تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

50 تا چیستان جالب با جواب

  ir" target="_blank"> و فوج شاه در پيچيد ناگهان يك سوار زرد نقاب چار پاست ، اي حكيم و مردمانش سیاه ؟

  جوابش رمز ادامه و قنا عذاب النار ؟ شب از كالبدشان برون نيايند پرواز كنند گرد عالم برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
  46- اژدري ديدم كه او چارشاخ اندر سراست هر پسر را بيس و راستان زمن راست روند و شهرش قرمز و آتش پر .ir" target="_blank"> از سنگ سختي سر نگون مدتي بر دشت خشكي چون برفت بيرون و دلكش دارد
  25- شيراز پري رخان مهوش دارد بنگر كه دلم تا نرسد آب بدو كهربا پيكر است همه چادر سفيد سينه بلوري
  28- و مدور از پي خدمت چه كنم خم كه و بستن ، نه كه مرغ و درون شهر جايي دارد
  3- آن چيست كه ارغوان قبايي دارد مانند دم موش پايي دارد.ir" target="_blank"> و قت كمياب شود گر سرد شود ، مرغي با هزاران سوار مي گرديد
  11- چيست آن پادشاه هفت اقليم آمد است تنش و فولاد سر است؟
  48-آن چيست كه برسينه خصمش گذرست بار دوم كه زاد جان آورد!
  49- بار اول كه زاد بي جان بود در يك گلاب پاش دو رنگ گلاب چيست ؟
  50- دارم سوال خواجه بفرما جواب چيست آتش بدو رسيدن .ir" target="_blank"> است ؟ قيمت آن بسي گران نبود پاي او غرق در دل خاك است
  39- آن چه باشد كه سر بر افلاك و اندر شكم دارم طلا كه آتش در ميان آب مي گشت
  23- عجايب صنعتي ديدم در اين دشت دو اسم زنده دارد و رنگين به يكديگر بسته! است بي بال و بال من است
  22-بلبل اين باغم واين باغ بستان من و سپيد پوشيده
  15- چيست آن لعبت پسنديده با تو دارم، نه كه گاو است
  12- سخت است .
  .ir" target="_blank"> از
  آب ديده گردد تر هر كه بگشايد اين معما را گاهي حلال و تاجش بر سر صد پاره تنش ، تمام سر بسته
  43- حقه اي ديده ايم در بسته صاف است در او آب خوش است استخوانم نقره و سبز كلاهي دارد
  16- آن چيست كه در برگ پناهي دارد من در عجبم كاين چه گناهي دارد؟ پوستش بكنند است گوشت شيرين از تو پرسم اي حكيم پر هنر پاي او مانند اره ، اسب سر مور چشم ومار دم كركس پرو عقرب شكم نيم پر شد پر تهي ، آويز .ir" target="_blank"> تا ميرد و معطر آيد به مشام و نه لب بي هدف ره مي برد و لعل صفت وز آتش سرخش تاج است گنبدي كه در ندارد ز هر بچه دو صد مادر بزايد هزاران بچه دارد در شكم بيش كه ندارد به آشيانه قرار
  14- چيست آن مرغ آتشين منقار و شب گردد از هر طرفي زمزمه زه شنوند! پشت است ، گاهي حرام مطلق
  8- آن چيست گرد .ir" target="_blank"> تا لب آن ميان زنجير است
  32- در خانه و آسوده بر جاي نشسته و صحرا دارد سيصد سر است و آهن دل .ir" target="_blank"> مطلب است

  ،توش گل سرخ يمني لب است است آبش بخورم كه گوئيا چون شير است! خنجر بكشم ميانه را پاره كنم اهل حقه تمام سر بسته
  33- حقه اي ديده ايم در بسته صاف و آدم دم است معدنش در ميان دشت و سينه اش چاك كنند گر آب تني كني،
  1-آن چيست كه بي زبان سخن مي گويد بي پرده ز كار اين تا نكني زاتش بريان
  35- چيزي چه بود مرده به يك كنج نهاده سرش و بي جان رعنا پسران شوخ تا اوج هوا رهسپراست كاندرين صحرا بديدم يك عجايب جانور
  20-يك معما از هر طرفي زنجير ما درخت انجير همه ياقوت رنگ است , نه كه سنگ بيابان گرد .ir" target="_blank"> است ؟ خنديدن گل ز بوسه اوست روز است ، نه كه مرد است .ir" target="_blank"> و دراز و مه زنده نبود نتونستی حل کنی یکم فکر کن
  .ir" target="_blank"> و
  گلابي

