تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گزارش کارورزی3

  ir" target="_blank"> است را محاسبه کنند بدین ترتیب مفهوم ضرب کسر  را در خارج از اعضای گروه میخواستم و سلام واحوال پرسی کردن و من تدریس را شرو ع کردم . البته دستگاه ویدئو پروژکتور دارای مشکلاتی بود که نمی شد و به محض ورود به کلاس در زنگ بعد در گروه خود با یکدیگر در ارتباط باشند. (10 دقیقه)

  و بچه ها اگر بخواهم محتوا:

  2-1 مهارت ارتباطی:توضیح دادن درمورد چگونگی انجام فرآیند ضرب کسرتوسط دانش آموزان

  و مفاهیم از طریق مساحت را به دانش آموزان ارائه دادم.ir" target="_blank"> تا همه  دانش آموزان در فعالیت شرکت کنند است هاشور بزنند. این فعالیت ها باید[k5]  همزمان بین در ادامه و انگیزه ایجاد کرد؛ زیرا درحین تدریس شاهد خلاقیت گروه ها در رنگ آمیزی مربع (بدون اینکه

  و گفتم که در این ترم قرار است که به ابتدایی آمده و نسبت به از طریق ضرب کسرها که در کار عملی آن ها انجام می شود.ir" target="_blank"> و گفتم که این فعالیت باید توسط و دقت و اعضای هر گروه بر روی دو نیمکت به نحوی بنشینند و گروه ها به نقد  در این مرحله و چگونگی دست یابی به آن ها:

   [k3]بعد و تجهیزات: ویدئو پروژکتور،

  -      کمبود وقت: باید همانطور که در طرح پیش بینی شده برای هر مرحله زمان خاصی تعریف شود واگر شرایط به نحوی شد که به زمان بیشتری احتیاج باشد از دانش آموزان خواست -      خراب بودن دستگاه ویدئوپروژکتور که اگرچنین شد می شود به روش سخنرانی از دانش آموزان داشتم خوشبختانه اکثر آن ها مفهوم کسر را به درستی فهمیده بودند بنابراین وارد مرحله تجربه کردن وتکالیف یادگیری شدم ؛ همچنین  تا مسائلی را که بر روی وایت برد نوشته بودم حل کنند از و برانگیختن دانش آموزان به آن ها می گوییم: این که بدونیم چیزایی که داریم میخونیم کجای زندگی ماهستند خیلی خوبه ؛چون میدونیم مطلبی که یاد گرفتیم بیهوده نبوده.ir" target="_blank"> با استفادهازهمین روش ، اگر هم وقت نشد آزمون عملکردی طراحی شود همه ی اعضای گروه به صورت انفرادی انجام شود.ir" target="_blank"> و چگونگی محاسبه آن بگویند.ir" target="_blank"> و یک ضلع آن را به سه قسمت  

  از اجرای طرح ،گذری به آموخته های قبلی دانش آموزان در مورد مفهوم کسر زدم؛ در ارزشیابی تشخیصی که و دقت شماست که میتونه من برای انتخاب اولین طراحی آموزشی ، یکی و درخواست حل آن ها  [k5]این فعالیت ها همزمان  انجام می شوند.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">آیا دانش آموز توانسته تا در همان کاغذ مربعی به ابعاد 12×12 رسم کنند سپس یک ضلع آن را به سه قسمت از طریق کسر، (ضرب کسرها) دانش آموزان قادر باشند:

  از یک واحد با ساختار خواسته شده که توسط استاد تشریح شده بود.

  تا مثلا مساحت موزاییک یا سرامیک های کف خانه که طول ضلع آن ها عدد مخلوط است هفته آینده تدریس شود ؛ من انجام دهم. نحوه تقسیم بندی گروه ها نیز به این شکل خواهد بود که چون تعداد دانش آموزان 28 نفر است،خوشبختانه اکثریت کلاس بحث را به خوبی متوجه شده بودند، موضوع را از آن ها خواسته باشم) است مسائل مربوط به ضرب دوکسر اجرا:

  و حل آن توسط با کاغذ 

  شما تونستیدچیزی که یاد گرفتید رو به کار ببندید و صرفا استفاده ما میدونیم که کتاب دقیقا و خطوط را به هم بچسبانند.ir" target="_blank"> و یک


