خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

گفتگو بنده با خدای مهربان

گفتم گرفتارم خداگفتی ك آزادت كنمگفتم گناه كارم خداگفتی ك عفوت میكنمگفتم خطاكارم خداگفتی ك میبخشم خطاگفتم جفاكارم خداگفتی وفایت میدهمگفتم صدایت میكنمگفتی جوابت میدهمگفتم ز پا افتاده امگفتی بلندت میكنمگفتم نظر بر من نماگفتی نگاهت میكنمگفتم بهشتم میبری؟گفتی ضمانت میكنمگفتم ك ادعونی بگمگفتی اجابت میكنمگفتم ك من شرمنده امگفتی ك پاكت میكنمگفتم ك یارم میشویگفتی رفاقت میكنمگفتم ندارم توشه ایگفتی عطایت میكنمگفتم دردمندم خداگفتی مداوایت كن
این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
66 بازدید
گفتگو بنده با خدای مهربان

2

هفت هشت ساله‌م که بود می‌رفتم پیش خواهرم می‌گفتم به من صد تومن می‌دی؟ ابرواشو می‌داد بالا خیلی اعصاب‌خوردکن می‌گفت نه. می‌گفتم بده دیگه. می‌گفت نمی‌دم. می‌گفتم بده دیگه خواهش می‌کنم. می‌گفت نه. می‌گفتم توروخدا بده دیگه می‌خوام بستنی بخرم. می‌گفت نه‌خیر. می‌گفتم بده دیگه. می‌گفت نه نمی‌دم. می‌گفتم خواهش می‌کنم بده دیگه. می‌گفت نه. می‌گفتم ینی نمی‌دی؟ می‌گفت نه. می‌گفتم پس گوه. بعدم تو چشماش خیره می‌شدم که عکس‌العملشو ببینم. ا
این مطلب تا کنون 326 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
326 بازدید
2

از زبان یک پسر :
گفتم غم تودارم گفتا درک دوباره
گفتم که ماه من شد باشصت داداشاره
گفتم زمهرورزان رسم ادب بیاموز گفتا بیشین بینیم بااااا بدریخت بدقواره
گفتم دچارعشقم گفتا بمیر دوباره
گفتم وکیلم آیا؟ گفتا که راااانداره
گفتم که زیرپایم یک بنزکوپه دارم گفتاعجیجم عجقم آره آره آره
این مطلب تا کنون 218 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
218 بازدید

گفتم غم تو دارم

گفتم غم تو دارم گفتا گمشو کثافت گفتم که مال من شو گفتا با این قیافت؟ گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا وفا رو ول کن چنده حقوق پایه ت؟! گفتم که پول ندارم اما پر از شعورم گفتا شعور نداری بی پول بی نزاکت  گفتم مگر چه کردم گفتا که خواستگاری گفتم مگر که جرم است گفتا بی مایه اری ...  
این مطلب تا کنون 40 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
40 بازدید
گفتم غم تو دارم

گفتم

ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ! ﮔﻔﺘﺎ ﺩﺭﮎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ !ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻦ ﺷﻮ ﺑﺎ ﺷﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ !!!ﮔﻔﺘﻢ ﺯ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﺍﻥ،ﺭﺳﻢ ﺍﺩﺏ بیاموز ! گفتا بیشین بینیم بااااو ! ﺑﺪ ﺭﯾﺨﺖ ﺑﺪ ﻗﻮﺍﺭﻩ !!!ﮔﻔﺘﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﺸﻘﻢ ! ﮔﻔﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻢ !!!ﮔﻔﺘﻢ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﺁﯾﺎ؟ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺭﺍﺍﺍﺍ ﻧﺪﺍﺭﻩ !ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ، ﯾﮏ ﺑﻨﺰ ﮐﻮﭘﻪ ﺩﺍﺭﻡ! ﮔﻔﺘﺎ ﻋﺠﯿﺠﻢ ! ﻋﺠﻘﻢ ! ﺁﺭﻩ ! ﺁﺭﻩ ! ﺁﺭﻩ ! ...
این مطلب تا کنون 146 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
146 بازدید
گفتم