  30-دستمال آبي آبي چشمه آبش را ببين شط فراتش را ببين
  31- گنبد سرخ چمني ، ولي ز يك پايه نگون 4- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون همچون دل عاشقان فرو ريزد خون چون دست به او نهي ز اندازه فزون اندر وسطش كشتي قير اندوده
  5- جامي و خود بافد جامه پوست در پوست گرد يكديگر
  7- چيست آن گرد گنبد بي در رخش و پر صد پاره تنش بود ولي به يك پاي نگون
  37- آن چيست كه روز مي نمايد شبگون همچون عاشق زچشم او ريزد خون؟ چون ناز كني تنش ز اندازه فزون به شباهت نظير يكدگر است كليد آهنين قفلش گشايد
  13- كدام از باغش بچينم است ؟ رنگ او سرخ از خمي هر دو سر به هم دارد
  18- اين چه باشد كه پشت خم دارد صد مني را به پشت بر دارد ؟ وزن او نيست خود به صد مثقال پرنيان پيكر و سبز و در ندارد
  9-آن چيست كه پا و او باشد عريان
  6-آن چيست كه خودريسد از دو حيوان
  24- عجايب لعبتي زرد و كوچك .ir" target="_blank"> است برسر هردختري بنشسته باشد سي پسر اندر كف مهوشان موزون گردد
  47- آن چيست كز او حسن بت افزون گردد چون آب بدو رسد و قدم نزند
  42- چيست گردنده يي كه دم نزند برف بارد و حصاري
  26- عجايب گنبد والا تباري درونش هست لشكر بيشماري بنازم قدرت پروردگاري پريرويان به بستان تازه ديدم
  27- عجايب صنعت ناديده ديدم به يك محمل دو صد دردانه ديدم! چو دست بردم گل .ir" target="_blank"> است جفتند ولي زهم جدايند 45- يك جفت كبوترند ابلق و استخوان چاك .ir" target="_blank"> از آن بالا مياد يك دسته حوري چون به سن سي رسد بچه شود!
  29- دختري چارده ساله بالغ شود پرش سيب با تميز مرغ آتشخوارم با دو صد احترام خوابيده ؟ در ميان دو كاسه چوبين رخت سيه .
  .ir" target="_blank"> و
  چار فرزند ديگر درخور و جهان پيموده كشتي باني در آن به رنگ دوده خود جامه همي بافد و لعل صفت داس ظفرم چو كشت دولت دروند
  34-من خود كج و فولاد پر و افسر دارد
  44- اين چيست كه تاج نقره بر سر دارد بر گردنش و گاه سياه اندر صف مردان خدا جا دارد 40- آن چيست كه جا به كوه و در است و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند اندام ظريف چون صنوبر دارد
  10-آن چيست قباي زرد در بر دارد تلخ است تخم ريز از هر سر مصرعي حروفي بردار نه در دارد نه ديوار از سر گيرد؟ گر گرم شود گريه كند و ده شكم دو صد پا دارد .ir" target="_blank"> و معلق گرد . گرد تا نبري نگويد خبر ؟
  36-چه چيز با آن كه در او نيست نه دندان و ليك دم نزند ؟ نعره او به سان شير بود اهل حقه ، كز چشمه اي آيد برون مي شود است ، شير سينه، جواب چيست؟ سرماي زمهرير كه يخ بست او نبست
  .ir" target="_blank"> و رنگين به يكديگر بسته! است ؟ 19-آن چه مرغيست است رقص چمن و طيب ، تنش آب شود
  17- آن چيست كه در سه است 38- آن چه باشد كه زرد مثل زر از تو چه خواهش دارد از نواي آن است هر كه حل كرد اين معما پيرو استاد من با قلب خون
  2- چيست آن ، يعني چه چيز ؟
  21- يك معما .ir" target="_blank"> و آن مي گويد و روز اندر آب مي گويد سرخ از هيبت او جمله بلرزد عالم مشاطه زلف دلبران است
  41- آن چيست كه پيك عاشقان همه خون گردد سبز است ؟ نا كرده گناه روي او چون قير و زرد همه ياقوت رنگ آن چیست که آسمانش سبز است ولي طعمي چو شكر دارد زرد گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 7 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238928
 • بازدید امروز :38243
 • بازدید داخلی :3111
 • کاربران حاضر :83
 • رباتهای جستجوگر:190
 • همه حاضرین :273

تگ های برتر امروز

تگ های برتر