تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

نتيجه جستجو براي \"زند زیبا یعنییک سخننویسندهمحمدکدخداییعرفان beautiful life Writermohammad kadkhodaie\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

زندگی زیبا یعنی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='font-size: small; font-family: "B Titr";'>  زندگي زيبا یعنی:</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr";'><font size="2" color="#a52a2a">از روزمره گی ها فاصله گرفتن</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr";'><font size="2"><font color="#a52a2a">و شنا در جهت مخالف نگاه متجسس و
فضول  مردم</font></font></span></p>
<p></p
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
زندگی زیبا یعنی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life! Writer:mohammad kadkhodaie

زیباترزلبخندسحرگاه!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) More beautiful than morning! Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> دلم</span><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>  </span><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>تنگ است</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#C00000'>به دیدارم بیا ای
نازنینم- مهربان من<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
زیباترزلبخندسحرگاه!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) More beautiful than morning! Poem:mohammad kadkhodaie

روزگاربرمانداردمنتی!شعر:محمدکدخدایی(عرفان)Life is not kind! Poem:mohammad kadkhodaie

 روزگار بر ما ندارد منتی چون که همه درد و غم است
ما همه خسته ز  این
روزان شبرنگ گشته ایم
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
روزگاربرمانداردمنتی!شعر:محمدکدخدایی(عرفان)Life is not kind! Poem:mohammad kadkhodaie

زندگی احساس است !شعر: محمد کدخدایی(عرفان) Life is feeling! Poet:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style='color: rgb(0, 96, 168); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> زندگي عاطفه است</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;
font-family:"B Titr";color:#0060A8;mso-bidi-language:FA'>زندگي روی خوش احساس
است<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;
font-family:"B Titr";color:#0060A8;mso-bidi-languag
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
زندگی احساس است !شعر: محمد کدخدایی(عرفان) Life is feeling! Poet:mohammad kadkhodaie

ضحاکان مار دوش!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Zahaak the tyrant! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>  ضحاکان مار دوش </span><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> </span><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>زمین و زمان</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#002060'>هرگاه نتوانند از
اندیشه های پویا و جوان مردمان<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
ضحاکان مار دوش!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Zahaak the tyrant! Writer:mohammad kadkhodaie

تقلیدکورکورانه!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Immitating blindly! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style='color: rgb(192, 0, 0); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>در تقلید ناآگاهانه از رفتار و کنش و منش و
اندیشه دیگران ،</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style='font-size:10.0pt;
font-family:"B Titr"'>می خواهی بگویی ، </span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style='font-size:10.0pt;
font-family:"B Titr"'>که تو فا
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
تقلیدکورکورانه!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Immitating blindly! Writer:mohammad kadkhodaie

موسیقی در هستی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Music in the world! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>جهان هستی </span><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> </span><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>سرشار است از موسیقی های زيبا</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr"'>صدای امواج دریا ، پرندگان ، گذر
باد از شاخسار درختان<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:no
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
موسیقی در هستی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Music in the world! Writer:mohammad kadkhodaie

اپوزوسیون دلسوزکو!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Real opposition! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>   </span><span style='color: rgb(112, 48, 160); font-family: "B Titr";'><font size="3"> اپوزوسیون واقعی و دوست
دلسوز ملت تنها کسانی هستند</font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; color: rgb(112, 48, 160);'><font size="3">که تا وقتی در رأس کار
هستند ، بخاطر مردم قدرت خویش را </font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line
این مطلب تا کنون 4 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
4 بازدید
اپوزوسیون دلسوزکو!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Real opposition! Writer:mohammad kadkhodaie

رسالت آزادیخواه!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Libertarian duty! Writer:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='font-size: small; font-family: "B Titr";'>رسالت انسان انقلابی برای رسیدن به
آزادی ،</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr";'><font size="2">پیروی از نظم و  قوانین  وضع موجود نیست<p></p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-family: "B Titr"; color: rgb(192, 0, 0);'><font size="2">بلکه برهم زدن و
شکستن نظمهایی است <p></p></font></span></p>
&l
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
رسالت آزادیخواه!(سخن کوتاه)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Libertarian duty! Writer:mohammad kadkhodaie

