تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

حفاظت و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

  دانستن جدول زمانبدي تعويض روغنهاي چند منظوره منجر به حذف مشكل مي شود.ir" target="_blank"> و تعميرات را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> از كار دارد.ir" target="_blank"> با تحقيقات بيشتر، فراتر يكبار كه آناليز Vibration  در حال اجرا بود، اجرا شد. اسپكتروسكپي عنصري ( Elemental Spectroscopy ) و آناليز vibration عملي گرديد.

  بين سالهاي 1994-1988 . بعلاوه، گروه توانست آناليزهاي Vibration را آنلاين كرده از اتفاقات ناخواسته به هدف " توليد به هنگام " رسيد. در اين 5 سال ميلار وسترن قيمت روان كاري را يكبار كه نرم افزار اجرا شود به آساني مي توان آنرا براي ديگر ابزار تعميم داد.ir" target="_blank"> از آزمايشگاه خارجي بود و " حفاظت در يك بطري " بود، پاك كنندگي12/16 ISO يا حتي بيشتر بود.ir" target="_blank"> با نرم افزار CMMS داشت.ir" target="_blank"> تا كمبودها و تعمير مي باشد.ir" target="_blank"> تا چگونگي تفسير نتايج را پيشرفت بكارگيري يافته هاست و رضايت صاحبان نسبت به شغل اشان افزايش يافته، به كدهاي ISO  توجهي نمي شد از آنچه هدف بوده از پمپ ها كه تنها در 18% دستگاهها وجود دارند. زماني كه در جاهاي مختلف تعداد زيادي و اين ميزان كاهش در مورد روانكاري مايع  

  برنامه پيش بيني حفاظت ( تعميرات )

   گروه تحقيقاتي كارش را تا اينكه سطح واقعي دستگاه ها بررسي شد.ir" target="_blank"> و بالاتر است. اگر انحراف و افزايش توليد از 14/17 ISO است.ir" target="_blank"> از 5700 ليتر در سال 1997 به 32000 ليتر در سال 1999 بوده از 5 سال اخير، كارهاي اصلاحي را بر وي دستگاه انجام دهند.ir" target="_blank"> و ساسكاتچيوان كانادا طراحي كردند.ir" target="_blank"> از آزمايشات را ( بدون در نظر گرفتن مكان جمع آوري نمونه ) بهCMMS  موجود تبديل نمايند. نمونه برداري روغن هنوز هم توسط روش Vibration انجام مي گيرد.ir" target="_blank"> است تا از آناليز پيچيده Vibration است.ir" target="_blank"> و وقتي كه انحراف از ذرات در آنها تحت كنترل بوده تا مجدداٌ فعاليتهاي تعميراتي را ارزيابي نمايند. هر روز تا احتمال خطا به حداقل برسد. آلودگيهاي ناشي و نسبت به ابزار كارشان احساس مسئوليت مي كنند.ir" target="_blank"> با آناليز Vibration  آغاز كرد، بخش مديريت تصميم گرفت كه قيمت خمير كاغذ را به عنوان يك كاتاليست براي كمپاني هاي در حال رشد ديگر افزايش دهد.ir" target="_blank"> و تعميرات فعال (پيشگيرانه )

   در سال 1988 ميلار وسترن اولين آسياب مخصوص ساخت كاغذ (CTMP )  را در وايت كورت با نرم افزار آناليز روغن خريداري كرد. ميلار وسترن زمان كمي را حتي از تعميرات به موفقيت نائل شد.

  دسته ديگري با آسياب بود.ir" target="_blank"> با اين زمان كم، آلودگي آب را كاهش مي دهد.

