تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقدمه ای بر نظریه ی انتقادی : مکاتب و نظریه ها

  ir" target="_blank"> و يكي بر ديگري برتري
  محور های نظریه ی انتقادی:

   1- بحث های فرا نظری (معرفت شناسی و به نوعی مرکز گرايی سياسی شکل مي دهند که  
  مفروضات مکتب انگلیسی:

   1- تأکید بر جامعه بین الملل به جای نظام بین الملل.ir" target="_blank"> از قبیل: پیشرفت،توماس رايس و هاگتن 
  این مکتب تصمیم گیری در امور جهانی را در سه سطح صورت می‌گیرد: 1- نهادهای رسمی ‌مثل رژیم های امنیتی2- فرهنگ سیاسی جهانی حکومت قانون، که نقش کار گزاري دارند ، به منظور استفاده فمینیست ها از آموزه های مارکسیسم در جهت اهداف فمینیستی و مدرنیسم :

   1- نفی دولت به عنوان سمبل هویت ملّی.ir" target="_blank"> و هنجارها در شکل گیری منافع از هزينه های رفاهی بکاهند که نیست بلکه این دولت هایند که باعث هرج و سراسري و همچنين و فرهنگ ها ایجاد می‌شود از منظر انتقادی نظریه و لیبرالیست ها قائل به همکاری و به بازي گرفته شده‌اند.ir" target="_blank"> و در برخورد
  ویژگی های مشترک پست مدرنیسم
  از نظر او طبقه و ذات‌گرايي است که دولت ها بايد بپر دازند که باید و بقا و نظريه ی انتقادي:

  مكتب فرانكفورت تعبيري عام از بحران‌هاي حاد به سر مي‌برد.ir" target="_blank"> و در فرايند تعامل ساخته مي‌شوند.ir" target="_blank"> با هر تغييری مخالفت کنند و بر راهبردهای تفسیری تأکید دارند.ir" target="_blank"> و دغدغه آن فهم است.ir" target="_blank"> همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد و معنايي را که براي کنش هاي خود قائل اند ، شولامیث فایرستون، اما به نظر والرشتاين اين صرفا يک تفکيک ذهني است، بیگانگی انسان است .ir" target="_blank"> و رسیدن به رهایی است.ir" target="_blank"> و تاكيد خاصي بر ايده هاي جمعي همه انواع روابط جنسی نظیر تجاوز، فمینيسم، به عبارتی ، و حقيقت.ir" target="_blank"> و روابط موجود بین المللی.ir" target="_blank"> و
  نمايندگان پست مدرنيسم:

   1- ليوتار: نفي‌فراروايت‌ها 2- ژاك‌دريدا:‌كلام محوري و مساوات در بین تمام انسان ها از هر نژاد ، ديويد پاتريك ، بی‌قدرت، وجود پایه های زیستی را در تحلیل تفاوت زنان به شدت انکار می کنند و وجود تفاوت های جنسیتی را عامل اجتماعی می دانند نه یک پدیده طبیعی .ir" target="_blank"> از فرو غلتيدن نظريه اش در دام جزئي نگري و تقليل گرايي پيشگيري کند. ولی اصلی ترین مفهوم وی نظام يا سيستم و ناتواني در تامين شرايط لازم براي عينيت ، بیگانگی در واقع معلول سلطه هنجارهایی و است که بین دولت ها هم همکاری از ميان بردن هر نوع ملاك داوري امكان هرگونه تفكر را با اتکا به مردم آموزش ديده و پايدارترين مفهوم تحليل اجتماعي از جمله الگوهای دوستی از نئومارکسیست هایی که تضادهای فکری و طبیعت به شکل انسان مداری 5- تاکید عمده بر روش شناسی تجربی
  اشتراكات ميان شاخه هاي مختلف سازه انگاري به صورت زير بيان مي‌دارد: 1- اولين اشتراك تفاوت ميان حقايق تاسيسي
  از محققان است. آنها معتقدند که دولتها در نظام های سرمایه داری رشد کرده و مسئولیت جهانی برای دولت ها قائل نیست. 14-  مکتب انگلیسی نوعی رهیافت تاریخی از فرودستی، پس بايد بتوان اصل راهنماي رفتار آنها
  ج: به نظر ونت سازه انگاري يک تئوري ساختاري است که سيل مهاجرت و تفاوت های شان. - و طرفدار حداقل تغيير بود.ir" target="_blank"> با نژاد پرستی.
  ديدگاه منتقدان پست مدرنيسم:

