تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۸۱تا۲۰۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۸۱ فرزام محکم کردم گره کراواتمو و خیره شدم تو آینه به خودم … امشب برازنده تر از همیشم … امشب بیشتر از همیشه تو چشمم امشب روز عروسی عشقمه … نگام خیره بود به مردیکه تو استانه سی سالگی داشت یکی یکی شکستارو تجربه میکرد …شکستایی که دارن برام عادت میشن …عین نفس کشیدن … پیراهن سفید جذبم که کاملا به تنم نشسته بودو کت و شلوار تنگی که توتنم ایستاده
این مطلب تا کنون 5 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
5 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۸۱تا۲۰۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۸۱ فرزام محکم کردم گره کراواتمو و خیره شدم تو آینه به خودم … امشب برازنده تر از همیشم … امشب بیشتر از همیشه تو چشمم امشب روز عروسی عشقمه … نگام خیره بود به مردیکه تو استانه سی سالگی داشت یکی یکی شکستارو تجربه میکرد …شکستایی که دارن برام عادت میشن …عین نفس کشیدن … پیراهن سفید جذبم که کاملا به تنم نشسته بودو کت و شلوار تنگی که توتنم ایستاده
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۴۱تا۱۶۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۴۱تا۱۶۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
#تاتباهي #قسمت۱۴۱ دارین میبینین ما شبانه روزی داریم جون میکنیم تا پرونده رو سریعتر ببندیم … ما با یه باند آماتور طرف نیستیم طرف ما یه آدم حرفه ای و با نفوذه … شما بهتره به جای اینکه نگران درجه و سابقه شغلی خودتون باشین از افرادتون حمایت کنید وجوابگو باشید …. عصبانی غرید -سروان مواظب حرفاییکه میزنی باش …من نگران اعتبار پلیسم با جدیت و صدایی که محکم و کوبنده بود گف
این مطلب تا کنون 3 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۴۱تا۱۶۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۲۱تا۴۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
#تاتباهي #قسمت۲۱ مهیار
دستامو قلاب کردم رو میزو خیره شدم به مهسیما که داشت عین بید میلرزید مطمئن بودم اگه بابا میفهمیدساده از این مسئله نمیگذشت
دختر یکی یدونه سرهنگ سارنگ….خواهر سرگرد سارنگ …امشب توی یه پارتی مختلط که هر کثافت کاری بگی توش انجام میشد
علی رو فرستادم بیرون باید تنهایی باهاش صحبت میکردم…نفس عمیقی کشیدم
 
 
-خب …
چشماشو بست و آب دهنشو قورت داد

این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۴۱تا۶۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۴۱تا۶۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
#تاتباهي #قسمت۴۱ ساکش از دستش افتادو جیغ خفیفی کشیدو دستاشو از هم باز کرد ….داشت با سر میرفت توی جوب آب که سریع با دستم دستمو دراز کردم و مانتوشو از پشت مشت کردم تو دستمو و کشیدمش عقب … تا ایستاد دستشو گذاشت روی سینشو چشماشو بست …نفسشو با صدا داد بیرون …هنوز وقت نکرده بود منو ببینه از بس هول بود چشماشو به سرعت باز کردو با غیظ چرخید طرفم -هوی یارو مگه کوری؟ نمیتونی در
این مطلب تا کنون 6 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
6 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۴۱تا۶۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۶۱تا۸۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
 
#تاتباهي #قسمت۶۱ نیما پارچو گذاشت روی تخـ ـت و خودشم کفشاشو در آورد و نشت رو تخـ ـت …بعد چند دیقه غذاهامونو آوردن …همگی مشغول شدیم … بعد شام بلافاصله راهی شدیم …با دقت پشت سرشون حرکت میکردم …مهسیما تا ساعت دوازده و نیم بیدار بود ولی بالاخره خوابش برد … گرم کنمو که انداخته بودم رو صندلی عقب و آروم خم شدم و برداشتم … ماشین و کشیدم کنار و رو تنش مرتب کردم
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱تا۲۰
رمان:تاتباهي
:نویسنده:پریناز بشیری 
#تاتباهي #قسمت۱ دست بردم که صدای موسیقی و کم کنم ….ریتم تند آهنگ همزمان توی گوش و سرم پیچیده بودو حال خرابمو خراب تر میکرد
سیـ ـگارو از گوشه لـ ـبم برداشتم و از پنجره پرت کردم بیرون ….پامو رو گاز فشار دادم ….چهار راه ابوریحان بودیم ….و ترافیک بود …
یادم باشه با دیدن این فرهاداز این به بعد پشت دستمو داغ کنم تا دوسـ ـت دختر دبیرستانی پیدا نکنم ….
 