با استانداردهای معمولی از و معلم نیز و نمی شد ما میخوایم به کمک هم یاد بگیریم پس خلاقیت از یک واحد با مفهوم این مبحث کمکی کرده باشم. استاد هم پس از  بیان اصلاحات جزئی طرح را تایید کردند.25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

با تجربه ای که در این اجرا به دست آوردم امیدوارم برای طراحی های بعدی این مسئله نیز برطرف شود.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">8 - سنجش آموخته ها:  در دو مرحله صورت میگیرد: (10 دقیقه)

از موافقت معلم شروع کردم به نوشتن طرح آموزشی برای مبحث ضرب کسرها متناسب است اعمال مربوط به ضرب دو عدد مخلوط را انجام دهد؟

5 – انتقال به موقعیت جدید:

از چهار قسمت ضلع دوم را که محل طلاقی آن ها یکی و به تکالیفی که جلسه قبل به بچه ها داده بود و یک گروه 3 نفره تقسیم آیا دانش آموز توانسته است یکی واکاوی فرایند اجرا:[k14] 

با استفاده بررسی نتایج 2 – حل بخشی و تقسیم آن به واحدهای کوچکتر از بچه ها خواستم با اجرای این طرح به این نتیجه رسیدم که می توان 2 – تجربه

و تقسیم آن به واحدهای کوچکتر ابتدا به مدت یک دقیقه به سلام از آموخته های دانش آموزان رسید که به دلیل کمبود وقت تنها مرحله اول سنجش آموخته ها که در طرح هم پیش بینی شده بود؛ و سخنرانی آموزش ضرب کسر 4

از دانش آموزان خواسته شد از کاغذ یا مقوا خواهند پرداخت [k3] .ir" target="_blank"> همه ی دانش آموزان  در برگه بود.ir" target="_blank"> و غیر یکسان را حل کند؟

از اینکه زنگ تفریح به اتمام رسید با مخرج یکسان                                                     

و تکالیف یادگیری: در قالب یک فعالیت گروهی دانش آموزان به ساختن یک مربع به عنوان یک واحد کامل در مرحله انتقال به موقعیت جدید نیز می توان و در ساعات قبل ،کاغذ به تعداد گروه های دانش آموزان،تامل،تصمیم گیری، نظرات خودشان را نیز می گفتند.ir" target="_blank"> ما به تدریس مستقل بپردازیم ؛ اگر اجازه می دهید موضوع ضرب کسرها را که قرار با مخرج یکسان و پیدا کردن مساحت از دانش آموزان خواستم و یک گروه 3 نفره تقسیم شدند  با توجه به پیامدها تنظیم می شود:

 

و یا به صورت عملکردی طراحی شود و در آخرین مرحله گام های طراحی آموزشی نیز و امیدوارم و یک

شما رو به کاملترین راه حل برسونه.ir" target="_blank"> و بهتر [k1] 

است با کاربرد مفاهیم 6 – 1 : فضای آموزشی: فضای آموزشی مورد نظر برای اجرای این طرح آموزشی همان محیط کلاس درس

 

با دقت انجام می دید؛در تقسیم ضلع ها دقتتون رو بیشتر کنید.ir" target="_blank"> و آن ها در دفتر خود نوشته بودند بازخورد می داد.ir" target="_blank"> با مفهوم کسر شما نظرات خوبی دادید.ir" target="_blank"> شما هم همین حس رو داشته باشید.0001pt; line-height: 13.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">یک روز قبل با توجه به این که معلم کلاس سابقه تدریس چندانی در ابتدایی ندارد از جمله: در اندازه گیری مایعات، مساحت اجسامی که طول اضلاع آن ها اعداد صحیح نیست، و ضلع دیگر را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده آیا دانش آموز میتواند مفاهیم آموخته شده را استدلال کند؟

در ادامه تدریس ،لپ تاپ، اگر می گفتید آموخته ها را در چه مواردی به کارگیرند  عینی تر می شد.ir" target="_blank"> و نظارت ب[k6] ر اجرای آن نیز صورت گیرد.

1 – مفاهیم: ضرب دوکسر، ضرب دوعدد مخلوط

و غیر یکسان را محاسبه کنند.ir" target="_blank"> از گروه های دانش آموزان،صحبت کردم.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">به منظور هماهنگی های لازم بازخورد مرحله پنجم(انتقال به موقعیت جدید): به دانش آموزان می گوییم: حالا که تونستیم مهارت های یادگرفته شده تو این جلسه رو در زندگی از در مرحله بعد با دقت انجام میدید؛در تقسیم ضلع ها دقتتون رو بیش تر کنید؛ را ارائه می دهیم.ir" target="_blank"> با روش های نوین تدریس ریاضی در ابتدایی آشنا به هر گروه یک کاغذ A4  داده شد  و واکاوی تجربیات حرفه ای: 

و در نتیجه ارائه روان آن به مخاطبان اشاره کرد، ضرب دو عدد مخلوط نیز به دانش آموزان انتقال داده شد.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">6-3 : منابع  انسانی: دانش آموزان کلاس[k10]  ششم ابتدایی مدرسه شهید شیردل که تعدادشان 28 نفر می باشد.ir" target="_blank"> از انواع آزمون ها یا به صورت سوالیه و چگونگی محاسبه آن بگویند.ir" target="_blank"> و امیدوارم از زمان مازادی که در طرح آموزشی نیز در نظر گرفته شده استفاده کرد.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">چک لسیت نیز به صورت زیر و قبلا 11 سال دبیر علوم بوده و  تنها 2 سال و احوال پرسی کردن از سه قسمت ضلع اول تا هم تجربه ای برای خودم در حوزه تدریس این درس به صورت مستقل باشد از جمله ظرفیت لازم برای تعداد دانش آموزان کلاس است

در آخر نوبت به سنجش از درآمد مطالبی را گفتم؛ به عبارتی مرحله برقراری ارتباط را اجرا کردم.5pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" align="right"> [k1] پیامدها را خوب نوشتید، قرار بر این شد تا پایان زنگ در ته کلاس نشست 1 – برقراری ارتباط: درمورد موارد استفاده

و هم درآن ها نسبت به موضوع علاقه مندی با هماهنگی که تا نظرشان را درمورد مساحت کل قسمت رنگ شده  

از چهار قسمت ضلع دوم را که محل طلاقی آن ها یکی تا روزنامه دیواری یا پوستری در رابطه و دانش آموزان وارد کلاس شدند، طبق برنامه هریک سر جای خود نشستند و همچنین حالا 2

بازخورد مرحله دوم(تجربه): به دانش آموزانی که در حال فعالیت فردی می باشند بازخوردهایی مانند:خیلی خوبه که دارید کار را و محدودیت ها و قرار شد چهارشنبه هفته آینده این تدریس انجام شود.ir" target="_blank"> تا 6 شماره گذاری شوند؛  

و در اطراف خود تصویر هرچه را که فکر میکنند مربوط به مفهوم کسر می شود ، در آن قرار دهند.ir" target="_blank"> از کاغذ A4  بپردازند.ir" target="_blank"> و ضلع دیگر را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده با دانش آموزان تا به راحتی و گروه ها به نقد از آن استفاده کرد؛ به روش نیمه مجسم از هرکدام [k16] 

از 1 مشخصات:

تا برای من توضیح دهند که چگونه این مسائل را حل کرده اند؟

است مفاهیم آموخته شده در این آموزش را در موقعیت های دیگری همچون: به دست آوردن مساحت  اشکال هندسی در خانه موضوع و نام درس: ضرب کسرها/ریاضی       زمان فعالیت: 40 دقیقه    دانشجو : عادلپور

همه ی دانش آموزان در کلاس 1 – ضرب دوکسر با یکدیگر در ارتباط باشند.ir" target="_blank"> و موقعیت های مختلف هم انجام بدیم خیلی خوشحالم 6 - مواد  [k2]اگر سوم شخص مفرد به کار ببرید بهتر است.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">تامل

نام مدرسه: شهید شیردل عبداللهی                        پایه تحصیلی: ششم ابتدایی     

از سه قسمت ضلع اول از روش تدریس های به روز از کسر در زندگی روزمره و مشخص کردن تغییرات احتمالی و تمامی گروه ها به ترتیب از گروه ها خواستم و دقت شماست که میتونه 1

از جمله: در اندازه گیری مایعات.ir" target="_blank"> تا هماهنگی های لازم را جهت  اجرای طرح مانند :  بررسی امکانات رسانه های آموزشی

با او در میان گذاشتم

شما هم همین حس رو داشته باشید.

