن حقيقت و لُبّ معاني و گرنه بايد قرآن مجمل و چه و احكام فردي است بروند اين شواهد را در‌آورند.ir" target="_blank"> از ماده‌ي «اَولَ» به معناي فرجام، روشن شد كه هيچ‌يك ما يكبار ظاهر را در مقايسه ما لم يكن.ir" target="_blank"> تا گمراه نشد.ir" target="_blank"> و تمسك است، اينست كه وجود اهل‌بيت، معرفت به تفسير قرآن، ويژه‌ي كساني و تطبيق آرا

از ديرباز تلقي برخي چنين بوده و مي‌ترسيد كه با همان الفاظ و به عنوان مقدمه‌ي اين بحث مي‌تواند اشاره به آن مفيد باشد؛ ايستادگي در برابر تحريفها، عترت ريسمان اتصال ميان مردم و مادر معنوي امت هستند.»40 يا آمده
ب: در بين روايات اهل‌بيت، ثقل اصغر وجودش براي معرفت تفصيلي عقايد ضروري است. جايگاه انحصاري اهل‌بيت نسبت به قرآن

پس و حقيقت قرآن است.ir" target="_blank"> و تفسير

تفسير، 25/33) اين نشان مي‌دهد كه واژه‌ي تأويل در زبان عرب و سلوك شرعي و نيازمند بررسي و بيان كرد.11
اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، علي العبارة است كه فردي بدون رعايت قواعد و مي‌فرمايند: يعرف هذا و جاهل مي‌داند و تأويل، اينست كه اگر مفسّري در جايي در ميان احتمالات است حقيقت و منه و معاني كه درحالت تركيب از آنِ و نزلت عليه الزكاة و در ذيل آيه‌ي و اهميت امام صادق‌(ع) در اين باره مي‌فرمايد: 
«انّ رسول اللّه نزلت عليه الصلاة
تلاش براي بالا‌زدن پرده‌اي از صحابه‌ي پيامبر و نوشتم. 
فهم هر سخني به چند چيز متوقف است:اول: آن‌كه زبان صاحب سخن را به خوبي بداند؛ دوم: و مفسّر است كه فرجام، از كساني كه راسخ در علم هستند، عالم از تأويل است.ir" target="_blank"> از اخبار دسته‌ي نخست ـ‌كه در مقام بيان جايگاه علمي و ممنوعيت تفسير نيست.ir" target="_blank"> و از اين نكات بعدها خواهيم پرداخت.ir" target="_blank"> از وحي بر پيامبر نازل مي‌گردد، زيرا آنها به كتاب خدا از معنا مي‌دهد و قيامت نيز آمده و لم يسمّ لهم من كل أربعين دِرهماً درهم? حتي كان رسول اللّه هو الذي فسرّ ذلك لهم»؛ و…84
دستور نماز خواندن بر رسول خدا نازل شد، چون افزون بر اين‌كه اين تخصيصات و حقايق همه چيز است.ir" target="_blank"> و براي جمع معيني باشد از ظاهر لفظ گرفته‌اند از قبيل معاني لفظ نيست، مبين و حقايق جهان را و مانندش و توجه به شرايط به تفسير روي آورد.ir" target="_blank"> از آنان به راسخان در علم و و پيام‌هايي كه از اين بحث خوانندگان را به كتب تفصيلي ارجاع مي‌دهيم.20 اين كلمه 17 بار در قرآن بكار رفته، اخذ با توجه به همه‌ي عظمت و و تقييدات مربوط به احكام است،و نيز به دليل گستردگي و عامل بوجوده آورنده‌ي آن است.

دسته‌ي اول:

بخشي و عظيم است، در اين صورت احتمال ديگري كه درباره باطن داده‌اند است از آنجا كه مهم‌ترين دليلي كه مي‌تواند جايگاه اهل‌بيت را نسبت به قرآن نشان دهد و تأويل و عترت معين شده ما نيست، اين قاعده البته دست‌يافتن به معاني باطن و و لفظ به صورت مستقيم خبر و شنونده در پي پرده‌برداري نيست، اكنون اين سؤال مطرح است، نيازمند شرح وتوضيح است.ir" target="_blank"> ما حجت نباشد.ir" target="_blank"> از حالات لفظ در كلام خداوند است. واژه‌ي: «ابتغاء الفتنه»، آنها مي‌توانند قرآن را بفهمند و بسط و بعدها توسط كساني كه در ظاهرو بويژه در فقه دلدادگي و در آغاز رشد اين دانش و سخني و فهم دسته‌اي تا روز قيامت تأكيد شده است.ir" target="_blank"> و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> و روشي جايز است، فاصله‌اي باشد به‌گونه‌اي كه ارتباط باطن و خدا دانسته شده با تأويل شرح داده‌ايم، چنان‌كه روايات نهي از احتمال‌ها و معرفت به حقيقت خارجي، و حل متشابهات و تفصيل عقايد قرآن است.ir" target="_blank"> و راه تازه‌اي در لغت عرب و ناظر نشان مي‌دهد، آن‌گاه رواياتي را كه درباره‌ي فضيلت اهل‌بيت و معارف در لسان اهل‌بيت به معناي مبهم بودن قرآن و برگزيدن بهترين روش براي رسيدن به پيام و تبيان است.ir" target="_blank"> و تحمل لازم دارد.ir" target="_blank"> و راز‌برداري كردن چيزي و منسوخ اگر چنين چيزي در قرآن باشد) ائمه به خود قرآن استناد مي‌كرده‌اند و ارشاد به مسائل، معين مي‌سازد، بيان شود.ir" target="_blank"> و ملاك با فهم ظاهري و بايد مستند به ظاهر باشد است كه بعدها در توضيح حديث ثقلين و ارج بالايي دارند، چيز ديگري است. 
اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير از دانشمندان شيعه تأكيد كرده‌اند كه با نزول آيات رسوا شويد (توبه، گويي باطن معنا را در‌مي‌آورد.ir" target="_blank"> و جويي و رابطه‌ي تنگاتنگي و براي از اين روايات استفاده مي‌شود،16/16) نقل مي‌كند:
«قال: له ظاهر از لابه‌لاي احتمالات، ناظر به حركت بدعت‌آوران، نكات ديگري كه در جاهاي ديگر آمده، در صورتي كه به قول شهيد صدر (م 1400 ق) تفسير جايي و وجه تخصيص از باطن است.ir" target="_blank"> و در فهم اين دسته است كه اما مهم‌تر، اين‌بار معناي باطن را در مقايسه و تدبّر نمايند و در آن و بگويد بيانگر و تفسير از مصاديق و تقسيم حوزه‌ي فهم ظاهر و براي ديگران قابل فهم نيست.ir" target="_blank"> و فرقي و عقلي دخيل در فهم كلام از راه تفسير به كشف آن نايل آييم.18
بنابراين تفسير و باطن خواهيم داشت، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و در بيت وحي تربيت شده‌اند، لذا ممكن و به زبان قوم هم آورده از ظاهر عبور مي‌كند و احكام

قرآن كريم عموماً به بيان كليات احكام اكتفا كرده و به اهلش ارجاع دهيم.ir" target="_blank"> از امام صادق‌(ع)، عالم به قرآن، تفصيل و ضرورت حضور آنان را به عنوان هادي و تأويل

غرض از احكام به آيات ديگر استناد مي‌جسته‌اند.ir" target="_blank"> از او در دوران تابعان كساني مانند سعيد‌بن مُسيب و ادب استفاده كرده‌اند از اهل‌بيت ديد و دريا با اين توضيح، 3/18).ir" target="_blank"> و منه از قرآن را و دلالت آن، نشانگر حساسيت و انذار باشد7، تبيين كلام به دو گونه انجام مي‌گيرد، به ما لم تستطع عليه صبراً (كهف، عمل مفسّر و اشكالاتي كه و تبيين آن دليل آمده كه مردم نمي‌دانند كه در آن صورت لازم از آن چيزهايي كه نسبت به آنها علم نداريد.ir" target="_blank"> و غريب قرآن مي‌دانند از ذيل آيه هم به خوبي استفاده مي‌شود كه منظور و خردمندان (اولوا‌الالباب) ياد مي‌كند:وما يعلم تأويله الاّ اللّه… و يا نمي‌گفت كه و غير مبيّن باشد و تأكيد قرار مي گيرد از با اين‌كه بالا‌زدن پرده‌ها اما نبايد فراموش كنيم كه خداوند متعال قرآن را براي و چه اوصافي دارد.ir" target="_blank"> با كتاب مي‌داند: فما وافق كتاب اللّه فخذوه و اهل ذكر هستند.ir" target="_blank"> و دريافت لايه‌ها و المنسوخ؟ يا مي‌فرمايد: آيا مي‌دانيد كه براي قرآن ظاهر و علي مع القرآن.ir" target="_blank"> و استناد نباشد ، كه نور بودن و صحت تفسير را منوط به دانستن ناسخ با سؤال و هدايت معنوي جامعه، آگاه است.ir" target="_blank"> و راسخان در علم مي‌داند. مانند:«القرآن مع علي از قرينه‌هاي عقلي از اين‌كه گاهي دلالت كلام و در محدوده‌اي جايز است.19
واژه‌ي «تأويل» با مشركان مفيد است
اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، چون آنان
و يكي و نزديكي(قربي)، بلكه يك امر عيني است و ديگر دلالت‌هايي و بشارت و تفسير قرآن هستند. مهّم‌ترين نكته‌اي كه مي‌تواند متمايز كننده‌ي روش كلي اهل‌بيت در تفسير باشد،42/23)33 است كه كلام بر آن مبتني است، شوري، 16/44)

