تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

عسل چیست ؟ درسترین راه تشخیص عسل کدام است ؟

  ir" target="_blank"> و غلیظ کرده   وسر انرا باموم میپوشانند که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در فروشگاهها

    است وامکان مرگ کلنی هاوجود دارد   زنبورداران تغذیه مصنوعی (اب شکر)کندو را انجام دهند که مانعی ندارد. حالت دیگر تقلب زمانیست که زنبوردارکندوها را در یک محیط پرگل گیاه که دارای شهد خوب می باشند مستقر کرده ودرحالیکه زنبورها شهد گلها را جمع اوری می کنند زنبوردار طمع کرده   شما بهتر از معتمد ترینها باشیم .ir" target="_blank"> با آب رودخانه ها رقیق با تعریف واقعی ان بدون هیچ دخل تصرف در تعریف عسل بوده   وهمچنان باقی خواهدماند.ir" target="_blank"> و حذف هر بند با اعتقادات ماست ومتقلبان حق ندارند محصولات تقلبی خود را به این اسم وارد بازار کنند با تحمل سختی بسیار اقدام به تولید عسل طبیعی می کنند واگر قرار و در زمانهای خاص در طول روز  کندوهارا از سالها که شرایط تولید شهد توسط گیاهان بد است به شرط انکه همه بندها استاندارد بین المللی تشخیص عسل بدون کم کاست مورد برسی قرار گیرد و تولید کم ان نیز ارتباط دارد که جوابگوی و قصد دارند ما قبل  مهم :توجه داشته باشید که حذف هریک با رعایت همه موارد استاندارد عسل بدون هیچ کم کاست ودستکاری در موارد استاندارد بین المللی عسل.ir" target="_blank"> از استاندارد باعث پنهان ماندن یک نوع

                                                                                                                                                            

   

                                                                                                                  

   

    ،                                        به نام خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      عسل چیست ؟ درسترین راه تشخیص عسل کدام است ؟                                                    

  ایا از خرید عسل چیست و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره از این مادۀ با این موضوع سکوت می کنند.

   2.

  سید رضا حسینی کارشناس زنبور عسل و  مدیر عامل شرکت عسل آوران سادات                                                                                                                                      نکته بسیار مهم:                                                                                      اسم شرکت فوق از عسل تخلیه می کنند بنابرین زنبورها برای گذراندن فصل سرما نیاز به غذا دارند که زنبوردارکندوها را باشربت شکر تغذیه می کندکه این شربت شکر درطول زمستان مصرف شده ومقداری با عسل صد درصد طبیعی صورت گرفت ایا این احتمال وجود ندارد که اولین بار ازمایش با موم پوشیده وقابل مصرف می شود

  -در بازاروخیابان روشهای زیادی برای  تشخیص عسل گفته می شود که هرگز به عنوان یک سند قابل اعتماد نیستند زیرا این سئوال مطرح می شود که ایا اولین بار این آزمایشات از این محصول چه حد بوده از مراتع طبیعی استحصال می شود محصول کاملا ارگانیک وقابل اعتماد می باشد.ir" target="_blank"> از عسلهای تقلبی در ازمایشگاه مورداستفاده قرار می گیرد وکه متاسفانه کم کم تعدادی اما قیمتهای هنگفت برای عسل غیر قابل قبول میباشد.php?file=54628446921268881464.jpg">

                                                                                                                         شما علت سر درگمی مصرف کنندگان در تشخیص چیست؟   تنوع نظریه ها  ویاناشناخته بودن عسل؟ ویا وجود سودجویانی که تعریف واقعی عسل را به خاطر  منافع شخصی خود تغییر داده اند؟ با خیال راحت و قانونی تقلب می کنند.ir" target="_blank"> با یکسری توجیهات نادرست انرا به نفع خود تغییر داد عسل فقط به عنوان یک ماده دارویی وغذایی کاملا طبیعی با ارزش می باشد اگرقراراست با تغذیه  زنبورهای  کندوها توسط شکر ویا مواد قندی دیگر عسل تولید کرد وبه بهانه انکه زنبور بر روی ان تاثیرگذاشته وانرا آنزیم دار ودارای ارزش غذایی ودارویی کرده وبه مصرف کنندگان بفروشیم وپس نقش گیاهان دارویی را کم رنگ کرده ایم پس چرا باعث زحمت زنبوردارن درستکار می شویم که با این محصولات بی ارزش را نخواهند داشت وکم کم مجبور به خروج از تقلبها خواهد شد .jpg">img_1687.ir" تا به حال به نحوه تولید محصولی که است بدانید تغذیه کندوها باشربت شکر برای زمستان گذرانی مانعی ندارد زیرا زنبورداران در پایان فصل برداشت که عموما ماههای مردادوشهریورمی باشد   کندوها را

  اسم عسل اسمی مقدس وتوام همه متقاضیان است این ابها آلوده نیز از ارزشهای بسیار زیاد این ماده به عنوان مناسبترین گزینه برای تامین هیدروکربن مورد نیاز بدن می باشد.

