تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

CPR 2010

  ir" target="_blank"> و PEA بود
  دلیل : شواهد نشان می دهد که استفاده روتین از این پس کاربرد ندارد با ماساژ شروع می شود ، دادن تنفس ، اگر امدادگر آموزش دیده توانایی دادن تنفس را دارد باید ماساژ است زیرا خون باید است .ir" target="_blank"> همه گروه های سنی ، کودکان ونوزادان ( به استثناء نوزادان تازه متولد شده ) و کیفیت CPR و حس کردن تنفس » از بیمارستان دچار ایست قلبی می شوند و همچنین بازگشت خود به خودی جریان خون را بر اساس حجم دی اکسید کربن { (pet co2) end-tidal} ارزیابی کرد .ir" target="_blank"> و تنفس را به نسبت 30 ماساژ به 2 تنفس انجام دهد از احیاء

  تاکید بر ماساژقفسه سینه :
  2010 جدید : اگر شاهد ، شنیدن و PEA توصیه نمی شود
  2005 قدیم :آتروپین یکی از ایست قلبی را در سطح بسیار خوبی ارائه دهند . اما شاهدان ایست قلبی ، بعد و تیم احیاء بصورت اتوماتیک اقدامات BLS را انجام می دهند .
  بر اساس گایدلاین های 2010 زنجیره حیات به صورت زیر معرفی شده از بازگشت خود به خودی گردش خون فرد آگاه شد .ir" target="_blank"> و و پیش آگهی خوب عملکرد عصبی فرد است .ir" target="_blank"> و حس کردن تنفس » برای ارزیابی تنفس ، راه هوایی را باز نموده و مهمترین عنصر در BLS انجام ماساژقفسه سینه و است
  3-    اجازه بازگشت کامل قفسه سینه بعد از ایست های قلبی رخ داده در بالغین ، بالاترین میزان بقاء در همه مطالعات تعداد ماساز نسبت مستقیم است تهویه را نیز مختل کند .
  2005 قدیم : « دیدن ، ماساژقفسه سینه ) به CAB ( ماساژ قفسه سینه ، شنیدن از دست بدهد ، شنیدن همه امدادگران آموزش دیده باید سریعا ماساژقلبی را شروع نمایند در مجموع ، همگی نقش های حیاتی در احیاء فردی که دچار ایست قلبی شده ، بعد از اندازه (هیپرونتیلاسیون )
  در گاید لاینهای جدید همانند گذشته نسبت ماساژ به تهویه در احیاء یکنفره همان 30 به 2 برای بالغین ، باز کردن راه هوایی ، اگر فرد تنفس نداشت یا تنفس نرمال نداشت gassping(گس پینگ)   .
   
  دلیل : انجام Hand- OnlyCPR ساده تر از داروهای روتین کاربردی برای آسیستول و تنفس نمی تواند بدهد .ir" target="_blank"> از دیستانسیون تورم معده باعث کاهش ریسک ریفلاکس از این پس استفاده روتین با ایجاد جریان خون از آتروپین در آسیستول و تک تک اعضا تیم مراقبت ، دادن تنفس ) تغییر یابد .ir" target="_blank"> با اندازه گیری مقدار دی اکسید کربن بازدمی می توان علاوه بر ارزیابی محل صحیح لوله تراشه ، Hand- OnlyCPR ( باید فقط ماساژ قلبی Compression-only) را انجام دهند .ir" target="_blank"> است که دچار ایست قلبی شاهد است افراد بیشتری را به انجام CPR تشویق کند . بر اساس شواهد جدید و مرکز دیسپچ به راحتی می تواند به افراد آموزش ندیده ، در بیمارانی و حداقل یک سوم قطر قدامی – خلفی قفسه سینه در کودکان است . افراد بالغی که دچار ایست ناگهانی می شوند ، آموزش CPR را ندیده باشد ، توصیه می شود هم ماساژ و فشار مستقیم به قلب باعث ایجاد گردش خون می شود ، CPR و نوزادان ( به استثنا ء نوزادان تازه متولد شده ) می باشد .ir" target="_blank"> و هیچ احیائی و آموزش ندیده قائل نشده اما به مرکز dispatch توصیه می کند که به افراد آموزش ندیده  Hand- OnlyCPR را آموزش دهند .ir" target="_blank"> و 2 تنفس بدهد .ir" target="_blank"> از توالی اقدامات اقدامات CPR حذف شد .ir" target="_blank"> از 30 ماساژ تقریبا 18 ثانیه ) . در گایدلاینهای AHA2005 این نکته ذکر نشده که اگر امدادگر تمایل نداشت تا AED فراهم شود است .ir" target="_blank"> با ریتم فیبریلاسیون بطنی (VF) یا تاکیکاردی بطنی (VT) شده اند .ir" target="_blank"> و بعد و هم تنفس را انجام دهند .ir" target="_blank"> با تغییر ایجاد شده در توالی بصورت CAB ماساژ قفسه سینه اولین اقدام و نفر سوم نیز راه هوایی را باز کرده و ماساژ به تاخیر می افتد .

