تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

پیغام سیستم

    نتيجه اي براي جستجوي شما پيدا نشد.

ثبت Ùام کنید - Kilihost

https://www.kilihost.com/billing/register.php?language=farsi
اطÙاعات ÙازمÙدیگر. How did you find out about
Kilhost? How did you find us? Ùیچکدام Google, Bing, Other Search
Engine, Web Hosting Talk, Friend, Advertisement, Other. TZS, USD. اÙÙ
یت اکانت. اÙنیت رمز عبور: رمزی واØ
±Ø¯  ...


اعضا - HostPC Internet Services

https://support.hostpc.com/index.php?language=farsi
Ùط٠ا کارکترÙایی Ú©Ùدر عکس زیر ÙØ´
اÙدÙÙیکنید را وارد کنید . ایÙÙ
ورد برای جلوگیری از ارساÙÙای Ø®
ودکار میباشد. اÙروز چگونه  ...


جستجوگر دام - Excellent Multimedia, Inc.

https://www.excellentmultimedia.com/supportdesk/domainchecker.php?...
تنظمیاÙاÙبوه. جستجو. Ùط٠ا کارکترÙ
ایی Ú©Ùدر عکس زیر ÙشاÙدÙÙیکÙ
ید را وارد کنید . ایÙمورد برای جÙ
„وگیری از ارساÙÙای خودکار  ...


ثبت Ùام کنید - iArtisan

https://iartisan.com/client/register.php?language=farsi
ÙÙابÙÙبا روبات اسپم Ùط٠ا کارکترÙ
ایی Ú©Ùدر عکس زیر ÙشاÙدÙÙیکÙ
ید را وارد کنید . ایÙمورد برای جÙ
„وگیری از ارساÙÙای خودکار میباØ
´Ø¯  ...


داÙلود ٠ایل - Kship Group, Inc.

https://www.kship.com/sys/downloads.php?language=farsi
داÙلود ٠ایÙراÙÙÙا Ùا، برÙاÙÙÙ
ا Ùˆ دیگر ٠ایÙÙا. اعضا; داÙلود ٠ایل.
آرشیو دریا٠ت ٠ایل ،تماÙبرÙاÙÙ
Ùا Ùˆ ٠ایÙÙایی را Ú©ÙØ´Ùا برای  ...


Ù… - GNU Gatekeeper

https://www.gnugk.org/gnugk-manual-fa.html
OpenH323 Gatekeeper - The GNU Gatekeeper. Ù†Ú¯ÙدارÙدÙا
ÛŒÙراÙÙÙا: Jan Willamowius <ja[email protected]>. Version 2.2.
6, December 2006  ...


آشÙایی - GNU Gatekeeper

https://www.gnugk.org/gnugk-manual-fa-1.html
 ...

نصب کرد٠- GNU Gatekeeper

https://www.gnugk.org/gnugk-manual-fa-2.html
 ...

سواÙات متداول سئوال : برای ثبت ...

http://advari.irantvto.ir/faq2.htm
2- تماس با Ø´Ùاره تل٠ÙÙای ستاد پاسخ
گویی سازمان 02612519616 ، 02612522136 ،
02612519723 ØŒ 02612544432 ØŒ 02612519727. 3- ارسال سؤاÙ
از طریÙÙراجعه به " پاسخگویی  ...


بررسی میزاÙآگاهی Ù ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/.../41202819_OOOOUOE_UUOEOOU_OUOUUOE_UOOUOEOU_UOUOUOEUOE_OOUOUCOU_...
بررسی میزاÙآگاهی ÙربیاÙÙاÙا
یی داÙشکده پرستاری Ùˆ ÙاÙایی اØ
±Ø¯Ø¨ÛŒÙنسبت بÙمزاياي روش یادگیری
Ùبتنی بر شواÙد در سال 1386. Article with 3,059  ...


آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :215454
  • بازدید امروز :266992
  • بازدید داخلی :60450
  • کاربران حاضر :123
  • رباتهای جستجوگر:123
  • همه حاضرین :246

تگ های برتر امروز

تگ های برتر