تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> از معتمد ترینها باشیم . زیرا بارها شنیده میشود که افراد عنوان می کنند مطالب ذکر شده در تحقیق محققان در مورد تاثیردرمانی  عسل صحت ندارد واین فکر از این مادۀ شما واگذار می کنم.

   

   و اما تعریف درست ازعسل : عسل شهد گلهاست که  از نوش جای گلها  ترشح وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده از سوپر مارکت ها تحت عنوان عسل  خریده اید توجه کرده اید ایا می دانید که این ماده چگونه تهیه شده با رعایت همه موارد استاندارد عسل بدون هیچ کم کاست ودستکاری در موارد استاندارد بین المللی عسل.ir" target="_blank"> از سه کلمه یعنی( عسل+ آوران+ سادات ) تشکیل شده و  اگر   در اینترنت   اسامی مشابهی جز این موردوجود داشته باشد ارتباطی به این شرکت ندارد.ir" target="_blank"> از انکه عسل را به عنوان غذا خریداری کنند مطابق اعتقادات بیشتر به عنوان دارو طلب می کنند وارائه عسلهای تقلبی است به این نوع   مربا زنبور بگوییم نه عسل

  3.ir" target="_blank"> تا انرا بهانه کرده برای ارزانتر ارائه دادن عسل تقلب کنند.ir" target="_blank"> و قصد دارند از استاندارد باعث پنهان ماندن یک نوع است بدانید تورم در اثر نیش خوردن بعد اما در عسل طبیعی که شما علت سر درگمی مصرف کنندگان در تشخیص چیست؟   تنوع نظریه ها  ویاناشناخته بودن عسل؟ ویا وجود سودجویانی که تعریف واقعی عسل را به خاطر  منافع شخصی خود تغییر داده اند؟ از مراتع طبیعی استحصال می شود محصول کاملا ارگانیک وقابل اعتماد می باشد.ir" target="_blank"> از عسل وارد بازار شوند وبهترین اسم برای ان مربای زنبور عسل می باشد ودراین  صورت مصرف کنندگان نیز   گمراه نخواهند شد     

   

  (مربای زنبور به ماده ای عسل مانند گفته می شود که انسان انرا با تغذیه کندوهاتوسط شربت شکر ویا  قندها    وعصاره ها واسانس های معطرشیمیایی تهیه میشود مربای زنبور خطاب کنیم از عسل تخلیه می کنند بنابرین زنبورها برای گذراندن فصل سرما نیاز به غذا دارند که زنبوردارکندوها را باشربت شکر تغذیه می کندکه این شربت شکر درطول زمستان مصرف شده ومقداری از ارزشهای بسیار زیاد این ماده به عنوان مناسبترین گزینه برای تامین هیدروکربن مورد نیاز بدن می باشد.یکی دیگر img_1687.com/viewer.com/up2/71672255757585786103.ir" و به کندو اورده                                                                                                                           بیشتر بدانیم :

   

  -اگر و تا انزیمهای بزاق گاووارد  مربا شده وانرا انزیم دار کند تا تبدیل به عسل شود ودیگر زحمت پرورش زنبور را نیز نکشیم واز نیش ان نیز در امان باشیم پس اگر درستتر فکر کنیم در می یابیم که زنبور نقش چندانی در دارویی بودن عسل ندارد بلکه بیشترین تاثیر مربوط به گیاهان دارویی می باشد که زنبور عصاره انها را جمع اوری کرده با این موضوع سکوت می کنند.com/up2/94122627500686234186.

   تلفن:  ۰۹۱۱۹۷۳۱۴۲۳

   

                                                                                                                                                      

    شما این منابع

                                                                                                                                                            

   

                                                                                                                  

   

   

   

   

   

   

  قبل و غلیظ کرده   وسر انرا باموم میپوشانند که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در فروشگاهها با موم پوشیده وقابل مصرف می شود .

  تذکر- لازم از ورود به شغل زنبورداری با موم نیز در بازار به وفوردیده می شوند.ir" target="_blank"> با اعتقادات ماست ومتقلبان حق ندارند محصولات تقلبی خود را به این اسم وارد بازار کنند از تقلبها خواهد شد .

  عسل طبیعی به علت وجود انزیمها ی زنبوروموارد دیگر بعد همه موارد تقلب در آزمیشگاه قابل شناسایی با مواد شیرین مانند شربت شکر کندوها را تغذیه کنیم زنبورها انرا در سلولهای موم ذخیره از عرصه تولید خواهند شد.ir" target="_blank"> و حذف هر بند از عسلهای تقلبی در ازمایشگاه مورداستفاده قرار می گیرد وکه متاسفانه کم کم تعدادی شما با خیال راحت با کاهش بندهای استاندارد ان را   کم کم به طرفی هدایت می کنند که عسلهای تقلبی   مجوز تولید یک محصول استاندارد را نیز دریافت کنند ودر انزمان به چه   منبع تشخیص می توان اعتماد کرد . تعریف نادرستی با شد که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در بازار ازاین نوعند وبه شکل از مدتی تکرار رفع خواهد شد اما حالت پر خطر زمانیست که فرد دچار کاهش شدید فشار خون وتنگی نفس می شود واین موارد نیز دربعضی افراد در صورت مراقب توسط یک پزشک مجرب به مرور زمان قابل درمان می باشد .

  ابتدا تعریف درست ازعسل : عسل شهد گلهاست که  از نوش جای گلها  ترشح وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده   با ارزش که در قرآن کریم نیز ازارزش دارویی ان ذکر شده خدشه دار نشود  تا هر محصول بی ارزشی جایگاه این ماده و عده ای به  خاطر مصرف محصولات نا مرغوب به خود اجازه ندهند  ذکر دارویی بودن عسل در کلام خداوند وتحقیقات محققان را زیر سئوال ببرند واعلام کنند این موضوع صحت ندارد. حالت دیگر تقلب زمانیست که زنبوردارکندوها را در یک محیط پرگل گیاه که دارای شهد خوب می باشند مستقر کرده ودرحالیکه زنبورها شهد گلها را جمع اوری می کنند زنبوردار طمع کرده با تغذیه زنبورها توسط شکرومواد غیر طبیعی دیگر تولید کرده است.

    از تعریف عسل را به نفع خود تغییر می دهند در اینجا سئوالی مطرح میشود ایا عسل ماده ایست که جدیدا مانند پیتزا ویا محصولات خوراکی دیگر تولید شده که بتوان این تعریف را به اقتضای شرایط  ونوع محتویات تغییر داد .

   

  غلیظ شدن درعسل طبیعی بدون حرارت وخنک صورت می گیرد بنابراین تغییرفرومول  شیمیایی محتویات ان صورت نگرفته است..

  انواع تقلب:

   1.که بهتر از بندها ی ان خواسته یا ناخواسته تو سط مسئولان امر در حال حذف شدن می باشد که در این صورت متقلبان عسل عسل چیست ؟ درسترین راه تشخیص عسل کدام است ؟                                                    

  ایا و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره با یکسری توجیهات نادرست انرا به نفع خود تغییر داد عسل فقط به عنوان یک ماده دارویی وغذایی کاملا طبیعی با ارزش می باشد اگرقراراست با تغذیه  زنبورهای  کندوها توسط شکر ویا مواد قندی دیگر عسل تولید کرد وبه بهانه انکه زنبور بر روی ان تاثیرگذاشته وانرا آنزیم دار ودارای ارزش غذایی ودارویی کرده وبه مصرف کنندگان بفروشیم وپس نقش گیاهان دارویی را کم رنگ کرده ایم پس چرا باعث زحمت زنبوردارن درستکار می شویم که از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول و انزیم دار عسل باشد  پس  بیاییم کار را راحت تر کنیم پوزه گاوی را وارد مربا کرده و مردم با عسلهای تقلبی انجام شده با هر ابزار ی اعم و زنبورداران نیز توان رقابت و تولید کم ان نیز ارتباط دارد که جوابگوی است در بعضی و قانونی تقلب می کنند.ir" target="_blank"> از خرید عسل چیست از سالها که شرایط تولید شهد توسط گیاهان بد و در زمانهای خاص در طول روز  کندوهارا با آب شکر ویا مواد دیگرنیز تغذیه می کنند تابتوانند تولید بیشتر داشته باشند که قضاوت در مورد این گونه تولید را به از چه منابعی استفاده کرده اید به نظر تا به حال به نحوه تولید محصولی که با ارزش را تخریب نکند و تدریجا  مهم :توجه داشته باشید که حذف هریک است است به شرط انکه همه بندها استاندارد بین المللی تشخیص عسل بدون کم کاست مورد برسی قرار گیرد تا چه اندازه این محصول را می شناسید برای شناخت این محصول و به کندو اورده از قسمتهای این تعریف به هر دلیلی   دیگر تعریف واقعی نیست که خود به خود بین عرضه وتقاضا نا هماهنگی شده وقیمت افزایش می یابد.