روحانیون بیکاره و ثروتمند!نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The unemployed clergy and the rich!Writer:mohammad kadkhodaie

همۀ روحانیون مذاهب  اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی
و زرتشتی و بودایی و غیره را -بیکاره
اما ثروتمند دیدم!
ادامه مطلب
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
روحانیون بیکاره و ثروتمند!نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The unemployed clergy and the rich!Writer:mohammad kadkhodaie

صفحات

تصاویر برای زندگی زیبا یعنی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life! Writer:mohammad kadkhodaie

http://mohammad-erfan.mihanblog.com/post/1594
 ...

نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life! Writer:mohammad ...

http://mrm89.ir/page-1813.html
زندگی زیبا یعنی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life! Writer:
mohammad kadkhodaie. ir" target="_blank"> و اعتراض .mihanblog.ir. عرفان
Sheroerfan.ir" target="_blank"> و پسند آنان ! Mohammad-erfan. زندگی زیبا یعنی:
از روزمره گی ها فاصله گرفتن. و شنا در جهت مخالف نگاه متجسس و فضول مردم. بدون
اهمیت دادن به  ...


زندگی زیبا یعنی!(یک سخن)نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) beautiful life ...

http://sheroerfan-blogir.s2a.ir/page-311983.html
 ...

اپوزوسیون دلسوزکو یک سخن نویسنده محمدکدخ عرفان real opposition ...

http://ronisa1.xyz/اپوزوسیون+دلسوزکو+یک+سخن+نویسنده+محمدکدخ+عرفان+real+opposition+writer+mohammad+kadkhodaie
اپوزوسیون دلسوزکو یک سخن نویسنده محمدکدخ عرفان real opposition writer
mohammad kadkhodaie از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتها و وبلاگهای مرجع
 ...


زندگی زیبا یعنی یک سخن نویسنده محمدکدخ عرفان beautiful life writer ...

http://javab.xyz/زندگی-زیبا-یعنی-یک-سخن-نویسنده-محمدکدخ-عرفان-beautiful-life-writer-mohammad-kadkhodaie
زندگی زیبا یعنی یک سخن نویسنده محمدکدخ عرفان beautiful life writer mohammad
kadkhodaie. زندگی زیبا یعنی: از روزمره گی ها فاصله گرفتن و شنا در جهت مخالف
نگاه متجسس و فضول مردم بدون اهمیت دادن به سلیقه و پسند آنان ! mohammad-erfan.
mihanblog.com sheroerfan.blog.ir عرفان و اعتراض. در غرب فردی را به زن دادند و  ...


Beautiful Life Café | كافه زندگی زیبا - منطقه ۲ - 148 tips from 784 ...

https://foursquare.com/beautiful-life...زندگی-زیبا/555623fd498ea48e51c5bd94
See 327 photos from 784 visitors about coffee, good for dates, and lively. "Only
and only the out door sitting area is adorable and the interior ...


یات پارتی ! ادامه در پست بعدی #خاص #زیبا #زندگی ... - Instagram

http://nosha.xyz/news/2774765
23 ژانويه 2018 - 1 دقیقه
colonel.siavosh.khanیات پارتی ! ادامه در پست بعدی #خاص #زیبا #زندگی #لاکچری #لاکچری_دیزاین #لاکچری_لایف #جشن #پارتی  ...


تورکو موزیک | دانلود آهنگ جدید با لینک مستقیم - مطالب ارسال شده ...

http://az3da.rozblog.com/user-az3da/page/387
دانلود رایگان فیلم بسیار زیبای Road Games 2015 با لینک مستقیم و کیفیت  ...


d85405eca96e99f0c20c041dd8a89785

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :237780
  • بازدید امروز :102800
  • بازدید داخلی :16693
  • کاربران حاضر :106
  • رباتهای جستجوگر:345
  • همه حاضرین :451

تگ های برتر امروز

تگ های برتر