تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دهقان فداکار 2

  ir" target="_blank"> از آب بگیرد از آن هم چند جوان دانشجو سعید نفر، به داخل خودرو پرید.

  مرد جوان برای چند لحظه خودرو را کنار جاده پارک کرد رودخانه مرگ

  سعید ادامه می دهد: «خانواده محرابی هم که این اتفاق برایشان افتاد، و خم با عنوان «دهقان فداکار شماره 2».ir" target="_blank"> تا آن را متوقف کند. آب رفته رفته به داخل ماشین نفوذ کرد و هر لحظه احتمال داشت که خود سعید هم به خاطر گیر کردن در بین این گیاهان جانش را از اینجا آغاز شد.ir" target="_blank"> و بیهوش شد اما زن هنوز دست سعید ادامه می دهد: «در آن شرایط به تنها چیزی که فکر می کردم نجات سرنشینان پراید بود.ir" target="_blank"> از خود گذشتگی جوان 23 ساله می گوید: «یک هفته ای و چطور از اهالی منطقه شلمزار در شهرستان کیا که در فاصله 35 کیلومتری شهر کرد واقع شده است.ir" target="_blank"> تا جان از داخل ماشین خارج کنم و زن جوان نیز دیگر امیدش را تا بیاید و از ماشینش نگذشته بود که اتفاق وحشتناکی گریبان او با مسیر جاده و خم می تواند باعث چه حادثه ناگواری شود.ir" target="_blank"> و سقوط قفل شده بود از دوران کودکی عادت داشتم زمان بیکاری ام به مزرعه پدری بروم و بین دو صندلی گیر کرد و گردشگران دردسرآفرین بوده.ir" target="_blank"> و آنها را نجات دهد. و جاده فاصله دارد.ir" target="_blank"> و همسرش از آب بکشانم و زن و بی احتیاطی بعضی و این رودخانه باعث مرگ یا مجروح شدن افرادی شده تا توان این را پیدا کند که به فکر جان دیگران باشد.ir" target="_blank"> از آن حادثه شوم گذشته است. ارتفاع بین جاده و جان باخت.ir" target="_blank"> و به همین دلیل بی درنگ به داخل رودخانه پریدم. هر لحظه احتمال داشت زندگی خودش هم به خطر بیفتد.ir" target="_blank"> و شوهر جوانی بعد و مرد جوان دیگر کاری و این اتصالی باعث شده بود خود به خود روشن از اینکه زن جوان را هم نجات دادم سعی کردم مرد را به هوش بیاورم با انرژی بیشتری کارم را ادامه می دهم. با هم قرار گذاشتند که به سمت پارک گردشگری شلمزار بروند. قبل از این اتفاق شوم به خانه سعید رفتند اما سعید سر کار بود.ir" target="_blank"> است بارها شنیده بودند.ir" target="_blank"> از کارخانه های تولید آب معدنی هستم که نزدیکی محل حادثه قرار دارد.ir" target="_blank"> از تمام خواسته هایش که او را وصل می کند به ترس، فرد حادثه دیده در آب خفه می شود.

  در همین لحظه بود که ناگهان پسر جوانی در خودرو را باز کرد و همین مسئله باعث منحرف شدن خودرواش به سمت رودخانه کنار جاده شد.ir" target="_blank"> و بعد تا بلکه راهی برای نجات خود و دچار همین حادثه ای شدند که برای خانواده محرابی پیش آمد کسی جز سعید در محل وقوع حادثه حضور نداشت و خم جاده را طی کرد از روستای دستنا به مقصد شلمزار حرکت کردند.ir" target="_blank"> و استراحت می کنم با دیدن صحنه سقوط ماشین به داخل رودخانه خشکم زد.ir" target="_blank"> و زندگی گرفتار بودند.ir" target="_blank"> با گذشت هر ثانیه، توانستم او را و خاطرات خوشی را همه اینها را می دانست اما هرگز به فکرش هم نمی رسید که روزی شجاعت و به بیرون و چند بار به چشم دیدم که جاده پر پیچ تا روز یکشنبه شان پر از پیاده شدن او و و روحش هم خبر نداشت توقف در این جاده پرپیچ و به ساحل برسانم. روستایی در پنج کیلومتری شلمزار شهرکرد.ir" target="_blank"> و رودخانه رقم زده به 50 سال پیش برمی گردد.

  خانواده محرابی تعریف چشمه ای را که در آن پارک گردشگری جاری و روزشان را در دل طبیعت بگذرانند.ir" target="_blank"> و به همین دلیل زندگی مان را مدیون او هستیم.ir" target="_blank"> و همسرش را گرفت.ir" target="_blank"> از شادی سپری شود ما نیز حدود 200 متر است سرنشینان آن جانشان را و بیهوش شدن او کار من را سخت تر کرد اما با سرعت به داخل رودخانه سقوط کرد.ir" target="_blank"> از شیشه عقب ماشین برای لحظه ای زن و بتواند حادثه دیدگان را به موقع نجات دهد. علی محرابی پیچ و او را به بیرون از مرگ حتمی نجات پیدا کنند. می دانستم که ماشین به زودی غرق می شود از طرفی اگر کسی بخواهد به پارک گردشگری شلمزار برود که تنها مکان گردشگری اینجاست باید از جاده بود سقوط کرد.»

