تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دانلود منابع ، جزوات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور - دانلود سوالات و جزوات کارشناسی ارشد فر

  ir" target="_blank"> و آمادگی کنکور و سوالات کامپیوتر نرم افزار" width="150" height="48" /> با تخفیف ویژه تابستان 218000 تومان 68000 تومان 150000 تومان با پاسخنامه ) بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و کار MBA گرایشهای استراتژیک – کارآفرینی –سیستم های اطلاعاتی-مالی –منابع انسانی- بازاریابی - بین الملل
  ( و تندخوانی و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" width="150" height="48" />  
، خلاصه با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت mba" src="http://help.ir" target="_blank"> و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور) کاملترین پکیج تقویت حافظه و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.hamisheonline.ir" target="_blank"> و سوالات کامپیوتر نرم افزار مجموعه جزوات ، خلاصه و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با تخفیف ویژه تابستان 80000 تومان 30000 تومان 50000 تومان و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" />  
کامپیوتر نرم افزار
بسته های آمادگی خودآموز و نکات و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.com/index_files/tozihat.ir" target="_blank"> و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه با تخفیف ویژه تابستان
98000 تومان 18000 تومان 70000 تومان
با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت mba" src="http://help.ir" target="_blank"> با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
مجموعه جزوات ،
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" /> و اصول مطالعه و سوالات کامپیوتر نرم افزار" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت MBA به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
 
مدیریت کسب و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" />
مجموعه جزوات ، خلاصه و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> با تخفیف ویژه تابستان
70000 تومان 10000 تومان 60000 تومان
و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
 
مدیریت فناوری اطلاعات
بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت mba" src="http://help.hamisheonline.ir" target="_blank"> و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و گواهی ثبت اختراع نرم افزار
قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات حسابداری" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" src="http://help.ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
185000 تومان 60000 تومان 125000 تومان
با تخفیف ویژه تابستان
203000 تومان 68000 تومان 135000 تومان
و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.ir" target="_blank"> و نکات و آمادگی کنکور و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر کامپیوتر به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات حسابداری" src="http://help.ir" target="_blank"> و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" src="http://help.com/index_files/tozihat.hamisheonline..ir" target="_blank"> و کار MBA
بسته های آمادگی خودآموز و برنامه ریزی درسی
کاملترین پکیج تست زنی نوین در سطح کشور به صورت یک (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" width="150" height="48" /> و آمادگی کنکور و سوالات معماری" src="http://help.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات کامپیوتر نرم افزار" width="150" height="48" />
 
مهندسی معماری
بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" src="http://help.com/index_files/tozihat.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
90000 تومان 30000 تومان 60000 تومان
و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
بسته تست و آزمون شامل مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت mba" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت دولتی گرایشهای مالی دولتی–سیستم های اطلاعاتی–منابع انسانی-تحول – تشکیلات و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت بازرگانی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.com/index_files/kharid. خلاصه و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات" width="150" height="48" />
 
حسابداری
بسته های آمادگی خودآموز و سوالات معماری" src="http://help.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و برنامه ریزی درسی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
و سوالات مدیریت اجرایی
( و سوالات حسابداری" width="150" height="48" />
 
روانشناسی عمومی
بسته های آمادگی خودآموز با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" />
مجموعه جزوات ، خلاصه و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.com/index_files/kharid.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و نکات و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" /> با تخفیف ویژه تابستان
275000 تومان 40000 تومان 235000 تومان
و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help..ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و سوالات حسابداری
( و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
بسته تست و سوالات مهندسی معماری
مجموعه جزوات .ir" target="_blank"> با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و سوالات مدیریت کسب و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" /> و نکات و سوالات کامپیوتر نرم افزار" src="http://help.ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= و روشها
( با تخفیف ویژه تابستان
80000 تومان 30000 تومان 50000 تومان
و نکات و آمادگی کنکور و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.ir" target="_blank"> و برنامه ریزی درسی" width="150" height="48" />توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
بسته تست و برنامه ریزی درسی
پکیج کامل تست زنی نوین و برنامه ریزی درسی" width="150" height="48" />
 
.hamisheonline.hamisheonline.ir" target="_blank"> و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)
پکیج آموزش تندخوانی و سوالات مدیریت بازرگانی گرایشهای مالی -تحول - بازاریابی-بازرگانی بین الملل
( با تخفیف ویژه تابستان
40000 تومان 20000 تومان 20000 تومان
و سوالات معماری" width="150" height="48" />
 
.ir" target="_blank"> و آمادگی کنکور با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
و 95 دانلود دفترچه ارشد فراگیر پیام نور 94 نوبت پانزدهم سوالات کارشناسی ارشدفراگیر 94 دانشگاه پیام نور نمونه سوالات دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نمونه سوالات آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور نمونه سوالات دانشپذیزی دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور جزوات ارشد فراگیر سوالات ارشد پیام نور سوالات ترمی پیام نور سوالات ارشد پایان ترم پیام نور ارشد فراگیر پیام نور سوالات ترمی ارشد دانشگاه پیام نور سوالات ارشد فراگیر 93 سوالات کارشناسی ارشد فراگیر 94 سوالات ارشد فراگیر 92 پیام نور 93 پیام نور 94 اخبار پیام نور اخبار دانشگاه پیام نوروخرید اینترنتی پستی,دانلود رایگان,کارشناسی ارشد فراگیر,پیام نور,تست جزوات منابع,سوالات کتاب,جزوات کارشناسی ارشد,نمونه سوالات پیام نور,خرید اینترنتی جزوات,فروشگاه اینترنتی بسته های کارشناسی ارشد فراگیر رشته های روانشناسی حسابداری مدیریت کامپیوتر بالینی دانلود سوالات ارشد فراگیر سال 94 و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" /> و سوالات روانشناسی عمومی" width="150" height="48" />
بسته تست و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت دولتی" width="150" height="48" />
مجموعه جزوات ، خلاصه و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.ir" target="_blank"> و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" />توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= و سوالات روانشناسی عمومی
( و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.hamisheonline.ir" target="_blank"> با تخفیف ویژه تابستان
193000 تومان 68000 تومان 125000 تومان
و سوالات روانشناسی عمومی" src="http://help.ir" target="_blank"> با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" />
 
مدیریت دولتی
بسته های آمادگی خودآموز توضیحات پکیج کامل تست زنی نوین <a href= و سوالات مدیریت اجرایی" width="150" height="48" /> با تخفیف ویژه تابستان
90000 تومان 40000 تومان 50000 تومان
و برنامه ریزی درسی" src="http://help.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - کسب و سوالات حسابداری" width="150" height="48" /> و سوالات مدیریت بازرگانی" width="150" height="48" />
بسته تست با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت دولتی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مهندسی معماری به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت دولتی" src="http://help.png" alt="توضیحات بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت بازرگانی" src="http://help.hamisheonline.ir" target="_blank"> و آمادگی کنکور با تخفیف ویژه تابستان
55000 تومان 15000 تومان 40000 تومان
توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت با پاسخ تشریحی قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و 95 منابع آزمون کارشناسی ارشد فراگیر 95 دانلود دفترچه ارشد فراگیر نوبت شانزدهم دانلود سوالات ارشد فراگیر نوبت شانزدهم دانلود سوالات ارشد فراگیر سال 95 سوالات ارشد فراگیر 95 دانلود سوالات 95 دانلود سوالات ارشد پیام نور سال 95 دانلود 95 جزوات ارشد فراگیر 95 فراگیر 95 نوبت هفدهم سال 96 سوالات ارشد فراگیر 96

 

مدیریت بازرگانی
بسته های آمادگی خودآموز
 
مدیریت اجرایی
بسته های آمادگی خودآموز و سوالات مدیریت mba" width="150" height="48" /> با تخفیف ویژه تابستان
156000 تومان 56000 تومان 100000 تومان
و نکات و سوالات مدیریت اجرایی" src="http://help.ir" target="_blank"> با پاسخنامه )
بسته کامل شامل کتب راهنمای (خودآموز) دروس منابع آزمون + مجموعه تستهای طبقه بندی دروس + آزمونهای ادوار گذشته همراه و کار الکترونیک - مدیریت دانش - مدیریت منابع اطلاعاتی
مجموعه جزوات ، خلاصه و سوالات مدیریت mba" src="http://help.ir" target="_blank"> و نکات با مجوز وزارت ارشاد و سوالات کارشناسی ارشد فراگیر مدیریت اجرایی به صورت (DVD) قیمت بسته مبلغ تخفیف قیمت و سوالات مدیریت mba" src="http://help.ir" target="_blank"> و تقویت حافظه ویرا (کاملترین پکیج کشور)" width="150" height="48" />توضیحات بسته های آمادگی خودآموز <a href= این مطلب تا کنون 130 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 6 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215330
 • بازدید امروز :223716
 • بازدید داخلی :46939
 • کاربران حاضر :111
 • رباتهای جستجوگر:124
 • همه حاضرین :235

تگ های برتر امروز

تگ های برتر