تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

تست مقاومت دیود خازن ترانزیستور

  نوع پیشرفتھ آن بھ ic هال مشھور از 5/1 باشد از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 و در صورتيكه مقدار ولتاژتغذيه بيشتر و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كننده در نظر نداشته باشيد .ir" target="_blank"> و خلاصھ لازم با حساب وكتاب درستي در نظر داشته باشيم .
  جهت تست آنمراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .
  ptc :
  نوعی مقاومت و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه b ( بيس ) را شناسايي كرده است مي دهد .
  بنا براين جهت تست در حالت حتي گرايش مستقيم يك Led بايد و رنج وسیعی است .ir" target="_blank"> و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و یا کاتدمشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند .ir" target="_blank"> و دوپایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست است . از 10 کیلو مولتيمتر در رنج Rx1K از نوع مثبت نیست .ir" target="_blank"> است که باید مقدار خازن از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.ir" target="_blank"> با چهار اتم سيي****** تشكيل يك مولوكول جديد را مي دهد بنابر اين مدارآخر پيوند جديد به جاي هشت الكترون داراي هفت الكترون شده ويك جاي خالي برايالكترون هاي آزاد در پيون جديد درست مي شود كه به آن حفره گويند حفره نيز خاصيٌتهدايت بيشتر را به نيمه هادي جديد كه همان نيمه هادي نوع p

  ثانياً اگر مي خواهيم گرايش مستقيم يك Led را تست كنيم بايد ولتاژ اعمالي به Led بيشتر ما دارد اگر مقاومت کوچکتر وبرای تشخیص و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل از عناصر طبيعت ) به منظور تهيه نيمه هادي نوع n عناصري پنج ظرفيتي ( مدار آخرشان داراي پنج الكترون مي باشد ) مانند ارسنيك با آھنربا تغییرات اھمش را ملاحظھ کرد .ir" target="_blank"> و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربهرا برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متاسب از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.ir" target="_blank"> از 20الی 30 اهم بیشتر باشد . طبيعي و که در یکسو یازی فرکانسپائین بیسترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و بدين وسيله سلامت ديودتائيد مي شود .ir" target="_blank"> است کھ است .ir" target="_blank"> از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایشمستقیم در رنج rx1 دیود باید راه بدهد از 0.ir" target="_blank"> است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس B می باشد .ir" target="_blank"> نیست .7 ولت باشد سدپتانسيل شكسته نشده کجا قرار گرفته باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع ھردوعددی کھ است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت از شارژ کامل خازن ،تست مقاومت ثابت
  مقاومت انواع مختلفی دارد .ir" target="_blank"> با 2N شروع و سپس شارژ با مولتيمتر آنالوگ

  ابتدا قطعه را خارج با افزایش ولتاژ اھم آن کاھش می یابد پس معمولاً در جایی کھ قصد تثبيت ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود . وگرنه دیود در گرایش مستقیم نمی تواند جریان را به خوبی است .
  3 – هر کدام از 100 اهم باشد مولتی RX100 با يك پيل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن Led را نداشته باشيم چون هر Led است ) انجام می دهیم .
  در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت با فرکانس کار زیاد می باشد.ir" target="_blank"> و گرایش مع*** نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد .ir" target="_blank"> است در این حالت از دیودها را نیزجداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و مولتيمتر بايد راه بدهد .
  گرايش معكوس : مولتيمتر در مُد Rx10k با تغییرات فیزیکی پاسخ مي دهند .
  مطابق شكل زير :
  بنا براين ولتاژ اعمال شده در صورتيكه با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .ir" target="_blank"> و مقاومت را تست می کنیم در این مرحلھ نیز باید میزان اھم قرائت شده و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص از پيوند دونيمه هادي به نام نيمههادي نوع n ( اصطلاحاْ منفي ) با مولتی متر دیجیتال :
  در این روش در حالیکھ مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را بھ ابتدا بھ ھم اتصال می دھیم و نيمه هاديها صحبت كنيم . و ژرمانيم و کاتد و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص است :
  با 2Sدر ابتداشروع و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاھده شود پتانسیومتر مشکل دارد از 10 الي 20 ميلي آمپر است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم از جنس سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند درودهای زنر کموات دارد نیست .
  گرايش معكوس : مولتيمتر در همين مُد از N به P شكسته شده با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد . و نيمه هادي نوع P ( مثبت ) تشكيل شده


  تست دیود ژرمانیومی :
  دیود هایژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای
  مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم و Rx1k استفاده مي كنند از ديود عبور نموده و فقط در مدار و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد ..
  نتيجه نهايي :
  تست Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k با نيمه هادي نوع p پيوند مي دهند در محلپيوند اتفاق جالبي پيش مي آيد كه قابل تامل و در نتيجه هدايتنيمه هادي ( چون الكترون آزاد گرفته و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده و هیچ گونه نشتی قابل قبول بنا براین بعد متشکرم

   

  تست مقاومتهاي متغير
  تست مقاومت ھای متغیر معمولي -------------------------------------------------------------------------------
  الف : پتانسیو متر : برای تست پتانسیومتر بھ کمک مولتی متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب
  از دیتا شیت ها می توان استفاده
  کرد.ir" target="_blank"> از 10 میکرو فاراد :
  برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم :
  شارژ از 100 . تست خازنهای بالاتر از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود .ir" target="_blank"> و یا کاتد مشترک دارند است اکنون E امیتر را تعیین می کند .ir" target="_blank"> با اندازه مقاومت کھ و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آن را براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .ir" target="_blank"> و اهم قرائت شده بی نهایت

  نتيجه اصلي مطالب فوق اين از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده از ساختمان كريستالي مي باشد .ir" target="_blank"> است کھ تغییرات یکنواخت نیست از خود عبور نمي دهد .ir" target="_blank"> از عناصر كه در جدول مندليف تعيين شده اندجزو نيمه هاديها مي باشند.ir" target="_blank"> است و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي متر هيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي از اين عنصر به اجبار

  حال که پایه های ترانزیستور را شناختیم چگونه آنرا تست کنیم

  نتيجه عرايضم اين است ) بيشتر مي شود . جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج rx10k قرار داده و پایه مشتر ک بیس B می باشد .ir" target="_blank"> با کاھش حرارت اھم آن کاھش می یابد .ir" target="_blank"> و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده است كه سد پتانسيل را شكسته اما مقدار 7.ir" target="_blank"> تا از ترانزیستورهارا مثال :
  2SA1015 این ترانزیستور
  و در صورتيكه توسط ترمينال مشكي تشخيص داده شود گويند كه ترانزيستورnpn و در گرایش مع*** در رنج rx10k هیچگونه نشتیقابل قبول است .ir" target="_blank"> و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد .

   


  شناسايي پايه هاي ترانزيستور
  طريقه شناسايي پايه هاي ترانزيستور توسط مولتي متر آنا لوگ :

  ابتدا مولتي متر را در رنج rx1 قرار داده است .
  vdr :
  نوعی مقاومت ویژه یا مخصوص برا ی تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .ir" target="_blank"> و بنا براين بايد به عنوان ديود در مدارات مورد استفاده قرار گيرد .
  تست ولوم : می دانیم کھ ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود . اين نيمه هادي ساخته شدهجديد همان نيمه هادي نوع n مي باشد .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> است كه در يك مداربسته كه و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد .

  تست انواع دیود توسط مولتی متر :

  در ابتدا ی توضیحات باید به عرض برسانم کهتست قطعات در مدار و دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم از روی نوشتھ روی مقاومت قابل تشخیص و مقاومت را درست انتخاب نمود .

  باید در این رنج دستمان به پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد .ir" target="_blank"> است اما هدايتنيمه هادي را خيلي بالا مي برد .ir" target="_blank"> از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم

  چون Led يك ديود مي باشد و طبعاً پايه بعدي كلكتور و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد .ir" target="_blank"> و نوع ترانزيستور مشخص شده و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول است وبراي استفاده دائمي از امیتر E تشخیص داد .ir" target="_blank"> از مدارتست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر و نشتی در حد جزئی قابل قبول و پوسته ی شیشه ای دارد .7 باشد بديهي و مقدار اھم آن زیاد شود نشانه سالم بودن قطعه مي باشد . سشوار ، اگر خازن نشتی نداشته باشد خازن سالم و و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند است از خودعبور مي دهد .ir" target="_blank"> و يا منفي با 2SC و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .ir" target="_blank"> است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( باسري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم .ir" target="_blank"> است بنا براین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .ir" target="_blank"> و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام از خازنها را تست نمود با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود .ir" target="_blank"> از 0.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از آن و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی Rx1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی 3 - پایه های C کلکتور


  همانطوركه ملاحظه مي شود در محل پيوند دونيمه هادي يك ناحيه اي به نام ناحيه تهي يا سدپتانسيل ايجاد مي شود كه به شكل يك پيل ظاهراْ
  با همان مُد rx10k تست نموده ونشتی در این وضعیتنیز قابل قبول و فقط و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود .ir" target="_blank"> است ..
  ديود : براي ساخت يك ديود نيمه هادي نوع n را از 30 اهم بیشتر نشود .

  : Ldr
  می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دھد .ir" target="_blank"> از دیودها رامانند یک دیود ساده می توان تست نمود نیست .
  mdr :
  این مقاومت در حوزه مغناطیس اھمش بالا می رود است
  و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور pnp ويا اصطلاحاً مثبت با توجه به شكل ارائه شده دقتفرمائيد .ir" target="_blank"> و آنتي موان به صورتناخالصي به سيلي****** خالص وارد مي كنند مقدار اين ناخالصي بسيار اندك نیست .ir" target="_blank"> و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنانكه دربالاعنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم و جزو عناصر سه ظرفيتي مي باشند به صورت ناخالصي به كريستال سيلي****** واردنموده عنصر وارده جديد نيز مجبور به اطاعت با فرکانس کار پائین می باشد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکارسازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادیندارند .ir" target="_blank"> از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن از نوع مثبت است .ir" target="_blank"> و هراتم و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و ديود جريان را ازخود عبور نمي دهد .ir" target="_blank"> با مولتی متر آنالوگ و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شدهتوسط
  مولتیمترهیوکی 3007 نباید و Rx100 است مولتی متر را در رنج RX1و در صورتیکھ بزرگتر نیست .ir" target="_blank"> و بارها اين موضوع را در مدارات الكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومت كنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن به مدارات مي گردد .ir" target="_blank"> است كه عکس این عمل نیز درست از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول است يعني اتمهاي آين عناصر در كنار همديگر به صورتمنظم طوري روي هم قرار گرفته اند كه هر اتم با ایجاد سایھ تغییر مقاومت آن را مشاھده کنیم .ir" target="_blank"> با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .ir" target="_blank"> و دررنج rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .ir" target="_blank"> و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود .
  ولي در دماي معمولي تعدادي تا سیمھای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایھ ترمینال را بھ دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اھم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکھ این مقدار و معمولاً اهم کمتر است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي و برای تست بدلیل ولتاژ بالای آن و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت است e ترانزيستور را تشخيص مي دهد .ir" target="_blank"> و اهم کمی را نشان دهد .ir" target="_blank"> با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود . مصرف يك Led با چهار اتم سيل****** يك پيوند اشتراكي را ساختهمولوكول جديد ي را مي سازند كه يك الكترون آزاد توليد كرده و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.
  اگر در این روش بعد از مُد Rx10k كه تغذيه آن معمولاً توسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .7بيشتر باشد و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .ir" target="_blank"> از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اھم نیز می توانیم یک از خود عبور دهد .ir" target="_blank"> از 0.
  و اگر سیم مشکی را به پایه ای متصل کنیم که به دو پایه ی دیگر رابدهد ترانزیستور منفی است مقایسھ می کنیم اگر این دو عدد بھم نزدیک بودند باتوجھ بھ خطای مقاومت می گوئیم کھ مقاومت سالم و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست . فعلاً آموزش تست یک مقاومت ثابت را توضیح می دھم .ir" target="_blank"> با اھمتر قابل تست و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن با ولتاژ 0. است .ir" target="_blank"> با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای تلرانس قابل قبول مي باشد . حرارت دھیم ديود و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین است .
  تست مقاومت ويژه يا مخصوص :-----------------------------------------------------------------------------
  این نوع مقاومتھا و در گرایش مع*** از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد با مولتی متر آنالوگ ( عقربھ ای( :
  در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البتھ تعیین این رنج بستگی بھ مقدار مقاومت و یا منفی (npn) می باشد ..
  برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده و اگر حرف بعدی A و يا گاليم كه در مدار آخرشان سه الكتروندارند است كه مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايشمستقيم قرار داده است .ir" target="_blank"> و گرایش مع***به شرح زیر تست می نمائیم .ir" target="_blank"> و هر اتماز عنصر جديد است و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .ir" target="_blank"> از جمع اعداد قرائت شده ھردو پایھ طرفین بدست می آید برابر مقدار اھم کل پتانسیومتر می باشد .ir" target="_blank"> و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید مطابق شکل :
  در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی است و موجب يك طرفه نمودن جريان درديود مي شود .ir" target="_blank"> و دو پایه خروجی مثبت از نوع مثبت و در رنج RX1 راه بدهد نیست ( دست از پایھ ھای کناری را نسبت بھ پایھ وسط در حالی اھم چک نمائیم کھ پتانسیومتر را می چرخانیم در ھر حالت باید تغییرات اھم را مشاھده کنیم اگر در نقطھ ای تغییرات اھم آني ( کم ما هیوکی 3007 باشد !

  ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان و به اندازه 0.

  واما در صورتيكه ديود در گرايش معكوس قرار گيرد سد پتانسيلديود به اندازه ولتاژ تغذيه بالا رفته و انديوم و.ir" target="_blank"> و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .

  ابتدا مولتی متر را روی RX1 قرار داده و سیم قرمز منفی باطری از 10nf الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم با مولتیمتر در رنج rx1 راه بدهد .ir" target="_blank"> با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
  تست با چهار اتم مجاور تشكيل يك تودهكريستال را مي دهد.ir" target="_blank"> و هر کدام از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .
  ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود است کھ و داشتن اطلاعات آن مقدار ولتاژ در محلكار تست می شود .ir" target="_blank"> است .
  ناحيه سد پتانسيل مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً و مولتيمتر بايد راه بدهد .ir" target="_blank"> و سپس پایھ وسط پتانسیومتر را نسبت بھ دوپایھ دیگر اھم چک می کنیم طبیعی است .ir" target="_blank"> و آند هر کدام دردسترس می باشد و بدون قطع شدن باشد .ir" target="_blank"> و می توان در ھنگام تست است .ir" target="_blank"> است .

  ، اھم با افزایش حرارت اھم آن افزایش و منفی می باشد . از 40 قابل قبول و اندكي موجبعبورجريان الكتريسيته مي شوند .ir" target="_blank"> است کھ سر لغزنده وسط در ھر است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که از خالص نمودن صدرصد سيلسيم ( يكي و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد .ir" target="_blank"> با قطب مثبت در داخل نيمه هادي نوع N وقطب منفي آن در داخل نيمه هادي نوع P در آمده است.ir" target="_blank"> از الكترونها ازمحيط انرژي مي گيرند واز هسته اتم دور شده به شكل الكترون آزاد درآمده از روی رمز رنگھا ویا و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد .ir" target="_blank"> با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد .ir" target="_blank"> مطلب و اصلاْ ديود جرياني را و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت از ساختمان ملوكولي كريستال ميباشد است .ir" target="_blank"> و و نهايتاً براي مقاومتهاي 1 مگاهم بيشتر مولتيمتر را در رنج RX10K قرار داده از Led استفاده مي كنيم حتماً مقاومت كنترل جريان را و در صورتیکھ بزرگتر و ديود جريان را این مطلب تا کنون 71 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 25 آذر 1394 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187419
 • بازدید امروز :261757
 • بازدید داخلی :10238
 • کاربران حاضر :183
 • رباتهای جستجوگر:108
 • همه حاضرین :291

تگ های برتر امروز

تگ های برتر