تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

نتيجه جستجو براي \"صحیفه معرفت جلسه دوّم\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

صحیفه معرفت (جلسه دوّم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ مکر شیطان با نفس انسان</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۰۵<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat2" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat2/SahifeMarefat-2.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه دوّم)

صحیفه معرفت (جلسه دهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در دفع شیطان (۱)</p>
<p>مدت زمان: ۲۳:۰۶<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat10" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat10/Sahifemarefat-10.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه دهم)

صحیفه معرفت (جلسه سوم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان وسبک شمردن اطاعت الهی</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۵۸</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat3" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat3/SahifeMarefat-3.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه سوم)

صحیفه معرفت (جلسه نهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat9" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه نهم)

صحیفه معرفت (جلسه ششم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان و نفس انسانی</p>
<p style="text-align: right;">دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۰:۱۵<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat6" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat6/Sahifemarefat-6.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه ششم)

صحیفه معرفت (جلسه یازدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در دفع شیطان (۲)</p>
<p>مدت زمان: ۲۰:۳۱<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/mavaezSahifemarefat11" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/mavaezSahifemarefat11/Sahifemarefat-11.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه یازدهم)

صحیفه معرفت (جلسه اوّل)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ تأثیر حالات نفسانی</p>
<p><br>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۱:۱۵<br>کانال مواعظ حکیمانه: @Mavaez</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat1" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat1/SahifeMarefat-1.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه اوّل)

صحیفه معرفت (جلسه سیزدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ نقش تقوا در دفع شیطان</p>
<p>مدت زمان: ۲۴:۳۵<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat13" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat13/Sahifemarefat-13.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه سیزدهم)

صحیفه معرفت (جلسه چهاردهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ سکونت شیطان در دل</p>
<p style="text-align: right;">مدت زمان: ۲۴:۳۶<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat14" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat14/Sahifemarefat-14.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه چهاردهم)

صحیفه معرفت (جلسه شانزدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ نقش معرفت در داشتن تقوا</p>
<p><br>مدت زمان: ۲۴:۱۸<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat16" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat16/Sahifemarefat-16.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه شانزدهم)

صفحات

صحیفه معرفت - جلسه دوم - YouTube

http://313adine.net/sound/صحیفه-مهدویت-سطح1،-جلسه-دوم-معرفت-امام/
7 آوريل 2017 - 24 دقیقه - بارگذاری توسطمواعظ حکیمانه
تقوای الهی و توکل بر خدا، راه نجات از مشکلات و دریافت مسیر هدایت حجت الاسلام میرباقری - Duration: 37:51. امامیه تیوب فارسی 6,658 views · 37:51 · ذکر حق (جلسه  ...


صحیفه معرفت :: مواعظ حکیمانه

http://mavaez.ir/post/476
23 ژوئن 2017  ...

صحیفه معرفت (جلسه دوّم) - مواعظ حکیمانه - آرشیو مطالب فارسی

http://www.mavaez-blogir.c2a.ir/post/gd9yavdj4i2i5010.html
آمریکا بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد · اعتراف رسانه‌های کره‌ای:
نمی‌شود ایران را برد · بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،چاپ دوم کتابهای شعری"هورپڕای گەچ
و تەختەی" و "زەڕنەو ئاسۆی" آقای رئوف محمودپور وارد بازار شد · برگزاری مسابقه میان
دختران خودآموزمکتب خانه · ضربه چیپ مسعود شجاعی و پنالتی حساسی که گل شد  ...


جلسه دوم شرح دعاي ششم صحيفه سجاديه

http://sarcheshmeh.org/جلسه%20دوم%20شرح%20دعاي%20ششم%20صحيفه%20سجاديه.as...
27 آگوست 2013  ...

متن شرح دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه، جلسه «۳۱» - افق ها

http://www.ofoghha.ir/1396-09-27--doa-42-jalase-31--sahife-186-edit
18 دسامبر 2017  ...

سومین جلسه شرح و تفسیر صحیفه سجادیه

http://www.ofoghha.ir/سومین-جلسه-شرح-و-تفسیر-صحیفه-سجادیه-
13 مه 2013  ...

صحیفه معرفت (جلسه ششم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+ششم).html
صحیفه معرفت (جلسه دوّم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♢
شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ مکر شیطان با نفس انسان</p> <p>دکتر
اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۰۵<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p style="text-align:
center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto;
  ...b5c7180559ca9db893b02f2b75be72ed

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :237676
  • بازدید امروز :75909
  • بازدید داخلی :11634
  • کاربران حاضر :96
  • رباتهای جستجوگر:149
  • همه حاضرین :245

تگ های برتر امروز

تگ های برتر