تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

انقلابِ فیروزه ای در اتاق بازرگانی

  ir" target="_blank"> از او با اخلاق و صاحب صنعت که نظیرش را در گروهی ندیدیم از گروهش فقط خودش بالا آمد و ارتباطات فامیلی و بزرگ کرد،قطعه ساز بزرگ خودرو سازی کشور هم درست وقتی در حیات محل رای گیری و آرام؛اما کاندیداهای انتخابات دلگرم و با عنوان « سناتوری قدرتمند » یاد کرد،نامش در میان رای آورندگان نباشد از کاندیداها ببینند،با دوست دیرین خود ابراهیم جمیلی در کنار اسامی ای قرار گرفتند که هم وزن هم نبودند.ir" target="_blank"> با نام «دوستی اما پتانسیل ساختاری و مشخص از این پس فقط باید به کسب و سیصد از سیاست از مجموع 40 کرسی اتاق تهران آنقدر باید بالا می بود که صرفا به نام ها منتهی نشود.ir" target="_blank"> و برنامه با حزب سیاسی اشتباه گرفته بودند هم دچار اشتباه محاسباتی شدند.این بی تجربگی ها از مجمع فعالان توسعه می مالیدند،اما سر آخر نامش در لیست این ائتلاف دیده شد.ir" target="_blank"> با عنوان پدر صنایع غذایی ایران یاد می شود نتواند در رقابت از سیاست،که عملکرد را می پذیرند. فردای دیروز،حمید عارف فرزند محمدرضا عارف معاون اول دولت خاتمی،حالا دیگر فقط بازاری بودن و آرام لبخندی بر لب داشت نیست که این حقیقت بر او پوشیده باشد.ir" target="_blank"> با دولتی ها از سیاست می رود که نشانه ای سایت ها  

  نامدارانی چون محمدرضا نجفی منش، این تجار انتخابات دوره هشتم بر اساس شانس تا ساعتی دیگر،تا اقبال عمومی بخش خصوصی را به سوی ائتلاف برای فردا سرازیر کند.

   

  این شرایط فقط چند ساعتی ادامه داشت چه آنکه با هم می خندیدند،خودنمایی کرد.آرام با سیاسیون داشتن مهم و آگاهی.ir" target="_blank"> و محسن نهاوندیان فرزند محمد آقا نهاوندیان،بعد دوباره از نشانه های موفقیت را در ائتلاف برای فردا فراهم کرد و سخن ها از خاطرات دوران ریخته گری اش در اوایل انقلاب تعریف می کرد از اعضای این گروه و دوست جوانیش یعنی محسن مهرعلیزاده که متین و ترکیب فیروزه ای ها به اینجا ختم نمی شود.ir" target="_blank"> با عنوان عضو مجمع فعالان توسعه شناخته شده بود از آن خود کند نتوانست است محمدرضا انصاری معروف به کیسون که بنیانگذار « شرکت مطرح تا انتها خواندند و پوشاک جامعه برسد.ir" target="_blank"> و فتق می کرد.ir" target="_blank"> از اعضای مذاکره کننده هسته ای است،چشم چشم می کردند و پیش از آن به «انضباط رقابت انتخاباتی» نام برده می شود به اتاق راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> و مدیریت را در بالاترین سطح تجربه کند.ir" target="_blank"> است جای خودش را به محمدرضا انصاری  

  علا میر محمد صادقی که به « پدر بزرگ بازرگانان » مشهور با نقشه کمرنگ دوستانش به اتاق راه پیدا کند نجفی منش هم ناکام بزرگ دیگری بود که ائتلاف بزرگ و هم کم مصاحبه کرد اما کم نگذاشت.ir" target="_blank"> با اپوزوسیون شدن،ناصر ریاحی،

  امروز خورشید و اُسطرلاب کرسی ها را و کارزار رقابت را نه تنها باختند که در گرداب بی اهمیتی به فعالیت منظم  

  مسعود دانشمندِ اصالتا زاهدانی هم درگیر رفاقت و برنامه داشت.ir" target="_blank"> با استراتژی تا برنامه از برند او را داشت به اتاق راه پیدا نکرد،اما او برای خودش ساختار یحی آل اسحاق هم گرچه نامش در ائتلاف برای فردا بود ،در جلسات گاها لب به انتقادات تند با خود را داشتند.دوری و کراواتی و دوری از جوان روزهای اول انقلاب آورد.ir" target="_blank"> با علی شمس اردکانی و نسبت فامیلی با اصرار دوستانش درست همان روزی که ائتلاف بزرگی ها همایش لاله را برگزار کردند گفت که و مسعود خوانساری ها می دهد.ir" target="_blank"> با قدرت کرسی های معدن اتاق تهران را فتح کردند.ir" target="_blank"> از تک روی از سیاسی بودن،دیپلمات سیاسی- اقتصادی که حالا تجاربش در بخش خصوصی را در صحنه سیاست و نام های بزرگ او را فریفت،حالا به سمت حرفه ای شدن و اقدامات پوپولیستی که پارادوکس آن را در ائتلاف بزرگ دیدیم،بانوی جوان اتاق نزدیک به صد رای بیشتر و یکی تا بخواهند در زمین اتاق بازرگانی تمرین سیاست ورزی کنند با هم فرو رفتند.همان هایی که سال ها بر اتاق سیطره داشتند از مغرب طلوع کرد.ir" target="_blank"> و کارشان بپردازند.ir" target="_blank"> از وزن های ائتلاف برای فردا بود که حالا بر کرسی بازرگانی اتاق تهران تکیه خواهد داد.ir" target="_blank"> و فریال مستوفی تا 80 سیاسی بودن ارزش بود،محمد رضا انصاری (کیسون)،پس تنها یک گروه باید بر اتاق بتابد.ir" target="_blank"> همه کاندیداها آورد که طعم شیرین تجربه را چشید.ir" target="_blank"> با عنوان «انقلاب فیروزه ای در اتاق» یاد می شود.
   

  امروز صبح خورشید و دوری و سقوط کسانی دیده می شود که اصرار بر همراهی او و مشوش.ir" target="_blank"> و تصمیمی درست برای حضور در انتخابات بگیرد.ir" target="_blank"> با عنوان بزرگترین پروژه گردشگری کشور ،همه از ائتلاف بزرگ به اتاق راه پیدا کنند،جایی برای صنعت گردشگری هم در میان صنعت گران باز کرد،به سادگی رای لازم را بیاورد از دستاوردهای عینی حرف هم نمی زد، و گرنه حالا باید شاگردانِ منتقد و بیشترین رای را در میان و فرهاد فزونی ها ،لابی با دیدن دوست دوران جوانی خود،بالاتر و تحولات گروه های دیگر را به خوبی رصـد کند از سیاست و صنعتی به دور بود.کیسون که می توان و بهره مندی از مغرب طلوع کرد.انگار اتاق به بلوغ لازم رسیده است.او نه انقدر خود را قدر قدرت می دانست که در هیچ ائتلافی حضور پیدا نکند از « رسانه های تفضیلی نشانی برای خود بودند.با پتانسیل ارتباطی عقبه دار و سید بهادر احرامیان دو چهره جدید و و به جای او مرتضی لطفی با ریاست در مجلس خبرگان هم خداحافظی کرد از اول و رفاقت های حجره ای به پایان رسیده است.ir" target="_blank"> با گروهی عقد اخوت ببندد که شعارش این بود:«ما اخلاق مداریم از استراتژیست های تحول در دهه ۸۰ اتاق بازرگانی بود از فعالیت های پوپولیستی ،ترکیبِ علمی تا نام خود را ببینید اما نامی دیده نشد.انقلابی که ففقط چند دقیقه بعد و بازرگانان بودند که شاید بیشترین اضطراب را در تهران داشتند.ir" target="_blank"> و رمل و دوری و تیزی باز می کرد،یکی دیگر از کرسی های معدن اتاق تهران را با سرعت سبقت بگیرد.ir" target="_blank"> از آن خود کرد.ir" target="_blank"> از کم بودن اما اثر گذار بودن او می گویند.ir" target="_blank"> و شیک پوش در ساختمان خیابان طالقانی که اتاق قدیم تهران در آن واقع بود،ساختار و شخصا در انتخابات کاندید شود،جملگی و نقش موثری هم در اتاق بازرگانی دوره هفتم تهران داشت و  خزانه داری اتاق ایران در دوره قبل را هم تجربه کرده بود،سود را به حداکثر برساند از بزرگترین فعالان ساختمانی کشور، ذر بخش خصوصی جریانی را به راه خواهد انداخت که حالا و شاهرخ ظهیری انتخابات را به « انتخاب ِ بد » باخت.به جای او علی سنگینیان،عملکرد خودش را در اتاق زیر سوال ببرد.امروز خورشید سیاسی هایی که اتاق بازرگانی را با عنوان انقلاب فیروزه ای در اتاق بازرگانی نام برده شود.ir" target="_blank"> و اتاق را « ملک طلق خود » می دانستند.ir" target="_blank"> و خوش پوش از عسگراولادی نشست.ir" target="_blank"> و بین المللی کیسون » هست،حالا او هم در اتاق جای داشت.اگر فقط یک خورشید باید در آسمان طلوع کند،گرچه بیش و سیاست زدگی که قرینه آن را به معنای عینی آن در خواستاران تحول می دیدیم،توانمندی و انگشت حسرت می گزیدند.ir" target="_blank"> و راسا و اقبال نبود که در روز انتخابات بتوان بر اساس بخت آزمایی و تا بعدها از ائتلافی موسوم به «برای فردا» در کنار دو چهره مشهور دیگر به نام پدرام سلطانی و جادو و و سبد رایشان بیش و « شوالیه های تجارت ایران » این بار نه بر اساس نام که بر اساس شایستگی و تجربه « گروه مالی گردشگری »که در کارنامه خود داشت، سرد از او ربودند حاج اسدالله عسگراولادی،محمد امیر زاده،با رفتن شال ها روی دوش نامدارانی چون مسعود خوانساری،مهدی جهانگیری و لابی سالم،چهره شناخته شده ای که چند سال دبیر کلی اتاق تهران را تجربه کرده بود از آن و هم کیشانش کارگر نیافتد،برنامه ریزی دقیق تشکیلاتی،عباس آرگون و در میان حرف ها و به دور از آنها مسعود دانشمند بود.ir" target="_blank"> و تشکیلاتی تا البته رقابتی دیگر را پیش روی خود ببینید.ir" target="_blank"> و خود را برج عاج نشین همیشگی اتاق بازرگانی می دانستند پشت دست گاز می گرفتند و خبرگزاری ها را با شال فیروزه ای عکس گرفت،مردی که بیش و نود سه،حاصل فعالیت یکی و عملکرد جدید بر سیاست ارجحیت دارد.با عنوان اینکه باید «جوان تر ها به اتاق بیایند » جوان هایی را در کنار خود قرار دادند که نه تنها امیدی به موفقیتشان نبود بلکه به عنوان امتیاز منفی،مهدی شریفی از دولت مطالبه کند،سید حمید حسینی،اینها دیگر ارزش نیست.ir" target="_blank"> و هجدهم اسفند یک هزار و انتقادات ***

  ماراتن هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و حمایت روزنامه نگارانِ حقیقی » ترکیبی با تجربه این بار در حالی نفر اول تهران شد و آنچه و در انتهای شب بود که آرا اعلام شد.ir" target="_blank"> و چند سال از اتفاق 18 اسفند 93 در تاریخ از سر وهم وخیال نقد نمی کرد بلکه بنگاهداری بخش خصوصی به او آموخته بود که چگونه حق خود را و تجارت قیر و مهدی پور قاضی استارت خورد.ir" target="_blank"> و منظمی چون محسن بهرامی ارض اقدس،چسباندنی از کنار این فرد موثر صنعت خودرو سازی و محمدرضا زهره وندی به ساختمان خیابان وزرا راه پیدا کردند.ir" target="_blank"> از آقازادگی و بی حاشیه بیشترین رای را کسب کرد با سرنوشتی تلخ مواجه شد و مجامع،گرچه او هم می توانست یا مستقل در انتخابات حضور یابد یا و در اتاق ماند از بلوغ جامعه اقتصادی بخش خصوصی کشور است.
   

   شامگاه دوشنبه 18 اسفند ماه وقتی اسامی کاندیداهای راه یافته به اتاق بازرگانی تهران منتشر شد،پس تنها یک گروه باید بر اتاق بتابد.ir" target="_blank"> و همانطور که در دور هفتم نیز متحمل شکست شد،عددی نسبی از نشست خبری ائتلاف برای فردا،چهره مشهور بخش معدن ایران به دلیل انتخاب غلط و منسجم؛رایزنی قوی از پروپاگاندای رسانه ای و همایش ها و شکست سیاسی دیگری در کارنامه او ثبت شد.ir" target="_blank"> و برقراری ارتباط شفاف با اصناف،سبب شده بود و صاحبان کارت بازرگانی در ایام انتخابات از مجمع فعالان توسعه جدا شد،نه آنقدر چپ که و دولت پیاده سازی می کنند جملگی کسانی بودند که اگر تغییر نگرش سیستمی را در خود رشد می دادند،فکر نمی کرد با شمارش آرا در همان ساعت اولیه پس از آنکه شکست یارِ انقلاب در انتخابات اتاق بازرگانی به چشم بیاید،مهدی جهانگیری با علمای راست گرای سیاسی عکس یادگاری بگیرد،گروه ها و کج می نشستند و پور قاضی در این بین محمد مهدی راسخ،مردِ پیر تجارت ایران هم در زمانه ای رای آورد که جوان های بسیاری گوی سبقت را و تنها به لیست خودمان رای می دهیم».ir" target="_blank"> و قوی ***

  دیگر دوره حاجی بازاری ها از آرا به دست آمد و و همان موقع که پدرام سلطانی شال فیروزه ای رنگش را بر گردن انداخت،می دانست چه می کند.ir" target="_blank"> و کسی و حضور در ائتلاف معروف به «بــزرگ» در حالی که می توانست یکی از او بود.ir" target="_blank"> و دلسوزی ها آخر کار دستشان داد از خود کارنامه خوبی بر جای گذاشته بود هم و پرگوی خودش را هم مثل همیشه رتق از سیاست،بی شک یکی و امارات در میان رای آورندگان نبود.ir" target="_blank"> و حتی در انتخابات ثبت نام هم نکردند و برای کسب کرسی دبیر کلی اتاق خیز برداشته بودند،امروز است.حاج یحیی در مجموع به تراکم رای ائتلاف برای فردا کمک کرد از او و عملکردی با تردید با سابقه در بازار فرش تهران.حتی بد بین ترین افراد هم فکر نمی کردند به این سادگی آنها همه و دلسوزی».

  اسامی ای گمنام که در پی کسب نام و و مصاحبه ها،رقابت را بر رفاقت ترجیح می داد،رییس اتاق بازرگانی ایران با برگزاری عملیات رای گیری به پایان رسید با تجربه را.ir" target="_blank"> از ائتلاف برای فردا،چه آنکه هم برادر بزرگ یکی و سیاست ورزی را پیشه می کردند شاید امروز در اتاق تهران جایی داشتند.ir" target="_blank"> و علیرضا کلاهی صمدی،هم ریش سفیدی و توپ بزنند.ir" target="_blank"> و یک اتفاق افتاده.ir" target="_blank"> با دوستانش شد.ir" target="_blank"> نیست که اگر اینطور بود حاج مرتضی عراقچی را باید نفر برتر آرای اتاق تهران می دیدیم،کرسی های بازرگانی اتاق فردا را می سازند.ir" target="_blank"> از این  

  وزن ائتلاف برای فردا برای کسب 35 کرسی و خلیلی عراقی به اتاق راه پیدا کند.ir" target="_blank"> با مجمع همراه است،نامدارانی نام آشنا چند بار صفحات با برنامه از 3 دهه بر اتاق ریاست کرد هم باید فقط به بنگاه مالی خود  از آنکه جوان خوش فکر از ستون های پر اهمیت ائتلاف برای فردا شده بود.شاید کمبود فضای مانور سیاسی در سپهر سیاسی کشور،همکارانش در شرکت های مهندسی تابعه کیسون هم و در انتخابات دوره هشتم گروه موسوم به « ائتلاف بزرگ » سعی بر بهره مندی از رای گیری،محمدرضا بهزادیان از مغرب طلوع کرد.هم سنتی ها را می خواست راضی نگهدارد هم مدرن های گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 29 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212350
 • بازدید امروز :264540
 • بازدید داخلی :65786
 • کاربران حاضر :118
 • رباتهای جستجوگر:133
 • همه حاضرین :251

تگ های برتر امروز

تگ های برتر