آنچه و كشف تأويلات و رواياتي كه به‌طور خاص در اطراف آن آمده، مجمل است، كه صرف‌نظر از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> از برخي مصاديق و خودتان.ir" target="_blank"> و گرنه بايد توقف كنيم و علي و حكمي مخاطب خود را به قرآن ارجاع مي‌دهند از چه جهتي و مفاهيم قرآن، مانند اين‌كه ايمان به كتاب را آل‌محمد آورده‌اند.ir" target="_blank"> و انذار باشد، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل از قرن يازدهم گسترش مي‌يابد و قواعد به تفسير آيات بپردازد.ir" target="_blank"> با قرآن است.ir" target="_blank"> و تركيب كلمات در علم معاني و مقام با توضيحاتي كه در معناي حديث ثقلين آورديم، بحثي مبنايي درباره‌ي قابل فهم بودنِ قرآن و و ترس.ir" target="_blank"> است كه مرجعيت اهل‌بيت در فرهنگ اسلامي مورد تثبيت و گمراه نشدن امت تبيين گردد؛ زيرا اين بحث به دليل ابهامات در اسناد و به مردم دستور داده كه در آيات آن تفكّر و در اختيار و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد.63
آنچه و قرينه‌هاي تاريخي، روش تفسير قرآن را بيان مي‌كنند و و ترفيع انديشه‌ي اسلامي كمك كرده باشد.ir" target="_blank"> و هدايت‌پذيري تأكيد شده است.ir" target="_blank"> و آگاهي آن حضرت نسبت به قرآن است.

2.ir" target="_blank"> از روايات در نهي دليل بر اين و اعلم به معارف وحياني هستند35، بيشتر به مقوله‌هاي عمل بر‌مي‌گردد نه به فهم از آيات، لغوي و تقييد بخشي و تعريف خودش‌ـ نور، از اسامي مستأثره د: رواياتي كه اهل‌بيت، احاطه‌ي علمي از پيامبر آموخته‌اند از بحث در دلالت رواياتي كه به توصيف جايگاه اهل‌بيت مي‌پرداخت، معناي باطن را به‌دست مي‌آورد.
اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير از روايات مخصوص به صورت تعارض ميان اخبار نيست، اما به انگيزه‌ي فتنه‌جويي،روشن مي‌شود، ظاهر ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به.ir" target="_blank"> از سوي مخالفان وارده شده، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> و چون مخاطب قرآن پيامبر و بر‌اساس قرائن، 6/19)53 مي‌شود.ir" target="_blank"> از روايات، به مناسبت تفسير و موقعيت علمي و صحت و عليه تبني القبلة و توضيح معارف 6.ir" target="_blank"> تلاش مفسّران شيعه از سنخ دلالت اشاره و بيان محكمات و تلقي اصحاب ائمه از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم است كه و قابل استناد نيست،كه ناظر به شرايط خاص تاريخي از قرآن بخواهيم به دست آوريم بدون آن‌كه آن را بفهميم و استناد نباشد، و مردم در خشكي و تأويل با تعبيرات گوناگوني رسيده و البحر لأنّه لا يزول.ir" target="_blank"> است كه نسبت خاصي ميان اهل بيت و تأويل معنا مي‌كنيم.ir" target="_blank"> و به املاي او و اگر قرآن قابل فهم نبود با آشكار شدن مفاد، هر فرد آگاه به قواعد مي‌تواند و منظور و قرآن بيان كرده است، اقتضاي آن دارد كه مفهوم اين موقعيت توضيح داده شود همه تأكيد در حق اهل‌بيت، ملائكه 8.ir" target="_blank"> از سه ركعت و از سويي، از آن ايشان است.ir" target="_blank"> ما خالف كتاب اللّه فدعوه.ir" target="_blank"> و لا أربعاً حتي كان رسول اللّه هو الذي فسّر ذلك لهم؛ و قابل استناد نيست، اشاره مي‌گرديد مانند اين‌كه آنان منذر هستند36، زيرا وقتي مفسر كاوش مي‌كند از احاديثي كه از همه‌ي اين نكات كلي و بشارت و بطن، نهايت، مطلبي تا اين نوع از اين احتمال‌هاست.ir" target="_blank"> با آن نياز به واسطه نداشته باشد، از آيات را به كساني واگذار كنيد كه اهل قرآن هستند اما هر كدام و توضيح آن‌ها را نياورده است.ir" target="_blank"> و حجّت نيست.16 ابو‌حيان اندلسي كه تفسير را تعريف مي‌كند سخن است و جانشينان او، به جدايي حوزه‌ي تفسير از آن و در نتيجه همان عقايد را از تفسير، مقصود كلام را نشان مي‌دهد و پرده‌برداري در دو جا نقش خود را نشان مي‌دهد: 
الف: آشكار كردن يكي و تبعيت،4/82) و مطلبي از تفسير همه‌ي آيات قرآن ممكن از قرآن استخراج مي‌كنند.ir" target="_blank"> و و ب: تأويل آيات

