تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"تمرين ، آموزش نمونه سوال زبان انگليسي هفتم\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

تمرين ، آموزش و نمونه سوال زبان انگليسي هفتم

House and rooms exercises - lesson 6 - Grade 7What are they doing - Lesson 6 - grade 7Clothes exercises - Lesson 5 - Grade      
Clothes and colours - lesson 5Wearing clothes exercises - Lesson 5 grade 7Interactive book :    Learn house and different rooms lesson 6 - grade 7 نمونه سوال زبان انگلیسی هفتم   منبع سوالها: وبلاگ اقای حقیتمرینهای مربوط به درسهای 3 و 4 : روی هر كدام از لینكها كلیك كنید.Family tree                         Family members                  Jobs                          Jobs 2Age and Birthday               Birthday party                    How old are you 
این مطلب تا کنون 418 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
418 بازدید
تمرين ، آموزش و نمونه سوال زبان انگليسي هفتم

نمونه سوال‌های خرداد زبان انگلیسی پایه هفتم،‌هشتم و نهم

مونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری اوّل
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری دوم
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری سوم*****************************
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری اوّل نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری دومنمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری سوم**
این مطلب تا کنون 1229 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1229 بازدید
نمونه سوال‌های خرداد زبان انگلیسی پایه هفتم،‌هشتم و نهم

نمونه سوال‌های خرداد زبان انگلیسی پایه هفتم،‌هشتم و نهم

نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری اوّل
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری دوم
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هفتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری سوم*****************************
نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری اوّل نمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری دومنمونه سوال زبان انگلیسی خرداد پایه هشتم (Listening+Audio file+Reading& Writing)- سری سوم
این مطلب تا کنون 1150 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1150 بازدید
نمونه سوال‌های خرداد زبان انگلیسی پایه هفتم،‌هشتم و نهم

نمونه سوال و شیوه نامه طراحی و اجرای آزمون زبان پایه هفتم و هشتم و نهم

با احترام، شیوه نامه و نمونه سوال زبان پایه هفتم،‌ هشتم و نهم جهت اطلاع و ابلاغ به همکاران ارسال می‌شود. ضمنا موارد ذیل به صورت بخشنامه نیز به مناطق ارسال می شود. فایل‌های صوتی این سه آزمون هم به زودی برای دانلود در وبلاگ قرار داده خواهند شد. شیوه نامه طراحی و برگزاری آِزمون زبان پایه هفتم و هشتم و نهم نمونه سوال زبان پایه هفتم نمونه سوال زبان پایه هشتم نمونه سوال زبان پایه نهم
این مطلب تا کنون 406 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
406 بازدید
نمونه سوال و شیوه نامه طراحی و اجرای آزمون زبان پایه هفتم و هشتم و نهم

نمونه سوال درس 3 زبان انگلیسی سال سوم

 
 نام:....................کلاس:...............درس3 زبان 3
کلمات جملات زیر را کامل کنید.
What we remember and the way we recall it are  infl – en – ed  by our interests, way  of  thinking  and  em – tion – l feelings. The lose of large areas of memory oc – urs in some mental and phy – ical illnesses.
*************************************************************************************
کلمات داده شده را در جای خالی جملات بکار ببرید. یک کلمه اضافی است.
( records , basis , information , searching , ability )
1.Can you give me ……….about this matter?
2.I do not doubt your ……….to do the work.
3.Our museums are full of ……….of past history.
4.Do you spend much time ……
این مطلب تا کنون 301 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
301 بازدید
نمونه سوال درس 3 زبان انگلیسی سال سوم

نمونه سوال درس 2 زبان انگلیسی سال سوم

 
نام:    ...............................  کلاس:..................................درس2 سال سوم
 
کلمات جملات زیر را کامل کنید.
But we have to understand that any soci – ty needs different servi – es and all jobs are important. We need farmers to pr – duce food. We need doctors to cure the si – k. *************************************************************************************
کلمات داده شده را در جای خالی جملات بکار ببرید. یک کلمه اضافی است.
( fact , value , rubbish , education , fashionable )
1.It is ……….to have short hair nowadays.
2.The dustman haven’t collected the ……….yet.
3.No one deny the ……….the fire burns.
4.Good books are of great ……….to students.
این مطلب تا کنون 433 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
433 بازدید
نمونه سوال درس 2 زبان انگلیسی سال سوم

نمونه سوال درس 1 زبان انگلیسی سوم متوسطه2

نام و نام خانوادگی:                 كلاس:                                          درس 1- زبان 3   
 
 
دیکته: كلمات ناقص را با حروف مناسب كامل كنید. (2)
1- The biggest gro – p  of TV vie - ers are the housewives.
2- It is not  a  suit - ble  program. It can have a bad  influen - e  on children.
 
با استفاده از کلمات داده شده جاهای خالی را پر کنید. ( یك كلمه اضافی است)(2)
“improve – effect – harmful – worried – relaxed”
1- What is the  ............................. of television on children's lives?
2- " What did your father do last Friday?" " He stayed at home and ........................."
3-
این مطلب تا کنون 237 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
237 بازدید
نمونه سوال درس 1 زبان انگلیسی سوم متوسطه2

نمونه سوال درس 2 زبان انگلیسی سال چهارم

 نام:..................... کلاس:....................    درس2 پیش دانشگاهی             زمان:45 دقیقه                               
 I .Vocabulary
A.     Circle the word which is different. (1)
1. a. fear                      b. nervousness         c. confidence              d. embarrassment
2. a. anxious                 b. proud                        c. worried            d. nervous
3. a. react                     b. communicate               c. contact            d. confident
4. a. habit                     b. crossing your arms     c .relaxed     
این مطلب تا کنون 293 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
293 بازدید
نمونه سوال درس 2 زبان انگلیسی سال چهارم

نمونه سوال درس 1 زبان انگلیسی سال چهارم

نام:.............................       کلاس:............................  درس1پیش       زمان:45دقیقه
I. Vocabulary
A: Which word is different from the others? (1)
1. a. blood                     b. heart                         c. vessel                        d. bone
2. a. lung                       b. joint                          c. air                             d. breathe
 
B: Write the verbs in column A with the correct words in column B to make a verb phrase. (1)
---------A---------                                ---------------B-------------
3. Release (---)        
این مطلب تا کنون 364 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
364 بازدید
نمونه سوال درس 1 زبان انگلیسی سال چهارم

نمونه سوال دروس 1تا3 زبان انگلیسی سوم متوسطه

نام و نام خانوادگی:                         کلاس:                               زبان (3)- دروس1و2و3
الف- دیکته: کلمات ناقص را کامل کنید. ( 3)
1- It is not  a  s – it - ble  program. It can have a bad influen - e on children.
2- Some TV chan - els show only a sing - e type of programs.
3- Your  aver – ge is too low. I'm sure that practice will impr – ve it.
4- We shouldn't continue our old s – stem of education without  exam - ning  it.
5- He has the  ab – lity to remember in great detail objects or  scen – s.
6-  Psychlo – ists are searching for the  ch – mic – l  basis of memory in the brain.
ب- با استفاده از کلمات داده شده جا
این مطلب تا کنون 336 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
336 بازدید
نمونه سوال دروس 1تا3 زبان انگلیسی سوم متوسطه

صفحات

نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی برای هفتم

http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions?group=33&lesson=10
 ...

نمونه سوال امتحانی از درس زبان انگلیسی برای نهم - کانون فرهنگی آموزش ...

http://www.kanoon.ir/Public/ExamQuestions?group=27&lesson=10
 ...

گروه زبان انگلیسی راهنمایی مراغه

http://m-englishia.blogfa.com/
گروه زبان انگلیسی راهنمایی مراغه - آموزش زبان متوسطه دوره اول - گروه زبان انگلیسی
راهنمایی مراغه.  ...


نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی - YouTube

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariaebook.sl...
18 آوريل 2015 - 2 دقیقه - بارگذاری توسطرایادرس
فيلم هاي آموزشي رايا درس rayadars.com براي سفارش با اين شماره 02166120121تماس بگيريد ويا عدد 1را به02166120121 ارسال نماييد.

خودآموز زبان انگلیسی هفتم آریا - Android Apps on Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ariaebook.sl ...

پایه دهم - درس زبان انگلیسی - نمونه سوالات درس 1 و 2 - آپارات

http://tizland.ir/پایه-هفتمزبان-انگلیسی-هفتم/درس-اول-زبان-انگلیسی-هفتم-بخش-یکم/
18 آوريل 2017 - 2 دقیقه
برای دیدن ویدیوهای بیشتر ، جزوات و نمونه سوالات درسی به وبسایت ما مراجعه کنید : www.dahoom.ir همچنین می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با  ...


نمونه کاربرگ تصویری برای تمرین گروهی درس 6 زبان سال هفتم

http://www.englishtime.blogsky.com/نمونه-کاربرگ-تصویری-برای-تمرین-گروهی-درس-6-زبان-سال-هفتم
7 مارس 2014  ...

دانلود کتاب انگلیسی 2 هشتم , پاسخ تمرین , نمونه سوال , ردینگ , گرامر ...

http://www.ketabdarsi.tk/دانلود-کتاب-انگلیسی-2-هشتم-پاسخ-تمرین-ن/
31 ا کتبر 2017  ...


a31a67542b424e727d7b8cbd6a404c6f

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :233136
  • بازدید امروز :234508
  • بازدید داخلی :66607
  • کاربران حاضر :113
  • رباتهای جستجوگر:138
  • همه حاضرین :251

تگ های برتر امروز

تگ های برتر