تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

نتيجه جستجو براي \"مترادف تاثیرگذار\" - تعداد نتايج: 55 - نمايش صفحه 1 از 6 صفحه

مترادف و هم خانواده در فارسی

کلمه های هم خانواده هم خانواده ی كلمات تابش : تابنده – تابان –تابندگی // تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت - جامع / حاصل : تحصیل – محصول – محصل حصول حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه / حس : حساس – محسوس - احساس حركت : حركات : محرك – تحریك – تحرك - متحرك/ خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات / سفر : مسافر – مسافرت تهیإه وتنظیم : خسروی شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – م
این مطلب تا کنون 126 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
126 بازدید
مترادف و هم خانواده در فارسی

لغات مترادف درس زبان

<div style="direction:rtl"><p><font size="6"><a href="http://bayanbox.ir/info/1712449261905239429/zaban">دانلود</a></font></p></div>
این مطلب تا کنون 5 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
5 بازدید
لغات مترادف درس زبان

کلمات مترادف و متضاد انگلیسی(d-e)

کلمات مترادف و متضاد (d-e)
لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning
antonym
synonym
meaning
word

معنی
متضاد
مترادف
معنی
کلمه

 مرمت کردن
 repair
 spoil
 ضرر زدن، خسارت دیدن
 damage

 خشک کردن
 dry
 moisten
 مرطوب ساختن
damp

 سالم
 safe
risky
 خطرناک
dangerous

ترسو
 timid
bold
 شجاع
daring

 روشن
light
black
 تاریک، تیره
dark

 زنده
alive
lifeless
 مرده
dead

 ارزان
 cheap
costly
 گران
dear

 تولد
birth
 dying
 مرگ
death

 چشم پوشی کردن
 waive
determine
 تصمیم گرفتن
deci
این مطلب تا کنون 192 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
192 بازدید
کلمات مترادف و متضاد انگلیسی(d-e)

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان...درس سوم


Lesson three
درس سوم:
 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


نزدیک

by

near

نزدیک

 


تعدادکم

few

little

کم

 


بزرگ-مشهور

great

Big-famous

بزرگ-مشهور

 


برگشتن

return

comeback

برگشتن

 


پس دادن

return

Give back

پس دادن

 


بنابراین

so

therefore

بنابراین

 


عاقل

wise

clever

باهوش

 


معنی

کلمه

متضاد

معنی

 


نزدیک

By-near

far

دور

 


تمیز

clean

dirty

کثیف

 


پیداکردن

find

loss

گم کردن- ازدست دادن

 


فراموش کردن

forget

remember

بیادآوردن-ب
این مطلب تا کنون 358 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
358 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(8)

Lesson Eight
درس هشتم:
 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


پوشیدن

dress

Put on

پوشیدن

 


هیچکس

No one

Any one

هیچکس

 


تعمیر کردن

Repair

fix

تعمیر کردن

 


جواب دادن-پاسخ دادن

reply

answer

جواب دادن-پاسخ دادن

 


سهم-بخش

share

part

سهم-بخش

 


کلمه

معنی

متضاد

معنی

 


پوشیدن

Dress-put on

Take off

درآوردن

 


میزبان

host

guest

میهمان

 


گم کردن

lose

find

پیدا کردن

 


فقیر

poor

Rich

ثروتمند

 


غروب خورشید

sunset

sunrise

طلوع خورشید

 
این مطلب تا کنون 267 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
267 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(8)

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(9)

Lesson Nine
درس نهم: 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


تمام-همه

All

entire-whole

تمام-همه

 


یک قرن-صدسال

century

100years

یک قرن-صدسال

 


خدا-آفریدگار

creator

God

خدا-آفریدگار

 


مریض شدن

Get sick

Become ill

مریض شدن

 


راستگو-امانتدار

honest

truthful

راستگو-امانتدار

 


راستگویی-امانتداری

honesty

truthfulness

راستگویی-امانتداری

 


معنی

کلمه

متضاد

معنی

 


پذیرفتن

accept

reject

نپذیرفتن

 


درعرض

across

along

درطول

 


خراب کردن-نابودکردن

destroy

Build-make

درست کردن-ساختن

 


خالی

empty

full

پر


این مطلب تا کنون 268 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
268 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(9)

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان...درس دوم


Lesson Two
درس دوم:
 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


پرورش دادن

grow

raise

پرورش دادن

 


قطعه-تکه

piece

part

قطعه-تکه

 


کاملا

quite

complete

کاملا

 


پشت

back

behind

پشت

 


باهوش-زرنگ

clever

bright

باهوش-زرنگ

 


بالا رفتن

climb

Go up

بالارفتن

 


امتحان

exam

test

امتحان

 


مزرعه

farm

field

مزرعه

 


کارگر مزرعه

farmhand

farm worker

کارگر مزرعه

 


تعمیر کردن

fix

repair

تعمیر کردن

 


رسیده (میوه )

ripe

green

نارس-کال ( میوه )

 


ج
این مطلب تا کنون 341 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
341 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(7)

Lesson Seven
درس هفتم:
 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


مطمئنا-حتما

certainly

sure

مطمئنا-حتما

 


سرد-خنک

cool

cold

سرد-خنک

 


کشف کردن-یافتن

discover

Find out

یافتن-فهمیدن

 


پروازباهم

Fly by

Fly near

پروازباهم

 


رمز-راز

mystery

secret

رمز-راز

 


به هیچ وجه- مهم نیست

Not at all

Never mind

به هیچ وجه- مهم نیست

 