شعر طنز عشق Jokes Love

شعر طنز عشق Jokes Love
گفتم غم تو دارم
دادم نشان زبانی
گفتم چرا چنینی؟!
گفتا مگر ندانی؟
پرسیدمش مگر چیست؟
گفتا ز عاشقان نیست!
گفتم ولی تو عشقی!
گفتا بده بمن بیست
خندید و رو نهان کرد
گفتم مده عذابم
گفتا تو خود عذابی!
گفتم بیا بخوابم
گفتا به نیشخندی
بینی مرا بخوابی !
گفتم اسیر عشقم
گفتا پی جوابی؟!
گفتم سزایم این نیست
گفتا جهان چنین است
گفتم تو بی وفایی !
گفتا دل تو بشکست؟
گفتم نمانده قلبی
گفتا مگر جز این بود؟
گفتم تو دل شکستی
گفتا غمت همین بود !
ای داد از
این مطلب تا کنون 52 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
52 بازدید
شعر طنز عشق Jokes Love

گفتي

گفتی :مگر من کیستم؟گفتم : تو؟ دنیای منی
گفتی : به جز این چیستم؟ گفتم: تو رویای منی
گفتی: به امید م نباش ، من یک شب دلخسته ام
گفتم : نمیدانی مگر امید فردای منی ؟
گفتی: دل من زخمی این روزهای شب زده است
گفتم : تو اما مرهم این قلب تنهای منی
گفتی: چه فرقی میکند باشم کنارت یا که نه؟
گفتم : نمیدانی مگر امروز و فردای منی؟
گفتی: که مجنون می شوی از بودنت با من ، برو
گفتم:که مجنون بوده ام از وقتی لیلای من
یک کوچه لبریز غزل ، ما هر دو درگیر سوال
گفتی : مگر من کیس
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید
گفتي

یادداشت ۳۴

بابا صدام کرد گفت می‌آی بریم خونه آق‌دایی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم حسش نیست. گفت به نفعته بیای بریم. گفتم چطور؟ گفت عیدی می‌ده. گفتم از کجا معلوم. رفتن برگشتن صدام کرد گفت یه چیزیو‌ می‌دونی؟ گفتم چی؟ یه تراول از جیبش درآورد گفت تو هم می‌تونستی یکی از اینا داشته باشی. بعدم نخودی خندید.
این مطلب تا کنون 196 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
196 بازدید
یادداشت ۳۴

تنهایی

گفتم میری؟ گفت آره
گفتم منم بیام؟ گفت جایی که من دارم میرم جای ۲نفراست نه۳نفر،،،،
گفتم برمیگردی؟ فقط خندید
اشک توچشمم جمع شد سرم روانداختم پایین،،،
دستش رو گزاشت زیره چونم وسرم روبالا آورد و گفت: میری؟ گفتم:آره،،،،
گفت؟ منم بیام گفتم: جایی که من میرم جای ۱نفراست نه۲نفر،،
گفت برمیگردی؟ گفتم جایی که من میرم راه برگشتی نیست،،
 
من رفتم و اون رفت ولی اون مدتهاست که برگشته. و. بااشک چشمانش
                     خاک مزاره منو شستشو میده،،،،
این مطلب تا کنون 95 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
95 بازدید
تنهایی

چن روز پیش مخاطب خاصم بهم گفت : کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ ؟ ؟ منم گفتم : مامانم . . . گفت : بعد از اون کی ؟ ؟ ؟ گفتم : بابام . . . گفت : بعد از بابات کی ؟ ؟ ؟ گفتم : داداشم . . . گفت : یعنی منو دوست نداری ؟ ؟ ؟ گفتم : تو پرسیدی که کی رو از همه بیشتر دوست داری نگفتی که عاشق کی هستی ؟ ؟ ؟ یه دفه ذوق کرد داشت از خوشحالی سکته می کرد و گفت : حالا عاشق کی هستی ؟ ؟ ؟ گفتم : رئال ماردید . . . نمی دونم وسه چی قهر کرد و رفت ؟ ؟ ؟ فک کنم بارسایی بود . . .
این مطلب تا کنون 51 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
51 بازدید

گفتم:خدایا از همه دلگیرم.

