تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید

مقاله ی بررسي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي در قانون مجازات اسلامي جديدحقوق اجتماعي عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامي و سایر افراد مقیم در قلمروی حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح موجب مجازات محروميت از حقوق اجتماعي می گردد این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی به صورت مدون از حقوق جزای فراتسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد در قانون مجازات اسلا
این مطلب تا کنون 137 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
137 بازدید
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید

بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز كه كاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن
این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
74 بازدید
بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامي

كتاب اول ـ كلیاتبخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریفماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت كیفری و قواعد حاكم بر آنها است.ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مكان ماده 3- قوانین جزائی ایران درباره كلیه اشخاصی كه در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهور
این مطلب تا کنون 92 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
92 بازدید
قانون مجازات اسلامي

چاپ کتاب در مورد قانون مجازات اسلامی جدید

مهم و قابل توجهبه آگاهی تمامی دانش دوستان به ویژه جامعه حقوقی کشور ایران عزیز می رساند قانون
مجازات اسلامي جديد در تاریخ 6/3/1392 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و
ازتاریخ 22/3/1392 لازم الاجرا گردیده است. تغییرات این قانون نسبت به
قانون مجازات اسلامي 1370 بسیار زیاد و اساسی است. در نتیجه تمامی
دانشجویان و فارغ التحصیلان اعم از قاضیان، وکیلان و ... نیازمند بازیابی
اطلاعات خود براساس قانون جديد می باشند. به ویژه کسانی که قصد شرکت در
آزمون های استخدامی ح
این مطلب تا کنون 111 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
111 بازدید
چاپ کتاب در مورد قانون مجازات اسلامی جدید

قانون مجازات اسلامي قسمت دوم حدود

كتاب دوم - حدود بخش اول - مواد عمومی
ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد. ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسؤولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند
این مطلب تا کنون 70 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
70 بازدید
قانون مجازات اسلامي قسمت دوم حدود

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392(بخش اول)

قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كتاب اول ـ كلیات بخش اول ـ مواد عمومی                              فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت كیفری و قواعد حاكم بر آنها است. ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود. فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مكان ماده 3- قوانین جزائی ایران دربا
این مطلب تا کنون 99 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
99 بازدید
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392(بخش اول)

قانون مجازات اسلامي قسمت سوم.قصاص

كتاب سوم- قصاص بخش اول - مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات ماده289- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. ماده290- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: الف- هرگاه مرتكب با انجام كاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یك جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه كار ارتكابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتكب، عمداً كاری ان
این مطلب تا کنون 61 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
61 بازدید
قانون مجازات اسلامي قسمت سوم.قصاص

قانون مجازات اسلامي قسمت پنجم .ديات

كتاب چهارم- دیات بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است كه در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر كارشناس میزان آن را تعیین میكند. مقررات د
این مطلب تا کنون 67 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
67 بازدید
قانون مجازات اسلامي قسمت پنجم .ديات

نکات مهم قانون مجازات اسلامی 1392

نکات مهم قانون مجازات اسلامي 1392
مشتمل بر :
1 - دیه  2 - حدود  3 - قصاص  4 - تعزیرات  5 - جرائم رایانه ای
قیمت مقطوع : 30 هزار تومان
1 - جهت دریافت ابتدا ایمیل خود را به شماره 09195193326 پیامک کنید و سپس مبلغ فوق الذکر را به شماره حساب 5434 - 3516 - 6940 -  6037 بانک صادرات ایران بنام محمداحمدلو واریز کرده و منتظر ارسال جزوه مورد نظر خود باشید .
2 - فایل بصورت pdf می باشد .
 
این مطلب تا کنون 126 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
126 بازدید
نکات مهم قانون مجازات اسلامی 1392

مجازات فرعونی مجازات اسلامی

وقتی فرعون هم اسلامي عمل میکند!
بسیاری از قوانین و مقررات اسلامي قوانینی امضایی هستند که پیش از ظهور اسلام جزء فرهنگ های مردمان باستان بوده و در میان ایرانیان و مصریان و بابلیان و یهودیان باستان و بطور کلی اقوام منطقه رایج بوده است و در گذر عصرها و نسل های متمادی  در ذهن ها و ضمیرها و زبانهای مردم به یادگار مانده است تا که  پس از ظهور دین الهی اسلام برخی از  این ایین ها ، فرهنگ ها ، رفتار ها ، قانون ها و دستورها به تایید و تصویت اسلام رسیده  و
این مطلب تا کنون 108 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
108 بازدید
مجازات فرعونی مجازات اسلامی

صفحات

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید - قوه ...

https://iran5050.com/?p=4586
14 دسامبر 2016  ...

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات اسلامی جدید ...

https://www.mehrdadtalebi.ir/بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-د
18 جولای 2016  ...

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت ... - یوس دانلود

http://usedl.ir/.../4396-بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-ن.html
28 ژوئن 2017  ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/قانون مجازات ...

http://www.shora-gc.ir/.../ShowPage.aspx?...NEWS&ID...
14 مه 2013  ...

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

http://www.hawzah.net/.../محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-در-حقوق-کیفری-ایران-و-فقه-امامیه-
ابتدا باید حقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق
اجتماعی او  ...


محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرائم عمدی بر اساس مجازات مقرر در حکم ...

http://www.mirkazemilawyer.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID...
بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای
 ...


بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری ...

http://filenab.bwir.ir/بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-ن/
23 سپتامبر 2017  ...

روزنامه ایران

http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID...
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی چیست و چه تبعاتی برای افراد یک جامعه می‌تواند
داشته  ...


[PDF] 

PDF: بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری ...

http://oodl.ir/pdf-39043-بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-ن-2017-03-28
7 جولای 2017  ...

روزنامه ايران93/6/13: <محروميت از حقوق اجتماعي> مجازاتي ... - Magiran

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3019534
4 سپتامبر 2014  ...

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :212334
  • بازدید امروز :213560
  • بازدید داخلی :49842
  • کاربران حاضر :116
  • رباتهای جستجوگر:180
  • همه حاضرین :296

تگ های برتر امروز

تگ های برتر