ویژه-مخصوص

special

particular

ویژه-مخصوص

 


هنوز

still

yet

هنوز

 


معنی

کلمه

متضاد

کلمه

 


سرد-خنک

cool

warm

سرد-خنک

 


سرد

cold

hot

گرم-داغ

 


گم شدن

Get lost

find

پیدا کردن

 


بالا


این مطلب تا کنون 427 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
427 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(7)

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

Lesson Four
 درس چهارم:

 


 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


 

 

 

 

 


دیگر- دیگری

another

other

دیگر- دیگری

 


نزدیک- کنار

Beside

Near-by

نزدیک- کنار

 


تمیز کردن

clear

clean

تمیز کردن

 


جالب

interesting

fun

جالب

 


شاید

maybe

perhaps

شاید

 


فقط

only

just

فقط

 


معنی

کلمه

متضاد

معنی

 


مدتی طولانی

A long time

A short time

مدتی کوتاه

 


قرض گرفتن

borrow

lend

قرض دادن

 


اول

first

last

آخر

 


جلو

front

back

پشت

 


بیشترین

most

least

کمترین

 


بیرون

out

in

درون-داخل

 


فشاردادن

push

pull

کشیدن


این مطلب تا کنون 332 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
332 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان

مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(5)

Lesson Five
درس پنجم:
 

 


معنی

کلمه

مترادف

معنی

 


تقاضا کردن-خواستن  

Ask for

Request-want

تقاضا کردن-خواستن

 


توانستن

Be able to

can

توانستن

 


نقاشی کردن

drawing

painting

نقاشی کردن

 


جنگ-نبرد

fight

war

جنگ-نبرد

 


سرانجام

finally

At last

سرانجام

 


تکرارکردن

repeat

Say again

تکرارکردن

 


پوشیدن

wear

Put on

پوشیدن

 


درحالیکه

while

when

درحالیکه

 


معنی

کلمه

متضاد

معنی

 


دوربودن-دورشدن

Be away

Be near

نزدیک بودن

 


جنگ-نبرد

Fight-war

peace

صلح-آرامش

 


باصدای بلند

loudly

quietly

ب
این مطلب تا کنون 397 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
397 بازدید
مترادف و متضاد های کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان(5)

صفحات

     1  2  3  4  5  6  > 

معنی تاثیرگذار | واژگان مترادف و متضاد

https://www.vajehyab.com/motaradef/تاثیرگذار
 ...

معنی تاثیر | واژگان مترادف و متضاد

http://www.vajehyab.com/motaradef/تاثیر
 ...

معنی تاثیر گذار | فرهنگ واژه‌های سره

https://www.vajehyab.com/sareh/تاثیر+گذار
 ...

معنی موثر | واژگان مترادف و متضاد

https://www.vajehyab.com/motaradef/موثر
واژگان مترادف و متضاد. ۱. اثربخش، اثرگذار، تاثیرگذار، ثمربخش، جایگیر،
سودبخش، کارآ، کارگر، گیرا، مثمر، مفید، نافذ، نافع، نتیجهبخش ۲. عامل، کاری ۳.
دخیل نقشپرداز ≠ بیاثر. جست‌وجوی موثر در واژه‌نامه‌های دیگر نگارش معنی دیگر برای
موثر · افزونه مرورگرها ثبت واژه نرم افزار موبایل تماس با ما درباره. تمامی بانک‌های لغت
با کسب  ...


معنی تاثیرگذار - دیکشنری آنلاین آبادیس

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تاثیرگذار/
دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله
انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و
آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ
معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه
درست تر  ...


معنی تاثیر - دیکشنری آنلاین آبادیس

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تاثیر/
مترادف تاثیر: اثر، اثربخشی، اثرگذاری، واکنش، فعل وانفعال، افاقه، نتیجه، اعتبار
، اهمیت، نفوذ رسوخ، قدرت، گیرایی، اثر کردن، اثر گذاشتن، نفوذ کردن، کاراشدن،
کارگر شدن. برابر پارسی: کارایی، درآیش، کارسازی، هنایش،  ...


تاثیر گذار در جدول - دیکشنری آنلاین آبادیس

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/تاثیر-گذار/
دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله
انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و
آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ
معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه
درست تر  ...


مترادف و متضاد کلمه تاثیر چیست | جدول یاب

http://jadvalyab.ir/movamo/تاثیر
 ...

مترادف - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مترادف
مترادف یا هم‌چم صفت کلمات متفاوتی است که دارای معنایی مشترک و یکسان یا شبیه
به هم باشند. به کلمات مترادف، هم‌معنی و هم‌ردیف نیز گفته می‌شود و توضیحی درباره
وجود یک کلمه مترادف یا فراخوانی فهرستی از کلمه‌های هم‌معنی است. از نظر زبان‌شناسی
کلمات مترادف بیشتر در جمله برای پرهیز از تکرار کلمات به‌کار می‌روند و از نظر ادبی
بر  ...


معنی تاثیر گذار در جدولمعنای اصطلاحی تاثیرتاثير گذارمعنی تاثیرگذارتاثیر گزار یا تاثیر گذارمعنی تاثرهم معنی کلمه اثرمخالف تاثیر
aa42e93edfac72c00244833123b4ce70

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :237780
  • بازدید امروز :102832
  • بازدید داخلی :16694
  • کاربران حاضر :106
  • رباتهای جستجوگر:335
  • همه حاضرین :441

تگ های برتر امروز

تگ های برتر