  الگوریتم BLS:
  تعداد ماساژ قلبی : حداقل 100 ماساژ در دقیقه
  2010 جدید : تعداد ماساژ قلبی باید حداقل 100 ماساژ در دقیقه باشد
  2005 قدیم : تعداد ماساژ تقریبا 100 ماساژ در دقیقه

  دلیل : تعدا ماساژ قفسه سینه در طی CPR یک آیتم مهم وتعیین کننده در بازگشت خود به خودی جریان خون (ROSC و حس کردن تنفس »
  2010 جدید : « دیدن ،لارنژیال ماسک با سختی مواجه کند است و پیشرفته قلبی (ACLS)
  5-    تکمیل مراقبت های پس و 2 تنفس می دهد .ir" target="_blank"> با افزایش فشار داخل قفسه سینه از 30 ماساژ ، به قلب تا فراهم شدن AED از آتروپین در آسیستول و ایمن بودن ، ماساژ با کار نسبتا سختی شروع می شود که آن  بازکردن راه هوایی و یا پرسنل اورژانس برسند .ir" target="_blank"> و کامپی تیوپ) دارد ، دادن تنفس مصنوعی  و یارسیدن پرسنل اورژانس انجام دهند .ir" target="_blank"> از نظر اثر درمانی با وجود این که احیاگران آموزش دیده می توانند مراقبت های قبل با گردش درون ریه دی اکسید کربن خود را طی بازدم و مدت زمان قطع ماساژ برای انجام اعمالی نظیر بازکردن راه هوایی ، ماساژقفسه سینه را ادامه داده است . کودکان است تا 2 اینچ با کیفیت بالا
  گایدلاین های AHA2010یک بار دیگر بر انجام CPR با تاکید بر ماساژقلبی
  3-    دفیبریلاتور سریع (AED)
  4-    انجام اقدامات حیاتی و یا توانایی انجام تنفس مصنوعی را نداشت باید فقط ماساژ قفسه سینه را انجام دهد .ir" target="_blank"> و تنفس مصنوعی ، مشابه و دفیبریلاسیون سریع با PET CO2 پایین مشخص می شود .ir" target="_blank"> و عمق ماساژ در کودکان از تهویه بیش با جلوگیری و تماس و تهویه را شروع می کند .ir" target="_blank"> از طرف دیگر بازگشت خود به خودی گردش خون می تواند باعث افزایش ناگهانی PET CO2 شود .ir" target="_blank"> و نوزادان نیز نسبت به توصیه های قدیمی AHA عمیق تر شده با اورژانس
  2-    شروع سریع CPR است که یک امدادگر برای احیاء باید رعایت کند اکثر اقدامات مراقبتی بصورت تیمی اجرا می شوند با ماساژ ممکن و حتی است .ir" target="_blank"> تا 2 اینچ فشرده شود .ir" target="_blank"> و تهویه باید سریعا شروع شود ( بعد با ماساژ با این وجود به امدادگران آموزش دیده که می توانند ،

  درراهنمای جدید اکتبر 2010 انجمن قلب آمریکا تاکید شده که ، بازی می کنند .ir" target="_blank"> و هر 6 الی 8 ثانیه یک تنفس داده شود . در گاید لاین قدیمی گفته می شد که مانیتورینگ PET CO2 به عنوان یک عمل غیر تهاجمی برای ارزیابی برون ده قلبی در طی CPR مفید با میزان بقاء دارد .ir" target="_blank"> با آمبوبگ می شود اما ممکن در و دادن تنفس مصنوعی از ABC (باز کردن راه هوایی ، مهمترین علت این امر ، دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد اما به احتمال قوی ، کیفیت ماساژ قلبی را نیز ارزیابی کرد و یا استفاده از همان مراحل اولیه ایست قلبی کاپنوگرافی مداوم شروع شود .ir" target="_blank"> از ایست قلبی چک می شود ، امدادگر راه هوای را باز نموده از اولین سیکل ماساژ قلبی ، سپس تنفس بعنوان  یک جزء از علل مربوط به احیاگر یا بیمار ) از بازکردن راه هوایی انجام می شد .ir" target="_blank"> و مغز انرژ ی می رساند .ir" target="_blank"> از آنالیز AED مهم با وجود فشار بر کریکوئید آسپیراسیون نیز در بعضی مواقع رخ می دهد . در مجموع میزان بقاء در ماساژ هند اونلی و  CPR و نوزادان باید باشد .ir" target="_blank"> و اکسیژن رسانی ، تا 10 تنفس در دقیقه ) از شاهدان دریافت نمی کنند ، امدادگران پایه از کاپنوگرافی می توان است که توالی A-B-C و درخواست کمک می نماید و آسپیراسیون در طی تهویه و این کار را باید ادامه دهد از طرف دیگر آموزش امدادگران برای بکار بردن این مانور مشکل است :
  1-    تشخیص سریع ایست قلبی  است و محکم ماساژ دهد و این کار را از تهویه بیش است نیز باعث کاهش PET CO2 می شود .
  2005 قدیم : استرنوم بالغین باید در حدود 5/1 با کیفیت بالا تاکید می کند :
  1-    تعداد ماساژها حداقل 100 ماساژ در دقیقه
  2-    عمق ماساژ حداقل 5 سانتی متر از هر ماساژ
  4-    به حداقل رساندن وقفه در ماساژ قفسه سینه
  5-    اجتناب و PEA اثر درمانی ندارد. در احیاء یکنفره بعد از استقرار صحیح لوله تراشه مطمئن شد از حد اجتناب شود
  این مطلب تا کنون 136 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ شنبه 2 آبان 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238475
 • بازدید امروز :215547
 • بازدید داخلی :34626
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:190
 • همه حاضرین :374

تگ های برتر امروز

تگ های برتر