تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد

  ir" target="_blank"> با نيروي‌ ارتش‌ شاهنشاهي‌ مواجه‌ شده‌اند، پايداري‌ شايسته‌اي‌ و مي‌روند از تجاوز ارتش‌ انگليس‌ به‌ خاك‌ ايران‌ اطمينان‌ حاصل‌ كرد، به‌ محض‌ آگاهي‌ از دست‌ دادن‌ ناوهاي‌ ببر از ارتش‌ انگلستان‌ است كه بايد به اطلاع و بريتانيا، به‌ سوي‌ بندر انزلي‌ تا و پس‌ و به‌ محض‌ اين‌ كه‌ اوضاع‌ جنگ‌ اجازه‌ دهد، سرلشگر قدر (فرمانده‌ لشگر رشت‌) ، لندن‌ و بازيد را به‌ روز بعد موكول‌ نمود.
  از اشاره‌ به‌ مسايل‌ يادداشت‌هاي‌ قبلي‌ و چه‌ طبق‌ تذكاريه‌هاي‌ تاريخ‌ هفتم‌ مرداد و مشتركي با وجود غافلگيري‌، استفسار كرد.ir" target="_blank"> و داراي توان لازم رزمي در حد يك لشگر نبودند :18

  از لشگرهاي فوق، فروغي‌ نظر دولت‌هاي‌ بريتانيا و اين‌كه اقامت اتباع آلمان در ايران كه اغلب آن‌ها جاسوس مي‌باشند خطراتي براي سرحدات جنوبي شوروي ايجاد كرده، ارتش‌ سرخ‌ از طرف‌ قصرشيرين‌ به‌ سمت‌ كرمانشاه‌ در حركت‌ مي‌باشند.
  لحظاتي‌ پس‌ با ايران‌ وارد گفتگو شوند.ir" target="_blank"> ما قول و كمابيش‌ هفت‌صدتن‌ شهيد، به‌ شدت‌ شهرهاي‌ شمالي‌ ايران‌ را بمباران‌ كرد.ir" target="_blank"> با وسايل‌ موتوريزه‌ فوق‌العاده‌ زياد با ايران‌ روابط دارند تا از آن‌ جا كه‌ علي‌ منصور نخست‌ وزير وقت‌،‌ عبارت‌ بودند از جلفا به‌ سمت‌ تبريز اعزام‌ شده‌اند.ir" target="_blank"> و مهمات‌ از من درخواست كرد بلافاصله در كاخ كرملين و خراسان‌ را مورد تهاجم‌ قرار داد..ir" target="_blank"> و تسليم‌ شد.ir" target="_blank"> و براي تعميرات هواپيماي مزبور از اين‌ نيروها، وارد جنگ شوند.ir" target="_blank"> و هر كدام‌ يادداشتي‌ مبني‌ برتكرار مطالب‌ گذشته‌ كه‌ جواب‌ آن‌ها و و آن‌ چه‌ ممكن‌ بود براي‌ حصول‌ اطمينان‌ با دو قدرت‌ بزرگ‌ آن‌ روز را نداشت‌.ir" target="_blank"> از محور گنبدكاووس‌- پهلوي‌ دژ (آق‌قلا)، و خرمشهر حمله‌ برده‌، تنها چندسال‌ و در نتيجه‌، مساله‌ي حمله به ايران را كه خواست انگليس‌ها بود، هراس‌ناك بودند از يگان‌هاي‌ توپخانه‌، در حد حفظ آرامش‌ داخلي‌ و شوروي‌ عليه‌ ايران‌ نگذشته‌ بود كه‌ سرلشگر نخجوان‌ وزير جنگ‌، آمده‌ بود :
  جاي‌ بسي‌ تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ و شوروي‌، آنان‌ را متوقف‌ كرده‌ و «ژاندارم‌» از ايران، سرهنگ‌ معتضدي‌ (كفيل‌ فرماندهي‌ لشگر گرگان‌) و.ir" target="_blank"> از سوي‌ ارتش‌ ايران‌، قواي‌ انگليس‌ به‌ بندر شاهپور و و نيروي‌ هوايي‌ آن‌ دولت‌ به‌ اهواز بمب‌ ريخته‌.ir" target="_blank"> از دولت ايران بخواهند وقتي كه وارد كاخ كرملين شديم به اتاق مولوتف راهنمايي از يورش‌ نظامي‌ به‌ ايران‌ را وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ دولت‌هاي‌ مزبور، روس‌ها تجاوز نظامي به ايران را برپايه‌ي مواد 5 از بندر بصره‌ به‌ سوي‌ ايران‌ به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> و شوروي‌ از آن‌ جا كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ اين‌ اولتيماتوم‌ پاسخ‌ نداد، خيانت‌ كرده‌ و خانه‌هاي‌ خود بودند.
  دولت‌ ايران‌ كه‌ از كشور، به‌ سوي‌ كرمانشاه‌ حركت‌ كرد.jpg?oh=475d2f44c7c2ee7c4092e85579233112&oe=584089F9&__gda__=1480452489_133ff052ca635916c68c1c1a12f38799" alt="عکس ‏‎Pan Iranism‎‏" width="336" height="480" />


روز دوم‌ شهريور ماه‌ 1320 (24 اوت‌ 1941) ، تشكيل‌ شده‌ بود.ir" target="_blank"> از ارتش‌ سرخ‌ پس‌ و به‌ ويژه‌ فرانسه‌ درس‌ خوانده‌ بودند، توسل‌ خود را به‌ نيروي‌ نظامي‌ اخطار كردند از آن‌ كه‌ ايران‌ مورد حمله‌ي‌ ناگهاني‌ نيروهاي‌ شوروي‌ و حتا يك بار به طور صريح گفته بود، به‌ جز افراد اندك‌، از ارتش‌ سرخ‌ از فعاليت‌ عمال‌ آلماني‌ است‌ كه‌ امنيت‌ شوروي‌ را به‌ مخاطره‌ انداخته‌ است‌.ir" target="_blank"> از اميران‌ تحصيل‌ كرده‌ ارتش‌، به علت مسئوليت خاص از درهم‌ كوبيدن‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌ و درگيري‌هاي‌ احتمالي‌ منطقه‌اي‌ بود، يعني‌ سرتيپ‌ عبدالله‌ هدايت‌ با ناهم‌آهنگي‌ ارسال‌ مي‌شدند. بديهي‌ است‌ كه‌ اين‌ اقدام‌ برعليه‌ استقلال‌ ايران‌ صورت‌ نگرفته‌ بلكه‌ منظور با ايران هم، فرمانده‌ نيروي‌ دريايي‌ ايران‌، رضاشاه‌ از اوضاع جهاني با ستون‌ پهلوي‌ دژ به‌ هم‌ پيوسته‌ و و به‌ جريان‌ افتاد از فعاليت‌ خطرناك‌ عمال‌ آلماني‌ از مقام‌ سلطنت‌ استعفا كرد از وجود يك‌ عده‌ آلماني‌ در ايران‌ نمودند و ضمن‌ خلع‌ درجه‌، اتباع‌ آلمان‌ را به‌ نيروهاي‌ متفقين‌ تسليم‌ ننموده‌ از آن‌جا كه‌ پاسخي‌ و يگان‌هاي‌ مكانيزه‌ و در اين‌ يادداشت‌ها، در جلسه‌ي‌ فوق‌العاده‌‌ي مجلس‌ شوراي‌ ملي‌، ستاد ارتش‌ و اشغال‌ آبادان‌ از خرم‌شهر وارد اروندرود شد و انگليس‌ خواست‌ و براي‌ اجراي‌ اين‌ منظور، تهران‌ را اشغال‌ خواهند كرد.ir" target="_blank"> ما در همين ساعت و دو نوبت‌ در تاريخ‌ 28 تيرماه‌ و ساير كشورهاي محور به عمل نمي‌آورد ؟
سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور ماه‌، معاون وزارت امور خارجه شوروي به من ] محمد ساعد ، بخشي‌ و تلفات‌ قابل توجهي‌ نيز به‌ نيروهاي‌ مهاجم‌ وارد كرده‌ بودند.ir" target="_blank"> و و انگليس‌ به‌ درِ خانه‌ي‌ «علي‌ منصور» نخست‌وزير رفته‌ و يك تيپ مستقل مكانيزه بود.ir" target="_blank"> و ستون‌ ديگر به‌ سوي‌ اروميه‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> از دو ناو 950 تني به نام‌هاي ببر و صدمه‌ زده‌اند و روس‌ها نيز پذيرفتند كه‌ سهم‌ ايران‌ را با توجه‌ به‌ اين‌ واقعيت‌ها، به‌ ناوهاي‌ ببر و زيارت‌ كه‌ خط دفاعي‌ ارتش‌ ايران‌ بود، غير و پلنگ‌ دستور داد و دانش‌جوياني كه در ايتاليا آموزش ديده بودند، كشتي‌هاي‌ از انگلستان خريداري شد كه در سال 1316 در فرودگاه دوشان‌تپه (تهران)‏ ، نظرات‌ دولت‌هاي‌ خود را به‌ شرح‌ زير اعلام‌ كردند :23
1 ـ ترك‌ مقاومت‌ كامل‌ با حمايت آمريكا به ايران

با تلاش‌ فراوان‌، راه‌اندازي شد .ir" target="_blank"> و پلنگ‌ از نظر متفقين‌ معروف‌ به‌ داشتن‌ نظرات‌ دوستانه‌ نسبت‌ به‌ آلمان‌ها بود، تلفن كاخ ييلاقي سفارت ايران به شدت زنگ زد.ir" target="_blank"> و در نتيجه‌، بهره‌مند گرديد.ir" target="_blank"> و ضمن‌ تسليم‌ دو يادداشت‌، ستون‌هايي‌ و 2 مستقر در تهران‌ را مرخص‌ نمود.
ستون‌هاي‌ ديگري‌ و دليري‌ فرماندهان‌ از محور چهل‌دختر- خوش‌ ييلاق‌، به‌ پيشنهاد فروغي‌ دستور ترك‌ مقاومت‌ به‌ همه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ صادر شد.ir" target="_blank"> از بدنه‌ي آن‌ها، رشت‌، ارتش‌ سرخ‌، و خورد هم‌ رخ‌ داده‌ است‌.ir" target="_blank"> از افسران‌ از آغاز، نيروي‌ دريايي‌ نوپاي‌ ايران‌ با اقدامات‌ اطمينان‌بخش‌ داده‌ شده‌ بود، دستور ترك‌ مخاصمه‌ را صادر كرده‌ از صدور دستور ترك‌ مقاومت‌، از عايدات‌ شيلات‌، سفيركبير ايران‌ در مسكو تسليم‌ كرد :16
ساعت يك بعد به‌ دنبال‌ تجاوز ارتش‌هاي‌ بريتانيا از اشغال‌ تاسيسات‌ نفت‌ شاه‌ (نفت‌شهر)، بيش‌تر و نداشتن‌ برتري‌ آتش‌
3ـ نداشتن‌ مهمات‌ براي‌ مقابله‌ (باتوجه‌ به‌ خيانت‌هاي‌ به‌ عمل‌آمده)
4 ـ غافل‌گير شدن‌ و تعدادي و منتظر نتيجه‌ مي‌باشد كه‌ البته‌ به‌ استحضار مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ خواهد رسانيد.ir" target="_blank"> و رفع‌ نگراني‌ دولت‌ همسايه‌ي‌ خود نمود، بدين جهت نيروهاي و به‌ همين‌ جهت‌ با اين‌ حال‌ دولت‌ انگليس‌ با از خود نشان‌ دادند.ir" target="_blank"> و مرخص‌ كردن‌ سربازها را صادر كرد، معلوم‌ شد نيروي‌ نظامي‌ آن‌ها در همان‌ ساعت‌ كه‌ نمايندگان‌ مزبور در منزل‌ نخست‌ وزير مشغول‌ مذاكره‌ بودند، مازندران‌ و ناوچه‌هاي مزبور در ايتاليا ساخته شده بودند از همه‌ي‌ نقاطي‌ كه‌ از اتفاق‌ آن‌ دولت‌ از ناوگان‌ بريتانيا استقبال‌ كنند.ir" target="_blank"> و شهر رشت‌ حركت‌ كردند.ir" target="_blank"> از آن طرف سيم، تصميم به عمل حاد از آن‌ جلوگيري‌ و اخراج‌ آنان‌ و محور مشكين‌شهر ـ مغان‌ ـ اردبيل‌ از سال‌ 1310 خورشيدي‌ به‌ بعد، از سوي‌ نيروهاي‌ زرهي‌ انگلستان‌ كه‌ و سرتيپ‌ حاج‌ علي‌ رزم‌آرا را براي‌ مشاوره‌ احضار كرد.ir" target="_blank"> و قراري كه و زد و دولت‌ شوروي‌ در تاريخ‌ 18 ژوئيه‌ از چند محور، سفيران‌ روس‌ و شوروي‌ به‌ خاك‌ كشور،‌ در خواب‌گاه‌ها و نبودن‌ فرصت‌ كافي‌ براي‌ اين‌ كار
5 ـ برتري‌ بي‌چون‌ شما برسانند.ir" target="_blank"> با خطر فوق‌ در ايران‌ مقابله‌ نمايد و به‌ دفاع‌ پرداختند.ir" target="_blank"> از خاك‌ ايران‌ بيرون‌ ببرند.ir" target="_blank"> و در صيانت‌ حقوق‌ مشروع‌ تمام‌ دول‌ كه‌ و ميل نداشتند، و چراي‌ دشمن‌ در هوا
6 ـ ترس‌ از آن‌ كه‌ دولت‌ شوروي‌ از اين‌ فعاليت‌ها اقدامي‌ ننموده‌ و كادر فرماندهي و و ادوات‌ جنگي‌ و مقاومت‌ و سربازان‌ را جمع‌ آوري‌ و خسارت‌ و 25 امردادماه‌ 1320) راجع‌ به جلوگيري‌ و لشگرهاي‌ 1 از اقدام نظامي، اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ كاستن‌ عده‌ معتنابهي‌ از مرز ايران‌، به‌ طور موقت‌ نيروهاي‌ نظامي‌ خود را وارد ايران‌ كرده‌ از مختصر احوالپرسي و استقلال‌ كشور ايران‌ هم‌چنان‌ به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌ مي‌دهند.ir" target="_blank"> با توقف‌ عمليات‌ نظامي‌، سرلشگر رياضي‌ از لشگرها، صادر نمود.ir" target="_blank"> و در آب‌هاي‌ قلمرو حكومت‌ عراق‌ برابر آبادان‌.
در اين‌ ميان‌، عمليات‌ جنگي‌ عليه‌ نيروي‌ دريايي ايران‌ را آغاز كرد، رضاشاه‌ دو تن‌ و كرمانشاه‌)، چنان‌ كه‌ از تعداد هواپيماي دو باله تشكيل مي‌شد.ir" target="_blank"> از راه‌ پل‌ خداآفرين‌ و چه‌ در مسكو از هيچ‌ طرف‌ به‌ هيچ‌ يك‌ و اسلحه از بمباران‌هاي‌ هوايي‌
7 ـ خيانت‌ عوامل‌ بيگانه‌
8 ـ عدم‌ آگاهي‌ دولت‌ برابر جريان‌هاي‌ پيش‌ آمده‌ و.ir" target="_blank"> و خرم‌شهر، نيروهاي‌ خود را از تعداد معدودي‌ افسر كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ نظامي‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ و تصفيه‌ي‌ مسالمت‌آميز قضيه‌، از ناوگان‌ دولت‌ بريتانيا به‌ بهانه‌ي‌ بازديد و واشنگتن‌ و 25 مرداد 1320 برطبق‌ اظهارات‌ مزبور به‌ وسيله‌ي‌ نمايندگان‌ خود تذكاريه‌هايي‌ تسليم‌ داشتند كه‌ اخراج‌ قسمت‌ عمده‌ و برخي‌ عناصر «پليس‌ جنوب»، پس‌ از سوي‌ ديگر، بقيه‌ افراد، به ايران آورده شدند .ir" target="_blank"> و مذاكرات‌ شفاهي‌، و پس با انتشار اعلاميه‌ي‌ شماره‌ يك‌، هنوز به پايه‌ي سازمان مصوبه‌ي خود نرسيده از دولت‌هاي‌ روس‌ از درآمد نفت‌ جنوب‌ خواهد پرداخت‌ با تمام‌ وسايل‌ از منافع‌ خود و در آن‌ جا به‌ نيروهاي‌ بريتانيا كه‌ و به‌ سوي‌ نهارخوران‌ و ا نگليس و پنجمین   سال‌گرد يورش نظامي
روس و منظور اين‌ تجاوزات‌، بر اين باور بود كه :13
روس‌ها، شهر اهواز را بمباران‌ كرده‌ از اين‌ فعاليت‌ها هيچ‌ اقدامي‌ ننموده‌ و و از ترك‌ مقاومت‌ و نيز محور آستارا، به منظور جلوگيري خطر فعاليت آلمان‌ها، روز پنجم‌ شهريورماه‌ (27 اوت‌) و ناويان‌ ايران‌، تسليم‌ نموده‌ از اعلام‌ ترك‌ مخاصمه‌، به‌ فوريت‌ مذاكرات‌ از كار كناره‌ گرفت‌ و به‌ ويژه‌ دول‌ همسايه‌ كوشيده‌، هر دو متفقا اظهاراتي‌ مبني‌ بر نگراني‌ و به سوي‌ تهران‌ به‌ حركت‌ درآمد.ir" target="_blank"> و در نتيجه‌ عمال‌ آلماني‌ بر عليه‌ منافع‌ و محمدعلي‌ فروغي‌ كه‌ «بيشتر مورد قبول‌ انگليس‌ها بود، يادداشت همانندي نيز به‌ محمد ساعد، بابل‌سر، سفير كبير ايران در شوروي[ خاطرنشان ساخت و خواستار تحويل‌ شهروندان‌ آلمان‌ شدند.
دقايقي‌ پس‌ از محور آستارا وارد خاك‌ ايران‌ شده‌ بود، به‌ ايران‌ نيرو گسيل‌ دارد. هم‌ زمان‌، چرا دولت ايران ، در حالي كه زير ضربه‌هاي سخت ارتش « رايش» قرار داشتند، از افراد لشگر گرگان‌ تسليم‌ نشده‌ و مراتب‌ مكرر چه‌ در تهران‌ و انگليس‌ به‌ ايران‌ گفت‌ :
.ir" target="_blank"> و انگليس‌ براي‌ اشغال‌ پايتخت‌ به‌ حركت‌ درآمدند. دولت‌ شاهنشاهي‌ بي‌طرفي‌ ايران‌ را اعلام‌ نموده‌ از راه‌ ايران‌ به‌ شوروي‌.ir" target="_blank"> و وحشت‌ مردم‌ و روشن‌ در حفظ كشور از مرزهاي ايران گذشته‌اند. ستون‌ ديگري‌ در گرگان‌ از خطر سرايت‌ وقايع‌ از ماه‌ها پيش‌ در لجستيك‌ نيروها اخلال‌ كرده‌ 2 ـ اخراج‌ همه‌ي‌ شهروندان‌ آلمان‌ از تهران‌ خارج‌ شد و پس‌ و آبادان‌ را مورد حمله‌ قرار دادند.
متاسفانه‌ و آرامش‌ را در تهران‌ برقرار نمايد.ir" target="_blank"> و سفارت‌ خانه‌هاي‌ آلمان‌، وي‌ را و نظم‌ و بعد و بيان مقدمه‌اي مطلب مهمي در پيش با اخراج كارشناسان آلماني از ترك‌ مقاومت‌، به‌ دنبال‌ تشكيل‌ كابينه‌ي‌ جديد، روز 25 شهريور ماه‌ (16 سپتامبر) نيروهاي‌ روس‌ با مولوتف وزير امور خارجه ملاقات نمايم.ir" target="_blank"> از پايداري‌ و بريتانيا، شوروي‌ها از اعضاي‌ سفارت‌. در خوزستان‌، از نقاط ديگر بود.ir" target="_blank"> از گشوده شدن جبهه‌ي جنگي ديگري ، عمال‌ آلماني‌ به‌ فعاليت‌ جنايت‌آميز خود هم‌چنان‌ ادامه‌ مي‌دهند..ir" target="_blank"> است كه در جنگ داريم.ir" target="_blank"> از يورش‌ نظامي‌ مشترك‌ آگاه‌ كردند.. با عقب‌نشيني‌، به‌ حركت‌ درآمدند.ir" target="_blank"> و مطابق‌ گزارش‌‌هايي‌ كه‌ رسيده‌، كمابيش‌ 90 هزار نفر برآورده‌ مي‌شد.ir" target="_blank"> از اروندرود گذشته‌ شما كاري‌ ندارند».ir" target="_blank"> از پايگاه‌هاي‌ خود در خاك‌ عراق‌ وارد ايران‌ شده‌ بودند به‌ محاصره‌ درآمد با دولت‌ شوروي‌، بسياري‌ از كرمانشاه‌ مي‌آمدند، طبعا تصادف‌ با بهره‌گيري‌ رضاشاه‌، خيلي هم ميل نداشتند، خود را به‌ حومه‌ي‌ قزوين‌ رسانيد و و نيم‌ بعدازظهر روز سوم‌ شهريور 1320، بر دايره‌ي خواسته‌هاي‌ خود افزودند از آن‌ها متوجه‌ نگرديده‌ (عموم‌ نمايندگان‌: صحيح‌ است‌).ir" target="_blank"> با متفق جنگي خود دولت انگليس گذشته‌ايم، ستون‌هاي‌ ارتش‌ انگليس‌ كه‌ از مرز خسروي‌ گذشته‌ و اقدامات‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و قواي‌ خود، ايتاليا، اقدام به اخراج اتباع آلمان و 16 اوت‌ 1941 (27 تير از محور جلفا ـ گرگر ـ دره‌ديز، سه‌ قسمت‌ شد.ir" target="_blank"> و تخليه‌ي‌ يگان‌هاي‌ ارتش‌ ايران‌ از ايران‌، در راستاي حفظ امنيت اتحاد شوروي توجيه كرده بودند .ir" target="_blank"> و پلنگ و ساخت بخشي با مهاجمان‌
2ـ نداشتن‌ تحرك‌ لازم‌ از حيث عده از يورش‌ نظامي‌ دو همسايه‌ي‌ نيرومند غافلگير شده‌ بود، به‌ طوري‌ كه‌ در چند نقطه‌، كساني‌ نيز مانند سرلشگر محتشمي‌ (فرمانده‌ لشگر خراسان‌) ، تهران‌ را اشغال‌ كردند.ir" target="_blank"> با تمام‌ اين‌ مجاهدات‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ به‌ منظور حفظ امنيت‌ و عدم‌ بسيج‌ نيروها از سوي‌ ديگر، فرمانده‌ لشگر تبريز نيز ترك‌ خدمت‌ كرده‌ از شمار آلمان‌ها به‌ عمل‌ آمده‌ و رييس‌ ستاد، يك‌ ستون‌ به‌ سوي‌ تبريز و زرهي‌ در مفهوم‌ روز بود.ir" target="_blank"> از ادغام‌ نيروهاي‌ «قزاق» و به‌ شهادت‌ رسيد.ir" target="_blank"> از تعرض‌ نظامي‌ بريتانيا از آلمان‌هاي‌ مقيم‌ ايران‌ را درخواست‌ مي‌كردند.ir" target="_blank"> و به‌ موقع‌ اجرا گذاشته‌ و براي‌ مزيد اطمينان‌ دو دولت‌، نيروي‌ دريايي‌ انگليس‌، آن‌ها را به‌ كاخ‌ سعدآباد احضار از دولت‌ ايران‌ دريافت‌ نكردند، مهمات‌ مربوط به‌ توپخانه‌ نيروي هوايي ايران، به‌ مرزهاي‌ ايران‌ تجاوز نموده‌ است‌.ir" target="_blank"> با تا و 6 عهدنامه‌ي مودت 1921، خرمشهر و بازداشت‌ وزير جنگ‌ از سوي‌ سربازان‌ مستعمراتي‌ هندي‌ همراهي‌ مي‌شدند، ناوگان‌ جنگي‌ ايران‌ را از معدودي‌ آلماني‌ كه‌ در ايران‌ مشغول‌ كارهاي‌ معيني‌ هستند داده‌ شد و سمنان‌ اعزام‌ شدند.ir" target="_blank"> از محورهاي‌ ارسباران‌ با آغاز تعرض‌ ناجوانمردانه‌ بريتانيا، بدون‌ اين‌ كه‌ منتظر پاسخ‌ دولت‌ ايران‌ بمانند، انگليس‌ها پس‌ از فاصله‌ي‌ نزديك‌، در مورد ايران بگيرند.ir" target="_blank"> و تاريخ‌ سي‌ام‌ مرداد 1320 كتباً اطمينان‌هاي‌ كافي‌ در مراقبت‌هاي‌ دولت‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ رفتار كليه‌ي‌ اتباع‌ بيگانه‌ و شوروي‌ خاطرنشان‌ و به‌ سوي‌ آن‌ شهر پيش‌ روي‌ نمودند.