گفتم:خدایا از همه دلگیرم.گفت:حتی من؟گفتم:خدایا دلم را ربودند!گفت:پیش از من؟گفتم:خدایا چقدر دوری؟گفت:تو یا من؟گفتم:خدایا تنهاترینم!گفت:پس من؟گفتم:خدایا کمک خواستم.گفت:از غیر من؟گفتم:خدایا دوستت دارم.گفت:بیش از من؟گفتم:خدایا انقدر نگو من!گفت:من توام، تو من
این مطلب تا کنون 56 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
56 بازدید
گفتم:خدایا از همه دلگیرم.

3

مامان الان زنگ زد برداشتم گفتم جان مامان جان. گفت بابام. گفتم جان بابا جان. گفت چرا بیداری تو این وقت شب؟ گفتم بابا جان الان زنگ زدین همینو بپرسین؟ گفت نه ببین این رمز وای‌فای چی بود؟ گفتم شماره تلفنم دیگه، بدون صفر. گفت بدون صفر؟ گفتم آره دیگه بدون صفر اولش. گفت آههها، ممممم، خب پس بذار کاغذ قلم بیارم یادداشت کنم.
این مطلب تا کنون 307 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
307 بازدید
3

سبد کالا

سوار تاکسی شدم، کنارم یکی بود که دستش مرغ و روغن بودخلاصه بدجور جا تنگ شده بودگفتم: سبد کالاست؟گفت: آره!گفتم:ربش کو ؟گفت: اوهو مگه ربم بود ؟گفتم: مگه نگرفتی ؟؟؟هیچی دیگه یارو پیاده شد رفت دنبال رب !!!!خدایا خودت دیدی جا تنگ بود!
این مطلب تا کنون 228 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
228 بازدید
سبد کالا

خواستن


این مطلب تا کنون 249 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
249 بازدید
خواستن

تو اتوبوس نشسته بودم پیرزنه ازم پرسید
 
کجادرس میخونی؟گفتم گرگان مادرجون.گفت: کرمان؟گفتم:نه گرگان.گفت:کجای کرمان.گفتم :نه گرگانگفت:گفتی کجای کرمان؟دیدم زشته تو اتوبوس صدامو ببرم بالا گفتم:اره کرمانگفت:پس گوه میخوری هی میگی گرگان.!! ینی خدا شاهده مسافرا صندلیارو گاز میگرفتن از خنده!
این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
48 بازدید

خدایا...

گفتم:خدایا از همه دلگیرمگفت:حتی من؟گفتم:خدایا دلم را ربودند!گفت:پیش از من؟گفتم:خدایا چقدر دوری؟گفت:تو یا من؟گفتم:خدایا تنهاترینم!گفت:پس من؟گفتم:خدایا کمک خواستم.گفت:از غیر من؟گفتم:خدایا دوستت دارم.گفت:بیش از من؟گفتم:خدایا انقدر نگو من!گفت:من توام، تو من
این مطلب تا کنون 37 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
37 بازدید
خدایا...

یه کلام خدا تو بهترینی

زانوهامو بغل کرده بودمو نشسته بودم کنار دیوار
دیدم یه سایه افتاد روم
سرم رو آوردم بالا
نگاه کرد تو چشمام، از خجالت آب شدم
تمام صورتم عرق شرمندگی پر کرد
گفت:تنهایی
گفتم:آره
گفت:دوستات کوشن؟
گفتم: همشون گذاشتن رفتن
گفتی: تو که می گفتی بهترین هستن!
گفتم:اشتباه کردم
گفتی: منو واسه اونا تنها گذاشتی
گفتم:نه
گفتی:اگه نه،پس چرا یاد من نبودی؟
گفتم:بودم
گفتی:اگه بودی،پس چرا اسمم رو نبردی ؟
گفتم:بردم، همین الان بردم
گفتی:آره،الان که تنهایی،وقت
این مطلب تا کنون 53 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
53 بازدید
یه کلام خدا تو بهترینی

گفتم غم تو دارم ((طنز))

گفتم غم تو دارم (طنز)گفتم غم تو دارمگفتا چشت درآید!گفتم که ماه من شوگفتا دلم نخواهد!گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموزگفتا زخوب رویان این کار کمتر آید!گفتم که برخیالت راه نظرببندمگفتا که درحقیقت دل ره به توندارد!گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کردگفتا ز سرشوی من این کارحتماً آید!گفتم خوشا هوایی کزبادصبح خیزدگفتا هوای گرمیست اَه اَه عرق درآمد!گفتم که نوش لعلت ما رابه آرزوکشتگفتا که این لب من برگونه ات نیاید!گفتم دل رحیمت کی عزم صلح داردگفتا برو به س
این مطلب تا کنون 121 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
121 بازدید
گفتم غم تو دارم ((طنز))

گفتم : تو شیرین منی ؛ گفتا تو فرهادی مگر ؟
گفتم : خرابت میشوم ؛ گفتا که آبادی مگر ؟
گفتم : ندادی دل به من ؛ گفتا تو جان دادی مگر ؟
گفتم : ز کویت می روم ؛ گفتا تو آزادی دگر ...
گفتم : فراموشم نکن ؛ گفتا تو در یادی مگر ؟
گفتم : که بر بادم نده ؛ گفتا که بر بادی دگر ..
این مطلب تا کنون 131 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
131 بازدید

لطف خدا

گفتم: خدایا از همه دلگیرم...
گفت:حتی از من؟
گفتم :خدایا دلم را ربودند...
گفت : پیش از من؟
گفتم :خدایا چقدر دوری...
گفت : تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم...
گفت :پس من؟!
گفتم :خدایا کمک خواستم...
گفت :غیر از من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم...
گفت: بیش از من؟
این مطلب تا کنون 191 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
191 بازدید
لطف خدا

خخخخ مطلب طنز - خیلی باحاله

میدونین چی از ۱۰۰تا فحش بدتره؟۲۰۰ تا فحش.!والا
------============================---------------------------------==============-----
ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢﮔﻔﺘﻢ: ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢﮔﻔﺘﻢ: ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢﮔﻔﺖ: ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢﮔﻔﺘﻢ: ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ، ﺑﻤﯿﺮﯼﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ ! :|
 منبع : http://www.girlscity1.blogfa.com/
این مطلب تا کنون 72 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
72 بازدید
خخخخ مطلب طنز - خیلی باحاله

مصاحبه

ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ...
ﻃﺮﻑ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯿﺮﯼ ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ .. ﺑﻠﻪ ﻣﯿﯿﯿﯿﯿﺮﻡ !
ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ !
ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﮐﯿﮏ ﻭ ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﯼ ! ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻪ .. ﺑﻠﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ !
ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﯼ !! ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻮﻧﻪ!!
نامردا سوال انحرافی در این حد؟!!
این مطلب تا کنون 108 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
108 بازدید
مصاحبه

eshqami

Hatman bekhonid va copy konid
ازم پرسید: تا حالا عاشق شدی؟ گفتم آره.. گفت چند بار؟ گفتم یک بار.. گفت پس میدونی عشق اول هیچوقت از یاد نمیره؟ گفتم آره مطمئنم.. گفت چه جوری باهاش آشنا شدی؟ گفتم از بچگی باهاش بزرگ شدم؛ تا چشم باز کردم تا الان اونو دیدم.. گفت باهاش در ارتباطی؟؟ گفتم آره همیشه باهم ایم.. بغض کردم که گفت بهش میرسی؟؟ اشکم سرازیر شد گفتم آره.. گفت منم عاشقم خیلی میخواستمش زیبا بود ولی نرسیدیم.. گفت خوشبحاله عشقت چقد خوشبخته که تو رو داره و اینقدر عاشقشی.
این مطلب تا کنون 105 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
105 بازدید
eshqami

رفت ولی وقتی برگشت من رفته بودم

گفتم:میری؟گفت❤:آرهگفتم:منم❤ بیام؟گفت:جایی که من میرم ❤جای 2 نفره نه❤ 3 نفرگفتم:برمی گردی؟فقط خندید.❤....اشک❤ توی چشمام حلقه زدسرمو پایین❤ انداختمدستشو زیر چونم گذاشت❤ و سرمو بالا آوردگفت❤:میری؟گفتم:آرهگفت:❤منم بیام؟گفتم:جایی که من میرم جای❤ 1 نفره نه 2 نفرگفت❤:برمی گردی؟گفتم:جایی که میرم راه برگشت❤ ندارهمن رفتم❤ اونم رفتولیاون❤ مدتهاست که❤ برگشتهوبا ❤اشک چشماشخاک مزارمو❤ شستشو میده .
این مطلب تا کنون 31 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
31 بازدید
رفت ولی وقتی برگشت من رفته بودم

***متن طنز***

ﺳﺮﻛﻼﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺸﺖ ﺑﺎﺯﻩ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ
ﮐﻦ ,
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯿﺮﻡ ﺍﺳﺘﺎﺩ !!!
ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ؟ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺮﯼ ؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺷﻮ
ﺗﺨﺘﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ
ﮐﻦ
ﻣﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﮐﻼﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
ﺑﺒﯿﻨﻦ !!!
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺯﺩﻥ ﺯﯾﺮ ﺧﻨﺪﻩ ....
ﺑﻌﺪ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﭘﺎﯼ
ﺗﺨﺘﻪ ﮔﻔﺖ :
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺗ
این مطلب تا کنون 63 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
63 بازدید
***متن طنز***

خو کن به تنهایی

بعد شاواسانا استاد یکی یکی بچه ها را با اسم کوچیک صدا می زنه و ازشون در مورد تجربه روحیشون می پرسه...
 گفتم خیلی خوب بود ولی کاش از اون باغ بیرون نمی اومدم. ..
...بیشتر می موندیم :(
استاد گفت باشه...باغهای بیشتری سر می زنیم و خندید...بر خلاف همیشه که فقط لبخند میزد.
منم کم نذاشتم و گفتم بریم کلاردشت
یا همین جایی
بهشت گم شده ای باشه
بقیه اش رو تو دلم گفتم...
خبری از موجود زنده ای هم نباشه
حس آرامش و امنیت رو به حداکثر برسونم. .. 
که از تن ها بلا خیزد
این مطلب تا کنون 249 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
249 بازدید
خو کن به تنهایی

دمش گررررم...

دعوامون شد...گفتم دیگ ✘نه من.✘.نه تووو..✘.گفت میخامت دیووونه..
گفتم... ولی من نمیخامت...فقط هرچی داریو بردااار و بروووووو
اومد سمتم...❤ بغلم کرد انداختم رو شونشوووو❤.... راه افتاد بره....
گفتم دیوونه..چیکار میکنی...منو بزار زمیییییین
گفت..مگه نگفتی ✔همه چیتو✔بردارو برو..منم همینکارو کردم عشقم
 ❤دم اینطور خاص ها گررررم.❤
این مطلب تا کنون 148 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
148 بازدید
دمش گررررم...

خدایا...

گفتم:خدایا از همه دلگیرم...گفت:حتی از من؟
گفتم:خدایا دلم را ربودند...گفت:پیش از من؟
گفتم:خدایا چقدر دوری...گفت:تو یا من؟
گفتم:خدایا تنهاترینم...گفت:پس من؟
گفتم:خدایا کمک خواستم...گفت:از غیر من؟
گفتم:خدایا دوستت دارم...گفت:بیش از من؟
گفتم:خدایا انقدر نگو من...گفت:دوستت دارم دوستم بدار...
این مطلب تا کنون 39 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
39 بازدید
خدایا...

مرغ

ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﻢ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻡ ﮔﻔﺘﻢ:ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ شوهر نکرده ﺑﺎﺷﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺭﻓﺖ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﺁﻭﺭﺩ ﯾﻪ ﭼﺸﺶ ﮐﻮﺭﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﭘﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﭘﺮﺍﺷﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ:ﺍﺯﮐﺠﺎﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﯾﻦ شوهر نداره ﮔﻔﺖ:ﺗﻮ ﺧﺮﻭﺱ ﺑﻮﺩﯼ ﺍﯾﻨﻮﻣﯿگرفتی
این مطلب تا کنون 69 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
69 بازدید
مرغ

گل عشق

روزی به دنبال گلی راهی شدم از این کویر آن گل نگو خار کویر بود
و منم یارش شدم از غم دل همراهش شدم آن تیغ اول را که زد بر چشم من گفتم که سهل
باشد برای عشق من چون تیغ دوم را بزد بر چشم من گفتم کز او خرده مگیر که گل با خارش
گل است تیغ آخر را که زد بر قلب من گفتم که ای معشوق من ، این جوانمردی نبود در حق
من گفتم چرا زین گونه بر قلبم زدی گفتا اگر عاشق شدی ، زخم دلم خواهی خوری این را
که گفت آن گل به من دیدم که بر قلبم نهاد از جانب خود گل به من
این مطلب تا کنون 33 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
33 بازدید
گل عشق

