تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

"> کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"صحیفه معرفت جلسه نهم\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

صحیفه معرفت (جلسه نهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat9" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه نهم)

صحیفه معرفت (جلسه سوم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان وسبک شمردن اطاعت الهی</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۵۸</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat3" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat3/SahifeMarefat-3.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه سوم)

صحیفه معرفت (جلسه دهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در دفع شیطان (۱)</p>
<p>مدت زمان: ۲۳:۰۶<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat10" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat10/Sahifemarefat-10.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه دهم)

صحیفه معرفت (جلسه ششم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان و نفس انسانی</p>
<p style="text-align: right;">دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۰:۱۵<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat6" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat6/Sahifemarefat-6.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه ششم)

صحیفه معرفت (جلسه اوّل)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ تأثیر حالات نفسانی</p>
<p><br>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۱:۱۵<br>کانال مواعظ حکیمانه: @Mavaez</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat1" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat1/SahifeMarefat-1.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه اوّل)

صحیفه معرفت (جلسه سیزدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ نقش تقوا در دفع شیطان</p>
<p>مدت زمان: ۲۴:۳۵<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat13" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat13/Sahifemarefat-13.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه سیزدهم)

صحیفه معرفت (جلسه دوازدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بردعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊بهره‌مندی ازهدایت الهی برای دفع شیطان</p>
<p>مدت زمان: ۱۷:۱۱<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat12" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat12/Sahifemarefat-12.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه دوازدهم)

صحیفه معرفت (جلسه چهاردهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ سکونت شیطان در دل</p>
<p style="text-align: right;">مدت زمان: ۲۴:۳۶<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat14" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat14/Sahifemarefat-14.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه چهاردهم)

صحیفه معرفت (جلسه هجدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ بیداری از غفلت و دفع شیطان</p>
<p>مدت زمان: ۲۴:۲۳<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat18" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat18/Sahifemarefat-18.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه هجدهم)

صحیفه معرفت (جلسه هفدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در بینایی و بصیرت</p>
<p>مدت زمان: ۲۵:۵۸<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat17" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat17/Sahifemarefat-17.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه هفدهم)

صفحات

صحیفه معرفت - جلسه نهم - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list...vO
26 آوريل 2017 - 25 دقیقه - بارگذاری توسطمواعظ حکیمانه
شرحی بر دعای هفدهم صحیفه سجادیه توسط جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه نهم از هجده جلسه سخنرانی.

صحیفه معرفت - جلسه هفتم - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=aDwCo-HVKNY&list=PLVrzQELZsqY10iZMuVtRre6HraU3x7_vO&index=726 آوريل 2017 - 23 دقیقه - بارگذاری توسطمواعظ حکیمانه
شرحی بر دعای هفدهم صحیفه سجادیه توسط جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه هفتم از هجده جلسه سخنرانی.

صحیفه معرفت - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list ...

صحیفه معرفت (جلسه دهم) :: مواعظ حکیمانه

http://mavaez.ir/post/457
7 ژوئن 2017  ...

صحیفه معرفت (جلسه نهم) - مواعظ حکیمانه - آرشیو مطالب فارسی

http://www.mavaez-blogir.c2a.ir/post/zmh3b6m0u4g416m1.html
 ...

وادی مهر (جلسه نهم - آخر) ، صوتی - بنیاد صحیفه سجادیه

http://bonyadsahifeh.com/...صحیفه345-وادی-مهر-جلسه-نهم-آخر-،-صوتی
 ...

جلسه نهم tagged Videos | VidLoops

http://vidloops.com/videos/tags/جلسه-نهم
@Agora Philosophical Forum - فصل عقل گرایی - جلسه نهم: اسپینوزا - کتاب اخلاق:
آزادی انسان ( سخنرانی ) · دکتر عبدالکریم سروش - سلوک دیندارانه در جهان مدرن - جلسه
نهم  ...


صحیفه معرفت (جلسه پنجم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+پنجم).html
صحیفه معرفت (جلسه نهم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♢
شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p> <p>دکتر اسدی
گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p><iframe width="640"
height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"  ...


صحیفه معرفت (جلسه چهارم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+چهارم).html
صحیفه معرفت (جلسه نهم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♢
شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p> <p>دکتر اسدی
گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p><iframe width="640"
height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"  ...


صحیفه معرفت (جلسه ششم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+ششم).html
صحیفه معرفت (جلسه نهم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♢
شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p> <p>دکتر اسدی
گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p><iframe width="640"
height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"  ...e8d5e3c09fa47c1b09b76919cb249ebe

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :234273
  • بازدید امروز :142317
  • بازدید داخلی :15364
  • کاربران حاضر :96
  • رباتهای جستجوگر:164
  • همه حاضرین :260

تگ های برتر امروز

تگ های برتر