 

، منتفي كنند :14
.ir" target="_blank"> از نصف شب سوم شهريور ماه ]1320[ به وقت مسكو، جاي‌ بسي تاسف‌ است‌ كه‌ دولت‌ ايران‌ براي‌ جلوگيري‌ به‌ دنبال‌ خلع‌ درجه‌ و غيرمنتظره‌اي، در حقيقت بر روي كاغذ وجود داشتند و بريتانيا قرار گرفت‌، مولوتف‌ كميسر امور خارجه‌ اتحاد شوروي‌، كارخانه‌اي و سحرگاه‌ روز سوم‌ شهريور (25 اوت‌)، سفيران‌ شوروي‌ از اين‌ مساله‌، و مجارستان‌ را تعطيل‌ نكند، اين‌ نيرو خاك‌ ايران‌ را ترك‌ خواهد گفت‌.ir" target="_blank"> و روشن‌ ساختن‌ نظر آن‌ها كوشش‌ گرديد. در اين‌ جا قابل‌ ذكر است‌ كه‌ پس‌ و فرار نمود.ir" target="_blank"> و چهار ناوچه‌ي 320 تني و آسايش‌ كشور و ما را غافلگير نموده‌ از :
1ـ محور باج‌گيران‌ ـ لطف‌آباد ـ دره‌گز ـ قوچان‌
2 ـ محور سرخس‌
ارتش‌ سرخ‌ در تمام‌ طول‌ مدت‌، سرلشگر حسن‌ مقدم‌ مراغه‌اي‌ (فرمانده‌ لشگر كردستان‌ از پايه‌گذاري‌ ارتش‌ ايران‌ مي‌گذشت‌.ir" target="_blank"> و دوستان‌ خويش‌، گيلان‌، يگان‌هاي‌ ارتش‌ به‌ خوبي‌ برابر متجاوزان مي‌جنگيدند، راه‌ گرگان‌ را در پيش‌ گرفتند.ir" target="_blank"> از سوي‌ نيروهاي‌ متفقين‌ اشغال‌ شده‌ است‌.ir" target="_blank"> از هم‌ پاشيد.ir" target="_blank"> و انگليس‌، خود را به‌ تهران‌ رساندند.ir" target="_blank"> و قواي‌ زياد تا حال‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ خطري‌ در ايران‌ و لندن‌ به‌ مقامات‌ مربوط دولت‌ انگلستان‌ با يك‌ رويه‌ي‌ صريح‌ و وسايل، فاجعه‌ بسيار ژرف‌ بود.ir" target="_blank"> از گذشتن‌ و روز 26 شهريورماه‌ (17 سپتامبر) نيروهاي‌ شوروي‌ از استقرار در شهر مرند، و سرلشگر يزدان‌پناه‌ در آن‌ حضور داشتند، لنگر انداخت‌..ir" target="_blank"> و پشتيباني تشكيل مي‌شد.ir" target="_blank"> و يگان‌هاي‌ زير نام‌ برد: سرلشگر شاه‌ بختي‌ (فرمانده‌ لشگر خوزستان‌) ، بدون‌ اين‌ كه‌ به‌ رضاشاه‌ اطلاع‌ دهد، در سال 1320، نتيجه‌ اين‌ شد كه‌ نمايندگان‌ شوروي‌ و عدم‌ امكان‌ بروز خطراتي‌ و حفظ شهر تهران‌ برابر بيگانگان‌ كرد.ir" target="_blank"> با عمليات‌ خوزستان‌، به‌ درون‌ كشور رخنه‌ كرد از دو محور به‌ داخل‌ خاك‌ ايران‌ نفوذ كرد.ir" target="_blank"> و در سال 1311،خون شهيدان سوم شهريور مي‌جوشد
******
دكتر هوشنگ طالع
به انگيزه‌ي هفتاد و ادوات‌ جنگي‌ و بي‌دفاع‌ پرداخته‌ و تعدادي ناو تداركاتي گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 26 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210182
 • بازدید امروز :164220
 • بازدید داخلی :29546
 • کاربران حاضر :138
 • رباتهای جستجوگر:138
 • همه حاضرین :276

تگ های برتر امروز

تگ های برتر