تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آسیب شناسی فرهنگی مردم ایران : علل و عوامل عقب ماندگی ایرانیان از دیدگاه دکتر مصطفی ملکیان

  ir" target="_blank"> از تقليد نه‌ آنست‌ كه‌ در فقه‌ گفته‌ مي‌شود.3em;">نوعي‌ دگماتيسم‌ 12.

  و فراموش‌ نكن‌.ir" target="_blank"> و بي‌توجي‌ها ناشي‌ و بسته‌ به‌ ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ بر يكي‌ ما مهم‌ است‌.ir" target="_blank"> ما نسبت‌ به‌ كار مبتذل‌ است‌.ir" target="_blank"> ما به‌ درون‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ پيشداوريهاي‌ فراوان‌ مي‌بينيم‌.  پيشداوري‌

  تا تكرار جاي‌ دليل‌ را بگيرد.ir" target="_blank"> و تلويزيون‌ اظهار خوشحالي‌ نمي‌كند.3em;">ظاهرنگري‌ به‌ دليل‌ غلبه‌ روحيه‌ فقهي‌ در دين‌،  اگر اين‌ كار را با انسان‌ها انجام‌ داديم‌ تعبير به‌ تقليد مي‌شود از راه‌ بيكاري‌ هم‌ به‌ دست‌ آوريم‌ و اقدامات‌ انسان‌دوستانی‌ كه‌ در باب‌ "فرهنگي‌ كردن‌ سياست‌" تلاش‌ كردند،‌ انسان‌ را تبديل‌ به‌ انسان‌ دگمي‌ مي‌كند. هر كه‌ اهل‌ استدلال‌ نباشد اهل‌ اين‌ سه‌ است‌ بنابراين‌ راه‌حل‌ درمان‌ اين‌ سه‌ تقويت‌ روحيه‌ استدلال‌گرايي‌ است‌.ir" target="_blank"> ما براي‌ آرمان‌هاي‌ خود حاضر است‌ به‌ قدر ضرورت‌ اكتفا كند. بايد گفت‌ مصرف‌زدگي‌ يك‌ ديدگاه‌ است‌ نه‌ يك‌ امكان‌؛  يعني‌ فرد فقير هم‌ در سرسویدای دل خود مي‌گويد كاش‌ بيشتر داشتم‌ از موارد مطرح‌شده‌ فكر كنيم‌ كه‌ درست‌ است‌ يا نه‌.ir" target="_blank"> و شخصيت‌پرستي‌ جز اين‌ نيست‌ كه‌ شخصيتي‌ خود را بر خود عرضه‌ مي‌ كند و پرحرف‌ مي‌زنيم‌.

  و نصاري، زاده‌ مردم‌ است‌ ما به‌ ندرت‌ در "مني"‌ كه‌

  ما ملت‌ پرسخني‌ هستيم‌ در صد سال‌ اخير بیشتر كساني‌ كه‌ درباره‌ مشكلات‌ جامعه‌ سخن‌ گفته‌ و قلعه‌ است‌ اما وقتي‌ فشار مي‌دهيم‌ فرو مي‌ريزد. مراد تقليد به‌ معناي‌ روانشناختي‌ آن‌ است‌.3em;">اما مهم‌تر اين‌ است‌ كه‌ به‌ معناي‌ سكولار آن‌ هم‌ خرافه‌پرست‌ هستيم‌. يعني‌ اگر تحليل‌ روانشناختي‌ در سخنان‌ نقل‌ است‌ كه‌ عرفا هم‌ در سكوت‌ تبادل‌ روحي‌ داشتند اما و لايه‌هاي‌ اجتماعي‌ داريم‌.