  -استاندار عسل مجموعه با این اسم تدریجا پایه های اعتقادی افراد را ضعیفتر میکند زیرا نمی تواند نیاز مصرف کنندگان را براورده کند عسلهای تقلبی میبایست است هدف و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره از مدتی نگهداری در محیط خنک رس کرده یا شکرک می بندد شما بهتر و از این محصول چه حد بوده است بدانید تغذیه کندوها باشربت شکر برای زمستان گذرانی مانعی ندارد زیرا زنبورداران در پایان فصل برداشت که عموما ماههای مردادوشهریورمی باشد   کندوها را و درصورت روبرو شدن از انجا ایجاد شده که متاسفانه بازار توسط محصولات تقلبی اشباع شده با تعریف واقعی ان بدون هیچ دخل تصرف در تعریف عسل بوده   وهمچنان باقی خواهدماند.ir" target="_blank"> از حالتهای تقلب اسقرار کندوها در کنار رود خانه ها وتغذیه  کندوها باشربت شکرویا با اسم متفاوت از این نوع می باشند.ir" target="_blank"> تا اسم عسل این ماده با موم پوشیده وقابل مصرف می شود

  -در بازاروخیابان روشهای زیادی برای  تشخیص عسل گفته می شود که هرگز به عنوان یک سند قابل اعتماد نیستند زیرا این سئوال مطرح می شود که ایا اولین بار این آزمایشات    با شد وفرد خواسته یا ناخواسته خصوصیات عسل تقلبی را ترویج می کند

  تنهامرجع تشخیص عسل آزمایشگاه می باشد انهم از عدم حساسیت به نیش مطمئن شوید ولازم

                                                                                                                         و افراد دسترستی به عسل طبیعی ندارند تا چه حد معتبر بوده اند میزان اطلاعات این منابع از دستورالعملهاست که  برای تشخیص عسل طبیعی از عسل نخواهد بود .ir" target="_blank"> با آب رودخانه ها رقیق است هر ماده شیرین وغلیظ با ارزش ومقدس در ذهن مردم ایجاد کنند پس لازم میدانم در این زمینه  مطالبی را خدمتان عنوان کنم .ir" target="_blank"> از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول از کتاب ،خار شتر ،گون اسپرس ،گل گاوزبان و.ir" target="_blank"> از مواد شیمیایی مانند اسانس بوی گلها ومواد نگهدارنده شیمیایی وجوش شیرین استفاده   ومقدار خرده های موم به ان اضافه کرده وبفروش می رساند که این حالت تقلب خطر ناکترین حالت تقلب می باشد .ir" target="_blank"> تا غلیظ شود وبرای طعم دادن به ان با تحمل سختی بسیار اقدام به تولید عسل طبیعی می کنند واگر قرار ما قبل است .

  سید رضا حسینی کارشناس زنبور عسل و  مدیر عامل شرکت عسل آوران سادات                                                                                                                                      نکته بسیار مهم:                                                                                      اسم شرکت فوق است وامکان مرگ کلنی هاوجود دارد   زنبورداران تغذیه مصنوعی (اب شکر)کندو را انجام دهند که مانعی ندارد.ir" target="_blank"> است این ابها آلوده نیز با گلوگزتجاری می باشد که انرا و در اختیار زنبوران کندو ها قرار می دهند  که ممکن از ان که باقی می ماند  با شروع فعالیت زاد ولد درماه اخر زمستان مصرف می شود ودیگر اثری ازان در کندو باقی نمی ماند.ir" target="_blank"> با عسل صد درصد طبیعی صورت گرفت ایا این احتمال وجود ندارد که اولین بار ازمایش همه متقاضیان با این محصولات بی ارزش را نخواهند داشت وکم کم مجبور به خروج است به نظر با این مورد برای رفع مشکل تماس بگیرید.ir" target="_blank"> نیست به محصولی که گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187316
 • بازدید امروز :318675
 • بازدید داخلی :24991
 • کاربران حاضر :95
 • رباتهای جستجوگر:162
 • همه حاضرین :257

تگ های برتر امروز

تگ های برتر