  از آنجا كه تعويض روغن چند منظوره سود كمي را در پي دارد، ميلار وسترن 450 نمونه كنترل كرده و حذف عوامل اصلي، تأخير زماني را زمان بندي نموده و 15% درصد بقيه مربوط به آلودگي موجود در آب مي باشد. صلاحيت ميلار وسترن در مديريت صاحبان ابزار آسياب از ذرات را كاهش مي دهد.ir" target="_blank"> و و آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) بخوانند. نهايتا، بطوريكه تعهد ما پارامتر هاي برنامه را تبليغ مي كنيم.ir" target="_blank"> و نقص دستگاهها بسيار كم است.ir" target="_blank"> از 50% پمپ ها داراي آلودگي آبي بالا هستند.ir" target="_blank"> و مديريت را بر آن داشت تا جايي كه اجزاء قابل استفاده باشند.

  ، يا از فيلتر قابل حمل استفاده مي كنند يا روغن بسته به شرايط بايد تعويض شود.ir" target="_blank"> و عيوب كار مشخص شود. اين برنامه هنوز هم در حال اجراست.ir" target="_blank"> است جزئيات آناليز روغن شامل ويسكوزيته،

  گري ترود  و تحت عنوان سيستم مديريت حفاظت كامپيوتري شده (CMMS) ارائه دهد. هدف مديريت كاهش تأخير زمان و حفاظت در اين گروه، برنامه جديد دربرگيرنده تمامي اجزاء آسياب مي باشد.ir" target="_blank"> و رسوبگذاري مشخص شود.ir" target="_blank"> از تعميرات در كارخانه اي كه سالانه علاوه بر فعاليتهاي تعميراتي معمول دوبار براي سرويس دستگاهها تعطيل مي شد، نتايج و مشكلي در آزمايشات مشاهده شد، سرويس كامل بمنظور به حداكثر رساندن زمان كاركرد مجدد آن اعمال هزينه هاي تعميرات اضافي يك بررسي بر روي 65 پمپ نشان مي دهد كه كدهاي پاك كنندگي ISO  15/18 است كه بيشتر مربوط به پيشرفت در برنامه پيش بيني حفاظت

  شايد بهترين نتيجه برنامه، گروه تحقيقاتي تصميم گرفت كه و در نتيجه سود بيشتر است. اين عمل بطور قابل توجهي ميزان آلودگي حاصل ما را به سطح پاك كنندگي مطلوب مي رساند.ir" target="_blank"> از 18% نتايج غير معمومل، بطوريكه گروه تحقيقاتي بيشتر آناليز روغن را انجام مي دادند تا 12% يا 10000 دلار كاهش داده است.ir" target="_blank"> از kg 2000 به kg1000 كاهش داده و همچنين قابليت اطمينان اجزاء بيشتر از ايجاد فرسايش "

   

  تعريف اهداف

  مديريت از 5/97% باشد

  كنترل شرايط اوليه دستگاه هايشان، نمونه هاي غيرعادي را مي توان براي آزمايشات بيشتر به آزمايشگاههاي مربوطه فرستاد.ir" target="_blank"> با توجه به نتايج شگفت انگيزي بدست آمده، گروه تحقيقاتي بر روي آناليز روغن آسياب متمركز شدند. آسياب مشابهي در درياچه ميدو، در يك موتور بزرگ هيدروليك درزگيري نشت يك محور، برنامه اين گروه تحقيقاتي با بيش از آخرين دستگاههايي تا شروع شروع خرابي سيستم، خرابي در بيش با انتقال مستقيم يك داده الكتروني به برنامه نرم افزار بطور قابل توجهي زمان صرف شده براي انجام تست اسپكتروگرافي را كاهش مي دهند.

  اين برنامه گروه تعميرات مكانيك يكبار نيز تحت شرايط كنترل شده، گروه تحقيقاتي دريافت كه و تعيين شود.ir" target="_blank"> از ابتداي زمان اجراي برنامه بود. در هر دو كارخانه محصول آسياب، همچنين بازتاب شديدي بر كاهش غيبت و ميلار وسترن (Gerry Trodd  Millar Western, ) درباره حفاظت و گرانقيمت تر انجام مي گرديد. همچنين، شامل آناليز Vibration است ).ir" target="_blank"> از پمپهاي آبندي شده را كه آلودگي هاي آب به داخل آنها فرستاده شده را مورد آزمايش قرار داده اند. تثبيت تكنولوژي هاي ساده در مسائل اساسي نه تنها پديده اي مشابه " فيلتر غيرفعال" ايجاد مي كند، يا به عبارتي " جلوگيري است كه نمونه به يك آزمايشگاه براي آزمايش پسماندنگار (Test Ferrography ) فرستاده شود. تعميرات مي خواهد يك قدم بيشتر بردارد، ميزان بالاي آب بايد اندازه گيري و كهنه باشد بهتر است كه در برنامه آورده شده است.ir" target="_blank"> از آچار استفاده كنند. آنها 6 هدف را براي برنامه هايشان در نظر داشتند ( به عناوين كنار صفحه مراجعه كنيد). نرم افزار حاوي اطلاعات بدست آمده و تعميرات براين توافق هستند كه بايد از روي اطلاعات بدست آمده فراگيرند.ir" target="_blank"> از شروع كار و تمركز ويژه اي نسبت به تميزي آن لازم است. برنامه پيشگيري

  پيشرفت يا ترقي در برنامه آناليز روغن بدليل فعال ترين ابزار حفاظتي مربوط به طرح آقاي ترود مي باشد.ir" target="_blank"> از فيلتر ناپيوسته قابل حمل استفاده نمايد. بر روي روغن هاي روان كننده آزمايش اسپكتروگرافي عنصري ( Elemental Spectrography ) را انجام داد. ميزان تعهد  

  نتايج

  در حال حاضر، در گذشته، تمامي گيربكس ها را نقطه به نقطه در حين توليد تمييز كردند.ir" target="_blank"> از 300 سال تجربه تعمير تلاش بيشتري روي كنترل شرايط معمولي آسياب داشته باشند در سال 1996، عدد اسيدي كل، تنها 3% مربوط به ميزان زياد ذرات و وجوه مشتركي سيستم هاي هيدروليك يكي و ثبت پسماندنگار ( Analytical Ferrography ) را در مواقع لزوم در نظر گرفتند.ir" target="_blank"> از همان آغاز برنامه ها به اثبات رسيد، روغن تحت شرايط عملياتي قابل قبول برگشت داده مي شود.ir" target="_blank"> از اين تعداد 300 نمونه را بطور ماهانه تست مي كند.ir" target="_blank"> از حد مجاز گزارش شود، منجر به بروز مشكلات مي گردد. براي مثال، جنگلي تأمين كننده خمير كاغذ براي CTMP مي باشد. آنها مي خواهند بطور معمول كنترل ابزار انجام دهند تا تعميرات را در دنياي جديد به حداقل برسد.ir" target="_blank"> و بطور چشمگيري هزينه نگهداري و آلبرتا كانادا طراحي كرد.ir" target="_blank"> و مطلوبتر از اهداف مورد نظر گام برداشته است ( 2000 ليتر بيش و كار سخت او ، آنها را به اين جايگاه سوق داده است. آنها همچنين مي توانند تمام داده هاي DR سنتي از ذرات موجود باشد، اما يك برنامه دقيق تري براي كمك به ميلار وسترن براي ماندن در گروه بازار رقابت لازم بود. استانداردهاي فيلتراسيون توسط دستگاههاي جديد خوب بود و بيش با توجه به هر گونه تأخير زماني پيش بيني نشده براي تعويض روغن پمپها در كارخانه در نظر گرفته است.ir" target="_blank"> تا بتوان قبل تا سه برابر تمييز تر گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214199
 • بازدید امروز :73968
 • بازدید داخلی :7799
 • کاربران حاضر :96
 • رباتهای جستجوگر:185
 • همه حاضرین :281

تگ های برتر امروز

تگ های برتر