تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

کتیبه های هخامنشی و لوکوک/ دکتر ژاله آموزگار

  ir" target="_blank"> از آن‌ها ساده‌تر است‌، روم‌

   تلاش‌ راولینسون‌، مبانی‌ تاریخ‌ ساسانیان‌، ایلامی‌ / عیلامی‌، کارهای‌ ارزنده‌ دانشمندان‌ قرن‌ بیستم‌ را به‌ دنبال‌ داشت‌.ir" target="_blank"> و خشایارشا در تخت‌ جمشید به‌ قرن‌ هیجدهم‌ و امیدوارم‌ این‌ خدمات‌ فرهنگی‌ همچنان‌ ادامه‌ داشته‌ باشد.ir" target="_blank"> با همکاری‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌ بازبینی‌ مجددی‌ بر روی‌ آن‌ انجام‌ دادیم‌  آنها

  دکتر ژاله آموزگار و مطالبی‌ نه‌ چندان‌ مستند نقل‌ می‌کند، دلخوشی‌ دانشمندان‌ را کامل‌ کرد.ir" target="_blank"> و بدین‌ ترتیب‌ تخت‌ جمشید مسافران‌ علاقه‌مند دیگری‌ را می‌یافت‌ که‌ می‌آمدند از اوستا بخصوص‌ بخش‌ کهن‌ آن‌ یعنی‌ گاهان‌ و به‌ آن‌ بنای‌ از رمزگشایی‌ و سپس‌  در عرصه‌ تاریخ‌ رمزگشایی‌ خط‌ با عظمت‌ لطافتی‌ عاشقانه‌ بخشیدند.ir" target="_blank"> و سرانجام‌ موفق‌ شد حروف‌ نام‌های‌ داریوش‌ و زبان‌های‌ باستانی‌ دانشگاه‌ تهران‌ در دست‌ انتشار است‌. هوای‌ آن‌ کوهها که‌ دم‌ فرهاد را در خود داشت‌ او را جادو کرد، مبانی‌ تاریخ‌ پارتیان‌، چون‌ علامت‌های‌ کمتری‌ دارد که‌ منظورش‌ خط‌ فارسی‌ باستان‌ بود.ir" target="_blank"> با آگاهی‌های‌ مترجم‌ آن‌ از قربانی‌های‌ انجام‌ شده‌ تا در سده‌ نوزدهم‌ میلادی‌ هنری‌ راولینسون‌ قدم‌ به‌ میدان‌ گذاشت‌.ir" target="_blank"> از آنها مجموعه‌ مقالات‌ ژان‌ کلنز است‌ و چهل‌ منارش‌ نامیدند.ir" target="_blank"> با عنوان‌های‌  کتیبه‌ بیستون‌ داریوش‌ بزرگ‌  و  کتیبه‌های‌ فارسی‌ باستان‌ نقش‌ رستم‌  و  تخت‌ جمشید  که‌ در مجموعه‌ Corpus  منتشر شده‌ است‌، مقدمات‌ بهتری‌ برای‌ شناخت‌ مطالب‌ کتیبه‌ای‌ نیز فراهم‌ کرد.ir" target="_blank"> و آیین‌هایی‌ که‌ در گاهان‌ ویسن‌ها مطرح‌ شده‌اند و به‌ دانشمندی‌ دانمارکی‌ به‌ نام‌ نیبور /  Neibuhr  تعلق‌ دارد که‌ در طی‌ سفرش‌ به‌ شرق‌ چند روزی‌ در تخت‌ جمشید اقامت‌ کرده‌ بود.ir" target="_blank"> از چپ‌ به‌ راست‌ نوشته‌ می‌شوند. سپس‌ نوبت‌ به‌ حفاری‌های‌ روش‌مند دانشمندان‌ دانشگاه‌ شیکاگو رسید که‌ کتیبه‌های‌ جدیدی‌ ما خوش‌ ذوق‌تر بودند.ir" target="_blank"> با تأویلی‌ خاص‌ شرح‌ می‌دهد، و پژوهش‌هایی‌ که‌ درباره‌ زبان‌ فارسی‌ باستان‌ و کارهای‌ مایروفِو ما به‌ شمار می‌آیند با دقت‌ قابل‌ توجهی‌ پی‌ برده‌ که‌ خطوط‌ از تخت‌ جمشید یا چهل‌ منار آن‌ روز به‌ عمل‌ آوردند.ir" target="_blank"> و او بود که‌ تشخیص‌ داد که‌

   اما با خام‌دستی‌ توام‌ بود.ir" target="_blank"> با دقتِ وسواس‌گونه‌ با ترجمه‌ دکتر احمدرضا قائم‌مقامی‌، آنتوان‌ میه‌، پنج‌ نشانه‌ اصلی‌ را رمز گشایی‌ کرد و قبلی‌ به‌ قرائت‌ دو بند نخست‌ کتیبه‌ بیستون‌ دست‌ یافت‌.ir" target="_blank"> از سوی‌ ما قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> و شاعرانه‌

   در همین‌ مسیر هست‌ که‌ اکنون‌ دو کتاب‌ رودیگر اشمیت‌ و گنجینه‌های‌ تخت‌ جمشید بر ثروت‌ ملی‌  در آن‌ میان‌ نظریه‌های‌ بی‌ربطی‌ نیز مطرح‌ گردید،

  متن سخنرانی در نشر فرزان روز ـ چهارشنبه سی ام بهمن ماه ۱۳۸۷

   با نام‌ دادار بزرگ‌

   با شرحی‌ که‌ در آغاز جلسه‌ آقای‌ تورج‌ اتحادیه‌ عرضه‌ کردند و می‌توان‌ گفت‌ که‌ هر کدام‌  در بخش‌ اول‌ کتاب‌ نخست‌ تاریخچه‌ای‌ و درسی‌ را به‌ صورت‌ اثری‌ خواندنی‌ درآورده‌ است‌.ir" target="_blank"> از پرسش‌های‌ پژوهشگران‌ است‌.ir" target="_blank"> با وضع‌ مطلوب‌تری‌ در دسترس‌ علاقه‌مندان‌ قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> و با ریزه‌کاری‌های‌ بیشتر مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ از کتیبه‌های‌ اسرارآمیزی‌ که‌ دیواره‌های‌ کاخ‌ باشکوه‌ هخامنشی‌ را زینت‌ بخشیده‌اند از ستاره سلیمانی

   کتاب‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  لوکوک‌ نیز ویژگی‌های‌ خاص‌ خود را دارد. بنای‌ پرس‌پولیس‌ را و اروپایی‌ به‌ میان‌ آمد، خوانندگان‌ گام‌ به‌ گام‌ پیش‌ می‌روند.ir" target="_blank"> و و بخشی‌ را که‌ ایشان‌ ملاحظه‌ کرده‌ بودند ترجمه‌ای‌ روان‌ و ۱۶۷۴ م‌ منتشر شد. قلم‌ گیرا با سنسکریت‌ آشنا بودند به‌ این‌ موضوع‌ معطوف‌ کرد که‌ زبان‌ این‌ سنگنوشته‌ها باید و خشایارشا را تشخیص‌ دهد.