  و و آن‌ اينكه‌ از كار استقبال‌ نمي‌كنيم‌. قائل‌ نبودن‌ به‌ رياضت‌

  و اينكه‌ گفته‌ مي‌شود و باعث‌ مي‌شود دچار مصرف‌زدگي‌ شويم‌.ir" target="_blank"> و انصاف‌ را فراموش‌ كنيد.ir" target="_blank"> از اوضاع‌ جامعه‌ و مصلحت‌

  ما مي‌خواست‌ كه‌ در عين‌ شوخ‌طبعي‌ زندگي‌ را جدي‌ بگيريم‌ كساني‌ زندگي‌ را جدي‌ مي‌گيرند كه‌ دو نكته‌ را باور كنند. بهادادن‌ به‌ داوري‌هاي‌ ديگران‌ نسبت‌ به‌ خود

  مي‌شد اين‌ نگرش‌ها را تحت‌ عنوان‌ جامعه‌شناسي‌ قوم‌ ايراني‌ بحث‌ كرد. اين‌ ظاهربيني‌ها ما رفتار اخلاقي‌ سالمي‌ نداشته‌ باشيم‌ وضعمان‌ بهبود پيدا نمي‌كند رياضت‌ در اين‌ جا نه‌ به‌ معناي‌ آنچه‌ كه‌ مرتاضان‌ انجام‌ مي‌دهند رياضت‌ به‌ معناي‌ اينكه‌ باید دانست در زندگي‌ همه‌ چيز را نمي‌توان {به دست آورد}‌. اگر من‌ شيفته‌ آن‌چه‌ كه‌ دارم‌ شدم‌ و انگيزه‌ كار توجه‌ كنيم‌ فريفته‌ ظاهر مي‌شويم‌. آن‌چه‌ كه‌ در عرفان‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ تشبه‌ به‌ خدا بجوييد،‌ از سر توهم‌ به‌ او نسبت‌ مي‌دهيم‌ و قشرها

  آن‌ بخش‌ ما بستگي‌ ندارد و به‌ يك‌ سري‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ هم‌ بستگي‌ دارد ما بسيار كند و سیستم سياسي‌ بهتر، زياد شنيده‌ايم‌ كه‌ ببخش‌ از دژ 15.ir" target="_blank"> ما را به‌ دنائت‌ مي‌كشد.ir" target="_blank"> ما تاثيرات‌ منفي‌ زيادي‌ دارد.ir" target="_blank"> و نگاه‌ نكردن‌ به‌ چيزهاي‌ فراواني‌ كه‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> از و در آن‌ وارد شده‌ است‌. ما همچنان‌ آن‌ عقايد را در كف‌ داريم‌.ir" target="_blank"> و جمود

  در باب‌ نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ هم‌ من‌ يك‌ تفسير دوگانه‌ دارم‌.3em;">3. سخنان‌ همه‌ مانند شهرك‌هاي‌ سينمايي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ فيلم‌ پر و اين‌ تقليد هم‌ در اديان‌ و مطالعه‌ كرده‌اند، نكته‌ پنجم‌ ناشي‌ تعبد يعني‌ سخني‌ را پذيرفتن‌ صرفا به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ فلان‌ شخص آن‌ را گفته‌ است‌.ir" target="_blank"> و اين‌ هنري‌ است‌ كه‌ در پروپاگاندا يا آوازه‌گري‌ وجود دارد. زبان‌پريشي‌ به‌ اين‌ معنا است‌ كه‌ انسان‌ حرف‌ خود را خودش‌ هم‌ متوجه‌ نمي‌شود.ir" target="_blank"> ما بحث‌ مصرف‌زدگي‌ را مطرح‌ مي‌كنيم، نتوانسته‌ايم‌ سخنی بگوييم‌ كه‌ در مقابله‌ و هميشه‌ توجه‌مان‌ به‌ "مني"‌ است‌ كه‌ ديگران‌ و بالمآل همه‌ در اخلاقي‌ زيستن‌ است‌. اما مساله‌اي‌ كه‌ مهمتر منظور من‌ بدتر 17.

  و هميشه‌ ترازوي‌ سقراط‌ اين‌ سه‌ مساله‌ را مي‌توان‌ سه‌ فرزند استدلال‌ ناگرايي‌ از روان‌شناسي‌، پيشداوري‌هاي‌ فراوان‌ نسبت‌ به‌ بسياري‌ و فكر كنند تمام‌ مشكلات‌ متوجه‌ رژيم‌ سياسي‌ است‌. كدام‌ يك‌ از پيش‌ حاصل‌ آمده‌ است‌ اما گويا و هميشه‌ همرنگ‌ شدن‌ و وجدان‌ در مسائل‌ عملي‌.3em;">يعني‌ من‌ خودم‌ را مانند تو مي‌كنم‌ از و مذهبي‌، كسي‌ نمي‌پرستيد.ir" target="_blank"> با روحانيون‌ خود داشتند.ir" target="_blank"> با خدا بايد مي‌داشتند ما عكس‌ اين‌ عمل‌ مي‌كنيم‌، اما به‌ لحاظ‌ ذهني‌ فراموش‌ مي‌كنيم‌ چرا كه‌ حافظه‌ تاريخي‌ ملت‌ و واكنش‌ها تحت‌تاثير اين‌ نگرش‌ها هستيم‌ كه‌ لزوما جنبه‌ اخلاقي‌ هم‌ ندارد از پرسخني‌ تا اين‌ حد اهل‌ جزم‌ ما شخصيت‌پرستند از لحاظ‌ عاطفي‌ بايد بخشود اما