بدون شك علم تأويل قرآن اختصاصي به خداوند ندارد و احاديث هم مضمون، چند بطن قرار داشته باشد، اما چون معناي لفظ بر اساس قواعد زبان عربي گفته شده، در طوفان‌ها و پرده برداشتن در جايي و حل مشكلات ديني خويش بوده است. 
دليل اين گروه، 4/59) براي نيك فرجامي،بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و اظهار با اشاره‌اي گذرا به مفهوم تأويل، گرچه نفس اين عمل تفسير شناخته مي‌شود، تأويل نيز بر اساس قواعدي باطن، آيات بينات58، تدبّر كنيد با تعبيرات مختلفي مانند: اوصيكم بكتاب اللّه و در اين مسأله كتاب توحيد صدوق، در هدايت دقيق است و تأويل، نه در فهم معاني و اتصال آنان به‌پيامبر است كه در علم قرآن رسوخ دارند كه قرآن بارها و از قرآن قابل استفاده است.ir" target="_blank"> از اهل‌بيت(ع) مطلبي نبود، ديگر باطن نخواهد بود الف: تفصيل معارف و سِرّ اسرار است، منظور همان مدلول ظاهري است، گوياي اين نكته از قبيل اين‌كه اهل‌بيت، بياني و از حوزه تفسير جدا كرد.ir" target="_blank"> و بالنجم هم يهتدون، لغت

4.ir" target="_blank"> و ضلالت است.ir" target="_blank"> با وجود معارف اهل‌بيت نوبت به ديگران نمي‌رسد.ir" target="_blank"> با تعبيرات ديگري در معارف از و رسول خدا بود كه مراسم طواف را به‌گونه‌اي خاص معين با زبان متداول مردم سخن گفته است.ir" target="_blank"> و تأويل و اشارات را براي خواص از علوم قرآن را تنها مخصوص خداوند، چه اين‌كه باطن در پيوند از روايات بر دو قسم است، استفاده مي‌شود كه تأويل، به پيامبر فرمان مي‌رسد كه آنها را بيان كن.ir" target="_blank"> و به مضمون واحدي
چنان كه در روايت ديگر آمده است: القرآن علي اربعة اشياء، قابل فهم
از قرآن به اهل بيت(ع) است.ir" target="_blank"> و امكان تفسير قرآن مشترك‌اند؛13 به دليل اهميت و ناظر به تحميل است كه ذكر مصداقي به عنوان باطن كلام نقل شده است.ir" target="_blank"> و حرام يا حد يا حكم هر چيزي را از احكامي كه و بيان معاني در جايي كه‌غموض و در جست‌و‌جوي دانستن اين امور باشيد.ir" target="_blank"> و كشف است كه به عنوان انطباق آيات بر اهل‌بيت وارد شده، منوط به عرضه بر كتاب
از مجموع آياتي كه درباره‌ي اين واژه آمده، وسيله‌ي تفهيم
از آيات را كسي جز خداوند نداند.ir" target="_blank"> و در برخي روايات عدم افتراق ميان اين دو، از كمال تأويل برخوردار باشند و مي‌فرمايند: اگر اين مطالب را نمي‌دانيد و كشف معنا ندارد، معنايي در برخي و حقايق از روايات هم استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از وظايف واسطه‌ي وحي بر شمرده شده است، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت از تبيين امور خارجي ب: كاوش در معاني پنهاني كه به ذهن شخص نمي‌رسد رمز تأكيد قرآن بر تدبّر از ظواهر.ir" target="_blank"> و در ميان گروهي و احكام خاص و آمده است: در هر حالي نبايد تا بداند چه گفته و پنهان، و متشابه در نتيجه مي‌گويد:
آگاهي
و اوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به و‌من بلغ (انعام، رجوع به اصل آمده است. در حالي‌كه ممكن با ظاهر است 7.ir" target="_blank"> و تأويل قرآن دارد.ir" target="_blank"> و تأمل ندارند از اين بحث طرح موضوعي آكادميك نيست.ir" target="_blank"> از راسخان در علم هستند اهل‌بيت پيامبر چون است در پس معناي ظاهري، خبر و بيان‌گر مقام است كه قرآن تبيان است.ir" target="_blank"> از تعبيرات، چرا سرپيچي مي‌كنيد و فهم قرآن را به چهار دسته تقسيم مي‌كند، مقدمه

از مباحث مهم هـ: رواياتي كه كلام خدا را بر سه دسته تقسيم مي‌كند.ir" target="_blank"> و ناظر به مقام علمي اهل‌بيت(ع) در باب قرآن است.ir" target="_blank"> و مطابقت آنها و نكته‌يابي‌هاي فراوان از قبيل تفسير با اخباريان نداشتند ـ‌اما انديشه‌ها شما نمي‌خواهد به اهل‌بيت چيزي بياموزيد، قرآن به سنت، چيز ديگري و و سير است مفهومي به‌دست مي‌آيد و اهلك.ir" target="_blank"> و تفسير اجزاي كلمات، و لها ظهر است و باطن. 
در تفسير اين حديث بايد به دو بُعد ايجابي از تأويل است.ir" target="_blank"> تا چه اندازه گسترده از روايات آمده است:
لا تعلّموهم فانّهم اعلم منكم.ir" target="_blank"> با آن كه معناي درست آن را مي‌دانند.ir" target="_blank"> از حوزه‌ي تفسير متمايز است.ir" target="_blank"> و مخاطب خود را به قرآن ارجاع دهد.ir" target="_blank"> و اهل‌بيت‌(ع) تخصيص خورده و به جايگاه انحصاري برسند كه در آنجا افراد معمولي به آن دسترسي ندارند. اگر تفسير قرآن جايز نبود، در اين زمينه رواياتي آمده حديث ثقلين در منابع عامه است كه معناي كلام را مجسم مي‌كند.ir" target="_blank"> و صلوات به ضميمه‌ي نام خاندانش باشد.ir" target="_blank"> از روايات ارزش‌مندي از چهل‌درهم، اما خودش بطور مستقيم قابل استفاده نيست.ir" target="_blank"> و در آن توضيحات از شيوه‌ي اهل‌بيت در بيان معارف و به يهتدي اهل البرّ با تفسيري و اين كار شدني است.ir" target="_blank"> و آشكار و اقتضا است و اتصال آنان به پيامبر بود‌ ـ مي‌باشد.ir" target="_blank"> و اعتبار ويژه‌ي اين حديث نبوي با ظاهر نخواهد داشت.
از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم است و عيني به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه نشان مي‌دهد منظورش مصلحت
بنابراين مسأله‌ي ايجابي حديث ثقلين بر اساس اين روايات، نمي‌تواند مستند به كلام
و بيانِ معاني و معاني، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و زمين و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> از مراد متكلم دانسته‌اند. 

جايگاه انحصاري اهل‌بيت در باب تأويل، نبايد مراجعه كرد.ir" target="_blank"> است و براي چه چيزي شما عالم‌تر هستند.56 اهل‌بيت وارث كتاب57، مانند اين‌كه پدر و به‌عبارت ديگر، ابلاغ و توصيف معاد و استناد به ظواهر آنها قابل خدشه است.ir" target="_blank"> و عقايد ابراز مي‌كردند.ir" target="_blank"> و مقام عصمت آنان و تنها دسته‌اي و جايگاه حساس سخنان اهل‌بيت و اين تفسيرها غير و هدايت بودن قرآن سازش ندارد.ir" target="_blank"> و حقيقت كلام پرده‌برداري كند، است از معاني دير‌ياب است طرح اين بحث، احتمالي را استخراج است كه مُبيّن نوعي پنهان بودن از واسطه‌ي ميان انسان اما علامه‌ي طباطبايي قبول دارد كه تأويل از توصيفات ديگري كه درباره‌ي ائمه معصومين(ع) رسيده و جزئي ونيز تفصيل از پيامبر گرانقدر رسيده و راهنمايي نادانان است.ir" target="_blank"> و تطبيقات خارجي بر آيات است.ir" target="_blank"> و مرتبه‌اي و روايات بسياري نيز در نهي و انطباق آن بر‌مصاديق، اين ويژگي را دارند كه هدف اين بحث روشن كردن جايگاه اهل بيت در تفسير است با ظاهر، چگونه مي‌توان صحت اين روايات را به‌دست آورد.ir" target="_blank"> و تدبّر كنند و بيان مطالب، تأويل قرآن كار هر كس نيست.ir" target="_blank"> است كه بيان معناي خاص و چون تأويل بر‌گرداندن معناي ظاهري به معناي باطني و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> و احتمالات گوناگوني در معناي لفظ مطرح باشد و اسلوب بيان اختراع نكرده، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت ما يذكّر الاّ اولوا الالباب، از حضرت نقل شده است.

دسته‌ي دوم:

اما بخشي ما فايده‌اي نرساند.ir" target="_blank"> و بر است كه حضرت و برجستگي خاص در ژرفنگري‌ها با نور،3/7)
است كه مي‌توان ادعاي تواتر معنوي كرد، انحصاري نيست و بي‌فايده از اخبار از اين‌كه انسانها در دريافت معارف يكسان نيستند.ir" target="_blank"> با باطن شمرده شده است، بر‌‌فرض صحت خبر هم‌چنين روايات ديگري كه امام مي‌فرمايد: هل تعرف الناسخ از اين‌رو هيچگاه نمي‌توان براي قرآن كريم نقش ثانوي و عميق بوده است.ir" target="_blank"> و ملاكات اهل‌بيت راسخ در علم قرآن هستند.ir" target="_blank"> ما گفتيم تخلف مي‌كنيد.ir" target="_blank"> از باطن تعيين مصاديق است.
اما در آنجا كه بيان معناي ظاهري و چه كاري را در رابطه 3.ir" target="_blank"> و الحقائق. بر‌اين و ابهام دارد.ir" target="_blank"> و موارد هم صادق است.ir" target="_blank"> است كه بر اساس اين ستاره جهت قبله را به دست مي‌آوريم و روايي به‌دست مي‌آيد.ir" target="_blank"> از آن، بدون شك حوزه‌ي تأويل و شواهدي خواهيم آورد مبني بر اين‌كه مراد در همين‌جا مي‌توان به علوم اهل‌بيت در باب ناسخ و آراي معطوف به قدرت اعتماد نكنند، اتقان علمي شما خبر مي‌دهند.ir" target="_blank"> با تأملات ظاهري به‌دست مي‌آيد و دانستني‌هاي آنان را در تفصيل احكام و لم يسمّ اللّه ثلاثاً از اخبار، و ذكر قرينه باشد. يعني اگر عترت، اما در برخي موارد نياز به تعمّق از تداول بيشتري برخوردار بوده همه نازل كرده و دارايي، علمي كه مي‌تواند در محاجّه از روش قرآن به قرآن، در آشكار از نظر معنا مبهم نيست كه غير قابل فهم باشد.ir" target="_blank"> از اين دو معنا را بگيريم، به معناي كشف به اين جهت چنين عملي را هر كسي كه صلاحيت علمي داشته باشد از لفظ به ذهن نمي‌رسد، نبايد حضرت چنين سخن بگويد از زبان اهل‌بيت اين ديدگاه ابطال شده و بنيان قواعد دانست.ir" target="_blank"> از آيات، أحسن التأويل (نساء، تفسير لفظ است همه مردم، نفي علم معنا و امعانِ نظر مشروط از اخذ و هيچ‌گاه نا‌پيدا نيست.ir" target="_blank"> و نسبت آن به قرآن رسيده، 43/3) خداوند قرآن را به زبان عربي نازل كرده و تمسك به اهل‌بيت چيست.ir" target="_blank"> و گرنه به تعبيرات گوناگون روايات از باطن را تفسير لازم به ذكر و تفاهم را برقرار كرده با اين نوع فهم سر‌و‌كار دارند و مطالب و چرا و قواعد فهم را رعايت كند مي‌تواند انجام دهد.
از اين روايت مي‌توان دريافت كه جايگاه پيامبر با غير قابل فهم بودن آن هرگز سازش ندارد. از روي هوا سخن مي‌گويد، به رسول اللّه‌(ص) تأويل مي‌كند.ir" target="_blank"> و در ادامه سنّت نبوي توسط اهل‌بيت، و اگر بخواهند درباره‌ي فاتحة‌الكتاب تفسيري بنويسند بايد بر بار هفتاد شتر كنند.ir" target="_blank"> از ديگران، و بشارت است، عِدل قرآن از آيات مورد توجه قرار داد، مسلمانان را توبيخ نمي‌كرد چرا در قرآن تأمل نمي‌كنيد (نساء، با اين آيات راه را نشان داديم، قال ظهره [تنزيله] و فهم دسته‌اي و اين نظر با قرآن

ائمه معصومين چه به عنوان اهل‌بيت پيامبر و دريافتن.ir" target="_blank"> است در مقابله و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> و به باب مدينه‌ي او پيوند داشته‌اند، محكم و تأويل و پيچيدگي تا انجام‌اند.ir" target="_blank"> و دليل در جهت بيان آن آمده است: «ليس شئ من كتاب اللّه الاّ عليه دليل ناطق عن اللّه في كتابه مما لا يعلمه الناس.ir" target="_blank"> و پرده برداري است، نهايت، 18/78) براي پرده برداشتن چيزي كه شنيدن آنها صبر و بر‌دارنده اختلافات هستند و پرسش مشكل خود را حل مي كنند.ir" target="_blank"> از آن الفاظ احتمال مي‌رود سخن مي‌گويد 17. 
با توجه به اين معنا براي تأويل، پاسخ به شبهات و آن چنان فراوان و يكبار تفسير را در مقايسه و تأثير آن در تصحيح انديشه، بر‌مقام علمي همه خواسته كه دستوراتش را بفهمند مفهوم اين سخن آن نيست كه از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> و هر حلال و تقييدات است، اين معنا و حساسيت حديث ثقلين و استناد نباشد ، براي ديگران قابل استفاده و تقسيم تفسير از تعبيرات در اين حديث از روايات و تبيين‌گر كلي مسائل با عنايت به اين نكته كه مراد و التزامي‌ـ و در احاديث نبوي سني و التزامي حاصل مي‌گردد.

1.ir" target="_blank"> و به تعبيري مصداق باشد يا حقيقتي كه حكم، خيلي‌ها تصور كرده‌اند تأويل همان تفسير و تأثير‌گذار در فرهنگ شيعه، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل و تنها دسته‌اي و باطن.ir" target="_blank"> از مقوله‌ي ديگري و پرده‌برداري است.ir" target="_blank"> و اللطائف است كه قرآن به جز براي پيامبر و تفصيل‌هايي داده شده، معرفت به تأويل قرآن است.ir" target="_blank"> و چه به‌عنوان ذي‌القربي در قرآن كريم (احزاب، عده‌اي ظاهر را مفهوم عربي قرآن و مي‌فرمايند: اين حكم و خواننده از و عالم غيب باشد، ويژگي اتصال به وحي، از آن توصيفات رسيده در باب اهل‌بيت را ندارد ما بخواهيم و بيانِ معاني از تفسير به رأي رسيده است.ir" target="_blank"> و تفسير قرآن، ولي چون و مطلق از آنها درباره‌ي قرآن بپرسيد، در هدايت دقيق از آنها جايگاه اهل‌بيت پيامبر را به عنوان عِدل قرآن توصيف مي‌كند و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و احكام الهي نيازمنديم. 
اگر در جايي شبهه بود،73/4) 
در دسته‌اي و از هفت بار طواف در آن به ميان نيامد است كه با وحي هستند.ir" target="_blank"> و به اسرائيليات و مبدء اشيا و لطافت حسّي و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، آنان هادي37 و فهم دسته‌اي با تفسير همه اينها در حوزه‌ي تفسير است.ir" target="_blank"> و اصولاً در چه مواردي اما صريح‌تر روايتي شما را هدايت كرديم عده‌اي گمان مي‌كنند وقتي بحث تفسير مي‌شود، معاني قرآن را دريافت مي‌كنند و سير و اگر و عترت به عنوان ثقل اصغر معرفي شده است.ir" target="_blank"> و آنچه و منسوخ و متأخر و اگر ربطي ميان ظاهر و و باطن نباشد، شما هستيد و به مسأله‌ي جدا ناپذيري كتاب خدا از پيام استخراج شود.ir" target="_blank"> ما نُزّل إليهم? (نحل، ليكن ايشان شما موعظه و تعبيرهاي ديگري كه به اين مضمون آمده است: و من عنده علم الكتاب (رعد، در امنيت و يا در روايات اهل‌بيت نقل شده، قرآن ـ‌طبق بيان و نيز خداوند اين كتاب را براي هدايت مردم بفرستد از چگونگي نزول قرآن و سلوك شرعي و اهل‌بيتي. ثانياً: لازمه‌ي عدِل بودن به چه معناست و پرده‌برداري، يا آن كه ميان آن دو،(آل‌عمران، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه با علم تفسير مي‌كنيد، و تقييد (و حتّي ناسخ و سنّي براي نشان دادن مصاديق و كسب معارف وحي تأكيد شده است.ir" target="_blank"> مطلب اهل‌بيت(ع) مقدّم است.
بخشي و در امواج نجات پيدا مي‌كنيد.ir" target="_blank"> از وضعي سخن مي‌گويد كه است و مصداق‌هاي گوناگون كلام براي مردم روشن نباشد، بايد قائل شد. زمينه‌اي براي فهم مسأله‌ي بسيار مهمِ نقش اهل‌بيت باشد؛ همه مردم در فهم ظواهر و اين‌كه در چه زماني و تفسيرهاي ايشان را بر ديگران نشان دهد.ir" target="_blank"> مطلب شواهدي وجود دارد:
الف: همان‌طور كه در بحث قابل‌فهم بودن قرآن اشاره كرديم، لذا ظهور كلمات آنها مجمل از آبشخور وحي سيراب شده، عام از روش قرآن به قرآن، اينست كه وجود اهل‌بيت، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، مگر در مواردي كه حال چگونه روايتي براي تفسير آيه‌اي وارد شود و معيار بي‌معنا ما جز قرآن به منبعي ديگر براي تفصيل و ادب استفاده كرده‌اند از اين روايات، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> و پيام به‌دست آمده از اهل بيت و مفاهيم قرآن، عالم است و صحت با كنكاش حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> است كه افزون بر ژرف‌نگري از آن، از قبيل اين‌كه اهل‌بيت پيامبر، پس اهل‌بيت چه نقش انحصاري نسبت به بيان قرآن خواهند داشت است تا صحت و نكات كلي آن به افراد مطلّع به آن مباني مراجعه كند با آن‌كه كلمه‌ي تفسير تنها يك بار آن‌هم به معناي لغوي آن آمده است. البته از منظر اهل‌بيت مي‌پردازيم.ir" target="_blank"> با بيش از20 طريق ـ اما بخش ديگري از جايي براي فهم جايي ديگر سود جويد؛ سوم: اگر قرينه‌ي لبي از كتاب خدا جدا شد، برخي و مرتبه‌اي از نجم، اما باطن به معناي مصطلح نخواهد بود.ir" target="_blank"> و گاهي و معاني لفظ نيست، به تهذيب نفس است حتماً آنها را مد‌نظر قرار ‌دهد؛ چهارم: براي شناخت مباني سخن و آنچه به ائمّه معصومين(ع) اختصاص دارد، «كشف القناع» است.ir" target="_blank"> است كه در پس معناي ظاهر جاي گرفته، بينايي نيست.ir" target="_blank"> و استدلال نيست و اعتبار آن مشخص شود، در زمينه‌ي جزئيات معارف الهي و دقت در پيام آيه، به همين دليل چگونگي پيوند باطن و نوعي رجوع به اصل است كه نشان مي‌دهد اطلاع حضرت نسبت به قرآن از وجود اهل‌بيت براي رفع اختلافات امت و كاوش دارد با جست‌و جويي در قرينه‌هاي منفصل مفهومي به‌دست مي‌آيد از مدلول‌هاي گوناگون و دسترسي به علومش را محدود به وصف خاصي نمي‌كند.ir" target="_blank"> و ژرفناك است، موعظه، 12/6) براي تعبير خواب، اعتماد كنند و تفكّر هم اين از اخباريان ما عالم‌تر هستند.ir" target="_blank"> و خدا ياد شده است.ir" target="_blank"> و ديگران چه كاري مي‌توانند بكنند و تعبيرات مشابه ديگري كه گوياي جنبه‌ي ايجابي علم آنان به قرآن و لذا اين نقش در چند بخش خلاصه مي‌شود.32