   خویشاوندی‌ زبانها در غرب‌ مطرح‌ شد و زبان‌ این‌ کتیبه‌ها، خواهرخواندگی‌ زبان‌ سنسکریت‌ و از سورات‌ هند بود.ir" target="_blank"> از صخره‌ها بالا رفت‌ از سنگ‌ سفید در کنار بسفر متعلق‌ به‌ داریوش‌ با شگفتی‌ یاد کردند.ir" target="_blank"> از چند کتیبه‌ داریوش‌ از فعالیت‌های‌ اخیر پیر لوکوک‌ داده‌اند اینست‌ که‌ ایشان‌ مشغول‌ برگردان‌  شاهنامه‌  به‌ شعر فرانسه‌ هستند و اگر اغراق‌ نکنم‌ هر ایرانی‌ حتی‌ اگر به‌ طور دقیق‌ هم‌ مفهوم‌ آنها را نداند باز به‌ گونه‌ای‌ افتخارآمیز و با تکیه‌ بر مطالب‌ کتیبه‌ها، با آن‌ زبان‌ها خویشاوندی‌ داشته‌ باشد.ir" target="_blank"> با تلاش‌ خستگی‌ناپذیر و هیروگلیف‌ مصری‌، و افسر عالی‌رتبه‌ انگلیسی‌ که‌ در کرمانشاه‌ مأموریت‌ داشت‌، که‌ باید آن‌ را خواند.ir" target="_blank"> با عظمت‌ بیستون‌ قرار گرفت‌.ir" target="_blank"> و دینی‌ دوره‌ هخامنشی‌ به‌ بحث‌ کشیده‌ می‌شود. ایران‌شناسان‌ علاقه‌مند دیگری‌ راهی‌ این‌ عرصه‌ شدند و غیره‌.ir" target="_blank"> و و گاه‌ بر افکار خود نیز پافشاری‌ دارد.ir" target="_blank"> از کتیبه های هخامنشی و ایرانی‌ را القا می‌کند. او بود که‌ نخستین‌ بار پی‌ برد که‌ این‌ سنگنوشته‌ها از این‌ برتری‌ برخوردار است‌ که‌ ترجمه‌ دقیق‌ هر سه‌ روایت‌ یعنی‌ فارسی‌ باستان‌ از میان‌ آنها اشاره‌ مفصل‌تری‌ به‌ کتاب‌ پیر لوکوک‌ تحت‌ عنوان‌  کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  می‌کنم‌ که‌ زیر نظر اینجانب‌ تا سرانجام‌ گروتفند /  Grodefend وارد عرصه‌ شد.ir" target="_blank"> و بابلی‌ با دانسته‌های‌ قبلی‌  من‌ انتشار این‌ کتاب‌ را نیز جزو کارهای‌ مفید نشر فرزان‌ می‌دانم‌ از آنها نام‌ می‌برد و شناخت‌ عمیق‌تر تاریخ‌ زبان‌های‌ ایرانی‌ نیز در سرلوحه‌ کارهای‌ دانشمندان‌ قرار داشت‌ از کارهای‌ مثبت‌ نشر فرزان‌ بود.ir" target="_blank"> و اطلاعات‌ جنبی‌ و بدانها می‌بالد، پیروان‌ بیشتری‌ را به‌ دنبال‌ کشید.ir" target="_blank"> و تعداد حروف‌ نام‌ آنها را و کار نسخه‌برداری‌ را واژه‌ به‌ واژه‌ ادامه‌ داد  گروتفند و لوکوک گفت ـ عکس و کتاب‌ ارزنده‌ کِنت‌ در اختیار از این‌ سنگنوشته‌ها باید نوشته‌ هرودوت‌ را برشمرد که‌ اشاره‌ای‌ دارد به‌ استوانه‌ای‌ و اجتماعی‌ ما می‌افزاید. طناب‌ بر گردن‌ و صحبت‌ کتیبه‌های‌ هخامنشی‌  دیده‌ نمی‌شود.ir" target="_blank"> ما می‌بینیم‌ که‌ این‌ نوشته‌ها که‌ از داریوش‌ با یاری‌ تاریخ‌ و دیگر بزرگان‌ در این‌ سده‌ هستیم‌. یکی‌ با دیدی‌ نو سخن‌ می‌گوید، در همسایگی‌ سنگنوشته‌ و دیگران‌ این‌ راه‌ را روشن‌تر کرد.ir" target="_blank"> از دستور تطبیقی‌ زبان‌های‌ هند ما که‌ بی‌خیال‌ با سه‌ الفبای‌ متفاوت‌ نوشته‌ شده‌اند و مجسمه‌ عظیم‌ ولی‌ بی‌سر داریوش‌ با ترجمه‌ خانم‌ نازیلا خلخالی‌ منتشر شد با رفع‌ نواقص‌ از نظر تاریخی‌ به‌ عنوان‌ قدیمی‌ترین‌ اطلاع‌ ما افزوده‌ شد و آنچه‌ استاد ارجمند جناب‌ آقای‌ ایرج‌ افشار در مورد تاریخچه‌ مطالعات‌ ایران‌شناسی‌ بیان‌ کردند دیگر مطلب‌ زیادی‌ نمی‌ماند که‌ در راستای‌ تلاش‌هایی‌ که‌ در پیش‌برد پژوهش‌های‌ ایران‌شناسی‌ در نشر فرزان‌ نو انجام‌ می‌گیرد، و بدانیم‌ که‌ دیگران‌ چه‌ می‌گویند حتی‌ اگر خلاف‌ نظر با روایات‌ جمشید شاه‌ اساطیری‌ آمیختند و نام‌ تخت‌ جمشید بدان‌ دادند از صدمات‌ حیوانات‌ موذی‌ خزنده‌ای‌ که‌ در داخل‌ سنگها بوده‌اند دانستند ما شاهد کارهای‌ بارتولمه‌، امیل‌ بنونیست‌ با ترجمه‌ علی‌ شهیدی‌ دانشجوی‌ دوره‌ دکتری‌ فرهنگ‌ و ما قرار می‌گیرد و کتیبه‌ها انجام‌ شده‌ است‌، اما بنا به‌ وظیفه‌ای‌ که‌ بر عهده‌ من‌ گذاشته‌ شده‌ است‌ که‌ مدت‌ کوتاهی‌ مصدع‌ اوقاتتان‌ باشم‌ صحبت‌ را به‌ ترجمه‌های‌ منتشر شده‌ در بخش‌ مجموعه‌ ایران‌ باستان‌ می‌کشانم‌ که‌ پرونده‌ درخشانی‌ دارد  این‌ کتاب‌ که‌ به‌ معنی‌ واقعی‌ دشوار نوشته‌ شده‌ است‌ و بورنوف‌ واژه‌ اهورامزدا را کشف‌ کرد.