 
-چیه دادا
این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
16 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۲۱تا۴۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
#تاتباهي #قسمت۲۱ مهیار
دستامو قلاب کردم رو میزو خیره شدم به مهسیما که داشت عین بید میلرزید مطمئن بودم اگه بابا میفهمیدساده از این مسئله نمیگذشت
دختر یکی یدونه سرهنگ سارنگ….خواهر سرگرد سارنگ …امشب توی یه پارتی مختلط که هر کثافت کاری بگی توش انجام میشد
علی رو فرستادم بیرون باید تنهایی باهاش صحبت میکردم…نفس عمیقی کشیدم
 
 
-خب …
چشماشو بست و آب دهنشو قورت داد

این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
14 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۶۱تا۱۸۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۶۱تا۱۸۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۶۱ مهیار بیسیمو دستم گرفتم…. -زمانی چیشد پس؟!…بچه کجاست ؟!.. صدای سیگنالی که قبل صدای زمانی تو گوشم پچید عصابمو داغون کرد …. -قربان داریم انتقالشون میدیم -ببین نمیخوام هیچ اتفاقی برای اون بچه بی افته … فرداشب شب جابه جایی جنساس یه اشتباه کوچیک همه چیو بهم میریزه … -بله قربان خیالتون راحت بیسمو پرت کردم روی میز … هر لحظه استرسم بیشتر از قبل م
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۶۱تا۱۸۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۲۱تا۱۴۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۲۱تا۱۴۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
#تاتباهي #قسمت۱۲۱ مهسیما با نگاهی جستجوگر چشمشو دورتا دور مغازه چرخوند… وقت واسه تلف کردن نبود … بلافاصله پله هارو که داشتن میرفتن سمت بالا برعکس اومدم پایین … نگاه خیره چند نفر رو روخودم حس میکردم … بادیگارد آیهان داشت میرفت سمت مغازه … نگاموچرخوندم…با دیدن پسر بچه ای که کفش اسکیت پاش بودو داشت میومد سمتم فکری زد به سرم … فقط امید وار بودم بگیره….هم
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۲۱تا۱۴۰

صفحات

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰ - رمان آنلاین | داستان واقعی | دانلود ...

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-181تا200/
4 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 201تا220 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-201تا220/
4 روز پیش  ...

تا تباهی - داستان های نازخاتون | رمان آنلاین | داستان واقعی | دانلود رمان

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/tag/تا-تباهی/
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰ · ۲۸ آبان ۱۳۹۶ · داستان های نازخاتون · تاتباهی
داستان آنلاین پریناربشیری سرگذشت واقعی. 0  ...


رمان آنلاین تا تباهی قسمت 161تا180 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-161تا180/
4 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 61تا80 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-61تا80/
4 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 21تا40 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-21تا40/
4 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 261تا آخر | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-261تا-آخر/
4 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۲۱تا۱۴۰ - دانلود رمان

http://v3b.ir/tag/رمان+آنلاین+تا+تباهی+قسمت+۱۲۱تا۱۴۰.html
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰. رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۸۱تا۲۰۰ رمان:
تاتباهي نویسنده:پرینازبشیری #تاتباهي #قسمت۱۸۱ فرزام محکم کردم گره کراواتمو
و  ...


رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰ - خانه

http://nazkhatoonstory-gertoop.v3b.ir/page-268501.html
 ...

رمان خط به خط

http://tafrihabad.com/tag/رمان+خط+به+خط.html
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰. رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰ رمان:
تاتباهی نویسنده:پرینازبشیری #تاتباهی #قسمت۱۸۱ فرزام محکم کردم گره کراواتمو
و  ...


آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :213021
  • بازدید امروز :311356
  • بازدید داخلی :84850
  • کاربران حاضر :110
  • رباتهای جستجوگر:204
  • همه حاضرین :314

تگ های برتر امروز

تگ های برتر