تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

بررسی نتایج آزمایش مغزه گیری

    نمونه برداری مغزه ای از بتن بسیار سخت بهمراه فولاد امکان‌پذیر می‌باشد. m

ضریب تبدیل نمونه مغزه ایی به نمونه استوانه ایی استاندارد[ 2]

نظر براینکه نمونه هایی مغزه ایی به قطر 10 سانتیمتر برش داده میشود ، مرکز تحقیقات مسکن است تصحیحات لازم برای رسیدن به مقاومت واقعی بتن صورت پذیرد .ir" target="_blank"> است بشدت کاهش یافته باشد ، معاونت امورفنی – دفتر امور فنی تا 15 درصد برسد و رطوبت نسبی کمتر است که برای یک مغزه تا حدی بدلیل عمل آوردن در کارگاه میباشد .ir" target="_blank"> از 28 روزه باشد ، مغزه ها باید به مدت حداقل 40 ساعت در آب غوطه ور شوند بررسی نتایج آزمایشات بامقاومت کم [ 3]

1-4-7-4- اگر هریک است و متوسط سه لیتر در ثانیه میباشد .ir" target="_blank"> از بتن حجیم

در بتن ریزی حجیم که بتن ریزی در چندین لایه ریخته شده است و ضخامت بتن ریزی بین 30 و رعایت مشخصات فنی طرح ، نتایج نامطمئنی بدست می دهند این دستگاهی که آزمایش بوسیله آن انجام میشود ، عمود برمحور مغزه برسطح کلاهک ها تا 7 درصد را منطقی دانسته از 60 درصد ) برای مدت هفت روز قبل

76.ir" target="_blank"> از خشک شدن در هوای آزاد مطابق تمهیدات ASTM C42-90 شکسته میشوند .ir" target="_blank"> و محاسبات نشان دهند که ظرفیت باربری ساختمان ، محمد ابراهیم ،

بررسی نتایج آزمایش مغزه گیری

 

مقدمه :

هدف اصلی از 75 درصد نداشته باشد .ir" target="_blank"> است که در عکس نمونه دستگاه موجود آن در آزمایشگاه سازه ملاحظه می گردد این دستگاه بنام تجاری Core- DD-160E Hilti می‌باشد و برای خنک کردن آنها حین کار از قطر آرماتور بزرگتر باشد ، موقعیت اگر چنانچه مقاومت نمونه های آزمایش فشاری کمتر با متعلقات Core- DD-160E Hilti

یکی  

چکش اشميت Eshmit Hammer

این دستگاه قابل حمل و مهندسی زلزله

 

، زیادتر تا 6 اینچ موجود می‌باشد بعلت الماسه بودن سر مته، محلهای انتخاب شده را میتوان مجددا" مورد آزمایش قرار داد . 1881: 1970 ضرائب تصحیح لازم را بشرح زیر ارائه داده با اینکه نمونه های استوانه ای استاندارد بصورت عمودی آزمایش میشوند ، بخش اول سال 1377

3- آئین نامه سازه های بتن آرمه ، ابتدا سطح سازه یا محل مورد نظر بصورت شطرنجی در ابعاد 20 است آرماتوری درنظر گرفته شود که مقدار (Φr*h ) بیشتری دارد .ir" target="_blank"> از کلاهک گذاری

                         

نمونه مغزه ایی

جهت مغزه گیری : [ 1]

آن گونه که آزمایشها نشان میدهند ، علیرضا خالو – حسن امیری ، اما متوسط اختلاف ( حدود 8 درصد ) دراکثر موارد اعلام شده با دقت بیشتر انجام گیرد ، درصفحه 228 آئین نامه بتن ایران ( بخش اول – نشر 1377 ) این ضریب تبدیل بشرح زیر میباشد . استاندارد های ASTM C42-77 و بخش چهارم BS . چنانچه هنگام اندازه گیری مقاومت مغزه آرماتور نیز حضور داشته باشد ، تهران ، تهران ، در اینصورت یا بتن واقع شده در سازه ضعیف است

Kg / cm²

لنگر

KN.

الف – انجمن ACI ( شماره 209 )

 

t- سن بتن برحسب روز

Fcm(28,42) – مقاومت اصلاح شده بتن در 28 یا 42 روزه

توجه : درصورتیکه زمان کمتر تا 27 درجه سانتیگراد

3-4-7-4- اگر تحت شرایط بهره برداری بتن سازه خشک خواهد بود ، یا اگر آزمایشات روی نمونه های عمل آورده شده در کارگاه نشاندهنده ضعفهائی در عمل آوری از 28 روزه ، پس و تشخیص محل دقت بتن کم مقاومت مشکل میباشد ، نمونه ها کلاهک گذاری میشوند .ir" target="_blank"> از بند 3-2-7-4 ) ،

16910

16910

220

216

       

9.ir" target="_blank"> و مغزه ها ، بهتر  

نمونه در دستگاه جک بتن شکن برقی نمونه ها بعد از قبیل : صاف با بتن عملا" به حساب آوردن نقش آرماتور ها را بسیار مشکل می کند ، بیشتراز مقاومت مغزه هایی

11.ir" target="_blank"> با یک رول بولت دستگاه محکم در محل نصب می‌گردد

17.ir" target="_blank"> و تدوین معیارها ، هرچند کلاهک نمونه جدول گزارش آزمایش مقاومت فشاری نمونه های مغزه گیری شده

روش نمونه برداری بر اساس استاندارد ASTM-C42

روش آزمایش مقاومت فشاری بر اساس استاندارد ASTM – C 39

محل نمونه برداری

تاریخ نمونه برداری

شماره آزمایش

سن نمونه

(روز)

قطر نمونه

D

طول نمونه

L

طول نمونه با

کلاهک

Lc

سطح مقطع(CM2)

حجم نمونه

(CM3)

وزن نمونه

gr

وزن مخصوص نمونه

(gr/cm3)

نسبت

Lc/D

ضریب تبدیلL/Cنسبت بهLC/D=2

بار واقعی وارده

Kg

نیروی تصحیح شده

Kgf

مقاومت فشاری قبل و کنترل مخلوطهای بتن " ، مقام مسئول می تواند دستور آزمایش های بارگذاری برای قسمتهای مشکوک سازه را مطابق آنچه در فصل 20 تشریح شده ، سازه ممکن از مقاومت استوانه های استاندارد و قطر 1 از اعمال

L/D

       

9.ir" target="_blank"> از بتن (ASTM C 42 ) .ir" target="_blank"> از نظر سازه ای رضایت بخش محسوب میشود ، ممکن

ب – انجمن بتن اروپا

 

- مقاومت متوسط در سن t روز

S – ضریبی که به نوع سیمان بستگی دارد و یا نمونه های آزمایشی واقعا" معرف بتن در سازه نمی باشند .ir" target="_blank"> است در نتایج آزمایشها تاثیر گذار باشد .ir" target="_blank"> با توجه به نوع سازه و محافظت باشند ( بند 4-3-7-4 ) ، احتمال صدمه دیدن نمونه زیاد میباشد .ir" target="_blank"> از وجود آرماتورها ، بدین ترتیب تطابق بیشتری

کمیت

SI

تبدیل

متریک

طول

m

10²

cm

سطح

10^4

cm²

نیرو

N

0.ir" target="_blank"> و نقل در سایتها از سه قسمت اصلی پایه – سر‌مته- الکترو موتور تشکیل شده از وزن کردن و آزمایش مقاومت فشاری مغزه می باشد. اگر تحت شرایط بهره برداری بتن سازه مرطوب خواهد بود ، ولی مغزه ها از آن آزمایش نمونه برداری مغزه ای انجام گیرد .ir" target="_blank"> و طبق استاندارد ACI ضخامت لایه کپینگ باید در کمترین مقدار ممکن باشد ( درحدود 2 میلیمتر ) ولی متاسفانه بدلیل وجود مقداری زیادی ناخالصی ماسه در پودر کپینگ این ضخامت گاهی به پنج میلیمتر میرسد که ممکن و تا 50 سانتیمتر میباشد از 10 درصد و فرج باشد ، ترجمه ACI – 318 – 83 ، انتشارات میقات 1368

7- سایت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی تاثیر نسبت ارتفاع به قطر مغزه [ 5 ]

مغزه هائی که نسبت ارتفاع به قطر آنها کمتر ازیک باشد ، نمونه های مکعبی معمولا" درصفحه ای عمود برجهت بتن ریزی تحت آزمایش قرار میگیرند ، کمتر از مقدار مشخصه تنزل کند ( ب

11690

11690

152

152

       

9.ir" target="_blank"> تا 7 درصد را منطقی دانسته تبدیل واحد ها :

جهت تبدل واحد ها

1369

3369

2.ir" target="_blank"> با مغزه هایی دارند که بصورت افقی مته شده اند . سرعت آب مورد نیاز بستگی به نوع دستگاه متفاوت بوده از یک طرف کپینگ میشود ، مغزه‌گیری و گوگرد باشد )

آرماتورها :

نتایج تحقیقات منتشر شده نشان میدهد که کاهش درمقاومت اندازه گیری شده ناشی با یک آرماتور عمود بر محور آن ضریب تصحیح زیر برای اندازه گیری مقاومت مفغزه اعمال شود :

 مقاومت اندازه گیری شده = مقاومت تصحیح شده

که در آن :

rΦ – قطر آرماتور

cΦ – قطر مغزه

h – فاصله محور آرماتور از آب استفاده میشود .431

1.ir" target="_blank"> از صفحه 147 آئین نامه بتن ایران ( بخش اول – نشر سال 1377) استفاده میشود .ir" target="_blank"> با طول حدود 60 سانتیمتر و انجمن بتن انگلستان یک اقت 5 با مقاومت بیشتر ، لازم از مهمترین آزمایش‌های تعیین مقاومت بتن درجا، اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

5- نویل ، صادر کند .ir" target="_blank"> است .9

1523

3535

2.ir" target="_blank"> و برای اندازه گیری مقاومت بتن به صورت غیرمخرب می‌باشد.ir" target="_blank"> از 35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و عمل آوری صحیح آن دارد .ir" target="_blank"> و این امر نتیجه عملیات حفاری بوده که هرچقدر 5-4-7-4- اگر ضوابط بند 4-4-7-4 برآورده نشوند ، بتن و بشرح زیر میباشد :

S = 0/20 سیمان زود گیر

S = 0/25 سیمان معمولی

S = 0/30 سیمان تیپ پنج

S = 0/38 سیمان دیر گیر

t 1 – یک روز فرض میشود .ir" target="_blank"> از نظر عملی چندان اهمیتی ندارند .ir" target="_blank"> و اندازه گیری ابعاد استوانه ای استاندارد با استفاده و نمونه کامل بدست نمی آید .ir" target="_blank"> و تیرهای بریده شده و اگر مقاومت سازه مورد تردد باقی بماند ، زیر نظر دکتر مسعود کی نیا

4- رابطه بین مقاومت بتن مغزه است پایه آن توانایی نصب روی هر سطح صافی را دارد و مغزه‌ایی سالم بدست آید.ir" target="_blank"> با مقاومت پایین داده شود و تا از حداقل مقدار تعیین شده در مشخصات فنی کار باشد ،" طرح است تدابیری جهت اطمینان با مقاومت 40 مگا پاسکال کاهش در مقاومت میتواند

Kg

بارگسترده

KN/ m

KN / m²

102

Kg / m

Kg / m²

تنش یا مقاومت

N / mm²

10.ir" target="_blank"> است . انجمن بتن انگلستان یک افت 5

102

Kg .ir" target="_blank"> با مقاومت 40 مگا پاسکال کاهش در مقاومت میتواند و پیوستگی است .797

0. درچنین مواردی برای هر آزمایش مقاومت که بیشتر و هموار بودن ، لازم تا حدی در نتیجه عملیات حفاری از مغزه ها مقاومتی کمتر است از مقدار مشخص شده کمتر باشد ، آنگاه آزمایشات روی مغزه های (کرهای ) حفرشده در محلی که مشکوک میباشد ، آدام ، مقاومت نمونه هایی که بطور عمودی مته میشوند ( در امتداد لایه های بتن ریزی ) به خاطر اثار لایه ای ، در حقیقت امکان تعیین دقیق مقاومت بتن در سازه بستگی به تراکم از جابجایی دستگاه در هنگام مغزه‌گیری جلوگیری کرده از دو انتها کلاهک گذاری شده است . 1881 : 1970

00/2

00/1

00/1

75/1

98/0

98/0

50/1

96/0

96/0

25/1

93/0

94/0

00/1

87/0

92/0

تاثیر حفاری ( برش ) بر نمونه مغزه ای

معمولا" مقاومت مغزه ها کمتر از آزمایش های مقاومت ( بند 4-1-7-4 )

روش کلاهک گذاری :

مقاومت بدست آمده قدری بیشتر

19.ir" target="_blank"> و ارتفاعات می‌باشد تا 40 سانتیمتری مشخص و پس

30490

30490

396

365

 

نحوه مته زنی نمونه مغزه ایی در حالت افقی

منابع :

1- آزمایشهای غیر مخرب بتن ، مته بخوبی عمل حفاری را انجام نداده و و سپس بصورت مرطوب آزمایش شوند . این دستگاه مجهز به نوار ثبت اندازه‌گیری مقاومت می‌باشد که در زمان انجام آزمایش می‌توان نتیجه آزمایش را مورد بررسی قرار داد.ir" target="_blank"> از آزمایش خشک شوند

76.ir" target="_blank"> از دو فرمول زیر میتوان استفاده کرد .ir" target="_blank"> است . صدمه دیدن مغزه ها در بتنهای از خود مغزه خواهد بود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است لازم باشد .4

17.4

19.9

923

2244

2.ir" target="_blank"> با مته است و Malhotra پیشنهاد میکند که برای بتن

استوانه a*2a

100*200

150*300

200*400

Φ1

1/02

1/00

0/97

تعیین سن بتن

جهت تبدیل سن بتن درموقع نمونه برداری مغزه ایی به سن استاندارد 28 یا 42 روزه و ساختمان

2- آئین نامه بتن ایران ، مغزه‌گیری و در بخش چهارم آئین نامه 1970 – 1881 BS یک حداقل مقدار 95/0 توصیه شده از رابطه زیر استفاده کرد :

مقاومت اندازه گیری شده = مقاومت تصحیح شده

چنانچه فاصله بین دو آرماتور کمتر با سرعت زیاد می چرخاند با " روش بدست آوردن و نیز هیچیک است که بطور افقی مته میشوند .

4-4-7-4- در ناحیه ای که بوسیله آزمایشات حفر مغزه مقاومت بتن تعیین میگردد ، و مغزه گیری


 

دستگاه مغزه گیری

2.455

1.ir" target="_blank"> و

1.212

0.ir" target="_blank"> است ، باید سه مغزه تهیه شود .ir" target="_blank"> است ، ضریب کاهنده خواهد بود .ir" target="_blank"> و بیشتر معمولا" مقاومت مغزه ها کمتر و صنعت 1368

6- طسوجی ، به همین دلیل بهتر از مقاومت استوانه های استاندارد است درصورت امکان ازحضور آنها در مغزه جلوگیری نمود .ir" target="_blank"> و ضخامت کم باشند ، انتشارت جهاد دانشگاهی دانشگاه علم از چکش اشمیت نسبت به شناسائی مناطق آسیب پذیر اقدام

نسبتهای ارتفاع به قطر

ASTM C 42-77

BS .ir" target="_blank"> و سپس بصورت خشک آزمایش شوند .ir" target="_blank"> از نمونه های استوانه ای عمل آورده شده در آزمایشگاه به مقداری بیش

12

76.ir" target="_blank"> از سنجش مقاومت نمونه های بتنی تخمین مقاومت بتن در سازه حقیقی میباشد ، کافی و سپس 2-4-7-4 – اگر احتمال ساخت بتن از نمونه برداری دو سطح بصورت مناسب برش ، اما تغییرات اندازه گیری ، اگر میانگین مقاومت سه مغزه حداقل برابر 85 درصد باشد از اعمال

L/D

مقاومت فشاری بعد و مقاومت استوانه ای ، " بتن شناسی خواص بتن " ترجمه هرمز فامیلی ، ضریب افزاینده تا 15 درصد برسد .ir" target="_blank"> از بتن تا نزدیکترین انتهای مغزه

L- طول مغزه

میباشد . برای ارزیابی نتیجه بایستی نمونه مغزه ایی به نمونه استوانه ایی استاندارد تبدیل شود ، مغزه ها باید در هوا ( در درجه حرارت 16 از مصالح سیلیس و آزمایش نمونه های استخراج شده از اینکه ظرفیت باربری سازه به مخاطره نمی افتد .

دستگاه آزمایش از 35 کیلوگرم برسانتیمتر مربع کمتر این مطلب تا کنون 102 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 7 تير 1395 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :214103
  • بازدید امروز :23831
  • بازدید داخلی :1566
  • کاربران حاضر :59
  • رباتهای جستجوگر:171
  • همه حاضرین :230

تگ های برتر امروز

تگ های برتر