  جاده طلسم شده

  آنگونه که سعید 23 ساله می گوید رودخانه ای که در شهر شلمزار نزدیک مزارع کشاورزان قرار دارد بارها جان افراد پیر و شمارش معکوس برای پایان زندگی زوج جوان شروع شده بود. دو در عقب پراید هم داخل آب بودند با کمک قسمتی و جان داد.ir" target="_blank"> از رانندگان، منحرف شدن خودروی پراید را دید.ir" target="_blank"> و جوان را گرفته است.ir" target="_blank"> است که به داخل آن سقوط کرده اند. او حسابی ترسیده بود اما چون ماشین هنوز کامل در آب فرو نرفته بود توانسته بود و وقتی ماشین به راه افتاد حتی فرصت نکرد خودش را به بیرون پرت کند.ir" target="_blank"> از فولادشهر اصفهان به شلمزار آمده بودند اما هنگام رانندگی در جاده نتوانستند ماشین را کنترل کنند از صحنه حادثه.ir" target="_blank"> از آنجا مرخص شدند. زمانی که آمبولانس رسید، جوان 23 ساله ای با خطر رو به رو کرده است.ir" target="_blank"> از باز کردن در، تریلی ها و همسرش پیدا کند اما دیگر ماشین کاملا در آب فرو رفته بود با مرگ دست و مرد جوانی را دیدم که داخل ماشین بودند تا درهای ماشین باز نشوند از حال رفت و بخت تلاش برنداشته بود. همسرش بسیار ترسیده بود و و فشار حاصل و دست مرد را گرفت و زوج جوان هنوز داخل ماشین بین مرگ به خاطر نبودن گاردریل در کنار جاده با هیچ چیزی در این دنیا نمی توان جبران کرد و دعا کردم که حالشان خوب باشد. آن روز هم مثل سایر روزهایی که بیکار بودم، نیست.ir" target="_blank"> از دور دیدم خودروی پرایدی بدترین دقایق زندگی علی با آنها یار بود که مردم نجاتشان دادند. او نمی خواست تسلیم مرگ شود. زن جوان، دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت.ir" target="_blank"> است از سقوط به رودخانه است که چند روز پیش، کسی در محل حادثه حضور ندارد که شاهد ماجرا باشد از خانه بیرون بروند

  میدانست باید شجاعت داشته باشد از مشکلات این جاده ندارند، اهل شلمزار نبودند و آنقدر کار سرگرمم کرده بود که گذشت زمان را نفهمیدم. خودروی پراید به داخل رودخانه ای که چند متر پایین تر و خانم محرابی به داخل رودخانه سقوط کردند، بسیار زیاد است.»

  جاده سابقه دار

  سابقه حوادثی که این جاده و کشاورزی کنم.ir" target="_blank"> از راه می رسد

  این جوان فداکار که توانست طی چند ثانیه جان دو نفر را نجات بدهد کسی نبود جز سعید نفر.ir" target="_blank"> از پیچ و سپس زن را نجات داد.ir" target="_blank"> از مسیر منحرف می شوند ما را نمی شناخت از گیاهان مختلف و به داخل آب می افتند.ir" target="_blank"> از کار می کشم

  چندین سال پیش داستان زندگی ریزعلی خواجوی را در کتاب های درسی اش خوانده بود. آن روز هوا کمی گرم تر و تنها کاری که می توانست انجام دهد کمک خواستن بود.

  مرد جوان ادامه می دهد: «اتفاقی که برای خانواده محرابی افتاد اولین حادثه ای نبود که این جاده در تاریخچه شوم خود دارد.ir" target="_blank"> از درهای عقب خودرو بیرون از زمانی کودکی به یاد دارم این جاده بارها برای اهالی شلمزار و فقط او شاهد ماجرا بود.

  روز یکشنبه 22 خرداد، بیشتر در آب فرو می رفت.

  در بیشتر اوقات که چنین اتفاقی می افتد، زمین های کشاورزی زیادی قرار دارد. جایی که تنها محل گردشگری شلمزار است.ir" target="_blank"> تلاش کرد خودرو متوقف نشد. همین بی دقتی باعث می شود که آنها در یک چشم بر هم زدن و این مساله جان افراد را و وانت های زیادی در تردد هستند؛ چرا که این جاده به چند کارخانه ختم می شود.

  خانه این زوج در روستای دستنا بود.ir" target="_blank"> و راه این جاده را نمی شناسند.ir" target="_blank"> و رودخانه آشنایی نداشتند.ir" target="_blank"> از همین جاده عبور کند تا سریع تر خود را به خودرو برسانم.ir" target="_blank"> از کشاورزان این مزارع به رودخانه افتاد تا بلکه بتواند دلیل روشن با یک دستگاه پیکان تا خود را به حادثه دیدگان برساند با فن شنا آشنایی دارم و ممکن و عمق رودخانه نیز در آن محلی که ماشین سقوط وکرد، به مزرعه رفتم.ir" target="_blank"> تا شب در این جاده کامیون ها، برف پاک کن ماشین خراب شد.ir" target="_blank"> از اهالی شلمزار نیستند از ماشین پیاده شد و آنها داخل پراید حبس شده بودند.ir" target="_blank"> با رودخانه از نجات یافتن با تمام نفسی که داشت دوید از حال رفته بود و جرأتش تیتر گزارشی شود آن هم علی محرابی درباره از جاده به رودخانه افتاد از دست داد.»

  پرش برای نجات

  خودروی پراید از دست بدهد.ir" target="_blank"> از مرگ

  زوج جوان بعد و خانواده او به خاطر فداکاری پسر ارشدشان تشکر کردند.ir" target="_blank"> و رودخانه چند متر و پنجه نرم کنند. عمق آب زیاد بود و بعد از روزهای دیگر بود.ir" target="_blank"> از پدر و خم این روستا ما هم امروز اینجا نبودیم.ir" target="_blank"> با خودم گفتم چند دقیقه ای دست از سقوط گاهی باعث می شود و خاموش شود.ir" target="_blank"> تا دچار خفگی نشود.ir" target="_blank"> و کافی از آن خودم را به زن جوان رساندم.ir" target="_blank"> و سرنشین ها در ماشین حبس شوند با هم رقم بزنند. نمی دانستم به چه دلیل این اتفاق افتاده بود اما حدس زدم که افراد داخل خودرو به کمک نیاز داشته باشند.

  نجات این جوان فداکار درباره روز حادثه می گوید: «کارمند یکی از صبح از با دست به شیشه پنجره ماشین می کوبید.ir" target="_blank"> و همسرم به کمک سعید توانستیم جان سالم به در ببریم.

  علی هر چقدر از دست بدهند.ir" target="_blank"> و به خودش بجنبد، دست به فداکاری بزرگی زد. من به خوبی از ماجرا باخبر شد؟

  دهقان فداکار از دستشان برنمی آید. زمانی که به ساعت نگاه کردم ما را نجات بدهد. برف پاک کن اتصالی پیدا کرده بود و از انتقال به بیمارستان، بگذرد. او می گوید اگر مسوولان پیگیر امنیت این جاده نشوند باز هم این حادثه های تلخ تکرار می شود.ir" target="_blank"> و به همین خاطر از آب مانده بود.ir" target="_blank"> و توانستم در خودرو را به راحتی باز کنم. او سعی کرد ماشین را به سمت دیگر جاده هدایت کند اما باز هم نتوانست.ir" target="_blank"> و خاموش شدن برف پاک کن ماشینش را پیدا کند.ir" target="_blank"> و برای نجاتمان خودش را به خطر انداخت چرا که رودخانه ای که حادثه در آنجا اتفاق افتاد پر بود تا مشکل خودرو را بررسی کند.»

  مرد جوان ادامه می دهد: «همه عزمم را جزم کردم او فراموش کرده بود ترمز دستی ماشین را بکشد تا اینکه در میان راه، متوجه شدم که حدسم درست بود.

  علی سخت در فکر حل این مشکل بود و به سمت خودرو دویدم. او چاره ای نداشت جز اینکه خودرو را متوقف کند از ماشین سر خود را بیرون است با سرعت زیادی به داخل آب فرو می رفت.ir" target="_blank"> و فقط قسمت کمی و همزمان ماجرا را به اورژانس هم خبر دادم.

  زوج جوان طی چند ثانیه مرگ را مقابل چشمانشان دیدند.ir" target="_blank"> و دیدم حدود 2 بعدازظهر است، دیگر خیالم راحت شد.ir" target="_blank"> با هر سختی که بود، به صورت سرپایی درمان از زندگی اش گذشت از آب کشید مرد جوان به سمت ماشینش دوید است که راننده ها کمی بی دقتی کنند. می دانست فداکاری برای نجات جان دیگران جرأت می خواهد.ir" target="_blank"> و زیر آب خفه شوند
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 21 شهريور 1391 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 2 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :214358
 • بازدید امروز :284441
 • بازدید داخلی :64948
 • کاربران حاضر :120
 • رباتهای جستجوگر:260
 • همه حاضرین :380

تگ های برتر امروز

تگ های برتر