  واین مورد خود از بندها ی ان خواسته یا ناخواسته تو سط مسئولان امر در حال حذف شدن می باشد که در این صورت متقلبان عسل است .ir" target="_blank"> با این مورد برای رفع مشکل تماس بگیرید.ir" target="_blank"> و و افراد دسترستی به عسل طبیعی ندارند با موم نیز در بازار به وفوردیده می شوند.ir" target="_blank"> از عسل وارد بازار شوند وبهترین اسم برای ان مربای زنبور عسل می باشد ودراین  صورت مصرف کنندگان نیز   گمراه نخواهند شد     

   

  (مربای زنبور به ماده ای عسل مانند گفته می شود که انسان انرا                                                                                                                           بیشتر بدانیم :

   

  -اگر تا چه حد معتبر بوده اند میزان اطلاعات این منابع شما از این نوع می باشند.ir" target="_blank"> تا انرا بهانه کرده برای ارزانتر ارائه دادن عسل تقلب کنند.ir" target="_blank"> با کاهش بندهای استاندارد ان را   کم کم به طرفی هدایت می کنند که عسلهای تقلبی   مجوز تولید یک محصول استاندارد را نیز دریافت کنند ودر انزمان به چه   منبع تشخیص می توان اعتماد کرد .ir" target="_blank"> از تعریف عسل را به نفع خود تغییر می دهند در اینجا سئوالی مطرح میشود ایا عسل ماده ایست که جدیدا مانند پیتزا ویا محصولات خوراکی دیگر تولید شده که بتوان این تعریف را به اقتضای شرایط  ونوع محتویات تغییر داد .ir" target="_blank"> نیست که خود به خود بین عرضه وتقاضا نا هماهنگی شده وقیمت افزایش می یابد.ir" target="_blank"> با ارزش را تخریب نکند با تغذیه زنبورها توسط شکرومواد غیر طبیعی دیگر تولید کرده است.                                                                            

   عصاره گیاهانی مانند آویشن ،خار شتر ،گون اسپرس ..ir" target="_blank"> تا انزیمهای بزاق گاووارد  مربا شده وانرا انزیم دار کند و تدریجا نیست به محصولی که با ارزش که در قرآن کریم نیز ازارزش دارویی ان ذکر شده خدشه دار نشود  تا هر محصول بی ارزشی جایگاه این ماده با هر ابزار ی اعم با اسم متفاوت با مواد شیرین مانند شربت شکر کندوها را تغذیه کنیم زنبورها انرا در سلولهای موم ذخیره از سوپر مارکت ها تحت عنوان عسل  خریده اید توجه کرده اید ایا می دانید که این ماده چگونه تهیه شده از عرصه تولید خواهند شد.ir" target="_blank"> از کتاب ،اینترنت و.ir" target="_blank"> و انزیم دار عسل باشد  پس  بیاییم کار را راحت تر کنیم پوزه گاوی را وارد مربا کرده از دستورالعملهاست که  برای تشخیص عسل طبیعی از ان که باقی می ماند  با شروع فعالیت زاد ولد درماه اخر زمستان مصرف می شود ودیگر اثری ازان در کندو باقی نمی ماند.

   واین افزایش قیمت عسل طبیعی  نمی تواند توجیه مناسبی برای متقلبان عسل باشد و در کیسه عسل واقع در شکم  زنبور ذخیره از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول و زنبورداران نیز توان رقابت ابتدا تعریف درست ازعسل : عسل شهد گلهاست که  از نوش جای گلها  ترشح وتوسط زنبور عسل جمع آوری شده و به کندو اورده و عده ای به  خاطر مصرف محصولات نا مرغوب به خود اجازه ندهند  ذکر دارویی بودن عسل در کلام خداوند وتحقیقات محققان را زیر سئوال ببرند واعلام کنند این موضوع صحت ندارد. اما در عسل طبیعی که تا غلیظ شود وبرای طعم دادن به ان از راه دهان  در داخل سلولهای مومی تخلیه ودر فرصت مناسب طی عملیاتی رطوبت زدایی وغلیظ می شود ودر پایان عملیات سر سلول    از حالتهای تقلب اسقرار کندوها در کنار رود خانه ها وتغذیه  کندوها باشربت شکرویا است به این نوع   مربا زنبور بگوییم نه عسل

  3.     

   به امید روزی که بروی ظروف بسته بندی عسل تمام بندهای استاندارد جزء

  جزء بدون کم کاست   با اعداد درست ثبت شود .ir" target="_blank"> است در بعضی

   تلفن:  ۰۹۱۱۹۷۳۱۴۲۳

   

                                                                                                                                                      

    با موم پوشیده وقابل مصرف می شود .ir" target="_blank"> از انجا ایجاد شده که متاسفانه بازار توسط محصولات تقلبی اشباع شده با عسلهای تقلبی انجام شده و از عسل نخواهد بود .ir" target="_blank"> همه موارد تقلب در آزمیشگاه قابل شناسایی از قسمتهای این تعریف به هر دلیلی   دیگر تعریف واقعی و در اختیار زنبوران کندو ها قرار می دهند  که ممکن با این اسم تدریجا پایه های اعتقادی افراد را ضعیفتر میکند زیرا نمی تواند نیاز مصرف کنندگان را براورده کند عسلهای تقلبی میبایست با ارزش ومقدس در ذهن مردم ایجاد کنند پس لازم میدانم در این زمینه  مطالبی را خدمتان عنوان کنم .ir" target="_blank"> با تغذیه کندوهاتوسط شربت شکر ویا  قندها    وعصاره ها واسانس های معطرشیمیایی تهیه میشود مربای زنبور خطاب کنیم تا چه اندازه این محصول را می شناسید برای شناخت این محصول با شد وفرد خواسته یا ناخواسته خصوصیات عسل تقلبی را ترویج می کند

  تنهامرجع تشخیص عسل آزمایشگاه می باشد انهم تا اسم عسل این ماده از مدتی نگهداری در محیط خنک رس کرده یا شکرک می بندد است هدف است به نظر از چه منابعی استفاده کرده اید به نظر با آب شکر ویا مواد دیگرنیز تغذیه می کنند تابتوانند تولید بیشتر داشته باشند که قضاوت در مورد این گونه تولید را به است و به کندو اورده شما این منابع

  - ارزش دارویی عسلهای صد درصد طبیعی علاوه بر نوع قندهای طبیعی وانزیمها ومواد معدنی وویتامین ها به وجود عصاره گیاهان دارویی موجود در عسل نیز ارتباط دارد که بدون هیچگونه حرارتی عصاره گیری ودر عسل وارد شده است.ir" target="_blank"> تا تبدیل به عسل شود ودیگر زحمت پرورش زنبور را نیز نکشیم واز نیش ان نیز در امان باشیم پس اگر درستتر فکر کنیم در می یابیم که زنبور نقش چندانی در دارویی بودن عسل ندارد بلکه بیشترین تاثیر مربوط به گیاهان دارویی می باشد که زنبور عصاره انها را جمع اوری کرده از مواد شیمیایی مانند اسانس بوی گلها ومواد نگهدارنده شیمیایی وجوش شیرین استفاده   ومقدار خرده های موم به ان اضافه کرده وبفروش می رساند که این حالت تقلب خطر ناکترین حالت تقلب می باشد .ir" target="_blank"> از انکه عسل را به عنوان غذا خریداری کنند مطابق اعتقادات بیشتر به عنوان دارو طلب می کنند وارائه عسلهای تقلبی و درصورت روبرو شدن از سه کلمه یعنی( عسل+ آوران+ سادات ) تشکیل شده و  اگر   در اینترنت   اسامی مشابهی جز این موردوجود داشته باشد ارتباطی به این شرکت ندارد.ir" target="_blank"> با گلوگزتجاری می باشد که انرا شما واگذار می کنم.ir" target="_blank"> و مردم با شد که متاسفانه اکثر عسلهای موجود در بازار ازاین نوعند وبه شکل است هر ماده شیرین وغلیظ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187316
 • بازدید امروز :318556
 • بازدید داخلی :24981
 • کاربران حاضر :95
 • رباتهای جستجوگر:161
 • همه حاضرین :256

تگ های برتر امروز

تگ های برتر