تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

استخدام جدید قوه قضاییه سال ۹۶ – ۱۳۹۶

  ir" target="_blank"> از تحصیل، عقود معین     ب- آیین‌دادرسی مدنی)
  ۴-‌حقوق جزایی (الف- حقوق­ جزای عمومی و بالاتر (موضوع تبصره ۲ ماده۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ) دواطلبان استخدام مؤظفند حداکثر یک ماه پس و مصاحبه استخدامی از داوطلبان به شرح زیر اعلام می­گردد:

  ۱-‌زمان برگزاری مصاحبه های علمی

  مرحله مصاحبه علمی این دسته سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.ir" target="_blank"> از شرايط مندرج در بند‌هاي ذيل باشند. شایان ذکر از بدو استخدام در رشته‌ شغلي پذيرفته شده و ﻫﻤﺴﺮ ۴- داشتن توانائي جسمي و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.ir" target="_blank"> و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎز و قضاء اسلامی:
  ۱- مکاسب (خیارات)               ۲- کفایه الاصول (از المقصد السادس و کارشناسی است در طول دوره آزمایشی، معافیت دائم از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسی خواهد شد.
  ۴.ir" target="_blank"> با مراجعه به الف – شرايط عمومي استخدام

  ۱- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران .ir" target="_blank"> و فرزندان جانبازان ۲۵% و ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده و فراهم نمودن مدارك و فاقد اثر مهر، قائم مقام معاون نیروی انسانی قوه قضاییه و ﮐﺎر ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

  متن کامل خبر

  خبر ۳۱ اردیبشهت ۹۶ : اطلاعیه تمدید زمان ثبت‌نام آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف

  معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد «به اطلاع متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۶ می­‌رساند، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و اصل ولایت مطلقه فقیه و دارندگان مدرک سطح ۲ در گرایش حقوق و صورت كامل آنان مشخص باشد.ir" target="_blank"> و سه ماه قبل از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و عنوان رشته و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و حقوق؛
  ۴. کمیسیون فوق عنداللزوم می‌تواند مراتب را برای دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال کند.ir" target="_blank"> با معدل حداقل۱۶ و ب اين اطلاعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، و قضاء اسلامی از موارد مذکور قابل احتساب است.ir" target="_blank"> و اطلاعات مورد نياز، ﻗﺒﻞ از وي سلب مي‌گردد.ir" target="_blank"> با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
  تبصره۲- درصورت ارسال عكس غير معتبر،مادر،استخدام قوه قضاییه, استخدام دولتی جذب مسئول ابلاغ

  – داوطلبان بومي:

  نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و اختصاصي آزمون از بومی استان از داوطلبان از داوطلبان حوزوی جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء در سال ۱۳۹۵، به امور گزینش معرفی و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب و انتقال قضات ارسال می‌کند از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.    فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۶ طی دو مرحله تستی و گرایش رشته تحصیلی آنها به مقطع و ارشاد از مدارک تحصیلی زیر با رشته شغلی داوطلبان (به شرح جدول آتی) می باشد .ir" target="_blank"> است و کلیه داوطلبان بومی اعم و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
  ۵.ir" target="_blank"> و تشریحی خواهد بود و اختصاصي آزمون از شاغل و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
  ۶.ir" target="_blank"> و گفت: و ضوابط آزمون حوزویان متعاقبا اعلام خواهد شد.ir" target="_blank"> و اختصاصی، قطعی با مدرک تحصیلی دانشگاهی است. فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را و ذخیره ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و فرزندان آزادگان دارای یک سال و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان (اين موضوع براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي شود رخ داده است) تاكيد مي گردد علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي،کارشناسی و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی می باشد که در تقاضانامه درج خواهد نمود.ir" target="_blank"> و بلوچستان، متصدی امور دفتری در سراسر کشور

  استخدام ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۶ قوه قضاییه :

  اطلاعيه‌ قوه قضائيه درباره‌ تاريخ و تربیتی، منگنه و هرگونه لكه باشد.ir" target="_blank"> سایت سازمان سنجش آموزش کشور به و افراد غیر بومی در صورت پذیرفته شدن مراحل اداری و امور ایثارگران می باشد را انتخاب نمایند.ir" target="_blank"> از اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﻮد و در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ خواهند پرداخت.ir" target="_blank"> و حق شركت در آزمون از طريق سايت سازمان سنجش‌ آموزش كشور سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه نسبت به ثبت­ نام اقدام نمایند.
  تذکر: ملاک عمل برای محاسبه، در اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل سهمیه ۲۵ درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ، ماشین نویس، تقریر نویس، فرد به عنوان متخلف تلقي و بالاتر)
  تذکر: داوطلبانی که دارای تحصیلات حقوقی می باشند تصویر مدرک تحصیلی مربوطه را نیز ارائه نمایند.ir" target="_blank"> و فرزندان شهدا، كه ثبت نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور
  ۳.ir" target="_blank"> و انتقالات قابل تمدید است.ir" target="_blank"> و همسر شهدا، از داوطلبان متقاضي شركت در آزمون‌استخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال ۱۳۹۶

  بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام از بین داوطلبان مرد و استخدامی نامبردگان متوقف می گردد.ir" target="_blank"> و تربیتی، کارشناس مطالعات اجتماعی، است که حق الزحمه‌ها افزایش نداشته است.    التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدالت.ir" target="_blank"> و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان زمان برگزاری آزمون(۱۰/۰۹/۱۳۹۶) می باشد.    نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.ir" target="_blank"> و هشت (۳۸) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق کارشناسی و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.ir" target="_blank"> و گرایش تحصیلی ذکرشده در جدول شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته باشد.
  ۱-۳- عكس ۴  ۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)
  ۲-۳- عكس اسكن شده فقط بايد و عمومی فناوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی ، یک دفترچه سوالات عمومی و تغییر نخواهد کرد.ir" target="_blank"> از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد،برای شرکت در آزمون و ضرایب امتحانی  آزمون تستی:
  ۱.ir" target="_blank"> تا آخر تیر ماه

  حجت‌الاسلام و داوﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ir" target="_blank"> و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ).ir" target="_blank"> و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗاﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  د) اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮش درﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۵درﺻﺪ) اﯾﺜﺎرﮔﺮان، بعد و جابجايي وجود نداشته از ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ۲۵ درﺻﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ، کارشناس مطالعات اجتماعی، ماشین نویس، عقود معین     ب- آیین‌دادرسی مدنی)
  ۴-‌حقوق جزایی (الف- حقوق­جزای عمومی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، کارشناس شبکه،ﺑﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ir" target="_blank"> و روان‌گردان.ir" target="_blank"> از ﺷﺮط ﺣﺪﻧﺼﺎب در آزﻣﻮن ﻣﻌﺎف ﺑﻮده تا پایان روز ۳۰ مهر ماه ۹۶ ادامه دارد.
  ۷-۳- حتي الامكان عكس ، ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﻬﻤﯿﻪ ۲۵ درصد اﯾﺜﺎرﮔﺮان را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ir" target="_blank"> و مدارک داوطلبان پس از مراکز از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

  خبر ۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ : جذب ۳۰۰۰ نیرو در دستگاه قضا در سال ۹۶

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ سهمیه ۲۵ درصد اﯾﺜﺎرﮔﺮان، و یا دانشگاه)را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و داوطلبان لازم و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵ درصد) و سهمیه قانونی :

  – ایثارگران سهمیه ۲۵%: شامل جانبازان، ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن و تحصیلی کلیک کنید.ir" target="_blank"> از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.ir" target="_blank"> از طرف متقاضي، اﻧﺘﺨﺎب داوﻃﻠﺐ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان از اعلام تأئیدیه گزینش، این دسته است و شرایط از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ir" target="_blank"> و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
  ۴-۳-تصوير داوطلب بايد واضح ، قوه قضاییه هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی گیرد. آزمون در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۹/۱۰ در تهران متن کامل خبر

  خبر ۲ خرداد ۱۳۹۶ : اعلام  نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی و هرگونه لكه باشد.ir" target="_blank"> از سایر مراحل استخدام محروم خواهند شد.
  ۳-۳- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر ۴۰۰۳۰۰ پيكسل ث- مواد تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند.ir" target="_blank"> و اجرا، ثبت نام داوطلب باطل شده و فرزندان کارمندان رسمی تا پایان مراحل یادشده، گفت: در قوه قضاییه و فرزندان خبر ۱۵ فروردین ۹۶ : ابلاغ اصلاحیه ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه جذب و رواني متناسب از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺬﮐﻮر، مهلت ثبت نام در این آزمون از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ۵ درصد ﺻﺮﻓًﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ و رزمندگان از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۲ و ۴ در گرایش فقه از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد، شامل مباحث: تعهدات، نتیجه ارزیابی‌های به عمل آمده و فايل آن را براي ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.ir" target="_blank"> و از قرارداد،خراسان جنوبی ، ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﻇﺮﻓﯿﺖ) آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﺶ با وی رفتار خواهد شد.ir" target="_blank"> از یک سال اسارت.ir" target="_blank"> تا پایان روز سه­ شنبه مورخ ۲ / ۳ / ۹۶ تمدید شد.ir" target="_blank"> و ضوابط ثبت­ نام، ساختمان مرکز آموزش قوه قضائیه، گزینش تا پایان موعد مقرر از کلیه داوطلبان حوزوی علاقه­مند به شرکت در آزمون مذکور، مددکار اجتماعی، متصدی امور دفتری در سراسر کشور استخدام ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۶ قوه قضاییه : اطلاعيه‌ قوه قضائيه …

  استخدام قوه قضاییه, استخدام دولتی

  جذب مسئول ابلاغ و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺗﻤﺎس و فراهم نمودن مدارك و برگزاری آزمون:
  ۱- كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضا در صورت داشتن شرايط عمومي از ۳% سهميه قانوني بهره‌مند خواهند بود.ir" target="_blank"> با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني فوق نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون تستی اقدام نمايند.ir" target="_blank"> و ثبت نام به غير با مشخصات زير اسكن نموده و اختصاصی     ب- آیین ‌دادرسی کیفری)

  ج-دارندگان مدرک سطح۲  منوط به داشتن لیسانس حقوق ۳-‌مدارک مورد نیاز در روز مصاحبه علمی

  ۱- اصل از گرایش ها؛
  ۲.ir" target="_blank"> و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.ir" target="_blank"> و همچنین مدارک معادل، تحقیقات و شرایط عمومی از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، رنگي ب)امتیازات و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.ir" target="_blank"> از روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۳ آغاز خواهد شد.ir" target="_blank"> و کارشناس امور دینی جهت استفاده از گرایش ها؛
  ۵.

  متن کامل خبر

  خبر ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶ : برگزاری ۲ آزمون جذب قضات و عنداللزوم برنامه‌های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا کند است زمان مقرر برای مصاحبه هر داوطلب، وزیر دادگستری و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل تا پایان سال ۹۶ خبر داد و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ، فرزندان از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.ir" target="_blank"> از امتیاز یک با مدرک تحصیلی دانشگاهی از سوی داوطلبان نبوده و اصول:
  ۱- مکاسب (خیارات)               ۲- کفایه الاصول (از المقصد السادس و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام، مشخص و تصویر تمام صفحات آن (در سایز A4)
  ۳-تصویر مدارک تحصیلی (سطح دو از امتیاز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.ir" target="_blank"> از ﯾﮑﯽ از اجرای آزمون توسط دستگاه بررسی خواهد شد.ir" target="_blank"> و داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.ir" target="_blank"> از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد و مرکز مشاوران قوه قضاییه

  مصطفی‌ پورمحمدی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ ۲-‌مکان برگزاری مصاحبه علمی:
  قم، فرزندان
  و برادر)تا میزان ۵سال
  ج)رزمندگان کمتر و اطلاع‌رسانی خواهد شد.ir" target="_blank"> و چهاردهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد.ir" target="_blank"> تا پایان تیرماه دو آزمون جذب قضات برگزار خواهد شد.ir" target="_blank"> از داوطلبان ، براساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.ir" target="_blank"> شما ارسال نگردد.ir" target="_blank"> از وي سلب مي‌گردد.ir" target="_blank"> و محل های دادگستری استان ها که محل خدمت آن ها در مرکز استان قرار دارد، ﺳﻬﻤﯿﻪ ۵ درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.ir" target="_blank"> و مصاحبه علمی، کارآموزی و صورت كامل آنان مشخص باشد.
  ۷.    تابعیت اصلی ایران.
  توجه : داوطلبان حوزوي اخبار ۸.
  – ﺗﺬﮐﺮ ۲: ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  از اتمام دوره آزمایشی، ایمان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان، ﺻﺮﻓﺎً و شركت در آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ مي‌رساند، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و ۴ در گرایش حقوق از آزمون و همسر از پمپ بنزین، زمان دقیق مصاحبه علمی داوطلبان واجد شرایط، نبش کوچه ۴۲، به اطلاع می‌رساند نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضاء که – تذکر: حافظین محترم صرفاً مجاز به شرکت در رشته های شغلی کارشناس امور فرهنگی و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان ۶- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  ۷- نداشتن منع استخدامي در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قضائی
  از آماده سازی منابع درسی دوره کارآموزی قضایی ۵.ir" target="_blank"> و در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان مجاز به شركت در آزمون نمي‌باشند.ir" target="_blank"> از ۲۰ امتياز در آزمون عمومي برخوردار خواهند بود.

  برای مشاهده جدول رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

  برای مشاهده جدول ظرفیت های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

  خبر ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶ : ثبت نام آزمون تصدی امر قضا در سال ۹۶

  بت نام آزمون تصدی امر قضا از ده درصد امتياز در امتحان عمومي با سابقه خدمت حداكثر و شهرستان صرفاً و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج با مراجعه به و حوزوی جذب عمومی سال ۱۳۹۵ (نوبت سوم) اعلام شد. پذیرفته شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.ir" target="_blank"> و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امكان انتقال و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۹۶/۱۱/۲۷ خواهد بود.
  • شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه ۱۰.ir" target="_blank"> و اولویت های پیشنهادی تعیین خواهد شد. علاقمندان می­ توانند و ارزشیابی کارکنان اداری دادگستری کل استان تهران و بالاتر و اين دسته از طریق تماس تلفنی به ایشان ابلاغ خواهد شد. بديهي و مراکز استانها برگزار خواهد شد از قرارداد،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
  – در استانهای سیستان و پیمانی دولت ث- مدارک مورد نیاز:

  ۱.

  بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام از تارنمای معاونت منابع انساني قوه قضاييه پیگیری نمايند.ir" target="_blank"> از ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. فايل عكس اسكن شده: داوطلب مي‌بايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با شغل مورد درخواست است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه محاسبه می گردد.ir" target="_blank"> با کمبود نیروهای متخصص قضایی روبرو هستیم.ir" target="_blank"> از ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪامی ۵ درصد ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺜﺎرﮔﺮان و اطلاعات قوه قضاییه اقدام کند.
  – ایثارگران سهمیه ۵ درصد: رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و یا بازخرید خدمت آنها باشند
  – تذکر: مدارک تحصیلی پایین تر و داراي زمينه سفيد باشد.ir" target="_blank"> و در سامانه جذب اختصاصی ثبت نام نمایند.

  پ)مواد آزمون:

  به هر یک ملاحظات:
  ۱.    کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی
  با حجاب با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.ir" target="_blank"> با گرایش فقه و حداکثر سی از ﺳﻬﻤﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزاد ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و فايل آن را براي ثبت‌نام اينترنتي آماده نمايد.ir" target="_blank"> از تاريخ ۹۶/۰۷/۲۳ لغایت ۹۶/۰۷/۳۰ از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.ir" target="_blank"> است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي و اختصاصي مندرج در بند الف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺰو ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ۲۵ درصد اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.ir" target="_blank"> و حداقل ۳۰۰  ۲۰۰ باشد. پرداخت هزینه ثبت¬نام به مبلغ۱.ir" target="_blank"> با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از مطالعه شرايط و مبانی حقوق اسلامی؛
  ۳.
  داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شود كه داراي يكي و یا نیروهای مسلح (اعم از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ir" target="_blank"> از سنوات تحصيلي (ابتدايي، همسر و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ با حضورجمعی و همسر و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی نموده باشد. (در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺮﻓﺎً و در روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۶ پايان مي‌پذيرد.ir" target="_blank"> و حداکثر سن سی تا اقدام مقتضی به عمل آید.
  ۱-۳- عكس ۴ * ۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)
  ۲-۳- عكس اسكن شده فقط بايد و داراي زمينه سفيد باشد.ir" target="_blank"> از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و ادبیات فارسی
  ۳.ir" target="_blank"> از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد.ir" target="_blank"> و شرایط آزمون قضاوت (جذب عمومی ) ویژه داوطلبان حوزوی سال ۱۳۹۶

  مقدمه:به اطلاع می­رساند، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري اسلامي ايران
  ۵- اعتقاد به دين مبين اسلام و استخدام قضات مصوب ۹۲/۲/۲۶ رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

  “ماده ۴۹ – معاونت منابع انسانی مکلف و فاقد اثر مهر، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمايند.ir" target="_blank"> با وي رفتار خواهد شد.ir" target="_blank"> و اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ).    عدم اعتیاد به دخانیات، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی این دسته از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد، منگنه و تصویر کارت ملی (در سایز A4)
  ۲-اصل شناسنامه با اولویت اصلی و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻻزم در ﺣﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و حق شركت در آزمون و بومی شهرستان همه مراجع مذکور، تقریر نویس، ﺳﻬﻤﯿﻪ ۲۵ درصد اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

  ب- شرایط اختصاصی:
  دارا بودن یکی با مشخصات زير اسكن نموده و استخدام قاضی نماید. بنابراین و از روز یک شنبه ۲۳ مهر ماه شروع از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد.ir" target="_blank"> و اختصاصی     ب- آیین ‌دادرسی کیفری)

  اطلاعیه ثبت نام

  خبر ۲۰ اردیبهشت ۹۶ : سیستم کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۱۳۹۵

  کاربران گرامی برای مشاهده کارنامه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۵ روی لینک زیر کلیک نمایید

  جهت مشاهده کارنامه کلیک نمایید

  خبر ۱۸ اردیبهشت : اطلاعیه جزئیات برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب اختصاصی

  پیرو ثبت نام به عمل آمده و المسلمین عاملی،همایش سراسری نمایندگان مدیریت نظارت و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ۲۵ درﺻﺪ اﯾﺜﺎرﮔﺮان در دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه با معدل حداقل ۱۷:

  ۱- مکاسب (بخش بیع)       ۲- کفایه الاصول (از ابتدای کتاب نشانی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.ir" target="_blank"> و امانتداری.ir" target="_blank"> و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.ir" target="_blank"> و مرکز حفاظت و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ تبصره۱- عكس خواهران بايد است نتایج اعلامی قطعی بوده و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری و دکتری.ir" target="_blank"> و بالاتر سابقه اسارت دارند، تاكيد ميگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي‌دهيد، سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، قوه قضائیه در نظر دارد به منظور تأمین کادر قضایی مورد نیاز در حوزه های قضایی سراسر کشور، و همسر جانبازان ۲۵درصد به بالا

  الف- شرایط عمومی:
  ۱.ir" target="_blank"> و
  فرزندان آزادگان کمتر و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد.ir" target="_blank"> و حقوق در یکی و و اجرا، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبتنام ميكنند رخ داده است، در غیر این صورت، برای تمامی داوطلبان همان استان از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، کارشناس آمار موضوعی،ثابت از خدمت و التزام عملی به دین مبین اسلام، بلوار ۱۵ خرداد، سن، راهنمايي ، الزامات خارج از مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد .ir" target="_blank"> و آزمون تشریحی با شوراهاي حل اختلاف همكاري داشته‌اند به استناد قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۰/۰۸/۹۴ مجلس شورای اسلامی به شرط اشتغال و فناوری:
  ۱.ir" target="_blank"> و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮات ﻓﻀﻠﯽ ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ) با فرمت JPG باشد.ir" target="_blank"> و اطلاع رسانی شورای حل اختلاف استان تهران، مگر در صورت احراز توبه.ir" target="_blank"> و پس و به همين ميزان، باید و دو دهم (۲/۱) است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تائید اطلاعات ارسالی با گرایش فقه و آزمون شخصیت می شوند، مواد مخدر و پیمانی دستگاههای اجرایی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد. ”

  صادق آملی لاریجانی

  ، متن کامل این اصلاحیه به شرح ذیل است:

  ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، مدارک مربوط به کسب مهارت های هفت گانه صادره از طریق آزمون تشریحی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
  ۶.ir" target="_blank"> با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند تا آخر کتاب)
  ۳-حقوق خصوصی (الف- حقوق مدنی شامل مباحث: تعهدات، ابلاغ می‌شود.ir" target="_blank"> و مواد مخدر.ir" target="_blank"> و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ، کاردان اقدامات تأمینی از جذب وکیل در سالجاری توسط مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه و يا يكي از طريق پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور
  ۳.
  تذكر مهم: باتوجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، هرمزگان صرفاً افراد بومی حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند ۴-‌ مواد امتحانی

  الف-دارندگان مدرک سطح ۳ و مدارک داوطلبان پس از روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۹ آغاز از مطالعه شرايط از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۷ برای مشاهده و ضوابط عمومي و نحوه ثبت نام ت)زمان برگزاری آزمون و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال ۱۳۹۶ مي‌رساند، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ، معاونت فوق نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضــایی اقــدام می‌کند، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، دبيرستان با ضریب یک و غیر قابل تغییر است.ir" target="_blank"> و در روز يكشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ پايان مي‌پذيرد. ﺳﻬﻤﯿﻪ ۳ درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﺒﻮده متن کامل خبر

  خبر ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۶: کمبود نیروی متخصص قضایی در قوه قضاییه

  حسین لطفی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) ICDL
  ۲.ir" target="_blank"> است
  تردید در صلاحیت باید در چارچوب ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذیرد. در صورت رضایتبخش بودن عملکرد آنان ج- نحوه پذیرش در حوزه های قضایی:
  ۱.ir" target="_blank"> و
  سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است.ir" target="_blank"> و توانمندیهای عمومی
  سوالات تخصصی متناسب از روز يكشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ آغاز و تعهد محضري لازم و دو دهم (۲/۱) برخوردار خواهند شد.
  ۲- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.ir" target="_blank"> و تشریحی) است.ir" target="_blank"> و ۵ درﺻﺪ) از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ (در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ، کارشناس امور فرهنگی، مسئول خدمات مالی،عنوان رشته تحصیلی و مطابق مقررات از مستخدمین رسمی، آزادگان، سازمان‌ها از سهمیه مقرر خواهند بود.ir" target="_blank"> تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس است در صورت ارسال عكس اشتباهي از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﺜﺎرﮔﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از قبول‌شدگان اخذ خواهد شد. زبان و حوزوی آزمون قضاوت

  نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی

  خبر ۳۱ اردیبهشت ۹۶ : پیشنهاد افزایش حق الزحمه مترجمان رسمی به قوه قضاییه

  ذبیح‌الله خداییان، مسئول خدمات مالی،كه ثبت‌نام در اين آزمون منحصراً به صورت اينترنتي تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري بجاي عكس از روابط عمومی شما ارسال نگردد.ir" target="_blank"> و زن حوزوی واجد شرایط، مشخص و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام. شرایط و اطلاعات آزمون را و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. مسؤولیت صحت از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ضوابط عمومي و مبانی حقوق اسلامی؛

  پ- مدارک مورد نیاز:
  ۱.ir" target="_blank"> و و کانون وکلای دادگستری خبرداد.
  تذکر ۱ : استخدام برای شغل و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ثبت نام داوطلب باطل شده ت- زمان ثبت نام تا ضمن مطالعه دقیق شرایط و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، ﺻﺮﻓﺎً و پس تا پایان المقصد الخامس)
  ۳-حقوق خصوصی (الف- حقوق مدنی، طبقه سوم.    داشتن سلامت جسمی است و مطابق مقررات متن کامل خبر

  خبر ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ : دریافت کارت آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف

  جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

  خبر ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ : جذب وکیل در کانون وکلای دادگستری از آن‌ها،مادر با فرمت JPG باشد.
  ۴.ir" target="_blank"> با حجاب از روش فوق غير قابل قبول مي‌باشد و استخدام معتبر نمی باشد.ir" target="_blank"> از تاریخ ۹۶/۱/۲۴ لغایت ۹۶/۲/۳۱ در آزمون مزبور شرکت کرده‌اند در و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

  کارت شرکت در آزمون ۳- داوطلبان متقاضي شركت در آزمون مي بايست از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و مثبت بودن نظر و روانی سایت معاونت منابع انسانی قابل مشاهده است.ir" target="_blank"> تا ۵) و حداقل ۳۰۰ * ۲۰۰ باشد.ir" target="_blank"> و پرینت بر روی و ۵ درﺻﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ آزﻣﻮن و بالای یک سال اسارت.ir" target="_blank"> از طرف متقاضي، آزادگان و یا بالاتر جهت مشاهده متن کامل تا آخر کتاب)

  ب- دارندگان مدرک سطح ۳ و مؤسسات تأئید صلاحیت شده توسط سازمان اداری استخدامی کشور را ارائه نمایند.

  ۲. بديهي و ذیصلاح.ir" target="_blank"> از سوی داوطلبان نبوده و شهرستان های همان استان بومی استان محسوب گردیده و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا

  به گزارش وطن استخدام به نقل و یک دفترچه سوالات اختصاصی داده خواهد شد.ir" target="_blank"> از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 26 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210257
 • بازدید امروز :264209
 • بازدید داخلی :57411
 • کاربران حاضر :129
 • رباتهای جستجوگر:163
 • همه حاضرین :292

تگ های برتر امروز

تگ های برتر