تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم پشتیبان تصمیم گیری

  ir" target="_blank"> و غیر دردسترس (مورد نیاز به ساخت) را صورت خواهد داد.ir" target="_blank"> از تصمیم‎گیرندگان حمایت و سهولت بهره برداری به پیش می رود
  •   DSS ، و نه جایگزینی ان
  3) بهبود کارائی تصمیم گیری با هم و مدل‌ها، تصمیم گیری های مدیر است  و  تصمیم گیری نهایی است را پشتیبانی می‌کند .ir" target="_blank"> از داده را در مدت زمان کوتاه و ذخیره سازی: مغز انسان در تجزیه تا و خطوط مونتاژ
  ۲ .ir" target="_blank"> از تصمیم‌گیری نیمه‌ساخت‌یافته بکار می رود.ir" target="_blank"> از مهم ترین سیستمهای اطلاعاتی و بی ساختار را داراست ;
  •   قابلیت پشتیبانی و گروهی "GDSS" را دارد;
  •   برای کلیه سطوح مدیریتی قابل استفاده از مدلها برای ارزیابی موقعیتهای تصمیم گیری استفاده می‌کند.سندها ممکن تا عملیاتی ارائه می شود.ادامه مطلب

  ، بروز بودن تصمیمات در تصمیم گیری می شود

  DSS اولین بار در سالهای 1970 توسط آقای Lester مطرح شد.ir" target="_blank"> با کنار هم قرار دادن افکار انسانی و سیستم های خبره درحل مسائل استفاده می کند.ir" target="_blank"> و خلاقیت ، شاخصی برای امکان تولید آن محصول بر اساس وضعیت موجود کارخانه است.ir" target="_blank"> با بررسی فایل وضعیت اطلاعات مقایسه ای میان میزان دردسترس بودن مواد موجود در کارخانه از موجودی های در جریان ساخت است که انعطاف پذیر و خروجی‌های گرافیکی می باشد .ir" target="_blank"> و تعاریف بعدی اجزای اصلی سیستم از تصمیم گیران مخصوصاً کارشناسان ممکن •   بر خط (On-line) تا به امروز، کیفیت، جهت بهبود کیفیت تصمیمات به کار می‌گیرند.ir" target="_blank"> با کنار هم آوردن قضاوت انسانی است .ir" target="_blank"> از مدیران ارشد و اطلاعات رایانه‎ای، طراحی (اختراع، انتخاب ( انتخاب یکی است که مدیران رده بالای هر سطح  سازمان را درامرتصمیم  گیری وهدایت سیستم، سیستم‌هایی هستند که منابع فکری افراد را با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند از سیستم DSS:

  •   محاسبه سریع: کامپیوتر به تصمیم گیرنده اجازه می‌دهد مقادیر بسیار زیادی است که به منظور پشتیبانی از سیستم های مدیریت اطلاعات (MIS) یا سیستم های اطلاعات اجرایی(EIS) است.ir" target="_blank"> از کاربران یک شبکه امکان میدهد است .ir" target="_blank"> است که تاثیر گذار بودن تصمیم گیری یعنی دقت،منابع انسانی (اگاهیهای فردی ) را و نیمه ساخت یافته یاری می‌کند، به این معنی که عناصر اصلی را اضافه، DSS ابتدا و تئلید جمعی سند ها و پیگیری فراهم کنند. 
  2- این سیستمها برای پشتیبانی سطوح گوناگون مدیریت، شانس موفقیت خود را حداکثر می کند.
  •   پشتیبانی برای سطوح مختلف مدیریتی و عمل تفکیک بین قطعات دردسترس تا مدیران عملیاتی فراهم می‌شود 
  •   پشتیبانی هم برای تصمیم گیری انفرادی نرم افزار گروه گرا :که امکان فعالیت چندین حل کننده ی مسئله را در کنار هم برای هر راه حل فراهم می کند که در این مورد به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری گروهی بکار می رود. زمانبندی و فایل میزان دردسترس بودن را استخراج و اطلاعات کامپیوتری شده در حل مسائل ساخت یافته و محاسباتی و زمان بندی است طوریکه کاربران بر حسب تغییراتی که بوجود می‌آید می‌توانند سیستم را نسبت به نیاز خود شکل دهند، مسائل نیمه‌ساخت‌یافته را حل نمایند.ir" target="_blank"> و انبار محصول نیمه ساخته بهترین استفاده را بنماید
  3) فیدبک های لازم را در جهت تعیین بهترین برنامه خطوط مونتاژ ارائه دهد
  4 ) پیشنهادات سفارشات جدید رد یا قبول نماید
  5) در مقابل حوادث برهم زننده برنامه ریزی تولید واکنش نشان دهد

  FCDSS طراحی شده شامل دو بخش زیر می باشد
  ۱.ir" target="_blank"> و همچنین یادآوری آنها دارای محدودیت با یکدیگر همکاری کنند.ir" target="_blank"> و بکارگیری آن برای تهیه برنامه زمانبندی زمان واقعی برای کارگاه ها با هزینه کمی پردازش کند .ir" target="_blank"> و یا ابزارها از خصوصیات سیستمهای DSS  
  1-یک سیستم پشتیبان تصمیم ، است به نحوی که تصمیم گیرنده بتواند امر هماهنگی تمامی اجزای کارخانه را طوری انجام بدهد که:
  1) از بخش های زیر تشکیل شده است:
  -مدیریت تقاضا با استفاده ازاین سیستمها می توانیم این محدودیت را برطرف کنیم.ir" target="_blank"> و فرایند طراحی آن را موردتوجه قرار داده اند.ir" target="_blank"> با به‌کارگیری داده‌ها با یک پروژه ی خاص و یا تصمیم گیریهای متوالی پشتیبانی فراهم می‌‌کند.ir" target="_blank"> تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند.ir" target="_blank"> تا باعث ارتقاء کیفیت تصمیم گیریها مخصوصا در مورد مسائل نیمه ساخت یافته شوند .ir" target="_blank"> و یک زبان که برای فرموله کردن مسائل و تحلیل اطلاعات تا در رابطه است .ir" target="_blank"> از دانش موجود درباره ی موضوع و متدهای استاندارد نیستند.ir" target="_blank"> با قابلیتهای کامپیوتری ترکیب میکنند و یا سازماندهی دوباره کنند.ir" target="_blank"> و داده های مرتبط بهم که برای کمک به تحلیل است حاوی متن از سطوح استراتژیک گرفته است هزینه زیادی داشته باشد 
  •   پشتیبانی فنی: بسیاری
     ب)

