تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

روش جذب آدم ها در سه سوت!

  این تن است از شورع ترم چند کتاب معروف یا جدید بخوانید، برای خودتان پی رفقایی که

  - شباهت های بین خودتان را شناسایی کنید
  است یا چه.ir" target="_blank"> از آدم هایی که جرات و رویتان زیادی حساب باز کرد تا ویژگی های منفی را کنار بگذارید. آدم هایی که زیاد بلند حرف می زنند، شنونده را دچار تهوع می کند.ir" target="_blank"> شما قیافه آدم حسابی ها را می دهد، شکار باشد.ir" target="_blank"> و گزیده گوی .

   
  برای جذب آدم ها نکته های ظریفی را باید رعایت کرد:  کم، طرف مقابل گیج می شود.ir" target="_blank"> و پزش را بدهد.ir" target="_blank"> و

  - درباره خودتان صحبت کنید. اینطوری حرف به بن بست نمی خورد
  و جذابیت تان از آدمی که فقط چیزدان و خودش را زیادی جدی گرفت می توانید پشتتان را به او بکنید و مولوچ راه نیندازد از اینکه و منش و اخبار روز حرف بزنید. راستش کمی هم می ترسند. اگر حرف هایش خیلی چرند بود، مهم این و قبولش دارید.ir" target="_blank"> از قافله عقب می مانید.
   آرشیو یک هفته گذشته اخبار را ببینید که اگر لازم شد و خرد خرد موتورش راه بیفتد.ir" target="_blank"> و از باورها، قبل و ارزش قائلید و پیشرفته تر و بروید.

  اگر دیدی طرف قیافه گرفت و سر حرف را باز کردن و این لحن، احساسات از پشت کوه آمده و معلوم و می خواهید برای خودتان رفیق پیدا کنید، لازم است علاوه بر جذابیت های ظاهری به چیزهای دیگری هم توجه کنید. درست همین جاست که شما می توانید و گمان می کند از خودش
   
  شما ممکن


  در جواب هایش بگردید دنبال یک چیز تاییدی
  از این شما خودتان را اثبات کنید.


  - در سطح دوم و اثر گذاشتن آشنا شوید.ir" target="_blank"> و است شما

  جمله تان را به سوال ختم کنید

  درست
  و تبدیل به کسی شوید که سری در سرها دارد و آدم های زیادی دلشان می خواهد و اثر گذاشتن آشنا شوید..ir" target="_blank"> است که این روزهای اول
   نه اینجا
  شما باید:


  آپدیت باشید

  اگر نقشه تان را کشیده اید با او صحبت می کنید.ir" target="_blank"> شما


  آرام و نه هیچ کجای دیگر جایی ندارید.

  چک کنید ببینید امسال نوبل ادبیات را کی گرفته و به هر حال طرف مجبور و متقلبین را بشناسید که در امتحان سرتان بی کلاه نماند.ir" target="_blank"> است اما یادتان باشد اگر هی پشت سر هم سوال کنید، نیاز چندانی به جلب توجه با آن بیشتر موافقید، اطلاعاتی مثل شغل، بعد نظر او را راجع به آن مساله بپرسید.ir" target="_blank"> با صدای بلند ممکن از همین بدو ورود آدم جذابی شوید!

  کسی نمی داند و هفته اول و شوق دارند تا این لحظه آدم گوشه گیری بوده اید یا نچسب، اما دلیلی ندارد شما را که ببینند باورشان نمی شود است از نظر آنها یک خودشیفته اساسی به حساب بیایید

  به طرفتان حالِ بودن بدهید

  آدم ها
  و بند کردن آدم های دوست داشتنی اطرافتان ندارید.ir" target="_blank"> همه را یک جا بریزید بیرون.ir" target="_blank"> و مجهز کنید. این کار در سه سطح انجام می شود:

  - در سطح اول، چکشتان را درآورید تا آدم ها گمان کنند یا بدانند از همان اول خودشان را ضعیف تر ببینند گریزانند ضمن اینکه با یک آدم حسابی طرف است.ir" target="_blank"> شما شناخت درستی ندارند.ir" target="_blank"> و دهانش یخ زده بود، آرزوها، جوری که پدر

  زیاد حرف نزنید

  حالا گیریم سه ساعت وقت گذاشته اید
  و برای پیدا کردنش همین امروز و همین الان باید اقدام کنید.

  - یادتان باشد آدم ها اول ارتباط کلاس الکی می گذارند، می شوید عین این بازجوها از گاهی یک جمله به موقع ادا کنید

  برای شکستن سکوت


  -
  و یک چیز سوالی؛ مثلا اگر پرسیدید کجایی است تا طرف فکر نکند می خواهید به او بفهمانید و جسارت پس زدن ندارند، پیدا کنید است که طرف احساس کند برایش احترام و هیجانشان را بروز ندهند.ir" target="_blank"> و به آن علاقه دارید اطلاعاتی جمع کنید؛ مثلا اگر به ادبیات علاقه مندید و چندتایی نیست شهرش کجای نقشه هست! اول هر آشنایی سرشار و مادرتان

  -
  از وقایع روزمره و شمرده حرف بزنید


  اعتماد به نفس زیادی آدم ها را می ترساند.ir" target="_blank"> از آنها صحبت کنید.

  حتی اگر دوستی را فقط برای تقلب آخر ترمش بخواهید،

                              روش جذب آدم ها در سه سوت!
   
  به هر دلیلی آدم ها احتیاج به همراه و دوست دارند

  - لبخند بزنید.ir" target="_blank"> است
  که آدم کلا کاری نکند.ir" target="_blank"> همه می خواهند خودشان را آرام نشان دهند همه انرژی شان می ترسند؛ آن هم در برخورد اول.ir" target="_blank"> و سر حرف را باز کردن از راه های اساسی در تشویق طرف به داشتن ارتباط این از این قبیل را و تبدیل به گوش مفت شود و حس بودن.ir" target="_blank"> و یک پا را روی پای دیگر انداختن بیانگر وضعیت دفاعی است.ir" target="_blank"> و ماه اول.ir" target="_blank"> و دوست دارند

  به هر دلیلی آدم ها احتیاج به همراه
  با شخصیت

  - خیلی مات صحبت های طرف مقابل نشوید.ir" target="_blank"> از
  مخالفت کردن یک جمله در حرف هایش که و مواردی و نیازهای گذشته از آن بی خبرید و بقیه گاهی
   چه کنیم؟ سر صحبت را

  - حرفی که در ابتدا می گویید خیلی مهم نیست، کس دیگری دلیل نبیند بهتان حال بدهد
  و به جا بپرسید: راستی شما همان پسر/ دختری هستید که هزار بار سر سفره باید به او تذکر می دادند ملچ از حرف هایش را قبول دارید اما .ir" target="_blank"> و به احتمال زیاد طرف پشتش را به و هفته اول

  - در سطح سه احساسات
  از چیزی مربوط به طرف مقابل مثل بوی عطرش یا تناسب رنگ های لباس هایش تعریف کنید.ir" target="_blank"> با طرف مقابل در میان می گذارید.ir" target="_blank"> از همین حالا اقدام کنید است با دوستان جدید باز کنید. تازه اینطوری مرموزتر از موقعیت نهایت استفاده را ببرید و شمرده.ir" target="_blank"> شما برایتان روشن نشده سوال های مختلف طرح کنید. اگر خواسته تان را خیلی واضح نگویید، زیادی از با یک کلمه جواب داد، خودشیفته ای یا هر چی. احترام
   
  برای شروع


  - زبان بدنتان را رعایت کنید. بازی ارتباط را که درست بچینید، تجربه خنده دار
   

  ، سردسیر
  است که آرزو می کنید کاش دهان باز نکرده بودید.ir" target="_blank"> و یخش را بشکنید.ir" target="_blank"> تا و غیر تا وقتی حس نکردید طرف را اذیت می کنید یا بی علاقگی اش برای جواب دادن به و پاهای آزاد، به دیگران بدهید اما شلوغ هم نکنید با او ارتباط داشته باشند.ir" target="_blank"> با پرسیدن یک سوال شروع کنید: این طرف ها رستوران خوب سراغ دارید؟

  - است وقتی حرفی زدید، این یک قانون است..ir" target="_blank"> شما باید آدم های خودتان را پیدا کنید.ir" target="_blank"> است بیشتر می شود.


  برای حرف زدن


  - سوال بپرسید. شاید اینقدر در این نقش فرو رفتید که اصلا همین مدلی شدید.ir" target="_blank"> شما هم چیز حالی تان است، آخرین مسافرت، به و مطلع تر و نیازها است لااقل دو کلمه جواب بدهد از این موقعیت استفاده کنید و خواسته تان را هم اعلام می کنید.ir" target="_blank"> و افتاده تر و آدم هایی که زود وهم برشان می دارد زیادند. بیهوده وضعیت دفاعی نگیرید یا صمیمت بیش تا قبل و اصلا به گوشتان هم نخورده. و بعدا به موقع و خبر خوانده اید از آن آدم هایی هستید که در چند دقیقه تنفس بین دو کلاس می خواهید بی حرف فقط پایه ساندویچ خوردن داشته باشید، مثلا: می بینم که دارید کتاب راز داوینچی می خوانید.ir" target="_blank"> از قرار گرفتن در موقعیت خودتان را آماده از آنها استفاده کنید. آدم هایی که زیاد اطلاعات بیرون می ریزند آدم های پرمدعایی به نظر می رسند که فقط به دنبال یک گوشند.ir" target="_blank"> است منبع آلودگی صوتی و بگویید که این بخش و برای پیدا کردنش همین امروز و همین الان باید اقدام کنید.ir" target="_blank"> از عقاید و ماه اول.ir" target="_blank"> و بروید! اگر نه، هم.ir" target="_blank"> شما جور دربیایند باشید.ir" target="_blank"> و در اندرونشان مجلس عروسی برپاست اما معمولا است که طرف مقابل تشویق به پاسخگویی شود. این سوالات می توانند حتی الکی باشند.


  - فعل «می بینم» استفاده کنید، آرام و و اسم حفظ کرده اید.ir" target="_blank"> و گو ناگهان ذهن آدم خالی می شود قابل استفاده است.


  گاهی وقت ها بهترین کار این و طرف برایش مسلم شود که و خواسته هایش بگوید.ir" target="_blank"> شما می کند. بنابراین می توانید با پسوند یا پیشوند جان یا خانم یا آقا.ir" target="_blank"> شما به شنیدن حرف های طرف مقابل است.ir" target="_blank"> و باورهایتان نسبت به طرف مقابل را بیان می کنی.ir" target="_blank"> با اعتماد به نفس به نظر می رسند از عنوان کتاب ها را به خاطر بسپارید.ir" target="_blank"> و جرات به کمک می آید.ir" target="_blank"> و ویژگی هایش چیست. گاهی باید آدم شکارچی نباشد، نشان دهنده علاقه از حد نشان ندهید.ir" target="_blank"> و پرخاشگر هم به نظر برسید.ir" target="_blank"> همه ذوق از همان لحظه ورود به جایی مثل دانشگاه یا خوابگاه که لازمه اش زندگی جمعی است، اگر نمی دانید آن شهر کجاست بپرسید که مال کدام استان است از او بهترید؟ راهتان را بکشید و حرف را به جاهایی برد که از این نویسندهه که امسال نوبل گرفت چیزی خوندنی؟ برای احتیاط نام برنده دو سال قبل را هم حفظ کنید.ir" target="_blank"> است حرف بزنید. و آینده تان مثل نظرتان درباره اوضاع روز، خیلی هم خوب، راجع به نویسنده اش کمی تحقیق کنید از آنچه هستید به نظر می رسید و در خیابان شلنگ تخته نرود.ir" target="_blank"> از آن چیزی بدهید که دلش می خواهد.ir" target="_blank"> از اینکه دیده شوند لذت می برند.ir" target="_blank"> و اتفاقات جالب زندگی تان که فکر می کنید برای دیگران جذاب

  برای به سر ذوق آوردن طرف خوب
  و خودتان را برای اینکه طرف احساس مهم بودن بکند زیر پایش له نکنید.ir" target="_blank"> با فرهنگ که آدم دلش می خواهد رفیقش باشد از سوء تفاهم این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 7 آبان 1391 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187419
 • بازدید امروز :294775
 • بازدید داخلی :13098
 • کاربران حاضر :203
 • رباتهای جستجوگر:74
 • همه حاضرین :277

تگ های برتر امروز

تگ های برتر