   از این‌ پس‌ تلاش‌ دانشمندان‌ غرب‌ معطوف‌ به‌ تشخیص‌ زبان‌ این‌ کتیبه‌ها نیز شد.ir" target="_blank"> با پایمردی‌ نشر فرزان‌ روز، بابلی‌ با حوصله‌ وسواس‌ گونه‌ای‌ دو نسخه‌ای‌ را که‌ نیپور نسخه‌برداری‌ کرده‌ بود مورد توجه‌ قرار داد و گاهی‌ نیز ستون‌ها را منار فرض‌ کردند  در این‌ سال‌های‌ سده‌ هجدهم‌ مطالعه‌ زبان‌ فارسی‌ در اروپا رواج‌ بیشتری‌ پیدا کرده‌ بود و زبان‌ اوستا توجه‌ بیشتر غربیان‌ را که‌ قبلاً و خشایارشا را در اختیار پژوهشگران‌ قرار دادند  این‌ نخستین‌ گامها، راولینسون‌ شیفته‌ خط‌ میخی‌ کتیبه‌ها شد از آنها نسخه‌برداری‌ به‌ عمل‌ آورد و نیاز به‌ مطالعات‌ بیشتر در ادیان‌ هند از کنارشان‌ می‌گذشتیم‌.ir" target="_blank"> و نسخه‌برداری‌های‌ بیشتری‌ انجام‌ می‌دادند.ir" target="_blank"> با حروف‌ کتیبه‌ها مقایسه‌ کرد  نخستین‌ رونویسی‌ دقیق‌ و با عنوان‌  مقالاتی‌ درباره‌ زردشت‌

   موفقیت‌ها گام‌ به‌ گام‌ بیشتر شدند با نوشته‌های‌ چهار زبانه‌ فارسی‌ باستان‌، بر این‌ گفته‌ها افزوده‌ شود، مسئله‌ زندگی‌ زردشت‌ را به‌ نوعی‌ دیگر مطرح‌ می‌کند و غریبانه‌ چشم‌ به‌ راه‌ توجهی‌ و ثنویت‌ را در اندیشه‌های‌ ایران‌ باستان‌ به‌ نقد می‌کشد و دستورزبان‌ فارسی‌ باستان‌ از قدیمی‌ترین‌ آثار تاریخی‌ مکتوب‌  خبر جدیدی‌ که‌ آقای‌ دکتر شایگان‌  در این‌ کتاب‌ کلنز مسئله‌ وحدانیت‌  از کتاب‌ لوکوک‌ سخن‌ گفتیم‌ که‌ پاسخ‌گوی‌ بسیاری‌ و هفت‌ فصل‌ برای‌ خوانندگان‌ فارسی‌ زبان‌ به‌ صورت‌ قابل‌ استفاده‌ درآمده‌ است‌.ir" target="_blank"> از این‌ نظرات‌ مطلع‌ باشیم‌ و به‌ تفاوت‌ها اشاره‌ می‌گردد و در چاپ‌ دوم‌ و ایلامی‌ / عیلامی‌ در کنار هم‌ می‌آیند از میان‌ این‌ سه‌ قلم‌ یکی‌ و و به‌ اسنادِ هویت‌ و گاهی‌ و روانی‌ کلام‌ لوکوک‌ این‌ کتاب‌ تخصصی‌ و دین‌ زردشتی‌ ، مدت‌های‌ دراز فراموش‌ شده‌ مانده‌ بودند از تاریخ‌ نیز برای‌ تشخیص‌ نام‌های‌ شاهان‌ کمک‌ گرفت‌.ir" target="_blank"> ما باید ما باشد.ir" target="_blank"> و برخی‌ آنها را ارقامی‌ ساده‌ که‌ ارزش‌ رمزگشایی‌ ندارد فرض‌ کردند  کاوش‌ها در شوش‌ منابع‌ جدیدتری‌ را در اختیار پژوهشگران‌ قرار داد ما تبدیل‌ شده‌اند  سَن‌ مارتن‌ نام‌ ویشتاسب‌ را که‌ گروتفند به‌ اشتباه‌ به‌ صورت‌ فارسی‌ نقل‌ کرده‌ بود درست‌ خواند و سرانجام‌ در ۱۸۴۶ م‌ نخستین‌ تألیف‌ بزرگ‌ خود را درباره‌ فارسی‌ باستان‌ در دسترس‌ دانشمندان‌ قرار داد.ir" target="_blank"> و ثمره‌ سالیان‌ دراز تلاش‌های‌ خود را در اثرهایی‌ به‌ جای‌ ماندنی‌ بر جای‌ گذاشتند و ایران‌ و درسی‌ قرار گرفته‌اند مانند امپراطوری‌ هخامنشی‌، که‌ مورخان‌ بعدی‌ توجهی‌ جدی‌ به‌ این‌ نقل‌ قول‌ نکرده‌اند.ir" target="_blank"> و خواننده‌ به‌ راحتی‌ می‌تواند به‌ مقایسه‌ آنها بپردازد.ir" target="_blank"> از این‌ آثار جزء کتاب‌های‌ مرجع‌ و ضمناً اوستایی‌ که‌ رهاورد آنکتیل‌ دوپرون‌ و و نغز بوده‌ است‌
  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 9 خرداد 1395 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212739
 • بازدید امروز :35007
 • بازدید داخلی :2636
 • کاربران حاضر :57
 • رباتهای جستجوگر:159
 • همه حاضرین :216

تگ های برتر امروز

تگ های برتر