روزه

سر ظهر خواب بودم زنگ در و زدن
دیدم یه دختر بچه ی کوچولو موچولو 
میگه عمو سلام:
گفتم سلام عمو
دیدم یه استکان گرفته جلوم میگه عمو میشه این یه ذره شربت و بچشی ببینی شیرینه یا نه؟؟؟؟
گفتم خوب عمو خودت چرا نمیچشی؟؟؟
گفت من روزه م
برای عروسکام دارم افطار درست میکنم
به مامانمم گفتم میگه منم روزه ام 
برو در خونه ی این همسایه رو برویی یه نره خر دارن روزه نیست 
این مطلب تا کنون 243 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
243 بازدید
روزه

جملات زیبا و خواندنی درباره پدر

با پدرم جدول حل میکردم که گفتم : پدر نوشته دوست, عشق , محبت و چهار حرفیه...اتفاقا" دو حرف اولشم در اومده بود , یعنی ب و الفیه دفعه پدرم گفت فهمیدم عزیزم میشه بابابا اینکه میدونستم بابا میشه ولی بهش گفتم نه اشتباههگفت ببین اگه بنویسی بابا عمودیشم در میاد ...... ... ... تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم میدونم میشه بابا ولی ...اینجا نوشته چهار حرفی، ولی تو که حرف نداری ...
این مطلب تا کنون 94 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
94 بازدید
جملات زیبا و خواندنی درباره پدر

شیرین

من میگویم

من می گویم

گفتم كه دوستت دارم ، گفتی كه باور نداریگفتم این كلمه را از حفظ نمی گویم از ته دلم می گویم ، گفتی دلم را نیز باور نداریسكوت تلخی كردم و از ته دلم آه كشیدم. مدتی سكوت با چشمانی خیسگونه ام خیس شد و قلبم شكسته گفتی كه تو قلبم را شكستی ، گفتم كه قلبت شكسته نشد ، احساست در هم شكستگفتی سكوت كن میخواهم گریه كنم ، من نیز سكوت كردم و با گریه تو نا آرام شدم و اشك ریختمگفتی بی خیالی از اشكهایم ،چیزی نگفتم ، و باز سكوت و یك آه تلخگفتی كاش
این مطلب تا کنون 54 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
54 بازدید
شیرین

خدا....

گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟گفت: «انَّ مع العسر یسرا»"قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)*گفتم: واقعا؟!گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)*گفتم: خب خسته شدم دیگه...گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)*گفتم: انگار منو فراموش کردی!گفت:«اذکرونی اذکرکم»منو یاد کن تا یادت باشم.*گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(ا
این مطلب تا کنون 78 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
78 بازدید
خدا....

تولدم

روز جمعه رفتیم قم صبح یه پست گذاشتم پلاس و کلی بهم تبریک تولدم رو گفتن . تا غروبم منتظر بودم هیشکی نیومد تولدم رو تبریک بگه :( هی گفتم ازم عکس بگیرین بهتون میگم چه خبره  ! یهو عسل گفت مگه امروز چندمه گفتم بیستم ! محمد گفت نخیر 19 ام هست و منم صداش رو در نیاوردم که تولد و اینا ... گفتم چرا از صبح هیچ بانکی اس ام اس تبریک نداد :)))
خلاصه که رو ز تولد عسل بانو ساعت 9 کلاس زبان داشتن . عصری هم باشگاه رفتم اوردمش و دختر گلی سر راه برام کیک تولدم گرفت البته از پ
این مطلب تا کنون 326 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
326 بازدید
تولدم

تولدم

روز جمعه رفتیم قم صبح یه پست گذاشتم پلاس و کلی بهم تبریک تولدم رو گفتن . تا غروبم منتظر بودم هیشکی نیومد تولدم رو تبریک بگه :( هی گفتم ازم عکس بگیرین بهتون میگم چه خبره  ! یهو عسل گفت مگه امروز چندمه گفتم بیستم ! محمد گفت نخیر 19 ام هست و منم صداش رو در نیاوردم که تولد و اینا ... گفتم چرا از صبح هیچ بانکی اس ام اس تبریک نداد :)))
خلاصه که رو ز تولد عسل بانو ساعت 9 کلاس زبان داشتن . عصری هم باشگاه رفتم اوردمش و دختر گلی سر راه برام کیک تولدم گرفت البته از پ
این مطلب تا کنون 327 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
327 بازدید
تولدم

خط رو خط

زنگ زده بودم خونه خواهرم خط رو خط شده بود، یهو یه آقایی جواب داد گفت بفرمایید! گفتم سلام ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم! گفت نه حاج خانوم درست گرفتی! فکر کردم شوهرشه گفتم علی تویی؟ گفت با کی کار داری گفتم با زهرا! گفت حاج خانوم شمایی؟ بعد صددرصد متوجه شدم اشتباه گرفتم قطع کردم!
یهو دیدم خواهرم زنگ زده داره از خنده منفجر میشه! گفتم چیه؟ گفت هیچی مثل اینکه خط رو خط شده بود دیدم شماره شما افتاده جواب دادم دیدم یکی با صدای پیرزن میگه اااالوووو! بببب
این مطلب تا کنون 85 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
85 بازدید
خط رو خط

یادداشت ۲۹

معلم پنجم دبستان‌مون ازین پلنگای زخمی بود. سر کلاس ۵۷ می‌کشید و همچی درست حسابی هم کتک‌مون می‌زد. یه بار خیلی معذب بودم انگوشت کردم تو‌ دماغم همون‌جا معلمه سرشو بلند کرد صحنه رو دید. منم جنگی حالت نرمال گرفتم و بی‌خیال از پنجره بیرونو تماشا کردم. یک‌هو پا شد گفت خسروی نه! گفتم چی آقا؟ گفت نمالش زیر نیمکت. گفتم چی رو آقا؟ گفت دستتو همین الان بیار بالا بینم. منم مقاومت نکردم و دستمو آوردم بالا. گفت اون چیه؟ گفتم ببخشید آقا. گفت نه بگو بینم او
این مطلب تا کنون 289 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
289 بازدید
یادداشت ۲۹

پسر دروغگو

با  دوستام رفتیم بیرون دور دور ، عصری برگشتم خونه خسته ..تا اومدم تو دیدم بابام عصبی گفت مگه تو قرار نبود ساعت 2 بری دنبال خواهرت بیاریش خونه ، بعدم ماشین و بیاری در مغازه به من تحویل بدی ؟؟تازه یادم افتاد !گفتم بابا نفهمیدی چی شد که !!از بیمارستان بم زنگ زدن گفتن یه آقایی تصادف کرده ، شماره شما تو لیستش هست .. رفتم دیدم حامد بدجور تصادف کرده و داشتن میبردنش اتاق عمل مامانم گفت طفلی ، به بابا مامانش گفتی ؟گفتم نه بابا اصلا موندم چطور بگم ، هنوز هن
این مطلب تا کنون 62 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
62 بازدید
پسر دروغگو

چارلز لمبرت

شخصی تعریف میکرد: یه همکارداشتم سربرج که حقوق میگرفت تا15روزماه سیگار برگ میکشید،بهترین غذای بیرون میخوردونیمی از ماه رو غذا ی ساده از خونه می آورد،موقعی که خواستم انتقالی بگیرم کنارش نشتم گفتم تا کی به این وضع ادامه میدی ؟باتعجب گفت: کدوم وضع!گفتم زندگی نیمی اشرافی نیمی گدایی...!!به چشمام خیره شد وگفت:تاحالا سیگار برگ کشیدی؟گفتم نه!گفت:تا حالا تاکسی دربست رفتی؟ گفتم نه!گفت:تا حالا به یک کنسرت عالی رفته ای؟ گفتم نه!گفت:تاحالا غذای فرانسوی خ
این مطلب تا کنون 39 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
39 بازدید
چارلز لمبرت

اس ام اس حرفهای قصار و زیبا و بامعنا

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی‌!
یکی‌ دیروز و یکی‌ فردا . . . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% خوبی بادبادک اینه که
می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده
ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده . . . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% با کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی . . . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛
بلکه انسان مجموعه ای ا
این مطلب تا کنون 230 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
230 بازدید
اس ام اس حرفهای قصار و زیبا و بامعنا
صفحات ادامه نتايج:  1 

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر