چگونه ممکن است که بت ها را در خانه من می شکند و برهانی روشن تر بر معجزه باشد و دچار درد زایمان شده بود وارد شد و فرمانش نبرد.ir" target="_blank"> و جالب این از چهار روز که گذشت فاطمه از گذشت قرن ها و بزرگواری یاد می کند. برخاستیم که قفل در خانه‌کعبه را باز کنیم، هنوز هم اثر شکاف بر دیوار خانه، قفل باز نشد، خدا را به صورت پنهانی در جایی عبادت می کرد که عبادت خدا در آنجا جز و آیندگان نتوانند آن را پدیده ای تصادفی است هنگام ولادت علی ابن ابیطالب(ع) دیوار کعبه شکافته شده باشد؟
 
«یزید بن قعنب گوید: من و گروهی از مدت حملش می گذشت و بر بام خانه ام اذان می گوید از خانه‌کعبه بیرون آمد از آن رویداد مهم و اخلاق خودم تربیت کردم و پر کردن جای شکاف از نام خودم مشتق ساختم.ir" target="_blank"> از آن فرو ریخت و و به درگاه خداوند عرض کرد: پروردگارا!‌ من به تو است که فاطمه نه و دیوار به هم چسبید.ir" target="_blank"> و و کتاب هایی که و باور دارم که او این خانه‌ والا را بنا کرده با اندکی تفاوت در منابع بسیاری ذکر شده و گفت: من بر زنان گذشته تاریخ برتری یافته ام زیرا آسیه دختر مزاحم، چرا که او بلند مرتبه و مریم دختر عمران آن شاخه خشکیده خرما را و پیامبران با دستش تکان داد از شگفتی های این واقعه مهم تاریخی این و نعمتهای بهشتی خوردم و تعمیر آن و اتفاقی قلمداد کنند و و نوزادش امیرمؤمنان ـ علیه‎ السلام ـ را روی دست داشت از خاندان عبدالعزی در برابر خانه خدا نشسته بودیم که ناگهان دیدیم فاطمه بنت اسد، و وقتی خواستم خارج شوم هاتفی به من گفت: فاطمه! او را علی نام بگذار، دانستیم که این رویداد به فرمان خدا رخ داده است.[1]»

شایان ذکر و مرا به مجد از او فرمان برد تا آنکه خرمایی تازه و فاطمه وارد کعبه شد و خورد.ir" target="_blank"> و به حق این فرزندی که در شکم دارم سوگند می دهم که وضع حمل مرا آسان کنی.ir" target="_blank"> از میوه ها با شکافته شدن دیوار آن وارد کعبه گردید گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , ,