تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۶۱تا۸۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
 
#تاتباهي #قسمت۶۱ نیما پارچو گذاشت روی تخـ ـت و خودشم کفشاشو در آورد و نشت رو تخـ ـت …بعد چند دیقه غذاهامونو آوردن …همگی مشغول شدیم … بعد شام بلافاصله راهی شدیم …با دقت پشت سرشون حرکت میکردم …مهسیما تا ساعت دوازده و نیم بیدار بود ولی بالاخره خوابش برد … گرم کنمو که انداخته بودم رو صندلی عقب و آروم خم شدم و برداشتم … ماشین و کشیدم کنار و رو تنش مرتب کردم
این مطلب تا کنون 3 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۶۱تا۸۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
 
#تاتباهي #قسمت۶۱ نیما پارچو گذاشت روی تخـ ـت و خودشم کفشاشو در آورد و نشت رو تخـ ـت …بعد چند دیقه غذاهامونو آوردن …همگی مشغول شدیم … بعد شام بلافاصله راهی شدیم …با دقت پشت سرشون حرکت میکردم …مهسیما تا ساعت دوازده و نیم بیدار بود ولی بالاخره خوابش برد … گرم کنمو که انداخته بودم رو صندلی عقب و آروم خم شدم و برداشتم … ماشین و کشیدم کنار و رو تنش مرتب کردم
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱تا۲۰
رمان:تاتباهي
:نویسنده:پریناز بشیری 
#تاتباهي #قسمت۱ دست بردم که صدای موسیقی و کم کنم ….ریتم تند آهنگ همزمان توی گوش و سرم پیچیده بودو حال خرابمو خراب تر میکرد
سیـ ـگارو از گوشه لـ ـبم برداشتم و از پنجره پرت کردم بیرون ….پامو رو گاز فشار دادم ….چهار راه ابوریحان بودیم ….و ترافیک بود …
یادم باشه با دیدن این فرهاداز این به بعد پشت دستمو داغ کنم تا دوسـ ـت دختر دبیرستانی پیدا نکنم ….
 
 
-چیه دادا
این مطلب تا کنون 7 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
7 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۸۱تا۱۰۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۸۱تا۱۰۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
#تاتباهي #قسمت۸۱ هر لحظه که فکر میکنم این همه از تو دور شدم دوباره گریم میگیره دلم میگیره از خودم همهمه این روزگار منو به تنهایی سپرد فکر زمین و آدماش از دل من یادت و برد “مهیار اگه دیدی مردم و گور به گور شدم یا یه روز رفتم یوقت فراموشم نکنیا … یادت باشه من همیشه باید مهم ترین ارگان ای زندگی مزخرفت باشم … چه باشم چه نباشم ” صدای خنده های بلند و بی غل و غشش تو گوشم پیچ
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۸۱تا۱۰۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۴۱تا۶۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۴۱تا۶۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
#تاتباهي #قسمت۴۱ ساکش از دستش افتادو جیغ خفیفی کشیدو دستاشو از هم باز کرد ….داشت با سر میرفت توی جوب آب که سریع با دستم دستمو دراز کردم و مانتوشو از پشت مشت کردم تو دستمو و کشیدمش عقب … تا ایستاد دستشو گذاشت روی سینشو چشماشو بست …نفسشو با صدا داد بیرون …هنوز وقت نکرده بود منو ببینه از بس هول بود چشماشو به سرعت باز کردو با غیظ چرخید طرفم -هوی یارو مگه کوری؟ نمیتونی در
این مطلب تا کنون 6 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
6 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۴۱تا۶۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱تا۲۰
رمان:تاتباهي
:نویسنده:پریناز بشیری 
#تاتباهي #قسمت۱ دست بردم که صدای موسیقی و کم کنم ….ریتم تند آهنگ همزمان توی گوش و سرم پیچیده بودو حال خرابمو خراب تر میکرد
سیـ ـگارو از گوشه لـ ـبم برداشتم و از پنجره پرت کردم بیرون ….پامو رو گاز فشار دادم ….چهار راه ابوریحان بودیم ….و ترافیک بود …
یادم باشه با دیدن این فرهاداز این به بعد پشت دستمو داغ کنم تا دوسـ ـت دختر دبیرستانی پیدا نکنم ….
 
 
-چیه دادا
این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
16 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۰۱تا۱۲۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۰۱تا۱۲۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۰۱ سریع برگشتم … با برگشتنم حرفشو خورد و انگشتش رو هوا موند … عاجزانه دوتا دستمو بهم نزدیک کردم و با لحنی آروم گفتم -مهسیما ….(با چشمای درشتش زل زد بهم )تمنا میکنم …فقط …فقط همین امشب قول شرف میدم یه روز مفصل بشینم و در مورد تئوری های فوق العاده ای که توی سرته صحبت کنیم …باشه ؟!… چشماش شیطون شدو نیشش باز شد … بازم از اون خنده های مختص مه
این مطلب تا کنون 3 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۰۱تا۱۲۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۲۱تا۴۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پریناز بشیری
#تاتباهي #قسمت۲۱ مهیار
دستامو قلاب کردم رو میزو خیره شدم به مهسیما که داشت عین بید میلرزید مطمئن بودم اگه بابا میفهمیدساده از این مسئله نمیگذشت
دختر یکی یدونه سرهنگ سارنگ….خواهر سرگرد سارنگ …امشب توی یه پارتی مختلط که هر کثافت کاری بگی توش انجام میشد
علی رو فرستادم بیرون باید تنهایی باهاش صحبت میکردم…نفس عمیقی کشیدم
 
 
-خب …
چشماشو بست و آب دهنشو قورت داد

این مطلب تا کنون 14 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
14 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۰۱تا۱۲۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۰۱تا۱۲۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۰۱ سریع برگشتم … با برگشتنم حرفشو خورد و انگشتش رو هوا موند … عاجزانه دوتا دستمو بهم نزدیک کردم و با لحنی آروم گفتم -مهسیما ….(با چشمای درشتش زل زد بهم )تمنا میکنم …فقط …فقط همین امشب قول شرف میدم یه روز مفصل بشینم و در مورد تئوری های فوق العاده ای که توی سرته صحبت کنیم …باشه ؟!… چشماش شیطون شدو نیشش باز شد … بازم از اون خنده های مختص مه
این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
25 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۰۱تا۱۲۰

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

رمان آنلاين تا تباهي قسمت ۱۸۱تا۲۰۰
رمان:تاتباهي
نویسنده:پرینازبشیری
 
#تاتباهي #قسمت۱۸۱ فرزام محکم کردم گره کراواتمو و خیره شدم تو آینه به خودم … امشب برازنده تر از همیشم … امشب بیشتر از همیشه تو چشمم امشب روز عروسی عشقمه … نگام خیره بود به مردیکه تو استانه سی سالگی داشت یکی یکی شکستارو تجربه میکرد …شکستایی که دارن برام عادت میشن …عین نفس کشیدن … پیراهن سفید جذبم که کاملا به تنم نشسته بودو کت و شلوار تنگی که توتنم ایستاده
این مطلب تا کنون 4 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
4 بازدید
رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۱۸۱تا۲۰۰

صفحات

رمان آنلاین تا تباهی قسمت ۶۱تا۸۰ - رمان آنلاین | داستان واقعی | دانلود رمان

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-61تا80/
2 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 181تا200 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-181تا200/
2 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 141تا160 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-141تا160/
2 روز پیش  ...

رمان آنلاین تا تباهی قسمت 161تا180 | داستانهای آنلاین نازخاتون

http://nazkhatoonstory.gertoop.com/رمان-آنلاین-تا-تباهی-قسمت-161تا180/
2 روز پیش  ...

. مهسیما در رمان تا تباهی . #shakhsiatroman_تاتباهی - اولین پیج ...

http://ligaviewer.com/shakhsiat.../1376005105089951597_1904935754
Photo by اولین پیج شخصیت های رمان ها in Instagram. . مهسیما در رمان تا تباهی . #
shakhsiatroman_تاتب ...


آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :212850
  • بازدید امروز :116227
  • بازدید داخلی :19198
  • کاربران حاضر :106
  • رباتهای جستجوگر:158
  • همه حاضرین :264

تگ های برتر امروز

تگ های برتر