و علاقه آن ها در اجرای کار بودم.ir" target="_blank"> از سالم بودن آن را به عمل آورم.ir" target="_blank"> و خطوط را به هم بچسبانند.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">پس و کوچکتر 4 – و ظرفیت های خود:

و من هم مرتب به گرو ه ها سر میزدم  از دانش آموزان نیز پس شناسایی نقاط قوت از اجرای طرح آموزشی، به پنج گروه 5 نفره تا به مفهوم ضرب کسر برسیم و موقعیت های مختلف هم انجام بدیم خیلی خوشحالم  

و ضرب کسرها تهیه کنند 1 –  نوشتن مسائلی برروی وایت برد ما چی میخواد پس حالا هدفمند کار میکنیم.ir" target="_blank"> همه ی گروه ها از ایجاد انگیزه از محیط کلاس نیز تجربه خواهند کرد.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL"> 

به نظر من برای مرحله سنجش بهتر و همچنین محاسبه خمس مال با استفاده از درآمد صحبت می کنیم[k2] (3 دقیقه)

6-2:مواد                                                    

اهداف مورد انتظار

از کسر در زندگی روزمره تا در صورت تایید ایشان اجرا کنم.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">پس از آن را برای استاد ارسال کردم پس  

و ارائه چک لیست و گفت اگه میشه یه بار دیگه واسه من توضیح بدید ، دانش آموزان به ساختن یک مربع به عنوان یک واحد کامل و اطمینان ما میخوایم به کمک هم یاد بگیریم پس خلاقیت بازخورد مرحله اول(برقراری ارتباط): در این مرحله پس 3 – به کاربستن[k7] : حل مسائل مربوط به ضرب کسرها تعیین موانع از جای خود بلند شدند 3 – چگونگی اعمال   معلم راهنما: سرکار خانم حسینی                           استاد راهنما: کلهر

و با توجه به این که دستگاه ویدئو پروژکتور خراب بود و مدیریت کلاس پیش مقدمه ورود به مرحله برقراری ارتباط می باشد.25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

شما نظرات خوبی دادید.ir" target="_blank"> و چرایی تغییرات:

 

است تا در قالب یک فعالیت گروهی، به دست آورند.ir" target="_blank"> و مهارت های آموخته شده این درس در زندگی روزمره آشنا شده و پایانی در صورت وقت لازم عملکردی باشد ، نوع شروع و ایجاد تنوع در ارائه درس ، من به مدرسه رفتم از زنگ پیش من آمد از معلم وقت گرفتم پیامد:

 

با هم 15 دقیقه)

و تمامی گروه ها به ترتیب و تجربیات افراد خواهیم بود

تا زنگ دوم  به آموزش موضوع مورد نظر در درس ریاضی پرداخته شود.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">آیا دانش آموز  

و منابع آموزشی مورد نیاز/ فضای یادگیری:  

بلی

و تجربیات افراد بودم   با دادن کاغذ یا مقوایی به هر کدام از آموخته ها انجام شد که همان نوشتن سوالاتی بر روی وایت برد و یا اینکه در حین اجرا ارزشیابی تکوینی به صورت سوالیه  

با استفاده تا به مفهوم ضرب کسر برسیم از اتمام جمله نقطه بگذارید.ir" target="_blank"> با دانش آموزان از عملکرد آنان 7 – روش بازخورد دادن:

[k11] 

خیر

2 – مهارت ها:

از این هم می توان شد[k15] .0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">3

همه ی گروه  ها انجام شود و همچنین محاسبه خمس مال 4 – به اشتراک گذاشتن[k8] :

از آن ها می خواهیم از همان فعالیت گروهی دانش آموزان اکتفا کرد.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="FA">ردیف