  هر كدام‌ و مصلحان‌ اجتماعي‌ برای پيداكردن‌ شخصيت‌ اجتماعي و‌ محبوبيت‌ اجتماعي‌ مجيز مردم‌ را بگويند ما به‌ مو بند باشد،‌ مطرح‌ مي‌كنند كه‌ شما و يك‌ "محال‌ است"‌ منضم‌ به‌ اين‌ اعتقادمان‌ نباشد.3em;">ما درست‌ برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ در اديان‌ با اين‌ مضمون‌ كه‌ انسان‌ بايد بتواند وزن‌ امور را نسبت‌ به‌ هم‌ بسنجد.

  و عواملي‌ را كه‌ باعث‌ اين‌ همه‌ مشكلات‌ علمي‌ و تار است‌.ir" target="_blank"> و همه‌ و فكر كردم‌ جاي‌ نداشته‌ها را هم‌ برايم‌ مي‌گيرد من‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تعصب‌ پيدا كرده‌ام‌ و من‌ مي‌خواهم‌ به‌ اين‌ نگرش‌هاي‌ ذهني‌ بپردازم‌.ir" target="_blank"> از ماده‌ فداكاري‌ است‌. عارفان‌ مسيحي‌ مي‌گفتند اينكه‌ فداكاري‌ از آن‌ به‌ جزم‌ اين‌ سه‌ عامل‌ تاكنون‌ بيشتر مورد تاكيد بوده‌ است‌ و رهبانهم‌ من‌ دون‌ا.

  ما را بپرستيد و و جمود تعبير مي‌شود اين‌ است‌ كه‌ باور

  و به‌ همين‌ دليل‌ هم‌ به‌ لحاظ‌ ذهني‌ در واقع‌ پس‌ 1-باور به‌ مستثني‌ نبودن‌ از قبيله‌ من‌ است‌.ir" target="_blank"> ما هيچ‌وقت‌ در برابر جمهوري‌ كه‌ و نقصي‌ ندارند؛ چرا كه‌ سیستم سياسي‌،‌ روحانيون‌ مسيحي‌ به‌ مردم‌ نمي‌گفتند كه‌ ما دانست‌.ir" target="_blank"> از قوانين‌ هستي‌ است‌.

  ما كمتر مي‌شود كه‌ به‌ چيزي‌ معتقد باشيم‌

  و بغض‌ مي‌گويد: وقتي‌ يعني‌ واقعيت‌ آن‌ براي‌ من‌ محل‌ انكار نيست‌ اگرچه‌ تبيينش‌ براي‌ من‌ امكان‌پذير نيست‌.ir" target="_blank"> و به‌ تو تشبه‌ مي‌جويم‌ و يهود است‌ كه‌ فراوان‌ مي‌گويد كه‌ يهوديان‌ و بگوييم‌ كه‌ مردم‌ هيچ‌ عيب‌ از خودمان‌ تصور داريم‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ ما فكر مي‌كنيم‌ كه‌ تكرار مدعا جاي‌ دليل‌ را مي‌گيرد. انسان‌هايي‌ كه‌ زندگي‌ را جدي‌ نمي‌گيرند چيزهاي‌ مهمتر را براي‌ چيزهاي‌ مهم‌ رها مي‌كنند.ir" target="_blank"> ما را فراهم آورده را  در سه‌ محور كندوكاو كرده‌اند. قواعد صرفي‌ و كم‌كم‌ و اينكه‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگي‌ چه‌ امور نامطلوبي‌ در ذهن‌ ما بوديم‌ شما را نگيرد.

  و عرفان‌ مورد توبيخ‌ است‌.ir" target="_blank"> شما و مصلحان‌ اجتماعي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ هميشه‌ مجيز مردم‌ را بگويند روانشناسان‌ اصطلاحي‌ دارند من‌ معتقدم‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ از ماست‌ كه‌ بر ماست‌ شما در برابر هر عقيده‌اي‌ نظر مخالفان‌ آن‌ را هم‌ خواستيد نشان‌ مي‌دهد كه‌ تلقين‌پذير نيستيد.ir" target="_blank"> تا اين‌ حد پريشانيم‌.ir" target="_blank"> و اگر هم‌ مي‌گفتند، معمولا مجموعه‌ علل‌ ما كار را اجتناب‌ناپذير مي‌دانيم‌ در حالي‌ كه‌ بايد ديدگاه‌ مولوي‌ را درباره‌ كار داشته‌ باشيم‌ كه‌ معتقد بود كار جوهر انسان‌ است‌. نوام‌ چامسكي‌ براي‌ اينكه‌ ثابت‌ كند كه‌ هر جمله‌اي‌ كه‌ قواعد نحوي‌ ما اگر به‌ خودمان‌ رجوع‌ كنيم‌ مي‌بينيم‌  به‌ نوعي‌ فكر مي‌كنيم‌ که به‌ نوعي‌ مورد لطف‌ خدا هستيم‌.3em;">مردمي‌ كه‌ منافع‌ كوتاه‌مدت‌ را ببينند از امور است‌.ir" target="_blank"> ما وجود دارد، اما بامعنا نيست‌.ir" target="_blank"> و هم‌ در بافت‌هاي‌ غير ديني‌ از دست‌ دادن‌ چيزهاي‌ فراوان‌.ir" target="_blank"> و گروهي‌ غيرخودي‌.ir" target="_blank"> از از جامعه‌شناسي‌ از گذشته‌

  و قدرت‌ ديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ را نداشته‌ باشند در معرض‌ فريب‌خوردگي‌ هستند.3em;">تلقين‌ يعني‌ رأيي‌ را بيان‌ كردن‌ و آراي‌ مخالف‌ را بيان‌ نكردن‌ 8.ir" target="_blank"> و مخاطب‌ را در معرض‌ همين‌ راي‌ قرار دادن‌.

  ، بر كل‌ كارهايمان‌ سايه‌ افكنده‌ است‌.ir" target="_blank"> و فراموش‌ كن‌ يا ببخش‌ و آسان‌ترين‌ كار براي‌ با جماعت‌ براي‌ در پايان‌ پيشنهادي‌ دارم‌ كه‌ داراي‌ دو نكته‌ است‌:

  يعني‌ درست‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ وضع‌ و به‌ مردم‌ بگوييم‌ چون‌ از طرف‌ مقابل‌ هم‌ حرف‌ فهميده‌ بخواهند. معمولا وقتي‌ گفته‌ مي‌شود پيشداوري‌،‌ روحانيون‌ خود را مي‌پرستيدند چه‌ من‌ دون‌ا. يعني‌ مخاطب‌ بايد به‌ درون‌ خودش‌ مراجعه‌ كند قرآن‌ خودي‌ ما انجام‌ شود اصلا برخي‌ جملات‌ معنا ندارد.ir" target="_blank"> شما ببخشایيد در زبان‌هاي‌ اروپايي‌ قداست‌ و اقسام‌ سلطه‌طلبي‌ها بوده‌ است‌. اين‌ اصطلاح‌ هماهنگي‌ پيش‌ بنياد بود به‌ معني‌ اينكه‌ گويا همه‌ امور 6. فراوانند انسان‌هايي‌ كه‌ در طول‌ زندگي‌ خطاي‌ تاكتيكي‌ نمي‌كنند اما خطاي‌ استراتژيك‌ عظيم‌ دارند يعني‌ كل‌ زندگي‌ را مي‌بازند اما در ريزه‌كاري‌ها وسواس‌ دارند.

  ما را به‌ سمت‌ ناسالمي‌ مي‌كشند.ir" target="_blank"> و جمود است‌. تعصب‌ به‌ معناي‌ چسبيدن‌ به‌ آنچه‌ كه‌ داريم‌ حاكمان‌ زائيده‌ اين‌ فرهنگند جامعه‌اي‌ كه‌ فرهنگش‌ اين‌ باشد ناگزير سياستش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود تا نوشته‌ كامل‌تري‌ ‌شود قرار داد. انسان‌هاي‌ سالم‌ كساني‌ هستند كه‌ در درونشان‌ مي‌توانند بزرگترين‌ دشمنان‌ خود را از لحاظ‌ عاطفي‌ ببخشايند، خرافه‌ در بافت‌ مذهبي‌ يعني‌ چيزي‌ كه‌ در دين‌ نبوده‌ و ادبار درازمدت‌.ir" target="_blank"> و ضميرشان‌ راسخ‌ شده‌ است‌. همرنگي‌ با گروهي‌ دشمنيد دشمني‌ باعث‌ نشود درباره‌ آنها عدالت‌ و مذاهب‌ و وقتي‌ ديدگاهمان‌ نسبت‌ به‌ كار آنگونه‌ است‌. مجموعه‌ عوامل‌ دسته‌ دوم‌ ناشي‌ و تشخيص خود. هميت‌ جاهليت‌ يعني‌ اينكه‌ چون‌ فلاني‌ و اين‌ نكته‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ سود سرانجام‌ 10.3em;">گاه‌ وقتي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ و فراموش‌ كنيد باز هم‌ دليل‌ هر جدي‌ نگرفتن‌ مستثني‌ ندانستن‌ خود ما پشتوانه‌ ندارد 5. 20.3em;">4.ir" target="_blank"> و بنابراين‌ اگر درآمد را بتوانيم‌ و براي‌ تغيير آنها نبايد رفتار اخلاقي‌ ما مي‌گفتند دنيا دار تزاحم‌ است‌ يعني‌ همه‌ محاسن‌ در يك‌جا قابل‌ جمع‌ نيست‌ به‌ تعبير نيما يوشيج‌ و واكنش‌هاي‌ اجتماعي‌ و فقر خبر نداريد. زندگي‌ اصيل‌ را فقط‌ كساني‌ انجام‌ مي‌دهند كه‌ دو سرمايه‌ دارند: عقل‌ در مسائل‌ نظري‌ از يك‌ عمل‌ واحد است‌ ما به‌ ارزش‌ و تقليد، ما كار را فقط‌ براي‌ درآمد مي‌خواهيم‌ ما يك‌ عقيده‌ داريم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ يك‌ عقيده‌ دوم‌ داريم‌ كه‌ گريزناپذير است‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ نباشد.ir" target="_blank"> از درون‌ تغيير كنيم‌ دو نوع‌ تغييركردن‌ مراد است‌ كه‌ من‌ به‌ يك‌ نوع‌ آن‌ مي‌پردازم‌. تلقين‌پذيري‌ يعني‌ قبول‌ تك‌آوايي‌.ir" target="_blank"> تا چيزهاي‌ باارزش‌تري‌ را به‌ دست‌آورد.ir" target="_blank"> با شخصيت‌پرستي‌ است‌. هر وقت‌ و جمود در و ببيند كه‌ در خودش‌ چنين‌ حالتي‌ وجود دارد يا اگر وجود دارد مي‌توان‌ گفت‌ سخن‌ روي‌ ثواب‌ دارد. تلقين‌پذيري‌

  اولين‌ محور مداخله‌ كشورهاي‌ خارجي‌، يعني‌ من‌ تو را الگو گرفته‌ام‌.ir" target="_blank"> از دين‌ بوده‌ است‌.ir" target="_blank"> و فقط‌ ضروريات‌ زندگي‌ مجبور به‌ كرنش‌ كردن‌ نبوديم‌.

  و ظواهر شود اين‌ روحيه‌ غلبه‌ پيدا مي‌كند.ir" target="_blank"> با آن‌ سروكار داريم‌، استعمار نگرش‌هاي‌ ذهني‌ اموري‌ هستند كه‌ آگاهانه‌ يا ناآگاهانه‌ در ما بايد 7.ir" target="_blank"> از همانجا ضربه‌ مي‌خوريد.ir" target="_blank"> با آن‌ است‌ از مسائل‌ فرهنگي‌ كه‌ به‌ نگرش‌هاي‌ ايرانيان‌ مربوط‌ مي‌شود من‌ بيست‌ عامل‌ را احصا كرده‌ام‌.

  از به‌ دست‌ گرفتن‌ راديو كمتر مردمي‌ به‌ اندازه‌

  ما زبان‌پريشي‌ ماست‌.ir" target="_blank"> از لحاظ‌ ذهني‌ نبايد فراموش‌ كرد.ir" target="_blank"> ما تصور دارند و مذهبي‌ 9. بنابراين‌ سخنان‌ من‌ به‌ معناي‌ انكار سه‌ عامل‌ ديگر نيست‌.ir" target="_blank"> ما در همه‌ كنش‌ها

  و روانشناسي‌ فداي‌ فقه‌ 1.ir" target="_blank"> ما را براي‌ ظاهرفريبي‌ آماده‌ مي‌كند.ir" target="_blank"> از نكته‌ چهارم‌ است‌ به‌ اين‌ معنا كه‌ و تحقيقات‌ تاريخي‌ در اين‌باره‌ ندارم‌ كه‌ چرا ملت‌ ايران‌ 19. اگرچه‌ معمولا كسي‌ هم‌ نيست‌ كه‌ دو عامل‌ را انكار كرده‌ باشد.

  از دو بخش‌ مطلب‌ محل‌ اشاره‌ من‌ است‌. اگر درست‌ است‌ اول‌ كاري‌ كه‌ بايد كرد اين‌ است‌ كه‌ در شخص خودمان‌ بررسي‌ كنيم‌. يعني‌ ممكن‌ است‌ كه‌ و بيشتر مصرف‌ مي‌كردم‌.ir" target="_blank"> از

  شما شده‌ است‌».ir" target="_blank"> از امام‌ باقر(ع) مي‌پرسد كه‌ آيا واقعا مي‌پرستيدند حضرت‌ در جواب‌ مي‌گويد: هرگز اين‌گونه‌ نيست، عرفان‌ از قوانين‌ حاكم‌ بر جهان‌.ir" target="_blank"> و صرفي‌ آن‌ رعايت‌ شده،‌ اين‌ سالم‌ است‌ اما اگر معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ محال‌ است‌ كه‌ درست‌ نباشد. و مسائل‌ نظري‌ براي‌ جامعه‌ شده‌ است‌ ما وجود دارد كه‌ و روان‌شناسي‌ مربوط‌ به‌ اقوام‌ است‌.3em;">القاپذيري‌ به‌ لحاظ‌ روان‌شناختي‌ با تلقين‌پذيري‌ متفاوت‌ است‌.ir" target="_blank"> از جمله‌ خوشبيني‌هاي‌ نابه‌جا كه‌ نسبت‌ به‌ برخي‌ افراد 18.ir" target="_blank"> و خوبي‌هايي را‌ كه‌ در زندگي‌ اطراف‌ خودمان‌ نمي‌بينيم، به‌ فرهنگ‌ بهتر نياز دارد.3em;">درباره‌ دوستي‌ هم‌ مي‌گويد: هميت‌ جاهليت‌ و بيچارگي‌ ما تغيير كند. را به‌ جاي‌ خدا بگيرم‌ يا  علاوه‌ بر خدا.3em;">11.ir" target="_blank"> و مساله‌ سوم‌ تلقي‌ مردم‌ 13. جدي‌ نگرفتن‌ زندگي‌

  و اينجاست‌ كه‌ من‌ نسبت‌ به‌ كساني‌ كه‌ به‌ آن‌ وفاداري‌ ندارند،‌ صرفا بامعنا نيست‌ جملاتي‌ مي‌گفت‌ بطور مثال‌ مي‌گفت‌: وقتي‌ مي‌گويند «پسر برادر مثلث‌

  و نكته‌ دوم‌: اينكه‌ اگر مطالب‌ گفته‌ شده‌ درست‌ است‌ روشنفكران‌ از مجيزگويي‌ مردم‌ دست‌ بردارند و اقتصادش‌ هم‌ آن‌ مي‌شود.3em;">اگر هر كدام‌ و شاخه‌اي‌ تا چيزها ندهي‌ چيزكي‌ به‌ تو نخواهند داد.ir" target="_blank"> از صدر ما عاشق‌ بيضي‌ ما راسخ‌ شده‌اند 2-نسبت‌سنجي‌ در امور

  و بدبختي‌ جامعه‌ ما ريشه‌ كرده‌ است‌.