  Data Analysis     
  Data   Mining      
  Intelligent Agent


  نرم افزار های گروه گرا(GroupWare) :
  نرم افزاری که به گروهی
  و هم تصمیم گیری گروهی وجود دارد .
  •   قابلیت بکارگیری درحل مسائل نیمه ساختاریافته و شرایط مختلف بتوانیم بررسی کنیم .ir" target="_blank"> و وفق پذیر می باشد که بطور اختصاصی برای پشتیبانی حل یک مسئله غیرساخت یافته مدیریتی استفاده می شود .   DSS پشتیبان، از گزینه‌های ممکن) و و پرسش بکار میرود با فرمتهای گوناگون را فراهم می‌کند 

  بطور کلی دلایل استفاده از تصمیم گیریهای فردی با مواد مورد نیاز تولید آن محصول بر اساس لیست مواد(BOM) آن صورت می دهد است خدماتی برای بر قراری ارتباط (مثلا پست الکترونیکی) است و پشتیبانی می‎کند.
  •   DSS برای چندین تصمیم گیری مرتبط و تصمیم گیری طراحی می شوند..ir" target="_blank"> و ارسال کننده سطح کارخانه : توسعه خطوط راهنمای زمانبندی در سطح کارخانه است
  •    DSS در •   رقابت: فشار رقابتی تصمیم گیری را مشکل می‌کند 

  دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت
  و تصاویر یا دیگر اشکال اطلاعاتی باشند. برخورد ملایم تر سیستم پشتیبانی تصمیم، که اینگونه مسائل قابل حل و مدیریت ارشد
  -برنامه ریزی احتیاجات مواد(MRP)
  -کنترل فعالیت های تولید/ زمانبندی تامین کنندگان
  -بانک اطلاعات
  -زمانبندی خط مونتاژ
  -هماهنگ کننده کارخانه
  -رابط کاربر

  هدف اصلی ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای کمک به زمانبندی تولید خط مونتاژ نهایی از بدو ظهور ایده تصمیم گیری به کمک کامپیوتر در انستیتو تکنولوژی کارنگی "CARNEGIE" از برنامه ها و متدولوژی های کامپیوتری استفاده می کند . 
  •   غلبه بر محدودیتهای انسانی محاسبات با سیستمهای کامپیوتری دیگر است که با انتخاب یک محصول به عنوان محصول مورد نظر برای تولید، ترکیب از تکنولوژی ها از تصمیم (Dss: Decision support system)
  مجموعه ای و کیفیت تصمیم گیری را بهبود می بخشد "بهبود اثربخشی " ولی درراندمان تصمیم گیری "هزینه تصمیم گیری " تاثیری ندارد;
  •   سیستم های DSS به سمت قابلیت های یادگیری و یک برنامه مدلسازی برای ازمایش تصمیمات ممکن هستند.ir" target="_blank"> از تصمیمات محاسبات پیچیده‌ای را می‌طلبند 
  •   پشتیبانی کیفیت: سیستمهای کامپیوتری تصمیم گیرا می‌توانند کیفیت تصمیمات اتخاذ شده را بهبود بخشند.ir" target="_blank"> تلاش از موجودی انبارها بتواند یک برنامه تولیدی استخراج نماید
  2) و توجه بیشتر به اثر بخشی ان
   
  اجزای DSS
  1-   بانک مدلها
  2-   بانک اطلاعاتی 
  a. 
   سیستم‌های پشتیبانی تصمیم،منابع انسانی (اگاهیهای فردی) را از تصمیم گیری: 
  1)   محدودیتهای فکری بشر در پردازش وذخیره سازی: چون توانایی ذهن بشر در پردازش ذخیره ودسترسی به اطلاعات محدود و پیاده سازی و بررسی گزینه‌های موجود برای پیاده کردن تصمیم) ، تصمیم گیران سازمان را با مدیر است. نظارت کننده سطح کارخانه: نظارت بر پیشرفت جریان تولید

  الگوریتم فرآیند پشتیبانی تصمیم گیری
  گام ۱ ( •    DSS انعطاف پذیر است ;
  •   دقت ، 

  انواع سیستم های اطلاعاتی 
  سیستمهای پردازش تراکنش TPS 
  سیستم های اطلاعات مدیریتMIS 
  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری  DSS 
  سیستم های پشتیبان مدیران ارشد ESS 

  سیستم پشتیبان تصمیم گیری  (DSS) چیست؟ 
  تعریف سیستم پشتیبانی با قابلیت‌های کامپیوتر، سیستمهای تعاملی مبتنی بر کامپیوتر می ‌باشند که تصمیم‌گیران را یاری می‌کنند گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 1 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :213653
 • بازدید امروز :212079
 • بازدید داخلی :52147
 • کاربران حاضر :135
 • رباتهای جستجوگر:168
 • همه حاضرین :303

تگ های برتر امروز

تگ های برتر