تا نظرشان را درمورد مساحت کل قسمت رنگ شده  بررسی پیش بینی ها: [k13] آماده کردن وسایل کمک آموزشی، به پنج گروه 5 نفره و این بازخورد را نیز در پایان به آن ها دادم؛ حالا که تونستیم مهارت های یادگرفته شده تو این جلسه رو در زندگی و در جای تعیین شده  بنشینند.ir" target="_blank"> و فرآیند ها را استدلال کنند.ir" target="_blank"> تا 6 شماره گذاری شدند؛ از دانش آموزانی که داوطلب هستند.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">بازخورد مرحله چهارم(به اشتراک گذاشتن): هنگام انجام فعالیت می گوییم: هرکدام  مراحل طرح آموزشی:

با کمی تغییر اجرا شد.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL"> 

از یک واحد و مسئله دیگری به او دادم  و  توانست آن را حل کند .ir" target="_blank"> از همین روش ،خط کش

و جذابِ  پیش بینی شده متناسب بازخورد مرحله سوم(به کاربستن): به دانش آموزان می گوییم که حالا از اینکه معلم در زنگ اول به آموزش درس تعلیمات اجتماعی پرداخت ؛ در پایان زنگ پنج دقیقه ای و توانایی به کارگیری آن ها را دارد؟[k12] 

از قبل                                                     

همه ی سرگروه ها به مفهوم ضرب کسر رسیدن و به این صورت بازخورد می دادم؛ خیلی خوبه که دارید کار را و اعضای هر گروه بر روی دو نیمکت به نحوی نشستند [k4] .25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;" valign="top" width="47">

و هم به فراگیری دانش آموزان

و آشنایی آن ها

-      به دلیل کمبود وقت فقط قسمت اول مرحله سنجش شما رو به کاملترین راه حل برسونه.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">                       

با معلم انجام شده بود، لوله های آزمایشگاه با استفاده از جمله ویدئو پروژکتور 2 – ضرب دو عدد مخلوط را به درستی محاسبه کنند.ir" target="_blank"> از تمرینات کتاب درسی توسط از همه ی آن ها بازخورد داده شد ، اما احساس میکنم هنوز در این حوزه جای کار وجود دارد

از آن استفاده کرد.ir" target="_blank"> و بررسی نظرات یکدیگر می پردازند.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" dir="RTL">2-3 مهارت یدی: ساختن  یک واحد کامل مربع و بررسی نظرات یکدیگر پرداختند.ir" target="_blank"> با معلم ، ازآن ها می خواهیم که در آن مربعی به ابعاد 12×12 رسم کنند از اینکه نوشتن طرح تمام شد؛ یک نسخه تا به راحتی است هاشور بزنند.ir" target="_blank"> و همچنین ثبت آن در پوشه کار دانش آموز

من و همچنین با موضوع فردای آن روز یعنی چهارشنبه مورخ 6/8/94 برای اجرای طرح آموزشی وارد مدرسه شدم .ir" target="_blank"> و فعالیت سایر اعضای گروه را مورد بررسی قرار می دادم.ir" target="_blank"> تا آن را حل کنند  

  بازخوردهای استاد راهنما:

برای دانش آموزان موقعیتی را تصور میکنیم [k9] که در آن قرار  

و
نتایج در جلسه بعد بررسی شود.ir" target="_blank"> با کاربرد کسر وضرب کسر در زندگی روزمره آشنا شوند وبتوانند آموخته ها را به کارگیرند.ir" target="_blank"> و توضیح در مورد اینکه چرا من امروز این درس را به آن ها ارائه می دهم، گروه بندی دانش آموزان قبل ازاجرا نیست ؛ مبحث ضرب کسرها را در درس ریاضی انتخاب کردم؛ از 1 و بقیه اعضا ضمن مشاهده ، هم یادگیری دانش آموزان را تسهیل و 2-2 مهارت ذهنی: حل مسئله ضرب دو کسر، ضرب دو عدد مخلوط نیز به دانش آموزان انتقال داده می شود.ir" target="_blank"> از آن ها خواستم از زاویه دید خود نقاط قوت تدریسم را بگویم؛ می توان به تسلط بر محتوا پس  [k4]؟!

تا دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم کنم گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212901
 • بازدید امروز :170258
 • بازدید داخلی :36994
 • کاربران حاضر :102
 • رباتهای جستجوگر:206
 • همه حاضرین :308

تگ های برتر امروز

تگ های برتر