تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"صحیفه معرفت جلسه هشتم\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

صحیفه معرفت (جلسه هشتم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ محبت خدا و هلاکت شیطان (۲)</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۲۲<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/Sahifemarefat8" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/Sahifemarefat8/Sahifemarefat-8.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 15 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
15 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه هشتم)

صحیفه معرفت (جلسه ششم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان و نفس انسانی</p>
<p style="text-align: right;">دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۰:۱۵<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat6" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat6/Sahifemarefat-6.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه ششم)

صحیفه معرفت (جلسه نهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ حجاب، مانع نفوذ شیطان</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۸:۰۹<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat9" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe></p>
<p></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه نهم)

صحیفه معرفت (جلسه دهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در دفع شیطان (۱)</p>
<p>مدت زمان: ۲۳:۰۶<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat10" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat10/Sahifemarefat-10.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه دهم)

صحیفه معرفت (جلسه سوم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان وسبک شمردن اطاعت الهی</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۵۸</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat3" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifeMarefat3/SahifeMarefat-3.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه سوم)

صحیفه معرفت (جلسه هفدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ کمک الهی در بینایی و بصیرت</p>
<p>مدت زمان: ۲۵:۵۸<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat17" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat17/Sahifemarefat-17.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه هفدهم)

صحیفه معرفت (جلسه شانزدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ نقش معرفت در داشتن تقوا</p>
<p><br>مدت زمان: ۲۴:۱۸<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat16" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat16/Sahifemarefat-16.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه شانزدهم)

صحیفه معرفت (جلسه پنجم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ شیطان و جابجایی ارزشها</p>
<p>دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۴:۵۱<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat5" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat5/Sahifemarefat-5.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه پنجم)

صحیفه معرفت (جلسه چهارم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><strong>شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه</strong><br>شیطان ودفع قبح معصیت الهی (جلسه چهارم) <br><br></p>
<p>مدت زمان: ۲۵:۱۲<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifeMarefat4" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe></p></div>
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه چهارم)

صحیفه معرفت (جلسه پانزدهم)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">♦ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ نقش معرفت در دفع شیطان<br><br></p>
<p>مدت زمان: ۲۵:۱۵<br>دکتر اسدی گرمارودی<br>کانال مواعظ حکیمانه</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://archive.org/embed/MavaezSahifemarefat15" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen=""></iframe><a href="https://archive.org/download/MavaezSahifemarefat15/Sahifemarefat-15.mp4">دانلود فایل</a></p></div>
این مطلب تا کنون 0 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
0 بازدید
صحیفه معرفت (جلسه پانزدهم)

صفحات

صحیفه معرفت - جلسه هفتم - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list...vO
26 آوريل 2017 - 23 دقیقه - بارگذاری توسطمواعظ حکیمانه
شرحی بر دعای هفدهم صحیفه سجادیه توسط جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه هفتم از هجده جلسه سخنرانی.

صحیفه معرفت - جلسه اول - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CHsuxZq-lbQ7 آوريل 2017 - 23 دقیقه - بارگذاری توسطمواعظ حکیمانه
شرحی بر دعای هفدهم صحیفه سجادیه توسط جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی جلسه اول از هجده جلسه سخنرانی.

صحیفه معرفت - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list ...

صحیفه معرفت (جلسه هشتم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+هشتم).html
صحیفه معرفت (جلسه هشتم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">
♢ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ محبت خدا و هلاکت شیطان (۲)</p> <p>
دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۳:۲۲<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p style="text-
align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left
:  ...


صحیفه معرفت (جلسه هفتم) - S2a.Ir

http://s2a.ir/tag/صحیفه+معرفت+(جلسه+هفتم).html
صحیفه معرفت (جلسه هفتم). <div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;">
♢ شرحی بر دعای هفدهم صحيفه سجادیه<br>◊ محبت خدا و هلاکت شیطان (۱)</p> <p>
دکتر اسدی گرمارودی<br>مدت زمان: ۲۱:۵۶<br>کانال مواعظ حکیمانه</p> <p style="text-
align: center;"><iframe width="640" height="480" style="display: block; margin-left
:  ...


صحیفه معرفت (جلسه هشتم) - مواعظ حکیمانه - آرشیو مطالب فارسی

http://www.mavaez-blogir.c2a.ir/post/kolv84o9amrm04l4.html
آمریکا بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد · اعتراف رسانه‌های کره‌ای:
نمی‌شود ایران را برد · بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،چاپ دوم کتابهای شعری"هورپڕای گەچ
و تەختەی" و "زەڕنەو ئاسۆی" آقای رئوف محمودپور وارد بازار شد · برگزاری مسابقه میان
دختران خودآموزمکتب خانه · ضربه چیپ مسعود شجاعی و پنالتی حساسی که گل شد  ...


صحیفه معرفت :: مواعظ حکیمانه

http://mavaez.ir/post/476
23 ژوئن 2017  ...

متن شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه، جلسه «۶۶»

http://www.ofoghha.ir/1395-06-01--doa-8-jalase-66--sahife-138-edit
22 آگوست 2016  ...

متن شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه، جلسه «۲7» - افق ها

http://www.ofoghha.ir/content/1394-06-16--doa-8-jalase-27--sahife-99-text
متن شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه، جلسه «۲۷» ۱۳۹۴/۶/۱۶  ...

Sahifemarefat 8 : www.mavaez.ir : Free Download & Streaming ...

https://archive.org/details/Sahifemarefat8
Jun 6, 2017  ...


e06d3665938f4cac87dc47b5109af456

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :237090
  • بازدید امروز :138397
  • بازدید داخلی :31295
  • کاربران حاضر :140
  • رباتهای جستجوگر:138
  • همه حاضرین :278

تگ های برتر امروز

تگ های برتر