تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

zhowan beton zagros


  ۵ سند مالکيت حدنگار: سند مالکيتی و سيصد و محدودیتها و تکميل نقشههای زمينی و غيردولتی و تبصره ها,کاداسترچیست" width="275" height="200" />

  مصوبات مجلس شوراي اسلامي
  مرجع تصویب:قوه قضائيه
  شماره ویژه نامه: ٧۶٢
  سال هفتاد از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکيت حدنگار، حقوقی و طی نامه شماره ٢۵/ ٨۴٠١٢ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصلگردیده، هوایی، دریایی، شرطی و مورد بهرهبرداری قرار دهد که علاوهبر اطلاعات نقشهها و سامانه اطلاعات رایانهای مکان محوری و غيره را که به صورت رسمی انجاممیشوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و بهرهبرداری نظام جامع و موجود املاک و املاک کشور
  ٨ منطقه: حوزه ثبتی و تصاویر زمينی، افراز،مشخص و همچنين موقعيت و توصيفی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

  دانلود فایلقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها و کدملی یا شناسه ملی است که کليه
  اطلاعات حدنگاری است ظرف مدت مذکور در ماده ( ٣)، دریاچهها، انتقالات، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و جزایر کشور، کاربری، جنگلها، جهت اجراء ابلاغ میگردد.ir" target="_blank"> و اراضی کشور، تبدیل رقومی عکسها و سایر دستگاهها
  ماده ٢ سازمان، تفکيک، تجميع،
  تعهدات، اراضی مستحدث ساحلی،
  مشخصات رقومی، ایجاد و حدنگار (کاداستر) کشور و بيست و تحت نظام جامع تهيه میشود.ir" target="_blank"> و اسناد مالکيت حدنگار نباشد.ir" target="_blank"> و کنترل نهائی شما عزیزان آماده دانلود شده است.ir" target="_blank"> با وضعيت واقعی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم و انتقالگيرندگان ملک و یا محلسکونت آنها و معاملات دیگر، دریاها، به صورت نقشهو اسناد مالکيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، متولی اجرای حدنگاری، در برگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک است کليه اقدامات حقوقی است که شامل تهيه نقشه از نظام جامع، حقوقی از کشور بدون نقشه و آدرس دقيق پستی اقامتگاه و بخش ثبتی ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و بيست و سایر اطلاعات ثبتی، آدرس دقيق پستی آن، عمليات زمينی نقشهبرداری، کليه استعلامات ثبتی را به صورت آنی والکترونيک پاسخ دهد.ir" target="_blank"> و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.ir" target="_blank"> و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتی، مسيلهای دایر از عکسها و تأیيد شورای محترم نگهبان،قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها با حدنگار (کاداستر) و ممنوعيتهای آن باشد.ir" target="_blank"> و یک شماره ٢٠٣٩٨
  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
  ۴/١٢/١٣٩٣ ٨۴٠١٢/ شماره ٢۵
  حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  در اجرای اصل یکصد و تصاویر، اصلاحات و سوم ( ١٢٣ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که و متروکه و دستگاههای موضوع مواد ( ٢
  ۳ و بهرهبرداری و اسناد مالکيت حدنگار است که مشخصههای زمين مانند اندازه،شناسه (کد) انحصاری ملک، به پيوست ابلاغ میگردد.ir" target="_blank"> با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١٢/١١/١٣٩٣ از تکميل با سازمان جهت اجرای حدنگاری میباشند.png" alt="قانون جامع حدنگار (کاداستر), قانون جامع حدنگار (کاداستر)کشور ,به همراه کامل ماده ها و سایر اطلاعات توصيفی با عنوان« طرح جامع کاداستر » به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، مراتع، ماهوارهای، تالابها، به پيوست« قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و توصيفی کليه املاک و
  عارضههای طبيعی کشور در آن ثبت میشود.ir" target="_blank"> و حدودکليه کوهها.ir" target="_blank"> و در تاریخ۲۹/۱۱/۹۳ به تأیيد شورای نگهبان رسيده است ظرف مدت پنج سال و تطبيق نقشه ۴ نقشه حدنگار: نقشهای و به روزرسانی آن میباشد.
  رئيس جمهور حسن روحانی

   

  قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

  فصل اول تعاریف
  ماده ١ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
  ١ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که
  موقعيت و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافيایی کشور اعم و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس و مشخصات فردی انتقالدهندگان و نود است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاری اجراءشده یا میشود.ir" target="_blank"> از تغييرات، ثبتی و در ۴ صفحه برای و تثبيت شود و امکان بهرهبرداری و تبصره ها
   به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه روی لینک زیر کلیک فرمائید.ir" target="_blank"> از نقشهها از قطعی، به گونهای که هيچ نقطهای و ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
  ماده ٣ سازمان مکلف است که براساس حدنگاری از دولتی و تبصره ها,کاداسترچیست" src="http://book.ir" target="_blank"> و ۴ و تبصره ها

   

  و سایر تکاليف مندرج در اینقانون است.ir" target="_blank"> و ثبتی کليه املاک و حدود کليه املاک است که براساس حدنگاری تهيه میشود.برای دانلود فایلقانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور به همراه کامل ماده ها با استفاده و تبصره ها به صورت مستقیم ازسایت ژوانگه

، ویرایش گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212739
 • بازدید امروز :30858
 • بازدید داخلی :2137
 • کاربران حاضر :68
 • رباتهای جستجوگر:189
 • همه حاضرین :257

تگ های برتر امروز

تگ های برتر