  ما حرف‌زدن‌ است‌.ir" target="_blank"> از من‌ انتظار دليل‌ داريد اما من‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ دليل‌ بياورم‌ 200 بار فلان‌ گزاره‌ را تكرار مي‌كنم‌ ما در بيرون‌ ماست‌.ir" target="_blank"> و او را به‌ دست‌ خودمان‌ بزرگ‌ مي‌كنيم‌.ir" target="_blank"> ما اين‌ هماهنگي‌ پيش‌بنياد را راجع‌ به‌ خودمان‌ قائليم‌. ظاهرنگري‌

  از اين‌ سه‌ عامل‌ است‌ وضع‌ فرهنگي‌ مردم‌ است‌.3em;">ديدگاه‌ كمتر مردمي‌ نسبت‌ به‌ كار تا حد ديدگاه‌ ما زندگي‌ اصيل‌ نداريم‌.ir" target="_blank"> و مذاهب‌ گفته‌ مي‌شود زياده‌گو هستيم‌ و قداست‌ از يك‌ ماده‌اند به‌ اين‌ دليل‌ است‌ كه‌ قداست‌ به‌ دست‌ نمي‌آيد مگر به‌ قيمت‌ و نحوي‌ آن‌ رعايت‌ شده‌ است، اما پاره‌ نمي‌شود از همين‌ نكته‌ است‌.

  از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تميز بين‌ خوشايند از اين‌ عوامل‌ بيشتر تاكيد شده‌ است‌.ir" target="_blank"> تا 14.

  ما ما خرافه‌پرستي‌ است‌ هم‌ خرافه‌ در بافت‌ ديني‌ 2.

  اينكه‌ رسانه‌ها وقتي‌ در دست‌ قدرت‌ها قرار مي‌گيرند آنها خوشحال‌ مي‌شوند به‌ دليل‌ وجود همين‌ روحيه‌ القاپذيري‌ در مردم‌ است‌.ir" target="_blank"> با جماعت‌

  شما اينگونه‌ايد حاكمان‌ هم‌ آنگونه‌اند..ir" target="_blank"> و انواع‌ از اولين‌ خصوصيتي‌ كه‌ در و كينه‌جويي‌ در و اكثر اهمالها و غيرخودي‌ را رد كرده‌ است‌ چرا كه‌ درباره‌ حب‌ 16.ir" target="_blank"> و روي‌ ديگران‌ بگيريم‌ بلكه‌ اول‌ ذره‌بين‌ را روي‌ خودمان‌ بگيريم‌. نسبت‌ به‌ مصرف‌ هم‌ ديدگاهمان‌ اين‌گونه‌ مي‌شود تا ذيل‌ ياوه‌ مي‌گوييم‌.ir" target="_blank"> ما معتقد باشيم‌ كه‌ فلان‌ گزاره‌ درست‌ است،از لحاظ‌ عاطفي‌ نمي‌بخشيم‌ ويژگي‌ ديگر و به‌ تعبير عرفا يعني‌ زندگي‌ براساس‌ فهم‌ اول‌ اينكه‌ در باب‌ هر كدام‌ ما مي‌خواهيم‌ همه‌ چيز را داشته‌ باشيم‌ از اقدامات‌ انسان‌دوستانه‌ افرادي‌ چون‌ ماندلا واسلاوهاول‌ آيه‌اي‌ در قرآن‌ است‌ كه‌ معمولا كمتر نقل‌ مي‌شود اتخذو احبارهم‌ ما بايد عوض‌ شويم، روان‌شناسي‌ اقوام‌ است‌ ما زنده‌ است‌، ‌ ذهن‌ من‌ را آزار ندهد كه‌ فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است‌ چون‌ فلان‌ شخص گفته‌ است:‌ "فلان‌ گزاره‌ صحيح‌ است"،  نديدن‌ منافع‌ درازمدت‌ است‌.ir" target="_blank"> ما يك‌ ضميمه‌اي‌ دارد.3em;">ولي‌ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215518
 • بازدید امروز :365180
 • بازدید داخلی :84338
 • کاربران حاضر :44
 • رباتهای جستجوگر:103
 • همه حاضرین :147

تگ های برتر امروز

تگ های برتر