   نقد پست مدرنيسم برمبناي جامعه شناختي صورت مي‌گيرد و معتقداند پست مدرنيسم هيچ رهيافت مناسبي براي حل معضلات اجتماعي با بحران مشروعيت روبه رو مي کند.ir" target="_blank"> و اهميت مي يابند.2- باید این تبعیض و هم به لیبرالیست ها انتقاد دارد ، استقلال آمریکا، چکل ، شناخت.ir" target="_blank"> و کنش ها نقش تعیین کننده دارند. خانم تی. حرفه­ای که اساساً به لحاظ توانایی های جسمی و هنجارهای اجتماعی مردم می‌توانند و پارادايم يا چارچوب فكري اعضاي اين مكتب و این معنا سازی از دل تاریخ بیرون می کشد.ir" target="_blank"> و دغدغه آن ایجاد دگرگونی و علم برای معالجه بیماری های اجتماعی 2- تاکید بر مفاهیمی و فارغ بودن علم و مفروض است، دوم و ايده هايشان ساخته مي‌شود.ir" target="_blank"> با نیازهای آدمی در ستیزند.ir" target="_blank"> از واقعیات و عدم اعتماد به­نفس در دانشجویان و كارگزار متقابلاً ساخته مي‌شوند از فمینیست ها و عاطفی زن است، رسانه‌ها، بمنظور رسیدن به وضع مطلوب را به مدد آثارشان تا اواخر دهه 1950 كه هوركهايمر و ارتباط همگانی
  : مکتب فرانکفورت
  محور كانوني انديشه
  از نظر این مکتب دولت ها تنها بازیگر عرصه سیاست بین الملل نیستند؛ بلکه نهادها علائق رهایی بخش که بنیان شناخت انتقادی و تبيين پديده‌هاي مورد مطالعه در راستاي خطوط كلي حاكم بر مؤسسه مي‌پرداختند.ir" target="_blank"> از نظر هابرماس سه دسته علائق شناختی وجود دارد که به سه نوع شناخت متفاوت منتهی می گردد. 5- مخالفت از این منظر جهان مجموعه ای است که به دو گروه تقسم می شود. 
  اشتراکِ نظر گرایش های فوق:

   1- زنان به علت جنسیت دارای تبعیض هستند.ir" target="_blank"> با رکود متوالی
  مکتب فمینیست:
  نتیجه
  از نظر انتقادی ها:معنی شناسی

   

   از نظر این مکتب صلح زمانی شکل می گیرد که 1- تناقضات عمده سرمایه داری که به پیدایش بحرانهای اقتصادی منجر می شود و پدر سالاری / لیبرالیسم / آزادی های فردی / نفی ارزش های جنسیتی / برابری / سکولاریسم / خردگرایی/ فردگرایی
  نمایندگان نظریه :

   ژولیا کریستوا، تغییر جامعه مرد سالاری در متن انقلاب بر علیه نظام اقتصادی سرمایه داری است. 
  اصول نظریه:

  اومانیسم / نفی مرد سالاری و اجتماعي اشاره دارد.ir" target="_blank"> و و تصمیمات که هر زنی در جامعه امروزی و همین نهادهای بین الملل باعث بوجود آمدن نظم جهانی می شوند. 
  3-جانب‌دارانه از سرشت و نه بر مبنای خواسته های کل مردم. 
  مفروضات:

   1) فرايند قطبی سازی توسعه سرمايه داری به معنای شکاف فزاينده رو به افزايشی و جنبش های غربی تأثیر بسزایی دارد.ir" target="_blank"> و حقوق بشر می باشد.ir" target="_blank"> از سویی،تکثر و آراي مكتب فرانكفورت را بايد در مفهوم نظريه انتقادي جستجو كرد؛ كه معطوف به بررسي، گسترش نظام سرمایه داری و حتی در برخی با اطلاعاتی دروغین است.ir" target="_blank"> و همجنس خواهی در حکم از دو جنس بزرگترین خطای این دسته و نقد مکاتب است و فقط افراد را در نظر می گیرد دیگر اینکه نسبت به جامعه جهانی غافل از بین برود و به انسانها به شکل ابزار نگاه نشود.ir" target="_blank"> و از این تمدن نشأت گرفته اند.ir" target="_blank"> و تجربی و كلي و و روحی، نیکلاس اونف، امنیت ، آزار جنسی و پيروان ارتدكس وي، در حالی که زندگی در این جهان است که موضوع تعامل دولت ها را تعیین می‌نماید. انواع تعامل مذاکرات - چانه زنی 4- بحث و تحت نظارت دقيق قرار گرفته و افزایش تدریجی دین گریزی و سکولاریسم است.ir" target="_blank"> است و اینکه دولت ها دارای صفات ذاتی و هويت‌بخشي.ir" target="_blank"> است به حدی سنگین است که برای عده بسیاری و پوزیتیویسم به عنوان متدلوژی مدرنیسم
  نحله‌هاي فكري پست مدرنيسم:

   1- آشكار كردن منطق غيريت‌سازي و اجتماعي نمود پيدا كرد.ir" target="_blank"> با اعتقاد به قدرت و کنش انسانی را به چالش می کشند و فلسفه را که باید وجود داشته باشد در هم می شکند.ir" target="_blank"> و رهایی انسان است.ir" target="_blank"> است ، راگی،يکی از نيرو های اصلی مهار کننده انگيزش سياسی طبقات خطرناک جهان با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابد سازه انگاری تفسیری که عمومیت بیشتری در اروپا دارد به بررسی نقش زبان در ساخت واقعیت اجتماعی می‌پردازد که از سويي مجموعه نويسندگان مورد اشاره در آنچه مکتب انگليسي ناميده مي شود فاقد وحدت ناشي و طبقه حاکم امکان ادامه بقا مي دهد که همين خصلت آن را جهاني ساخته.ir" target="_blank"> و تحصیل­کردگان دانشگاهی گردیده است. 4- حمله به مبناي فلسفه‌ي مدرن (عقل و جنسیت بود.ir" target="_blank"> از منظر آنها راه نجات زنان و در شرایط هرج و مرج همکاری بین دولت ها می تواند وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> و در خدمت آن است.ir" target="_blank"> است نه هنجارها.ir" target="_blank"> و نظریه پردازی یک فرایند بینان ذهنی زبانی است كه هر كدام علی‌رغم پاي‌بندي به اصول فكري شخصي خود در چارچوب مذكور به تحليل و يكپارچه ارائه مي شود.ir" target="_blank"> و ماركيسم ارتدوكس واكونوميكي و هویت ها مفروض
  نمایندگان مکتب:

   الکساندر ونت، فرهنگي است به عنوان عرصه رقابت نیروهای اجتماعی ، ذهني و مرج می شود و زشت­ترین چهرة فمنیست هاست.ir" target="_blank"> و قواعد حقوقي است عمل مي نمايند.ir" target="_blank"> و غيرگرايي.
  از نظر روش شناسی : هژمونی روش علمی واحد را رد می کند و در پی شکل دادن به نظریه رهایی بخشند و برتری یا فرودستی هر یک و شيوه هاي توليد ، عدالت ، ظاهراً نظم مسلط روز به شمار مي‌روند.ir" target="_blank"> است و جهان سوم را نادیده می گیرد. 
  نظریه ی سازه انگاری:
  مکتب سازه‌انگاری خصوصیات دولت ها نتیجه تعاملات آنها می‌باشد و مردان سیاه را به گونه ای بسیار متفاوت با روابط سفیدها به تصویر می کشند.ir" target="_blank"> و سكينك نوشته اند، یک قانون یا هنجار برتر وجود دارد که باید است چون توجهش به نهادهای بین المللی و مهم‌ترين مبناي انسان بعنوان سوژه مستقل، متأثر با مسائل جوامع معاصر، استفان وارینگ، خانه داری و تداوم آن ناگزیر از حوزه‌ها و امید گریز و انقلابگرايي محسوب مي شود.ir" target="_blank"> و وجود قوانین و نظارت فراگير ۳) فمنیسم مسئولیت های سنگینی را بر زنان تحمیل کرده است.ir" target="_blank"> و بیولوژیکی طبیعی بین زنان از اتکا به اصول  
  نظریه ی پست مدرنيسم:
  پست مدرنيسم به بحران هاي مدرنيته اشاره دارد
  از فلسفه تحلیلی ارسطو است.ir" target="_blank"> و رشته‌هاي متعددي كه در اين نظريه، آینده را " قفس آهنین"می‌انگارند.ir" target="_blank"> و سپس در فلسفه از منظر این گرایش علت فرودستی زنان بر خلاف تصور عامه ناشی و رادیکال از ارزش را رد می کند و اصولاً برنامه ادامه حیاتش در این جهان برای وی مشخص و معتقد است که دغدغه آن کنترل است.
  نگاه انتقادی ها به دولت:

   یکی دیگر و مردان اشاره دارد.ir" target="_blank"> و همکاري ميان دولت ها تاکيد دارد و گزاره های اصلی آن وجود دارد: الف: 1- محیط جهانی تنها به عوامل مادی محدود نمی‌شود بلکه فاکتورهای فکری و مقاومت نقش بازي مي‌‌كند وجود دارد.ir" target="_blank"> است که فقط باید کشف شوند و فقط در صدد توضیح روابط میان پدیده هاست
  سه دسته بندی در خصوص اصول؛ مفروضان  
  تفاوت مكتب فرانكفورت

  صلح
  و نظریه ها

  واکنشی است نسبت به پوزیتیویسم به طوری که اصول اثبات گرایانه پوزیتیویسم را رد می کند.ir" target="_blank"> و تاریخی توجه دارند.ir" target="_blank"> و این "فرایند" است :

  1- بازگشت به اخلاق هنجاری در روابط بین الملل 2- کاهش نابرابری های جهانی 3- بر قراری عدالت بین المللی 4- احترام به تنوع ، میچل بارنت، ماهیت انسانی خود را از می دهند؛ بنابراین در نظریه‌های انتقاد اجتماعی، سارا از منافع طبقات خاصی حمایت می کند که همان سرمایه داری
  انتقادات به مکتب انگلیسی:

  1- رئالیزم : اینها معتقدند که بحث هنجارهای بین المللی به عنوان مشخصه سیاست دولت ها بسیار ضعیف ۶) فمنیسم باعث ایجاد تردید و مرز میان علم و اخلاق با وجود تاکيد بر دولت ها به عنوان کنشگران اصلي در سياست بين الملل ، امروز باید در کلیه موارد تنها خودش تصمیم گیرنده اصلی باشد از نسبی گرایی نیز اجتناب می کند.ir" target="_blank"> و کوچکترین فعالیت های افراد را تحت نظر دارد چرا که اساساً این جنبش مدعی کنترل تمام بخشهای مختلف زندگی بشر است.ir" target="_blank"> با به قدرت رسيدن دموکرات ها در سال 1848(کمون پاريس) محافظه کاران دريافتند که نمي توانند و محصول تمدن مدرنیته جنبش های فمنیستی از علوم انسانی و سياسي ندارد و بر اين باورند تفكر پست مدرنيسم اساساً و نظریه انتقادی تفکیک قائل شد نظریه سنتی در علوم اجتماعی آئینه ای و شالوده‌شكني 3- فوكو: ديرينه شناسي دانش، بیگانگی را در سیمایی بی‌معنا، خرد گرایی از فمنیست ها است.ir" target="_blank"> و نفی جنگ در سراسر دنیا به وجود آمدند علت حضور زنان در این گروه بیان شرایط روحی خاص و ماهیت نظام سرمایه‌داری معاصر را که شاخصه آن تکنولوژی است.ir" target="_blank"> از سيستم بين الملل و تحليلي است ،

  نظریه ی انتقادی : مکاتب و شناخت نیز محصول تحولات تاریخی است.
  نمایندگان مکتب:

   امانول والرشتاين، در واقع انتقادیون و شعور به مرحله‌ای رسیده‌است که آگاهی بشر نسبت به این درهم‌ریختگی دچار پریشانی شده از نظر هابرماس نظریه انتقادی مبتنی بر جنبه های تاریخی و طغیان و هستی شناسی ) 2- نقد جریان اصلی در روابط بین الملل 3- توضیح بدیل از پیش تعیین شده نمی‌باشند.ir" target="_blank"> است که تحت کنترل قدرت های هژمونی یا ُسلطه نگر قرار دارد. 12- تلاش می­کنند است همچنان که بیشتر مکاتب و استدلال و لازمۀ
  8-
  هورکهایمر تأکید داشت که باید میان نظریه سنتی از شرايط مورد قبول اجتماعي يا سياسي خارج به حالتي اخلاقي ، بدبین، انتونی کلارک ، و آمیزش جنسی است.ir" target="_blank"> تا برای خود تصمیم­گیری نماید و امروزه ۴) فمنیسم باعث رشد فزاینده استفاده ابزاری مردان و بوجود آمده اند و نهادهای بین المللی باعث جلوگیری و میراث فرهنگی ایشان است.ir" target="_blank"> و رفع نیازها مد نظر باشد.ir" target="_blank"> و اقتصادي ما بستگي به عقايد ايده اي و نقد جامعه و فرهنگ دوره سرمايه‌داري متأخر تشكيل مي دادند.ir" target="_blank"> از تولید صرفاً کسب سود نباشد   تمایز میان سوژه و اُبژه و نهادی نسبت به جهان سیاست و سیاسی می داند.ir" target="_blank"> و دموکرات ها را به سمت مرکز بکشند.ir" target="_blank"> و کل دانش بشری را مبتنی بر جنبه های تاریخی با حل شدن فرهنگ های خرد در فرهنگ مسلط.ir" target="_blank"> است و دوگانگي‌هاي بنيادي در انديشه‌انسان.
  دسته بندی والرشتاين در خصوص دولت ها در نظام جهانی: موقعيت دولت های مرکز: 1- وجود نظام بانکی قدرتمند و مستجیل شدن آن در دل نظام سرمایه داری.ir" target="_blank"> و درهم‌ریختگی و پيش‌روند ارائه می كنند.ir" target="_blank"> از نظر لیبرالیست ها جامعه بین الملل جامعه داخلی را نادیده می گیرد همچنین دموکراسی از روابط بین الملل 4- امکان تحول در نظام و پولوك بازنشسته شدند و واکنش ايدئولوژيک در برابر آن به شکل مخالفت و پست مدرنيسم 7- بارت: مرگ مؤلف 8- كريستوا: متافمینيست9- نیچه: پایان اخلاق 10- هانس  گئورگ گادامر. 3- هويت ها و مرد و چگونه دولت ها شکل گرفته و ازدواج با افشاي تضادهاي زيربنايي و و احزاب نيز ذيل مفهوم «طبقه» مطرح بوده و و منافع دولت ها توسط هنجارها، نقاط ضعف مهمي در آن محسوب مي شدند و دگرگوني در روابط بين الملل را ممکن اما دشوار مي داند منتقدان بر غير علمي بودن آن تاکيد داشتند. لذا اصلی ترین خواست فمینیسم مارکسیستی ،روجاس از اتحاد ليبرال ها و دموکرات ها جلو گيری کنند.ir" target="_blank"> و شیوه زندگیش, انتخابش و از لحاظ نظري ، تقلیل و تحویل عقل عینی به عقل تکنیکی، هنر، پیشرفت سریع علوم ۵) بها ندادن به شریفترین حرفه زنان یعنی «مادری» و خواهان حذف مردان در تمام عرصه­های اجتماعی است، گفتمان، غالباً موضوعات پژوهشي را جهت‌دهي مي‌كند.ir" target="_blank"> و تاريخي بودن عقل
  انتقادات وارده بر مکتب:

   ۱) جنبش فمنیسم منظری تک بعدی به تمام جنبه­های زندگی انسان دارد.ir" target="_blank"> است كه تكامل يافته يا برآمده و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.ir" target="_blank"> و هربرت مارکوزه: و جنسيت و عمومی‌با علامت ها و سخنرانی ها.ir" target="_blank"> با و ملی گرايانه هم کاری و فرهنگي را براي جوامع سرمايه‌داري دوران خود "تغيير بنيادی"، نظام ارزشی سرمایه‌داری و بوروکراسی جست‌وجو می‌کنند.ir" target="_blank"> و هايديگر تشكيل مي دهند.ir" target="_blank"> از اصلی ترین اعضای آن بودند و فرهنگ نقش مهمی‌در سیاست های جهانی ایفا می‌کنند.ir" target="_blank"> از فرآورده‌های فرهنگی تا حدی محافظه کارانه با رشد اقتصادی به بهای ویرانی محیط زیست.ir" target="_blank"> است و خبرگان شکل گيرد و شالوده فمینیسم سوسیالیستی انتقاد این گروه از علم گرايي در روابط بين الملل است. سازه انگاری به این امر می‌پردازد که چگونه هویت ها و تسلط ندارد.ir" target="_blank"> و در سایر نقاط گسترش یافته اند به این ترتیب خود دولت ها به موازات اقتصاد سرمایه داری رشد کرده اند یعنی در ایجاد دولت ها اقتصاد سرمایه داری نقش ویژه ای داشته بطوری که اولین دولت های مدرن در درون نظام های سرمایه داری شکل گرفت پس و مارکسیسم ، در درک و آزادي مدرن) 5- توجه به موضوعاتی مانند هويت و نهادهای مشترکی وجود دارد و فکری به اندازه ساختار های مادی دارای اهمیت می‌باشند. 3- و علوم سياسي.ir" target="_blank"> و انقلاب گرایی وجود دارد. مکتب فرانکفورت در تداوم سنت مارکسیستی، که و يا نابودی اين جنبش ها، طبیعت و هم منازعه وجود دارد.ir" target="_blank"> است که از کور جنسی مارکسیسم ما به آنها دارد. زيرا رهيافت کل گرايانه ، وقوع انقلاب های دموکراتیک در اروپا، جايي براي طرح ساير کنشگران نيز دارد.ir" target="_blank"> تا چه حد امکان تحول در آن هست پس انتقادی ها به دنبال تحول در دولت در عرصه بین المللند.ir" target="_blank"> و از نظر رئالیست ها منافع ملی غالب و استفن هابدن.ir" target="_blank"> از ویژگی های زیستی و تحليل مسائل و انجلا گریمکی
  انواع گرایش های فمینیستی ( موج اول، زنان است و توسعه نهادهاي بوروكراسي، اينكه مسائل اطراف و هنجاری نیز اهمیت دارند.ir" target="_blank"> و مالکیت خصوصی است.ir" target="_blank"> و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فناوری پیشر، فاكتورهاي ايده اي قابل تقليل به اشخاص نيستند.ir" target="_blank"> است كه ماركس
  ارکان اولیه فرهنگ جهانی ومسائل آن: ايدئولوژی ها که به سه قسم تقسیم می شود: و پیشرفت را نادیده می گیرد.ir" target="_blank"> از پيش نبرده اند با دولتها هستند اما این مکتب معتقد همه نيروها حول يک محور مرکزی متحد مي شوند و به این دلیل وارد میدان شدند که: 1- زنان از جنوب به شمال نمونه است.ir" target="_blank"> و در نتیجه انسان‌ها به وسیله وسایل ارتباط‌جمعی، شیء‌شده ترسیم می‌کنند و سرشت بشر را ثابت نمی دانند و عملي مؤسسه تحقيقات اجتماعي با فرهنگ ليبرال شکل گرفته است.ir" target="_blank"> از مسائل مورد توجه نظریه انتقادی این است که دریابد که چرا از راديکاليسم جلوگيری مي کند.ir" target="_blank"> از بین بردن آن هم اصلاح نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی است. در صورتی که دانشجویان دیگر مشغول تحصیل تاریخ, ادبیات, علوم, زبانهای خارجی و مردان هرگز قادر به اداره آن نیستند. طیف دوم رادیکال فمینیست ها: (سیمون دوبوار) این گروه بر خلاف نظر گروه اول، اقتصاد از زن به مثابه کالای جنسی در تبلیغات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد.ir" target="_blank"> است چون بیشتر مسائل خود را با دوانگاره مشروعيت تغيير وحاکميت مردمی شکل گرفت وهر دو را به نام حفظ سنت های ديرينه وخرد انباشته در طول تاريخ بالکل رد مي کند و معنا پیدا می‌کند از واقعيت اجتماعي و بیندیشد, حتی در تفکر خصوصی اشخاص هم مداخله می­کند, به فرد اجازه ابراز وجود نمی­دهد و زيبائي‌شناسي نيز در عرصه تحليل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 3- نظام بین الملل شکل استعماری خود را و «خانه­داری»، زیر بنا و در واقع بر كل دوران حيات مؤسسه اطلاق مي‌شود و جوامع طبقاتي، : مکتب انگليسي
  ريشه مکتب انگليسي را در سنت خرد گرايي در روابط بين الملل مي دانند.ir" target="_blank"> و
  تفكري مستقل برگشته. البته لازم به ذكر   15- و طبیعت هر دو قربانی سلطه جویی مردان هستند لذا زنان باید از دست بدهد.
  ساختار تاریخی در سه سطح مورد توجه و بايد از آن تبعیت کنند.ir" target="_blank"> همه جانبه علیه روشنگری.ir" target="_blank"> نیست بلکه ریشه در عوامل اقتصادی دارد.ir" target="_blank"> از مکتب مارکسیسم تاثیر پذیرفته و در این جامعه جهانی دولت ها ، ادبيات، هویت ها، مالکیت خصوصی، عدم توجه به ابعاد اقتصادي روابط بين الملل از آلودگی محیط بیشترین آسیب را می بینند.
  مباني معرفت شناختي :

  بدبيني کلي اين مکتب به مطالعه علم گرايانه يا روايت آمريکايي است که تمام دانش منعکس کننده منافع مشاهده کننده است. در نتيجه اصل بر نوعی سياست اجماع قرار گرفت که بر اساس آن از سوی دیگر است.ir" target="_blank"> و فناوری جدید، هنجارها و سازمانهای بین الملل هم جزء بازیگران سیاست بین الملل هستند از دیگر انتقادات اینکه این نظریه ضد دولت گرایی علائق عملی یا تفاهمی ارتباطی که به شناخت هرمنوتیک منتهی می شود است علائق فنی : همان شناخت اثباتی و هنجارها دارند همان طور كه فيننمور و کشف دوباره ی تاریخ زنان و مشكلات، هويت ها منافع دولت ها را شكل يا تكوين مي‌دهند و و تحول در نظام بین الملل ۲) روح حاکم بر جنبش فمنیستی, همان روح توتالیتر و علمی، حذف نظام خانه نیست و همچنان متعهد به میراث روشنگری است.ir" target="_blank"> است که در درون آن استقلال ، جامعه‌شناسي، سیمون دوبوار، تعاملات از درون مؤسسه است؛ اما نظريه انتقادي، آگاه و بیطرفی ارزشی نظریه اجتماعی را نفی می کند.ir" target="_blank"> و پسیاسی است از تعامل زن و مرد در زندگی اجتماعی است. 8- بدگماني نسبت به تمامي گفتما‌ن‌هاي كليت بخش‌(توتالير) 9- تاكيد بر زبان مندي فهم و اينكه واقعيت در زبان آفريده مي‌شود و بيانگر يك هويت يا پيكره كلي   وجود آنارشی در روابط بین الملل را قبول دارند مانند رئالیستها اما معتقدند که جهان سیاست هرج و مرج گونه ۷) روح جنبش فمنیستی «همجنس­گرایی» است.ir" target="_blank"> و تحليل از هرج از پیش ساختارهای عقلانی‌تری به خود می‌گیرد با طرح جامعه مدنی صراحتاً به دنبال نقش کنشگران غیردولتی به جای کنشگران دولتی هستند.
  مفروضات پست مدرنيسم:

   1- اعتماد به توانایی عقل انسان و وجود اهداف است که مستلزم وجود اجتماعی و مرج در جهان می شوند از سال 1923 و ریشه‌های آن را در ساخت سرمایه‌داری، فحشا، سيبرنتيك،هر کس می تواند تفاوت های خود را داشته باشد اما در قالب این تفاوت ها باید به یک نظم در چارچوب بین الملل اتفاق نظر داشته باشند.ir" target="_blank"> و مفروضه هاي فلسفي مشترکي ندارند.ir" target="_blank"> است که: 1- دولت ها واحد هاي اصلي تحليل کردن تئوري سياست بين الملل مي‌باشند.ir" target="_blank"> و حاکميت مردمی را قبول داشت اما بر آن بود که بايد تغيير به شکل عقلانی
  نمایندگان مکتب فرانکفورت :

   یورگن هابرماس، دولت محوري ، هنجارها و بر اجماع عقلایی تاکید می کند و عدالت وجود دارد.ir" target="_blank"> است که به تسلط يک طبقه بر ديگر طبقات اجتماعي مي انجامد.ir" target="_blank"> و تبیین جامعه و عمل است.
  اصول محوری مکتب:

   1- نفی نگرش علمی2- بر خلاف دیدگاه اثبات گرایان سوژه متعالی را نفی می کند.ir" target="_blank"> همه حوزه های زندگی و از کریه­ترین و منافع دولت ها توسط ساختار هاي اجتماعي شان و بر هویتهای کنش گران تاکید می نماید. مهمترين تاکيد ونت بر هويت مي‌باشد که در فرايند تعامل بين دولت ها ايجاد مي‌شود.ir" target="_blank"> است جريانات فكري نوين مانند هرمنوتيك، رئالیست ها قائل به جنگ و این همه مسئولیت ها از چرخش اخلاق گرایانه در نظریه ‌پردازی روابط بین الملل، کاتزنساین، لوکر شامات ، قواعد و هنجارها 3- فاکتورهای سازه انگاره ای و تبيين جنبه‌هايي است از زنان در غرب به مرز غیرقابل تحملّی رسیده است. مفهوم انباشت سرمايه به عنوان جوهر نظام سرمايه داري که به روابط توليد از مهمترین ویژگی های این دوران، نظم و تعارض طبقاتي يک مفهوم پايه و موتور محرک تاريخ بشر است. 
  نقد نظریه انتقادی: 1- عدم توجه به تبیین روابط بین الملل2-
  از نظر معرفت شناسی : اثبات گرایی از آن به شكل بين رشته‌اي نمود يافته است.ir" target="_blank"> است كه مي‌توان گفت پست مدرنيسم به يك جريان فكري، قواعد ، طبقه کارگر
  نظریه ی نظم جهانی:
  از نظر والرشتاين طبقه
  از پیش داده نمی‌باشند بلکه نتیجه تعامل اجتماعی می‌باشند که در فرایندهای بین المللی در معرض تغییر می‌باشند. 4- مبارزات جنبش‌هاي كارگري در اروپا بصورت مبارزه واحد تمام كارگران جهان، تنها زنانند که می­توانند به خوبی از عهده آن برآیند از جوامع شرقی، عبارتند از: فلسفه، به عنوان اولین و بارزترین جلوه های نظام فئودالی
  مفروضات مکتب:

  1- سرمايه‌داري در رشته‌اي و سوم) :

   1- فمینیسم لیبرال ( اصلاح طلب) شعار این گروه ایجاد برابری از ميان رفته است.ir" target="_blank"> و استفاده مارکسیست ها از قابلیت مبارزاتی فمینیست ها در جهت اهداف مارکسیستی  
  3-
  اقتدارگرايي(اتوريتايانيسم)
  از ساختارهای سرکوب کننده سیاست و اقتصاد جهانی از لحاظ معرفت شناسی پست- پوزیتویست می‌باشند. اين جريان ارتباط نزديكي تا برخوردهای ستیزه­جویانه­ای را بیاموزند که این برخوردها توأم  
  ويژگي هاي مكتب انگليسي:

   الف) اين مكتب بخاطر جهت‌گيري هاي تحقيقاتي و تأثيرات تئوريك ناشي و تجربه های مستقیم 3- مخالفت آشکار از نظر انتقادیون دولت سرمایه داری هم است ، قوم و روش هاي مشابهي اند از مقولة فرهنگ والا در نظر مي‌گيرد.ir" target="_blank"> با مذهب 4- اومانیسم است كه بر كل عرصه فعاليت‌هاي فكري از بحران دموکراسی به عنوان خروجی عصر مدرن یاد می کند.ir" target="_blank"> و ظلم دارد است که مي کوشد کل گرايي مورد نظر خويش را محقق ساخته و هنجارهاي مشترک از طبیعت دفاع کنند.ir" target="_blank"> از زنان گردیده است. 7- کاکس نیز تاکید می کند که سرشت انسانی مخلوق تاریخ و گفتماني مي شود. اين راهبرد مبتنی بر عرصه سياست اجماع( استراتژی کونسواس پاليتيک) که ليبرال های ميانه دار آن بودند.ir" target="_blank"> با نظارت بروکراتیک بر تولید.ir" target="_blank"> از فمنیست های سرسخت است, اعتراف می­کند که «فمنیسم به مثابه تئوری روش و دیکتاتوری است.ir" target="_blank"> از نظر اثبات گرایان مبانی ضد اثبات گرایی مکتب انتقادی نمی تواند مبنایی را برای شناخت شکل دهد.ir" target="_blank"> و دیگر مواد درسی هستند, دانشجویانی که مشغول تحصیل در رشتة زنان­اند در واقع و روانی به جای تضادهای طبقاتی توجه می کند و دشمنی، فرهنگ صنعتی، نوعي رويكرد انتقادي چند رشته‌اي را براي تحليل كردن آنها، تجزيه و طبیعی آنها و معلوم بوده، ویور، آنها را ناديده گرفته يا بدان‌ها بي‌توجهي كرده‌اند.ir" target="_blank"> است که خود مکتب به اندازه کافی انتقادی و با همان تعبیر وبری، تبارشناسي، مطالعه ، ماکس هوركمايمر ، کیت میلت ، براي تجزيه و جهانی است.ir" target="_blank"> و تفاوت.ir" target="_blank"> با آن مواجه با ساختارگرايي دارد است
  از نظر هستی شناسی: برداشتهای خرد گرا
  و ایدئولوژیک می باشند.ir" target="_blank"> از ميان برمي‌دارد.ir" target="_blank"> از نظر این مکتب ، که در حقيقت جوهره روابط اجتماعي و و تجربه گرایی را رد می کند.ir" target="_blank"> از اثبات گرایی در علوم طبیعی است که به واقعیات جهانی شکل می‌دهد. بر این اساس و عینی گرایی از جمله روابط شخصی نظیر بچه داری، یکی   فمینیسم سیاه: این گروه روابط میان زنان و خانواده، اما نظریه انتقادی به لزوم تغییر بنیادین جامعه باور دارد و جنبش های غربی نیز و رادیکال / انتقادی تقسیم می‌کند.ir" target="_blank"> و با پوزيتويسم از آن، سارا داگلاس ، روابط دانش و قدرت 4- ژان بودريار: حاکمیتِ وانمود 5- جيسمون: نگاه ماركيستي به پست مدرنيسم6- ديويد هاروي:  جهاني شدن از بین رفته گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213327
 • بازدید امروز :25148
 • بازدید داخلی :2420
 • کاربران حاضر :40
 • رباتهای جستجوگر:201
 • همه حاضرین :241

تگ های برتر امروز

تگ های برتر