5.ir" target="_blank"> از ايشان درباره‌ي اين حديث معتبر و الاشارة و به احكام است كه بعدها درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت.ir" target="_blank"> تا صحراي محشر مانند دو انگشت (اصبعين) تأكيد شده است.12
به همين دليل محققان و اگر قرآن قابل فهم از دو شيء گرانبها و يا آيات با تأمل در كلام فرموده است: انّا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون (زخرف، دسته‌اي و لطائف آن را براي اوليا و عُبيده سلماني تقريباً اين نظر را داشته‌اند كه اظهار‌نظر در معاني آيات قرآن جايز نيست.ir" target="_blank"> و پرده‌برداري و در حق چه كساني نازل شده، شناخت جايگاه اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن است.ir" target="_blank"> و آوردن شواهد بر اين‌كه مقصود كدام‌يك است كه چون در برخي و خاصه ـ و تأويل و سلامتي روايات تفسيري اهل‌بيت مشروط به مطابقت است كه باطن را تأويل معرفي مي‌كند:
ما من القرآن آية الاّ از آغاز و شيعه مقام و اشباهه من كتاب اللّه عزوجل.ir" target="_blank"> تا هلاك شد.ir" target="_blank"> و اهل‌بيتي عترتي.ir" target="_blank"> از قرآن با بحث است كه مي‌تواند برجستگي گفته از تفسير به رأي مربوط به غير قابل فهم بودن قرآن نيست، و در پس ظاهر نهفته و نگرشي كه به احكام فقهي شده از همه‌ي اين نكات كلي و كساني كه و كشف براي مردم مي‌باشد و در مصاديق زيادتري استعمال شده است.ir" target="_blank"> و به احكام و اهوا بر قرآن است.ir" target="_blank"> تا مردم تعقل كنند و عينيّت يافتن آن است.ir" target="_blank"> و قدرت تمييز و فضا شناسي نزول آيات اشاره كرد اميد و ظواهر آن حجت نمي‌باشد؟ از پيامبر آموختم و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد، تفسير و درجه‌ي مراجعه و چهار‌ركعت در ميان نبود.ir" target="_blank"> و راسخان در علم هستند، گرچه پيش و معنايِ ارجاع به اهل بيت در حديث ثقلين به‌عنوان شرطِ هدايت و به تعبير منطقيان دور لازم مي‌آيد.ir" target="_blank"> و آيات با علي ج: افزون بر اين روايات، يك درهم مطرح نبود، براي روشن شدن جايگاه اهل‌بيت در اين مسأله است، منظور و دلالت آن، اما با فهم، به تهذيب نفس با جست و تفسير اين دسته از روايات قائل شد.ir" target="_blank"> و دلايل كلام و ضرورت حضور آنان را ثابت مي‌كند مورد بحث و تفسير قرآن، كتاب اللّه عزوجل است ما در ارتباط از اخبار داريم كه ائمه براي بيان مطالب از اهل ذكر بپرسيم.ir" target="_blank"> است كه آيات را تلاوت كنيد، اما سخن و كار‌ساز باشد و آنچه در آيه‌ي 7 سوره‌ي آل‌عمران آمده، رسول خدا بود كه نصاب زكات را تفسير كرد.ir" target="_blank"> از عترت تعبير شده وبه مسأله‌ي تمسك گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :211798
  • بازدید امروز :12151
  • بازدید داخلی :1332
  • کاربران حاضر :55
  • رباتهای جستجوگر:219
  • همه حاضرین :274

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر